Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể 2020 mới nhất

Đăng ký danh hiệu thi đua là hoạt động sôi nổi, nhận được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên, người lao động, hoạt động trong các tập thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Thông thường, công tác đăng ký thi đua được các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, các địa phương tổ chức cho các tập thể, các cá nhân do mình quản lý đăng ký chương trình, nội dung thi đua và kế hoạch phấn đấu vào dịp đầu năm. Công tác đăng ký thi đua được quy định cụ thể như thế nào? Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua dành cho cá nhân và tập thể được viết như thế nào? EVBN sẽ giải đáp toàn bộ những thắc mắc trên trong nội dung bài viết dưới đây.

Những quy định cụ thể về công tác đăng ký thi đua

Các hướng dẫn cụ thể về đăng ký thi đua được quy định căn cứ vào Luật Thi đua khen thưởng năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng vào các năm 2005 và 2013; Nghị định số 91 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; các thông tư, quyết định của các ngành, các địa phương.

Các danh hiệu đăng ký thi đua được quy định cụ thể như sau:

– Các danh hiệu thi đua đối với cá nhân:

+ Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến;

+ Chiến sỹ thi đua cơ sở;

+ Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

+ Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

– Các danh hiệu thi đua đối với tập thể:

+ Bản văn hóa, Làng văn hóa, Ấp văn hóa, Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa.

+ Tập thể lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến;

+ Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng;

+ Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

+ Cờ thi đua của Chính phủ.

Quy định về công tác đăng ký thi đua

Chỉ tiêu danh hiệu thi đua sẽ được cấp trên đưa ra

– Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình là: Gia đình văn hóa.

– Danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua đối với các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp sẽ do cơ quan Trung ương của các tổ chức này hướng dẫn thực hiện sau khi đã thống nhất với Bộ Nội vụ. Riêng đối với các tập thể, cá nhân trong lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, công an xã, thị trấn thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua.

Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể bao gồm những nội dung gì?

Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể là biểu mẫu được các cơ quan, đơn vị, tập thể, địa phương lập ra vào đầu mỗi  năm công tác để đăng ký danh hiệu thi đua cho các cá nhân, tập thể trong đơn vị, tập thể, địa phương mình quản lý.

Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể để mỗi cá nhân, tập thể đăng ký phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra trong bản đăng ký đó. Nếu đạt được các danh hiệu thi đua đặt ra, các tập thể, cá nhân sẽ được các cấp, ban ngành có thẩm quyền khen thưởng.

Vậy viết bản đăng ký danh hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể như thế nào cho đúng và đủ? Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách viết bản đăng ký này.

Phần đầu bản đăng ký thi đua:

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ; địa điểm; ngày tháng năm viết bản đăng ký thi đua.

– Ghi rõ tên đơn vị cấp trên, tên đơn vị đề nghị, số hiệu văn bản đăng ký.

– Tên bản đăng ký danh hiệu thi đua cần ghi rõ năm nào.

– Kính gửi: Ghi rõ tên đơn vị lãnh đạo, tên Hội đồng thi đua khen thưởng

– Căn cứ viết bản đăng ký thi đua dựa vào đâu: Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định của Chính phủ.

– Tên đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể

Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể

Mẫu dành cho cá nhân và tập thể

Phần nội dung chính bản đăng ký thi đua:

– Danh hiệu đăng ký thi đua cá nhân:

Đơn vị lập bảng đăng ký danh hiệu thi đua cho các cá nhân trong đơn vị mình, ghi rõ các mục vào trong bảng đã lập: số thứ tự, họ và tên, chức vụ, danh hiệu đăng ký thi đua cá nhân là gì, lao động tiên tiến hay chiến sĩ thi đua (ghi rõ đăng ký chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc, cấp tỉnh hay cấp cơ sở).

– Danh hiệu đăng ký danh hiệu thi đua tập thể

Đơn vị lập bảng đăng ký danh hiệu thi đua cho các tập thể trong đơn vị mình, ghi rõ vào trong bảng đã lập các mục: số thứ tự; tên phòng, ban, trung tâm; danh hiệu đăng ký thi đua tập thể (cờ thi đua chính phủ, cờ thi đua UBND tỉnh, tập thể lao động xuất sắc hay tập thể lao động tiên tiến).

Phần cuối bản đăng ký thi đua:

– Ghi rõ nơi nhận, nơi lưu bản đăng ký thi đua                                                   

– Thay mặt đơn vị, Thủ trưởng đơn vị đăng ký thi đua ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu lên bản đăng ký.

Tải mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể mới nhất

Dưới đây, chúng tôi gửi các bạn tham khảo một số mẫu đăng ký thi đua mới nhất hiện nay.

Mẫu 1: Đăng ký danh hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể mới nhất

[download id=”3770″]

Mẫu 2: Đăng ký danh hiệu thi đua trường học

[download id=”3772″]

Mẫu 3: Đăng ký danh hiệu thi đua công đoàn

[download id=”3771″]