Banner chào mừng kỷ niệm một số ngày lễ, sự kiện trong tháng 7

Mục Lục

Phúc đáp xin mua hóa chất phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua hóa chất Giao hàng khám chữa bệnh
Ngày phát hành : 11/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT ship hàng khám chữa bệnh

Ngày ban hành: 11/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT Giao hàng khám chữa bệnh
Ngày phát hành : 10/08/2022

Thực hiện Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 4018 / BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế
Ngày phát hành : 08/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT Giao hàng khám chữa bệnh
Ngày phát hành : 06/08/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197 / TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú
Ngày phát hành : 06/08/2022

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ khám chữa bệnh -TTYT Chơn Thành

Phúc đáp xin mua thuốc, hóa chất, VTYT Giao hàng khám chữa bệnh – TTYT Chơn Thành
Ngày phát hành : 06/08/2022

Phúc đáp CV 126/TTYT-KD của TTYT Phước Long

Phúc đáp CV 126 / TTYT-KD của TTYT Phước Long
Ngày phát hành : 06/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/8/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( Kể từ ngày 05/8/2022 )
Ngày phát hành : 05/08/2022

Bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa

Bảo đảm đáp ứng, trấn áp ngặt nghèo giá thuốc điều trị cúm mùa
Ngày phát hành : 03/08/2022

Thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 664 / CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng nhà nước
Ngày phát hành : 03/08/2022

Công văn 307/BDT-CSDT V/v triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào DTTS

Công văn 307 / BDT-CSDT V / v tiến hành triển khai và báo cáo giải trình tác dụng triển khai những giải pháp quản trị, ngăn ngừa thực trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm đồ đất, bán đất trong vùng đồng bào DTTS
Ngày phát hành : 03/08/2022

Thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 205 / TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng nhà nước
Ngày phát hành : 02/08/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 30/7/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( Kể từ ngày 30/7/2022 )
Ngày phát hành : 01/08/2022

Công văn đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số.

Công văn đề xuất phối hợp cung ứng thông tin về chủ trương tương hỗ kinh phí đầu tư cho sinh viên dân tộc thiểu số .
Ngày phát hành : 29/07/2022

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác làm việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa phận tỉnh
Ngày phát hành : 28/07/2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 12 cho người trên 18 tuổi năm 2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 12 cho người trên 18 tuổi năm 2022
Ngày phát hành : 28/07/2022

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh quá trình tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
Ngày phát hành : 26/07/2022

Công điện về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid 19

Công điện về tăng cường công tác làm việc tiêm vắc xin phòng Covid 19
Ngày phát hành : 25/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 24/7/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( Kể từ ngày 24/7/2022 )
Ngày phát hành : 24/07/2022

Quyết định 1418/QĐ-BTTTT về việc ban hành riêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tống họp, “báo hoá” mạng xã hội và biêu hiện “tư nhân hoá” báo chí

Quyết định 1418 / QĐ-BTTTT về việc phát hành riêu chí nhận diện “ báo hoá ” tạp chí, “ báo hoá ” trang thông tin điện tử tống họp, “ báo hoá ” mạng xã hội và biêu hiện “ tư nhân hoá ” báo chí truyền thông
Ngày phát hành : 22/07/2022

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường công tác làm việc phòng, chống dịch Covid-19
Ngày phát hành : 20/07/2022

Tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tạm ngừng, chấm hết kinh doanh thương mại dịch vụ tư vấn du học
Ngày phát hành : 19/07/2022

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác làm việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa phận tỉnh
Ngày phát hành : 19/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 16/7/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( Kể từ ngày 16/7/2022 )
Ngày phát hành : 15/07/2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ngày phát hành : 13/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 08/7/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( Kể từ ngày 08/7/2022 )
Ngày phát hành : 08/07/2022

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại ( mũi 3 ) cho trẻ nhỏ từ 12 đến 17 tuổi trên địa phận tỉnh Bình Phước
Ngày phát hành : 07/07/2022

Thực hiện Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 180 / TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng nhà nước
Ngày phát hành : 07/07/2022

Thực hiện Công điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 829 / CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế
Ngày phát hành : 06/07/2022

Cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định, lưu động trên địa bàn tỉnh

Cung cấp Danh sách những điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cố định và thắt chặt, lưu động trên địa phận tỉnh
Ngày phát hành : 06/07/2022

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường công tác làm việc phòng, chống dịch COVID-19
Ngày phát hành : 02/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( Kể từ ngày 02/7/2022 )
Ngày phát hành : 01/07/2022

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Công tác dữ gìn và bảo vệ, sử dụng vắc xin phòng Covid-19
Ngày phát hành : 30/06/2022

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Kết luận của Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác làm việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa phận tỉnh
Ngày phát hành : 30/06/2022

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Phúc đáp đề xuất kiến nghị về quá trình, thủ tục, văn bản thông tin phân phối GSP so với kho dữ gìn và bảo vệ thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh
Ngày phát hành : 27/06/2022

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Biên bản cuộc họp bảo vệ nguồn đáp ứng dịch truyền Dextran Injection
Ngày phát hành : 27/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( Kể từ ngày 27/6/2022 )
Ngày phát hành : 26/06/2022

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình đáp ứng thuốc Dextran 40 Injection
Ngày phát hành : 23/06/2022

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3724 / VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng nhà nước
Ngày phát hành : 22/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh tiến trình tiêm vắc xin phòng COVID-19
Ngày phát hành : 22/06/2022

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241 – CV / BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB
Ngày phát hành : 20/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( Kể từ ngày 18/6/2022 )
Ngày phát hành : 17/06/2022

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 771 / CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế
Ngày phát hành : 17/06/2022

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131 – TT / PMP của công ty CP Pymepharco
Ngày phát hành : 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT
Ngày phát hành : 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT
Ngày phát hành : 16/06/2022

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Giá vật tư y tế dùng chạy thận tự tạo
Ngày phát hành : 16/06/2022

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Ngày phát hành : 15/06/2022

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Giải thể những khu cách ly tập trung chuyên sâu trên địa phận tỉnh
Ngày phát hành : 14/06/2022

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội