Người lao động làm việc nhận lương theo ngày có được nghỉ lễ Quốc khánh?


Bảo Hân ( T / H )   –  
Thứ bảy, 20/08/2022 13 : 01 ( GMT + 7 )

Quy định về ngày nghỉ lễ, trong đó có lễđược áp dụng chung cho mọi người lao động, không phân biệt giữa người lao động tính lương theo tháng hay theo ngày.

Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 lao lý về ngày Nghỉ lễ, tết như sau :1. Người lao động được nghỉ thao tác, hưởng nguyên lương trong những đợt nghỉ lễ, tết sau đây :a ) Tết Dương lịch : 1 ngày ( ngày 1.1 Dương lịch ) ;b ) Tết Âm lịch : 5 ngày ;c ) Ngày Chiến thắng : 1 ngày ( ngày 30.4 ) ;d ) Ngày Quốc tế lao động : 1 ngày ( ngày 1.5 Dương lịch ) ;đ ) Quốc khánh : 2 ngày ( ngày 2.9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau ) ;e ) Ngày Giỗ tổ Hùng Vương : 1 ngày ( ngày 10.3 Âm lịch ) .

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại Khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, địa thế căn cứ vào điều kiện kèm theo trong thực tiễn, Thủ tướng nhà nước quyết định hành động đơn cử ngày nghỉ lao lý tại Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều này .Như vậy, lao lý về ngày nghỉ lễ được vận dụng chung cho mọi người lao động không phân biệt giữa người lao động tính lương theo tháng hay theo ngày. Vậy nên, dù người lao động thao tác tính công theo ngày thì vẫn được nghỉ lễ thông thường như những người khác .Căn cứ theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 pháp luật về tiền lương làm thêm giờ, thao tác vào đêm hôm như sau :1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo việc làm đang làm như sau :a ) Vào ngày thường, tối thiểu bằng 150 % ;b ) Vào ngày nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200 % ;c ) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300 % chưa kể tiền lương dịp nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương so với người lao động hưởng lương ngày .

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm thì ngoài việc trả lương theo pháp luật tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết .4. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này .Theo đó, dù làm công nhật hay làm theo tháng, miễn có đi làm ngày lễ hội thì phải trả lương 300 %. Nếu người lao động không sắp xếp nghỉ bù mà lại nhu yếu đi làm thì ngày đó tính như thể đi làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần, tính lương 200 %.

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội