Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng mới nhất 2020 cho cá nhân và tập thể

Tờ trình đề nghị khen thưởng là một trong những biểu mẫu được dùng phổ biến trong các tập thể, cơ quan, doanh nghiệp nhất là các các cơ quan Nhà nước. Vậy cụ thể, tờ trình đề nghị khen thưởng được dùng như thế nào và cách viết tờ trình này ra sao? Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vài nội dung liên quan đến mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng này.

Tờ trình đề nghị khen thưởng được dùng để làm gì?

Tờ trình đề nghị khen thưởng là biểu mẫu được các cơ quan, đơn vị lập ra nhằm đề nghị khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác và các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.

Tờ trình đề nghị khen thưởng cùng các các giấy tờ liên quan khác là căn cứ để các cơ quan, đơn vị đề nghị lên cấp trên khen thưởng cho các cá nhân, tập thể trong danh sách đề nghị của đơn vị mình.

Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị không giống nhau, được ban hành kèm theo quy định của từng ngành, từng lĩnh vực, từng loại hình doanh nghiệp theo hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trong các ngành, các lĩnh vực hay loại hình doanh nghiệp đó.

Nhìn chung, tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị đều có bố cục đơn giản, nội dung ngắn gọn, cần nêu rõ được tên cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng và hình thức đề nghị khen thưởng là gì.

Tờ trình đề nghị khen thưởng là một loại tài liệu thông thường được cơ quan, đơn vị lập ra vào dịp tổng kết công tác cuối năm nhằm đề xuất lên cấp trên khen thưởng những nhân viên, bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, các phong trào thi đua trong đơn vị. Ngoài ra, tờ trình đề nghị khen thưởng cũng có thể lập ra vào bất kỳ thời điểm nào trong năm để khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt nổi bật, có tác động đặc biệt tích cực đến toàn thể đơn vị.

Tờ trình đề nghị khen thưởng

khen thưởng

Cách viết mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng chuẩn nhất

* Những điểm cần lưu ý khi soạn thảo Tờ trình đề nghị khen thưởng:

Tờ trình đề nghị khen thưởng là biểu mẫu ngắn gọn, đơn giản nhưng viết như thế nào cho đầy đủ, chính xác thì không phải ai cũng làm được. Khi viết Tờ trình đề nghị khen thưởng, người viết cần lưu ý một số điểm sau:

– Tờ trình soạn thảo cần ghi ngắn gọn nhưng đủ ý. Câu chữ viết trong tờ trình thống nhất, dễ hiểu.

– Bố cục tờ trình rõ ràng, dễ nhìn.

– Các căn cứ, thông tin đưa ra phải tuyệt đối chính xác, có độ tin cậy cao, đảm bảo tính thuyết phục.

* Cách ghi các nội dung trong Tờ trình đề nghị khen thưởng:

– Ghi đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ; số hiệu tờ trình; địa điểm, ngày tháng năm viết tờ trình ở phần đầu văn bản.

– Phần tên tờ trình ghi rõ về việc gì: đề nghị khen thưởng tập thể, đề nghị khen thưởng cá nhân…

– Ghi đủ các căn cứ viết Tờ trình đề nghị khen thưởng: Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của UBND cấp tỉnh, ngành về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trong tỉnh, trong ngành; Biên bản xét duyệt của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đơn vị; Thành tích xuất sắc của cá nhân, tập thể…

– Ghi rõ tên tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng và hình thức khen thưởng đề nghị, số tiền khen thưởng (nếu cần). Trường hợp trong tờ trình chỉ ghi đề nghị 1 danh hiệu thi đua hoặc 1 hình thức khen thưởng nào đó thì viết trực tiếp. Nếu trong tờ trình đề nghị khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể trong đơn vị thì lập thành bảng, ghi rõ họ và tên từng cá nhân (hoặc tên từng tập thể), hình thức đề nghị khen thưởng và đính kèm danh sách chứ không ghi trực tiếp lên tờ trình.

+ Về thành tích đề nghị khen thưởng cần ghi rõ là khen thưởng tổng kết, năm khen thưởng đột xuất (chiến đấu phòng chống lụt bão, bảo vệ tài sản nhân dân, cứu người gặp đang bị đe dọa, nguy hiểm đến tính mạng…), khen thưởng theo chuyên đề (ghi rõ tên phong trào thi đua).

mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng

Mẫu tờ trình

+ Về hình thức đề nghị khen thưởng:

  • Với cá nhân ghi rõ: lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, huy chưởng, huân chương…
  • Về tập thể ghi rõ: tập thể lao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng, chi bộ trong sạch vững mạnh…

– Đi kèm Tờ trình đề nghị khen thưởng cần đính kèm biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đơn vị; Kết quả bỏ phiếu của đơn vị đề nghị khen thưởng; Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân.

– Phần cuối tờ trình, đơn vị làm tờ trình cần:

+ Ghi rõ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, ra quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng trong tờ trình.

+ Đại diện đơn vị làm tờ trình ghi rõ chức vụ, ký tên và đóng dấu lên tờ trình.

Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể

Tải mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng mới nhất

Dưới đây, EVBN xin giới thiệu để các bạn cùng tham khảo một số mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng mới nhất hiện nay.

Tờ trình đề nghị khen thưởng cá nhân

[download id=”4410″]
Tờ trình đề nghị khen thưởng tập thể

[download id=”4409″]
Tờ trình đề nghị khen thưởng công đoàn

[download id=”4408″]