Cuối năm là thời điểm mà tất cả các cơ quan, tổ chức đều tiến hành tổng kết hoạt động công tác sau một năm hoạt động. Tập thể Chi bộ Đảng mà đại diện là Ban Chi ủy cũng cần làm báo cáo kiểm điểm, gọi là Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy. Vậy Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy là gì? Báo cáo này có những nội dung cơ bản nào? Trong nội dung bài viết dưới đây, hãy cùng EVBN tìm hiểu về mẫu Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy này.

Thế nào là Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy?

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy là mẫu báo cáo được Ban Chi ủy lập ra nhằm báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời tự kiểm điểm, đánh giá mọi hoạt động của Ban Chi ủy, Chi bộ sau 1 năm hay 1 nhiệm kỳ hoạt động .

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy, Chi bộ là bản báo cáo của tập thể Chi ủy, một tập thể lãnh đạo nên cần có sự chuẩn bị chu đáo, đánh giá công tác lãnh đạo một cách khách quan nhất trên tinh thần tự phê bình, được trình bày trước tập thể đảng viên trong Chi bộ vào đợt tổng kết công tác Đảng cuối năm hoặc cuối nhiệm kỳ.

Trong Báo cáo này cần nêu rõ được tất cả những thành tích, kết quả mà Chi bộ đạt được dưới sự lãnh đạo của Ban Chi ủy song cũng cần nghiêm túc nhìn nhận lại những hạn chế, khuyết điểm đồng thời chỉ ra được nguyên nhân của những thiếu sót và đưa ra được phương hướng khắc phục những hạn đó chế. 

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy

Báo cáo này nhằm ghi nhận hoạt động của ban lãnh đạo Ci bộ

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy, Chi bộ được ban hành theo hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức Trung ương.

Xem thêm: 

Mẫu biên bản họp chi bộ

Biên bản Đại hội chi bộ mẫu mới nhất

Các nội dung cơ bản trong Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy

Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi địa phương có đặc thù riêng trong công tác, hoạt động, do đó, nội dung trong báo cáo kiểm điểm cũng không giống nhau. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thiện những nội dung cơ bản trong Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy, Chi bộ một cách chung nhất. Tùy vào đặc thù đơn vị mình, các bạn có thể thay đổi cho phù hợp.

Tổng kết về những ưu điểm, kết quả đạt được

Thứ nhất: Ban Chi ủy nhìn nhận lại công tác chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước và toàn bộ các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, kết luận của cấp trên như thế nào;  Ban Chi ủy đã xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động công tác của tập thể trong năm ra sao.

Sau khi nhận xét, Ban Chi ủy tự đánh giá về cấp độ thực hiện đạt mức nào? Xuất sắc, tốt, trung bình hay kém.

Thứ hai: Ban Chi ủy nhìn nhận lại công tác lãnh đạo, chỉ đạo tất cả các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị mình trong năm qua; Ban Chi ủy cần ghi rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao hoặc phê duyệt trong năm đạt ở mức nào.

Sau đó, Ban Chi ủy  cũng tự đánh giá về cấp độ thực hiện theo 4 mức: xuất sắc, tốt, trung bình hay kém.

Thứ ba: Ban Chi ủy tự nhận xét về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ cũng như các quy định, quy chế làm việc tại đơn vị mình rồi tự rút ra đánh giá về cấp độ thực hiện theo 4 mức: xuất sắc, tốt, trung bình, kém.

Thứ tư: Đánh giá về công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng như những biểu hiện về  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị, Chi bộ có được tiến hành thường xuyên không. Đánh giá về công tác đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân trong Chi bộ.

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy

Hoạt động của Ban Chi ủy cần được báo cáo tổng kết định kỳ

Sau khi rút ra nhận xét, Ban Chi ủy tự đánh giá về cấp độ thực hiện đạt mức nào trong 4 mức: xuất sắc, tốt, trung bình, kém.

Thứ 5: Tổng kết và chỉ rõ kết quả cụ thể việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, công tác thi đua, khen thưởng trong tập thể đơn vị.

Ban Chi ủy tự đánh giá về cấp độ thực hiện đạt mức nào: xuất sắc, tốt hay trung bình, kém.

Tổng kết về những hạn chế, khuyết điểm của Ban Chi ủy và chỉ rõ nguyên nhân

– Ghi rõ từng hạn chế, khuyết điểm, thiếu sót theo 5 nội dung như trên phần ưu điểm: công tác phê bình, tự phê bình, việc tham gia học tập các Nghị quyết…

– Nêu rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm mắc phải: chỉ đạo chưa sát sao, công tác bồi dưỡng đội ngũ thiếu thiệu quả…

 

Chỉ rõ kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của Ban chi ủy đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước ra sao

Nêu cụ thể từng khuyết điểm đã được khắc phục như thế nào: đã khắc phục được hoàn toàn chưa, khắc phục được một phần hay khó khắc phục. Ban Chi ủy nêu rõ những khó khăn, vướng mắc gặp phải và chỉ ra trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trên.

Sau đó, Ban Chi ủy tự đánh giá về cấp độ thực hiện theo 4 mức xuất sắc, tốt, trung bình, kém.

Tập trung vào giải trình những vấn đề mà Ban Chi ủy được gợi ý kiểm điểm..

Nếu có thì giải trình rõ theo từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, cần nêu nguyên nhân cụ thể và gắn nhiệm của tập thể hoặc cá nhân đối trong từng vấn đề kiểm điểm.

Mẫu báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy

Mẫu báo cáo theo năm

Gắn trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân

Trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác trong cơ quan… nêu rõ trách nhiệm của tập thể Cấp ủy, Chi bộ, cá nhân đảng viên.

Chỉ ra phương hướng và biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm

Ban Chi ủy nêu rõ từng phương hướng, biện pháp để khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trước đó

Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

Căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá tổ chức cơ sở Đảng của cấp trên, Ban Chi ủy, Chi bộ đề nghị Đảng ủy cấp trên xem xét và công nhận đạt mức hoàn thành nhiệm vụ nào trong năm:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Hoàn thành nhiệm vụ

– Không hoàn thành nhiệm vụ

Tải mẫu báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy

Dưới đây chúng tôi gửi các bạn tham khảo mẫu báo cáo chuẩn nhất để các bạn lưu lại khi cần dùng. Mẫu báo cáo này có thể phù hợp sử dụng cho tất cả các địa phương, cơ sở trên cả nước. Tuy nhiên để phù hợp với thực tế hoạt động tại địa phương, bạn nên trình bày thông tin mang tính đặc thù của cơ sở mình mà không nên ghi chung chung.

 

Tin liên quan