Mẫu biên bản bàn giao ba bên và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Mẫu biên bản bàn giao ba bên là gì ? Mẫu biên bản bàn giao ba bên để làm gì ? Mẫu biên bản bàn giao ba bên 2021 ? Hướng dẫn soạn thảo ? Tham khảo một số ít mẫu biên bản khác tương quan ?

Hiên nay, mẫu biên bản bàn giao là mẫu biên bản được sử dụng rất thông dụng như : mẫu biên bản bàn giao tài sản ; mẫu biên bản bàn giao thiết bị, máy móc ; mẫu biên bản giao nhận tài liệu, hồ sơ ; mẫu biên bản góp vốn kinh doanh thương mại ; … trong đó có mẫu biên bản bàn giao ba bên. Vậy mẫu biên bản bàn giao ba bên là gì ? Mẫu biên bản bàn giao được dùng để làm gì ? Bài viết dưới đây của Luật Dương Gia sẽ phân phối cho bạn đọc mẫu biên bản bàn giao ba bên và hướng dẫn soạn thảo.

1. Mẫu biên bản bàn giao ba bên là gì?

Biên bản bàn giao ba bên là văn bản của cá nhân, cơ quan, tổ chức lập ra để ghi chép việc bàn giao ba bên. sử dụng nhằm ghi nhận lại sự việc giao nhận hàng hóa, tài liệu, chứng cứ,….. giữa các bên

Biên bản bàn giao là một văn bản biểu lộ sự thỏa thuận hợp tác của hai bên trong việc giao nhận sản phẩm & hàng hóa, tài sản, tài liệu … đã xảy ra trên thực tiễn. Bên giao đã giao hàng và bên nhận đã nhận hàng theo như sự thỏa thuận hợp tác của hai bên trước đó.

2. Mẫu biên bản bàn giao ba bên để làm gì?

Biên bản giao nhận 3 bên là văn bản của cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai sử dụng nhằm mục đích ghi nhận lại vấn đề giao nhận sản phẩm & hàng hóa, tài liệu, chứng cứ, … .. giữa những bên, ghi chép lại hàng loạt nội dung buổi bàn giao, trong đó có sự tham gia của ba bên trong quan hệ nhằm mục đích triển khai mục tiêu nhất định.

3. Mẫu biên bản bàn giao ba bên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-

( 1 ) … …, ngày … .. tháng … …. năm 20 … ..

BIÊN BẢN BÀN GIAO BA BÊN

( V / v : ( 2 ) …. )

Xem thêm: Mẫu biên bản cam kết, giấy cam kết, tờ cam kết mới nhất năm 2022

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm ngoái ; – Căn cứ Nội dung bàn giao về việc … … ngày … / … / … .. ; ( 3 ) Hôm nay, ngày … .. tháng … .. năm … …, chúng tôi gồm những bên sau : ( 4 )

BÊN BÀN GIAO ( BÊN A)

Tên công ty : … … ( 5 ) Mã số doanh nghiệp : … … … ( 6 ) Trụ sở chính : … … ( 7 ) Điện thoại : … … .. Email : … .. ( 8 )

Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, công việc, tài sản mới nhất năm 2022

Người đại diện thay mặt theo pháp lý Ông / Bà : … … Chức vụ : … ( 9 )

BÊN NHẬN BÀN GIAO ( BÊN B)

Họ và tên : … .. Năm sinh : … … … ( 10 ) CMND / CCCD số : … … … Ngày cấp : … .. / …. / … .. Nơi cấp : … ( 11 ) Nơi ĐKHKTT : … ( 12 ) Chỗ ở lúc bấy giờ : … … ( 13 ) Điện thoại : … … … ( 14 )

BÊN CÓ LIÊN QUAN ( BÊN C)

Xem thêm: Mẫu biên bản, văn bản thoả thuận, hợp đồng thoả thuận mới nhất năm 2022

