Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách UTT năm 2020

– Căn cứ công văn số 1230/BGDĐ -GDTX, ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7;
– Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 -2020 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải;
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách UTT năm 2020 như sau:
I. Mục đích, ý nghĩa

1. Mục đích

– Hưởng ứng Ngày sách và bản quyền thế giới, Ngày sách Việt Nam, nhằm tôn vinh giá trị của sách và nâng cao nhận thức về văn hoá đọc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. 
– Tiếp tục kế thừa, phát huy thành công của các kỳ tổ chức Ngày Sách UTT để thúc đẩy phong trào đọc sách trong cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên UTT. Từ đó góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của Nhà trường trong giai đoạn công nghệ 4.0.
– Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải ra kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách UTT năm 2020 với chủ đề “Cuốn sách của tôi”.

2. Ý nghĩa
– Khuyến khích cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên trong toàn trường tích cực đọc sách, truy cập Internet để tìm đọc những kiến thức hữu ích phục vụ cho việc dạy tốt, học tốt và cho cuộc .
– Đa dạng hóa các hình thức giới thiệu sách và cung cấp tài liệu cho bạn đọc;
– Xây dựng và phát triển mối quan hệ gắn bó, thân thiện giữa thư viện với bạn đọc.

II. Địa điểm, thời gian

– Địa điểm: Thư viện cơ sở đào tạo Hà Nội 
– Thời gian: Từ ngày 18/04/2020 đến ngày 04/05/2020.

III. Đối tượng tham gia: Cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên trong toàn Trường.

IV. Nội dung
1. Trưng bày sách và bán sách trợ giá (04/05/2020 – 05/05/2020) (nếu hết dịch Covid 19)

– Các Nhà xuất bản và Nhà sách (theo giấy mời) bán sách trợ giá từ 10 – 60%
– Trưng bày các sách do các tác giả là giảng viên Nhà trường viết trong năm học 2019-2020.

2. Thi hùng biện với chủ đề “Cuốn sách của tôi”

* Hình thức: Thi hai vòng
– Vòng loại: Thi online từ ngày 18/04/2020 đến ngày 25/04/2020
– Vòng chung kết: Thi trực tiếp tại hội trường Thư viện/online trực tiếp (căn cứ vào tình hình Covid19) vào 08:30 ngày 04/05/2020.
* Thể lệ: Các thi sinh tham dự lựa chọn 01 cuốn sách (đúng thuần phong, mỹ tục), có ảnh hưởng lớn tới bản thân hoặc bản thân yêu thích, hoặc có giá trị trong giáo dục – đào tạo, lao động – xã hội và cuộc sống,.. để thuyết trình giới thiệu tại vòng loại, những thí sinh vào vòng 2 sẽ trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo đưa ra. 
* Yêu cầu: 

  • Các khoa có sinh viên, cử ít nhất 05 sinh viên tham dự; số lượng tham dự không giới hạn và đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức.
  • Các đơn vị khuyến khích cán bộ, giảng viên và người lao động tham gia.
  • Các thí sinh chắt lọc thông tin thuyết trình giới thiệu “cuốn sách của tôi” trong vòng 5 – 10 phút.
  • Vòng loại: Các thí sinh sử dụng điện thoại di động có chức năng quay video hoặc các thiết bị chuyên dụng quay lại video thuyết trình giới thiệu; sau khi hoàn thành video, gửi qua email về Ban tổ chức theo địa chỉ: [email protected].
  • Vòng chung kết: Sẽ chọn ra 10 thí sinh từ vòng loại để tham dự, trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo liên quan tới cuốn sách đã chọn.

* Cơ cấu và giá trị giải thưởng

STT

GIẢI THƯỞNG

GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

GHI CHÚ

1 01 Giải nhất 1000.000 VNĐ Thí sinh dự ck
2 01 Giải nhì 800.000 VNĐ Thí sinh dự ck
3 01 Giải ba 500.000 VNĐ Thí sinh dự ck
4 02 Giải khuyến khích 300.000 VNĐ Thí sinh dự ck
5 01 Giải phụ ấn tượng 200.000 VNĐ Thí sinh 2 vòng

V. Tổ chức thực hiện
1. Thành lập Ban tổ chức Ngày hội đọc sách UTT năm 2020, gồm:

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh

1 Ông : Vũ Ngọc Khiêm Phó hiệu trưởng Trưởng ban
2 Ông : Trần Hà Thanh Giám đốc TTCNTT-TV Phó ban
3 Ông : Nguyễn Văn Thắng P.Giám đốc TTCNTT-TV Ủy viên
4 Bà : Lê Thu Sao quản trị Công đoàn Trường Uỷ viên
5 Ông : Cao Công Ánh Bí thư Đoàn Trường Uỷ viên

6

Ông : Nguyễn Văn Lâm Trưởng phòng Đào tạo Uỷ viên
7 Bà : Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trưởng Phòng TCKT Uỷ viên
8 Ông : Đào Mạnh Quyền Trưởng Phòng HCQT Uỷ viên
9 Bà : Ngô Thị Thanh Hương Trưởng Khoa CT Uỷ viên
10 Ông : Nguyễn Quang Anh Trưởng Khoa CK Uỷ viên
11 Bà : Hoàng Thị Hồng Lê P. Trưởng Khoa KTVT Uỷ viên
12 Ông : Dương Văn Đoan P. Trưởng Khoa ĐTTC Uỷ viên
13 Bà : Nguyễn Thị Vân TTCNTT-TV Uỷ viên
14 Bà : Nguyễn Thị Hồng Thương TTCNTT-TV Uỷ viên
15 Bà : Ngô Thị Phương TTCNTT-TV Uỷ viên
16 Bà : Trương Ngọc Linh TTCNTT-TV Uỷ viên
17 Bà : Đỗ Lan Hương TTCNTT-TV Uỷ viên
18 Bà : Nguyễn Thị Thùy Linh TTCNTT-TV Uỷ viên
19 Ông : Trần Việt Vương TTCNTT-TV Uỷ viên
20 Ông : Vũ Duy Tùng

TTCNTT-TV

Uỷ viên

2. Nhiệm vụ cụ thể

  • – Trung tâm Công nghệ TT-TV chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản tổ chức, lập danh sách khách mời – mời Ban giám khảo, chuẩn bị hệ thống phục vụ chấm thi online, 
  • – Phòng Hành chính – Quản trị: Chuẩn bị cơ sở vật chất (âm thanh, ánh sáng,…)
  • – Phòng Tài chính kế toán: Chuẩn bị kinh phí thực hiện.
  • – Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Vận động sinh viên tham gia tích cực Ngày hội sách UTT, bố trí một số tiết mục văn nghệ chào mừng, phối hợp với phòng Hành chính – Quản trị kê dọn Hội trường, trang trí khánh tiết băng zôn, khẩu hiệu, cử sinh viên phục vụ lễ tân và một số hoạt động hoạt náo viên (trong trường hợp vòng chung kết diễn ra khi hết dịch Covid 19).
  • – Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn: Thông báo rộng rãi kế hoạch tới Cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên trong toàn đơn vị tham gia dự thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách UTT, đề nghị Các đơn vị và cá nhân tham gia triển khai đảm bảo đúng theo kế hoạch, có gì vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo Nhà trường.
 

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội