Quần chúng cảm tình Đảng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng cần phải trải qua một quá trình học tập, tu dưỡng bản thân, thấm nhuần tư tưởng của Đảng. Bản thân quần chúng cảm tình Đảng cũng như cấp uy cơ sở cần chuẩn bị chu đáo các giấy tờ, thủ tục cần thiết chuẩn bị cho công tác kết nạp Đảng, một trong số đó là Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch. Vậy giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch là gì và giấy giới thiệu này bao gồm những nội dung nào? Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung liên quan đến mẫu Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch này.

Hiểu thế nào là mẫu giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch?

Người xin vào Đảng sau khi được Chi bộ xem xét, cho viết lý lịch thì cần đọc kỹ hướng dẫn, khai đầy đủ, chính xác các nội dung trong lý lịch. Khi có thắc mắc về cách ghi, người viết cần hỏi ý kiến người hướng dẫn hoặc Chi bộ, Đảng bộ cơ sở để viết cho chính xác, tuyệt đối không được viết cho có, viết bừa.

Sau khi người xin vào Đảng khai đủ các nội dung trong lý lịch, nộp lên cho Chi bộ, Đảng bộ cơ sở thì cấp ủy cơ sở cần tiến hành xác minh lý lịch người xin vào Đảng khai có chính xác, đầy đủ hay không. Công tác xác minh có thể được tiến hành theo 2 cách:

  • Nếu có điều kiện hoặc nơi cần xác minh gần, cấp uỷ cơ sở nơi có người xin vào Đảng cử đảng viên hoặc cấp ủy viên đến tận nơi xác minh lý lịch.
  • Nếu Chi bộ, Đảng bộ cơ sở không có điều kiện cử đảng viên đi thẩm tra hoặc khi nơi thẩm tra quá xa xôi, đi lại khó khăn, tốn kém thời gian và kinh phí thì cấp ủy cơ sở có thể gửi công văn thẩm tra qua đường bưu điện.

Đối với trường hợp thứ nhất, cấp ủy cơ sở nơi có người xin vào Đảng cử đảng viên hoặc cấp ủy viên đi thẩm tra thì cần viết Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch. Đảng viên hoặc đảng ủy viên được cử đi thẩm tra phải đảm bảo điều kiện:

  • Là đảng viên chính thức;
  • Có thời gian công tác cùng người xin vào Đảng ít nhất 1 năm

Đảng viên, đảng ủy viên được cử đi thẩm tra đồng thời chính là người giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng và là người được phân công dẫn dắt quần chúng đó.

mẫu giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch

giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch

Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch là biểu mẫu được lập ra khi cấp ủy Chi bộ, Đảng bộ cơ sở cử đảng viên hoặc đảng ủy viên trực tiếp đến cơ quan, đơn vị, địa phương của người xin vào Đảng và thân nhân của người xin vào Đảng để thẩm tra.

Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch hiện nay được sử dụng theo mẫu 19-KNĐ được Ban Tổ chức Trung ương ban hành kèm theo hướng dẫn số 12/HD/BTCTW, ngày 17/5/2012 nhằm hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng viên cũng như cách lập các biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng.

Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch chính là giấy thông hành, có giá trị để đảng viên hoặc đảng ủy viên đến liên hệ công tác thuận lợi. Giấy giới thiệu này được xem như một hình thức xác nhận căn bản về độ uy tín của đảng viên được cử đi công tác, đảm bảo để đảng viên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ xác minh lý lịch của người xin vào Đảng.

Nội dung căn bản trong Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch cần đề cập là thông tin của đảng viên được cử đi xác minh; thông tin của người xin vào Đảng hoặc thân nhân người xin vào Đảng; các nội dung cần thẩm tra trong lý lịch của người vào Đảng.

Tham khảo thêm: Báo cáo kết quả thẩm tra lý lịch đảng viên mẫu mới nhất 2020

Những nội dung cơ bản trong mẫu giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch

Chi bộ, Đảng bộ cơ sở có trách nhiệm viết Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch đưa cho đảng viên hoặc đảng ủy viên được cử đi thẩm tra kèm theo các giấy tờ, tài liệu liên quan. Giấy giới thiệu này là biểu mẫu có sẵn, nội dung ngắn gọn, đại diện cấp ủy cơ sở cần đọc kỹ và viết các nội dung vào giấy, quan trọng nhất vẫn là xác định các nội dung thẩm tra về lý lịch người xin vào Đảng để ghi đầy đủ. Chi tiết cách viết Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch, chúng tôi sẽ hướng dẫn dưới đây.

– Phần đầu giấy giới thiệu cần ghi đủ các nội dung sau:

+ Tên Đảng bộ, tên Đảng ủy, Chi ủy, số hiệu văn bản.

+ Địa điểm, ngày tháng viết giấy giới thiệu.

+ Bên dưới tên giấy giới thiệu ghi rõ thời hạn có giá trị của giấy giới thiệu là đến ngày tháng năm nào.

+ Kính gửi: ghi rõ tên Đảng ủy, Chi ủy cơ sở nơi sẽ xác minh thông tin lý lịch của người vào Đảng và thân nhân.

mẫu giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch

Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên đi thẩm tra lý lịch

 – Phần nội dung chính giấy giới thiệu:

+ Ghi rõ tên Đảng ủy, Chi ủy cơ sở nơi có người xin vào Đảng, cần xác minh thông tin.

+ Ghi rõ thông tin đảng viên hoặc đảng ủy viên được cử đi đến cơ quan, đơn vị, địa phương để liên hệ thẩm tra lý lịch của người vào Đảng và thân nhân: Họ và tên, chức vụ Đảng.

+ Ghi rõ tên của người xin vào Đảng cần lấy ý kiến nhận xét về lý lịch.

+ Ghi cụ thể nội dung cần được Đảng ủy, Chi ủy cơ sở nơi người vào Đảng và thân nhân đang sinh sống, công tác, học tập . . . thẩm định, để nhận xét vào lý lịch của người xin vào Đảng như về lịc sử chính trị, chính trị hiện nay; ý thức chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước hay các quy định tại địa phương; nhận xét về đạo đức, phẩm chất, mối quan hệ với người xung quanh; ý thức trong học tập, công tác, làm việc; trình độ chuyên môn nghiệp vụ . . .

+ Đảng ủy, Chi ủy cơ sở nơi có người xin vào Đảng bày tỏ mong muốn Đảng ủy, Chi ủy cơ sở nơi xác minh tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ đảng viên hoặc đảng ủy viên được cử đi thẩm tra nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

 – Phần cuối giấy giới thiệu:

+ Ghi rõ nơi nhận, nơi lưu Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch.

+ Đảng viên thay mặt Đảng ủy, Chi ủy ghi rõ chức danh, ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu lên lên giấy giới thiệu.

Tải mẫu giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch

Dưới đây, EVBN xin được gửi mẫu Giấy giới thiệu đảng viên đi thẩm tra lý lịch 19-KNĐ để các bạn tham khảo khi cần.

Tin liên quan