Hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết trên SGD

Việc giao dịch mua bán cổ phần, cổ phiếu của các công ty Cổ phần trong những năm gần đây đã trở nên khá phổ biến với sự ra đời của các sàn giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, với các giao dịch mua bán các loại cổ phiếu chưa niêm yết lại tiềm ẩn nhều rủi ro, nhất là nếu người mua không biết các thủ tục cần thiết. Hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết chính là một trong những văn bản giúp hạn chế việc rủi ro khi giao dịch ngoài sàn với những công ty chưa niêm yết. Hãy cùng EVBN tìm hiểu một số thông tin về thủ tục mua bán, giao dịch và thông tin liên quan đến mẫu hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết quan trọng này nhé!

[download id=”4875″]

Điều kiện để được niêm yết cổ phiếu

Một công ty, doanh nghiệp muốn niêm yết cổ phiếu của mình trên các sàn giao dịch chứng khoán trước hết cần tuân thủ những quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời đáp ứng các điều kiện, quy định riêng của từng sàn giao dịch. Trên phương diện pháp luật, các điều kiện cần có để một doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu của mình theo các trường hợp như sau:

Để được niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (SGD) cần:

 1. Công ty cổ phần có vốn điều lệ ít nhất từ 80 tỷ đồng, tính trên sổ sách kế toán tại thời điểm đăng ký niêm yết;
 2. Trong 2 năm liền trước năm đăng ký, công ty phải có lãi và không có lỗ luỹ kế cho đến năm đăng ký niêm yết;
 3. Doanh nghiệp không có nợ quá hạn theo quy định. Đồng thời, các khoản nợ đang có phải công khai với tất cả các thành viên liên quan;
 4. Có ít nhất 100 cổ đông nắm giữ tỷ lệ tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết;
 5. Các cổ đông chủ chốt phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu của mình trong ít nhất 6 tháng kể từ ngày niêm yết, và chỉ được bán hoặc chuyển nhượng tối đa 50% số cổ phiếu này trong vòng 6 tháng tiếp theo (Không tính số CP thuộc sở hữu nhà nước do những người này đại diện nắm giữ). Các cổ đông chủ chốt bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty.
 6. Công ty phải có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Để được niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán (TTCK) cần:

 1. Công ty cổ phần có vốn điều lệ ít nhất từ 10 tỷ đồng, tính trên sổ sách kế toán tại thời điểm đăng ký niêm yết;
 2. Trong 2 năm liền trước năm đăng ký, công ty phải có lã, không có nợ quá hạn trên 1 năm. Công ty đồng thời phải hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;
 3. Có ít nhất 100 cổ đông nắm giữ số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty;
 4. Các cổ đông chủ chốt phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu của mình trong ít nhất 6 tháng kể từ ngày niêm yết, và chỉ được bán hoặc chuyển nhượng tối đa 50% số cổ phiếu này trong vòng 6 tháng tiếp theo (Không tính số CP thuộc sở hữu nhà nước do những người này đại diện nắm giữ). Các cổ đông chủ chốt bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty.
 5. Công ty phải có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định của pháp luật.
Điều kiện để được niêm yết cổ phiếu

Cổ phiếu chưa niêm yết

Tại sao phải ký hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết?

Việc mua bán bất cứ loại hàng hoá nào, nếu muốn đảm bảo tính minh bạch, tránh tranh chấp hay lừa đảo thì đều cần lập thành văn bản có xác nhận của cả hai bên mua và bán. Việc mua bán, chuyển nhượng, giao dịch cổ phiếu chứng khoán chưa niêm yết cũng vậy.

