Được đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc to lời tuyên thệ của đảng viên mới là niềm mong mỏi của mọi quần chúng cảm tình Đảng. Tuy nhiên để có thể tổ chức lễ kết nạp Đảng, người xin vào Đảng và Chi bộ, Đảng bộ cơ sở cần phải trải qua nhiều quy trình, hoàn thành nhiều loại giấy tờ, thủ tục khác nhau. Trong nội dung bài viết dưới đây, EVBN xin giới thiệu một số nội dung liên quan đến Quy định về kết nạp đảng viênmẫu giấy giới thiệu người vào Đảng 2020 mới nhất.

Những quy định cụ thể về kết việc nạp Đảng viên

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương tại Hướng dẫn số 01/HD-TW về việc thi hành Điều lệ Đảng đã quy định cụ thể về thủ tục kết nạp Đảng viên như sau:

Thứ nhất: Hoàn thành chương trình lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Người xin vào Đảng phải tham gia học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành lớp học này.

Thứ hai: Tự viết đơn xin vào Đảng

Người xin vào Đảng phải tự nguyện viết đơn xin vào Đảng. Trong đơn cần trình bày rõ những nhận thức của người vào Đảng về lý tưởng, về mục đích cũng như động cơ xin vào Đảng.

Thứ ba: Viết lý lịch người vào Đảng

Người xin vào Đảng viết bản khai lý lịch. Bản khai lý lịch người xin vào Đảng cần trình bày rõ ràng, đầy đủ, trung thực về nội dung và người viết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã khai.

Thứ tư: Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

Chi ủy, Đảng ủy cơ sở cần cử đảng viên hoặc đảng ủy viên đi thẩm tra lý lịch của người vào Đảng. Trường hợp ở xa, không có điều kiện đến tận nơi thẩm tra thì có thể gửi công văn đề nghị thẩm tra theo đường bưu điện

Những người cần thẩm tra bao gồm cả người xin vào Đảng và thân nhân của người xin vào Đảng. Nội dung thẩm tra cơ bản gồm: về chính trị; về việc chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương; về đạo đức, phẩm chất, lối sống.

Quy định kết nạp đảng viên

Quy định kết nạp đảng viên

Thứ năm: Về trình tự xét kết nạp

– Sau khi thẩm tra lý lịch, nếu đúng và đủ thì đảng viên được phân công hướng dẫn sẽ viết giấy giới thiệu quần chúng vào Đảng.

– Chi ủy tổ chức họp lấy ý kiến của đại diện tổ chức chính trị – xã hội mà người vào Đảng là thành viên (Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn, hội nông dân…)

– Chi bộ họp bàn, thảo luận, biểu quyết, ra Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên.

– Các ban và đoàn thể liên quan trực thuộc Đảng ủy cần tổng hợp hồ sơ mà Chi bộ, Đảng bộ cơ sở gửi lên xét kết nạp Đảng trình Đảng ủy để ra quyết định kết nạp đảng viên.

Thứ sáu: Tổ chức lễ kết nạp Đảng

Khi có quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy cấp huyện, trong thời gian không quá 30 ngày, Chi bộ, Đảng bộ cơ sở phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên theo đúng nghi thức được quy định.

Thứ bảy: Đảng viên trong giai đoạn dự bị

Tính từ ngày Chi bộ tổ chức lễ kết nạp, đảng viên cần trải qua thời gian 12 tháng dự bị. Trong thời gian này, Chi bộ tiếp tục theo dõi và bồi dưỡng đảng viên dự bị.

Thứ tám: chuyển Đảng chính thứccho đảng viên dự bị

Sau 12 tháng kể từ ngày được kết nạp Đảng, đảng viên dự bị phải làm bản tự kiểm điểm đồng thời viết đơn đề nghị Chi bộ, Đảng bộ cơ sở xét chuyển Đảng chính thức. Chi bộ họp cho ý kiến nhận xét, biểu quyết, sau đó gửi hồ sơ xét chuyển Đảng chính thức lên cấp ủy có thẩm quyền để ra quyết định.

Cách viết mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng 2020 như thế nào?

Giấy giới thiệu người vào Đảng được người được phân công giúp đỡ quần chúng cảm tình Đảng viết, nêu ra những nhận xét khách quan về lý lịch, về ưu điểm, khuyết điểm cũng như về đạo đức, lối sống, năng lực công tác của quần chúng cảm tình Đảng sau một thời gian theo dõi, giúp đỡ.

Giấy giới thiệu người vào Đảng được sử dụng hiện nay là mẫu 3-KNĐ, được Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành kèm theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng viên.

mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng 2020

Mẫu 3-KNĐ

Giấy giới thiệu người vào Đảng cần trình bày được một số thông tin đảng viên giới thiệu, thông tin về quần chúng cảm tình Đảng; quan trọng nhất là nhận xét về lý lịch quần chúng và vạch rõ được những ưu điểm, khuyết điểm cơ bản của quần chúng đó. Cách viết giấy giới thiệu này như sau:

– Phần kính gửi: ghi rõ tên Chi ủy, Đảng ủy.

– Ghi rõ thông tin của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ quần chúng: Họ và tên; ngày sinh; ngày vào Đảng; ngày vào Đảng chính thức; chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể; quê quán; tên Chi bộ đang sinh hoạt.

– Ghi cụ thể thời điểm được Chi bộ phân công giúp đỡ quần chúng cảm tình Đảng, tên quần chúng cảm tình Đảng.

– Ghi cụ thể các nhận xét về quần chúng được phân công giúp đỡ:

+ Về lý lịch của quần chúng đã khai là đúng và đủ chưa, chưa đúng, chưa đủ, cần bổ sung ở điểm nào? Có vi phạm gì không? Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét kếp nạp theo quy định không?

+ Về những ưu, khuyết điểm chính của quần chúng

Đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng nhận xét về những mặt sau:

  • Về phẩm chất chính trị;
  • Vê đạo đức, lối sống;
  • Về năng lực công tác;
  • Về quan hệ quần chúng.

– Đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng ghi rõ lời giới thiệu quần chúng với Chi bộ và đề nghị Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng đó vào Đảng.

 – Người viết Giấy giới thiệu người vào Đảng cam đoan về những nội dung mình viết trong giấy giới thiệu là hoàn toàn đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

– Cuối cùng, người viết giấy giới thiệu ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm viết, sau đó ký và ghi rõ họ tên.

Tải mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng 2020 mới nhất

Dưới đây chúng tôi gửi các bạn tham khảo khi cần một số biểu mẫu liên quan đến công tác kết nạp đảng viên.

Mẫu 1: Giấy giới thiệu người vào Đảng (Mẫu 3-KNĐ) 

Mẫu 2: Giấy chứng nhận người vào Đảng đang trong thời gian được tổ chức đảng xem xét kết nạp ( Mẫu 17-KNĐ)

Mẫu 3: Công văn giới thiệu người vào Đảng đã được chi bộ làm thủ tục kết nạp đảng ( Mẫu 17A-KNĐ)

Mẫu 4: Công văn người vào Đảng đã được Đảng ủy cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp đảng ( Mẫu17B-KNĐ)

Mẫu 5: Giấy giới thiệu người vào Đảng đã được cấp uỷ có thẩm quyền xét, ra quyết định kết nạp ( Mẫu 17C-KNĐ)

Tin liên quan