Tên công ty : … … … ( 15 ) Mã số doanh nghiệp : … … ( 16 ) Trụ sở chính … … ( 17 ) Điện thoại : … … … .. Email : … … ( 18 ) Người đại diện thay mặt theo pháp lý Ông / Bà : … .. Chức vụ : … ( 19 ) Sau quy trình đàm đạo chúng tôi đã đi đến thống nhất những nội dung trong cuộc họp ngày …. / …. / … .. tại khu vực … … … như sau : ( 20 ) Bên A chấp thuận đồng ý bàn giao tài sản … …. Cho bên B, bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm nhận tài sản đúng thời hạn khu vực nêu trong hợp đồng. Bên C có tương quan xem xét, đánh giá và thẩm định tài sản và có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ tính khách quan của buổi bàn giao … ( 21 )

1.Thông tin tài sản bàn giao: (22) 

Xem thêm: Mẫu biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới năm 2022

– Tài sản – Tài sản – …

2. Nội dung bàn giao: (23) 

– … … – … … – … …

3. Giá trị tài sản bàn giao (24) 

Xem thêm: Mẫu biên bản kiểm phiếu mới và chuẩn nhất năm 2022

 Tài sản … có giá trị là:…….. VNĐ (Số tiền bằng chữ:……….)

……

4. Mục đích sử dụng tài sản bàn giao (25)

– Bên A bàn giao tài sản … … cho bên B với mục tiêu : … … – Bên B nhận tài sản … …. nhằm mục đích … … …

5. Hình thức thanh toán: ( 26) 

Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch đây đủ cho bên A bằng hình thức giao dịch thanh toán qua thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước .

Xem thêm: Mẫu biên bản ghi nhớ hợp tác, nội dung làm việc mới nhất năm 2022

tin tức thông tin tài khoản : Chủ thông tin tài khoản nhận tiền : Số thông tin tài khoản : Tại ngân hàng nhà nước :

………

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên (27) 

……

7. Ý kiến của các bên (28) 

Xem thêm: Mẫu biên bản xác nhận công nợ, bàn giao công nợ mới nhất năm 2022

……

……

8. Kết luận (29) 

… … …

Buổi bàn giao kết thúc vào hồi….h, ngày…tháng…năm … Tại……(30)

Các bên cam kết triển khai trang nghiêm những nội dụng của Biên bản và pháp luật của Hợp đồng đã xác lập giữa những bên. Trong quy trình thực thi nếu có yếu tố phát sinh thì những bên cùng tranh luận xử lý trên ý thức hợp tác và bảo vệ quyền hạn của những bên. Biên bản này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực hiện hành khi những bên thực thi rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm trong Biên bản này. Biên bản này được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau .

Xem thêm: Mẫu biên bản nhắc nhở vi phạm, mẫu biên bản cảnh cáo vi phạm

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN C

4. Hướng dẫn soạn thảo

( 1 ) : Điền ngày, tháng, năm lập biên bản ( 2 ) : Điền tên biên bản ( 3 ) : Điền ngày, tháng, năm địa thế căn cứ nội dung bàn giao việc ( 4 ) : Điền ngày, tháng, năm lập biên bản ( 5 ) : Điền tên bên bàn giao ( bên A )

Xem thêm: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị, hội đồng thành viên công ty

( 6 ) : Điền mã số doanh nghiệp của bên bàn giao ( 7 ) : Điền trụ sở chính của bên bàn giao. ( 8 ) : Điền số điện thoại cảm ứng / email của bên bàn giao ( 9 ) : Điền tên người đại diện thay mặt theo pháp lý và chức vụ của họ ( 10 ) : Điền tên, năm sinh của bên nhận bàn giao ( bên B ) ( 11 ) : Điền số chứng tỏ nhân dân / căn cước công dân, ngày, tháng, năm, nơi cấp ( 12 ) : Điền nơi ĐK hộ khẩu thường trú của bên nhận bàn giao ( 13 ) : Điền chỗ ở lúc bấy giờ của bên nhận bàn giao

Xem thêm: Biên bản giao nhận hàng hóa, xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa

( 14 ) : Điền số điện thoại cảm ứng của bên nhận bàn giao ( 15 ) : Điền tên của bên tương quan ( bên C ) ( 16 ) : Điền mã số doanh nghiệp của bên tương quan ( 17 ) : Điền trụ sở chính của bên tương quan ( 18 ) : Điền số điện thoại cảm ứng của bên tương quan ( 19 ) : Điền tên người đại diện thay mặt theo pháp lý và chức vụ của bên tương quan ( 20 ) : Điền ngày, tháng, năm, khu vực họp bàn giao ba bên ( 21 ) : Điền nội dung biên bản

Xem thêm: Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần mới nhất

( 22 ) : Điền thông tin bàn giao tài sản ( 23 ) : Điền nội dung bàn giao tài sản ( 24 ) : Điền giá trị tài sản bàn giao ( 25 ) : Điền mục tiêu sử dụng tài sản bàn giao ( 26 ) : Điền hình thức giao dịch thanh toán ( 27 ) : Điền quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên ( 28 ) : Điền quan điểm của những bên ( 29 ) : Điền Tóm lại

Xem thêm: Mẫu biên bản cuộc họp của công ty mới nhất năm 2022

( 30 ) : Điền ngày, tháng, năm, khu vực kết thúc buổi bàn giao * Những chú ý quan tâm khi làm biên bản giao nhận – Cung cấp rất đầy đủ thông tin hai bên. – Soạn song song với hợp đồng mua và bán hay luân chuyển sản phẩm & hàng hóa. Bạn không nên để tới cuối mới hấp tấp vội vàng soạn thảo biên nhận. Như thế vừa dễ xảy ra sai sót, vừa không theo sát được tiến trình giao nhận. – Chữ ký “ tươi ”. Đó chính tín hiệu hình tượng cho sự đống ý của cả hai phía. Nếu như biên bản không được ký tên hoặc đóng dấu vừa đủ thì biên bản đó được xem như không có giá trị pháp lý. – Biên nhận bàn giao những loại phải được sao ra thành hai bản. Mỗi bên tham gia giao nhận sẽ giữ một bản để làm cơ sở pháp lý cho mình nếu không may xảy ra tranh chấp. Mỗi biên bản giao nhận này đều có giá trị pháp lý như nhau. – Mỗi loại biên bản giao nhận sẽ được soạn thảo với đôi chút độc lạ. – Mẫu biên nhận phải được dữ gìn và bảo vệ thật tốt. Các bên tham gia có nghĩa vụ và trách nhiệm sử dụng biên bản một cách cẩn trọng và đúng với pháp lý .

Xem thêm: Mẫu biên bản làm việc giữa hai bên mới nhất năm 2022

Bàn giao sản phẩm trong hợp đồng xây dựng được quy định như sau:

Yêu cầu về chất lượng loại sản phẩm và nghiệm thu sát hoạch, bàn giao loại sản phẩm hợp đồng thiết kế xây dựng ( Điều 13 Nghị định 37/2015 / NĐ – CP ) – Yêu cầu về chất lượng mẫu sản phẩm của hợp đồng kiến thiết xây dựng : + Chất lượng loại sản phẩm của hợp đồng thiết kế xây dựng phải cung ứng những nhu yếu của hợp đồng, tuân thủ và phân phối những nhu yếu về chất lượng theo pháp luật của pháp lý. Các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng về quy chuẩn, tiêu chuẩn ( tiêu chuẩn và quy chuẩn Quốc gia ), hướng dẫn kỹ thuật vận dụng cho mẫu sản phẩm của hợp đồng kiến thiết xây dựng. + Đối với thiết bị, sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu ngoài lao lý tại Điểm a Khoản này còn phải pháp luật về nguồn gốc, nguồn gốc. – Nghiệm thu, bàn giao mẫu sản phẩm những việc làm hoàn thành xong : + Các thỏa thuận hợp tác về quy trình tiến độ nghiệm thu sát hoạch, bàn giao của những bên tham gia hợp đồng phải tuân thủ đúng những lao lý của pháp lý về quản trị chất lượng khu công trình thiết kế xây dựng. + Các việc làm cần nghiệm thu sát hoạch, bàn giao ; địa thế căn cứ nghiệm thu sát hoạch, bàn giao ; quy trình tiến độ, thời gian nghiệm thu sát hoạch, bàn giao mẫu sản phẩm những việc làm hoàn thành xong ; thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu sát hoạch, bàn giao ; biểu mẫu nghiệm thu sát hoạch, bàn giao ; những lao lý về người ký, những biên bản, tài liệu nghiệm thu sát hoạch, bàn giao phải đúng với pháp luật của pháp lý và được những bên thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .

Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc, hợp đồng, công trình mới nhất 2022

+ Các bên chỉ được nghiệm thu sát hoạch, bàn giao những mẫu sản phẩm cung ứng nhu yếu về chất lượng theo lao lý tại Khoản 1 Điều này. + Đối với những việc làm theo nhu yếu phải được nghiệm thu sát hoạch trước khi chuyển qua những việc làm khác, bên nhận thầu phải thông tin trước cho bên giao thầu để nghiệm thu sát hoạch theo pháp luật của pháp lý về quản trị chất lượng khu công trình kiến thiết xây dựng. + Đối với những mẫu sản phẩm sai sót ( chưa bảo vệ nhu yếu của hợp đồng ) thì phải được thay thế sửa chữa, trường hợp không sửa chữa thay thế được thì phải vô hiệu. Bên nào gây ra sai sót thì bên đó phải chịu hàng loạt ngân sách tương quan đến thay thế sửa chữa, kiểm định lại và những ngân sách khác tương quan đến việc khắc phục sai sót, cũng như quy trình tiến độ triển khai hợp đồng.

Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng ( Điều 14 Nghị định 37/2015/NĐ- CP)

– Thời gian thực thi hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực hiện hành cho đến khi những bên đã triển khai xong những nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng thiết kế xây dựng đã ký. – Bên nhận thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm lập quá trình chi tiết cụ thể thực thi hợp đồng trình bên giao thầu chấp thuận đồng ý để làm địa thế căn cứ thực thi. – Tiến độ triển khai hợp đồng phải biểu lộ những mốc hoàn thành xong, bàn giao những việc làm, loại sản phẩm đa phần. – Đối với hợp đồng kiến thiết kiến thiết xây dựng của gói thầu có quy mô lớn, thời hạn thực thi dài, thì tiến trình kiến thiết hoàn toàn có thể được lập cho từng quy trình tiến độ .

Xem thêm: Mẫu biên bản thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

– Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị, tiến độ cung cấp thiết bị phải thể hiện các mốc bàn giao thiết bị, trong đó có quy định về số lượng, chủng loại thiết bị cho từng đợt bàn giao.

– Đối với hợp đồng EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay, ngoài tiến trình kiến thiết cho từng tiến trình còn phải lập quá trình cho từng loại việc làm ( lập dự án Bất Động Sản, phong cách thiết kế, cung ứng thiết bị và xây đắp thiết kế xây dựng ). – Khuyến khích việc đẩy nhanh quy trình tiến độ triển khai hợp đồng trên cơ sở bảo vệ chất lượng mẫu sản phẩm của hợp đồng. Trường hợp đẩy nhanh quy trình tiến độ đem lại hiệu suất cao cao hơn cho dự án Bất Động Sản thì bên nhận thầu được xét thưởng theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng. – Việc kiểm soát và điều chỉnh tiến trình của hợp đồng được triển khai theo lao lý tại Điều 39 Nghị định này.

Source: https://evbn.org
Category: Giáo Viên