Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là biểu mẫu quen thuộc với những người làm công tác kế toán lâu năm nhưng khá mới mẻ với những người mới bắt đầu công việc hoặc các sinh viên ngành kế toán. Vậy Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là gì và cách trình bày biên bản này như thế nào? Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung liên quan tới Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt này. EVBN cũng xin đăng tải mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt 2020 mẫu chuẩn nhất để bạn đọc lưu lại dùng khi cần.

Hiểu thế nào là Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt?

Bàn giao quỹ tiền mặt trong các doanh nghiệp là công việc vô cùng quan trọng, đòi hỏi người làm công tác kế toán phải làm một cách chi tiết và cẩn thận. Sau khi hoàn thành công tác kiểm kê các loại tiền trong quỹ, trong trường hợp cần thiết, số tiền mặt này sẽ được bàn giao. Khi giao nhận tiền mặt trong quỹ, các bên phải lập thành biên bản, gọi là Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt được các bên liên quan lập ra nhằm xác nhận việc hoàn tất bàn giao đầy đủ số tiền mặt theo các thỏa thuận giữa các bên và thuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Kế toán trong các công ty, doanh nghiệp đương nhiên sẽ được giao quản lý quỹ tiền mặt dùng cho chi tiêu hàng ngày trong đơn vị như chi trả phí điện nước, mua văn phòng phẩm, gửi chuyển phát nhanh… Tuy nhiên, khi kế toán đó chuyển vị trí hay chuyển công tác, cần bàn giao lại quỹ tiền mặt cho người tiếp quản thì phải tiến hành kiểm kê, sau đó bàn giao lại cho người tiếp nhận. Hai bên cùng nhau thỏa thuận về quyền lợi, nghĩa vụ đối với số tiền mặt bàn giao bằng các điều khoản cụ thể trong Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt để kế toán mới tiếp tục duy trì hoạt động của doanh nghiệp một cách thuận lợi.

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt 2020

Bàn giao quỹ tiền mặt

Bàn giao tiền mặt là vấn đề quan trọng trong doanh nghiệp, đây cũng là vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tranh chấp. Do đó, hai bên cần thỏa thuận chi tiết nhất, cụ thể hóa nhất các điều khoản trong Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt, ký đầy đủ trong biên bản để vừa đảm bảo được quyền lợi, vừa đảm bảo về nghĩa vụ của bên giao tiền và bên nhận tiền. Biên bản này cũng chính là một chứng cứ nếu hai bên xảy ra kiện tụng, cần nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.  

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt cần đảm bảo ghi rõ ràng, đầy đủ các thông tin cá nhân bên giao tiền, bên nhận tiền, số tiền giao nhận, các thỏa thuận của hai bên cũng như xác nhận của người làm chứng về việc lập biên bản và chuyển tiền. Vậy trình bày Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt như thế nào cho đúng và đầy đủ về nội dung, đảm bảo giá trị về mặt pháp lý? Cách lập Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt này sẽ được húng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể trong nội dung tiếp theo.

Trình bày Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt 2020 như thế nào?

Phần đầu biên bản

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Ghi rõ tên biên bản: Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

– Ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm lập biên bản.

Phần nội dung chính

– Ghi cụ thể thông tin của bên giao tiền và bên nhận tiền:

+ Họ và tên

+ Số Chứng minh nhân dân hoặc số Thẻ căn cước, ghi rõ ngày cấp, nơi cấp.

+ Các thông tin về địa chỉ, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại cần ghi cụ thể từ số nhà trở lên.

– Ghi rõ căn cứ lập biên bản bàn giao quỹ tiền mặt.

– Ghi cụ thể số tiền mặt bàn giao bằng cả số và chữ.

– Ghi cụ thể, chi tiết các điều khoản thỏa thuận giữa hai bên như:

Bên giao tiền có toàn quyền sở hữu số tiền mặt được ghi trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản.

Bên nhận tiền cần ghi rõ cam kết sẽ không khiếu kiện đồng thời tạo mọi điều kiện để bên giao tiền có thể tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu một cách thuận lợi theo quy định của pháp luật.

Trình bày Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt 2020

mẫu biên bản bào giao quỹ tiền mặt

– Hai bên cùng nhau cam kết mua, bán theo đúng thoả thuận đã nêu. Các bên vi phạm cam kết sẽ phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Sau khi khi rõ địa điểm, ngày tháng năm bàn giao quỹ tiền mặt, bên giao tiền và bên nhận tiền cùng ký, ghi rõ họ tên vào biên bản.

– Phần xác nhận của người làm chứng về việc lập biên bản và chuyển tiền cần ghi những nội dung sau:

+ Thông tin về người làm chứng: Họ và tên; số Chứng minh nhân dân hoặc số Thẻ căn cước, ngày cấp, nơi cấp; thông tin về địa chỉ, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại.

+ Người làm chứng ghi rõ: Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền là bao nhiêu (viết bằng số và bằng chữ) theo thỏa thuận.

+ Người làm chứng ký và ghi rõ họ tên lên biên bản.

Tải mẫu Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt 2020 mới nhất

Hi vọng bài viết trên đây giúp ích các bạn phần nào trong quá trình tìm hiểu về Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt. Phần cuối cùng trong bài viết, chúng tôi gửi các bạn tham khảo một số mẫu Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt  mới nhất hiện nay.

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt công ty

Tin liên quan