Cổ phiếu chưa niêm yết tức cổ phiếu OTC là loại cổ phiếu đã được doanh nghiệp công bố nhưng chưa niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán. Nói cách khác, đây là một dạng tài sản nội bộ của riêng công ty phát hành cổ phiếu. Việc mua cổ phiếu chưa niêm yết có thể có khả năng giúp nhà đầu tư có lợi nhuận khổng lồ (nếu công ty niêm yết thành công) hoặc cũng có nguy cơ mất trắng hoặc lỗ nặng nếu công ty niêm yết thất bại. Hơn nữa, việc giao dịch các loại cổ phiếu chưa niêm yết cũng không có sự bảo đảm của bên thứ 3 (Sàn giao dịch, cơ quan CK nhà nước). Vậy nên bên mua nên yêu cầu bên bán lập và ký hợp đồng mua bán cổ phiếu chưa niêm yết. Điều này có những lợi ích sau:

 • Hợp pháp hoá giao dịch mua bán cổ phiếu chưa niêm yết.
 • Chứng minh quyền sở hữu hợp pháp số cổ phiếu được giao dịch của bên mua.
 • Là căn cứ pháp lý, bảo đảm quyền lợi mỗi bên khi có tranh chấp.
 • Hợp đồng giao dịch chứng khoán chưa niêm yết giúp ràng buộc cả hai bên phải nghiêm túc thực hiện những nghĩa vụ nhằm hoàn thành giao dịch một cách nhanh chóng.

Nội dung chính của Hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết trên SGD

Cũng giống như những loại hợp đồng mua bán khác, mẫu hợp đồng này cần tuân thủ những nguyên tắc chung trong lĩnh vực giao dịch hàng hoá và quy định về giao dịch chứng khoán theo luật Chứng khoán Việt Nam. Những nội dung chính cần có trong hợp đồng mua bán cổ phiếu chưa niêm yết trên sàn giao dịch bao gồm:

Phần thông tin về bên mua và bên bán: cần ghi rõ thông tin cá nhân, thông tin liên lạc của cả hai bên theo yêu cầu trong mẫu hợp đồng.

Mục đích của hợp đồng: chuyển nhượng, mua bán một phần hay toàn bộ cổ phần của người bán (bên chuyển nhượng).

Hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết

Mẫu hợp đồng mua bán cổ phiếu chưa niêm yết

Nội dung chuyển nhượng: hợp đồng nêu rõ:

 1. Tổ chức phát hành: ghi tên công ty phát hành số cổ phiếu đang giao dịch.
 2. Loại cổ phần: Ghi rõ cổ phần đang bán là cổ phần gì – Cổ phần ưu đãi biểu quyết; Cổ phần ưu đãi cổ tức; Cổ phần ưu đãi hoàn lại; Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.
 3. Mệnh giá: ghi đơn giá trên một cổ phần
 4. Số cổ phần chuyển nhượng: Ghi rõ số lượng bằng số và bằng chữ.
 5. Tổng giá trị tính theo mệnh giá bằng số cổ phần nhân với mệnh giá (mục 3 x mục 4). Cần ghi bằng số và bằng chữ.
 6. Giá chuyển nhượng (tính trên một cổ phần): Là giá trị mà cả hai bên thống nhất thoả thuận mua bán. Ghi bằng số và bằng chữ.
 7. Tổng giá trị giao dịch: tính bằng Việt nam đồng, viết bằng số và bằng chữ. Cách tính = số lượng CP x giá chuyển nhượng.
 8. Phương thức thanh toán: Ghi rõ cách thức thanh toán là gì, nếu là chuyển khoản thì cần cung cấp thông tin ngân hàng của bên bán.
 9. Giá trị sổ sách của công ty: ghi ngày và giá trị tính đến ngày đó.

Tải mẫu Hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết trên SGD

Hợp đồng mua bán này cần được công chứng để tạo giá trị pháp lý, là căn cứ để toà án bảo vệ quyền lợi của cả hai bên khi có tranh chấp xảy ra. Hợp đồng được lập thành 3 bản, mỗi bên giữ một bản, một bản gửi cơ quan công chứng.

Để thuận tiện cho bạn trong quá trình giao dịch, chúng tôi xin giới thiệu mẫu hợp đồng mua bán cổ phiếu chưa niêm yết trên sàn giao dịch. Mời bạn đọc ấn vào link dưới để tải về mẫu mới và chuẩn nhất.

[download id=”4875″]