Quy định hoán đổi ngày nghỉ lễ và làm bù

–  Ở công ty tôi có quy định hoán đổi ngày nghỉ lễ theo luật lao động: đi làm vào ngày lễ và nghỉ bù vào ngày khác.

Không biết như vậy có vi phạm luật lao động không?

TIN BÀI KHÁC

{keywords}
(Ảnh minh học)

Luật sư tư vấn:

Việc nghỉ lễ, tết được triển khai theo lao lý tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 :
“ 1. Người lao động được nghỉ thao tác, hưởng nguyên lương trong những đợt nghỉ lễ, tết sau đây :
a ) Tết Dương lịch 01 ngày ( ngày 01 tháng 01 dương lịch ) ;
b ) Tết Âm lịch 05 ngày ;
c ) Ngày Chiến thắng 01 ngày ( ngày 30 tháng 4 dương lịch ) ;
d ) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày ( ngày 01 tháng 5 dương lịch ) ;
đ ) Ngày Quốc khánh 01 ngày ( ngày 02 tháng 9 dương lịch ) ;
e ) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày ( ngày 10 tháng 3 âm lịch ) .
2. Lao động là công dân quốc tế thao tác tại Nước Ta ngoài ngày nghỉ lễ theo lao lý tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết truyền thống dân tộc bản địa và 01 ngày Quốc khánh của nước họ .
3. Nếu những ngày nghỉ theo lao lý tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp nối. ”
Tuy nhiên, khi được sự đồng ý chấp thuận của người lao động hoặc trong những trường hợp đặc biệt quan trọng, người sử dụng lao động được sử dụng lao động để làm thêm giờ trong dịp lễ tết. Cụ thể, Khoản 2 Điều 106 và Điều 107 Bộ luật Lao động 2012 pháp luật :
“ Điều 106. Làm thêm giờ

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a ) Được sự đồng ý chấp thuận của người lao động ;
b ) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50 % số giờ thao tác thông thường trong 01 ngày, trường hợp vận dụng pháp luật thao tác theo tuần thì tổng số giờ thao tác thông thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày ; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ 1 số ít trường hợp đặc biệt quan trọng do nhà nước lao lý thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm ;
c ) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải sắp xếp để người lao động được nghỉ bù cho số thời hạn đã không được nghỉ .
Điều 107. Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt quan trọng
Người sử dụng lao động có quyền nhu yếu người lao động làm thêm giờ vào bất kể ngày nào và người lao động không được khước từ trong những trường hợp sau đây :
1. Thực hiện lệnh động viên, kêu gọi bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, bảo mật an ninh trong thực trạng khẩn cấp về quốc phòng, bảo mật an ninh theo pháp luật của pháp lý ;
2. Thực hiện những việc làm nhằm mục đích bảo vệ tính mạng con người con người, gia tài của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa. ”
Điểm c Khoản 1 Điều 97 BLLĐ 2012 pháp luật về tiền lương NSDLĐ phải trả cho NLĐ khi sử dụng lao động trong dịp lễ tết như sau :
“ 1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm đang làm như sau :
c ) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300 % chưa kể tiền lương dịp nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương so với người lao động hưởng lương ngày ” .
Khoản 3 Điều 4 Nghị định 45/2013 / NĐ-CP pháp luật :
“ 3. Thời gian nghỉ bù theo Điểm c Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật lao động được lao lý như sau :

a) Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;

b ) Trường hợp không sắp xếp nghỉ bù đủ số thời hạn thì phải trả lương làm thêm giờ theo lao lý tại Điều 97 của Bộ luật lao động. ”

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội

Bạn đọc muốn gửi các
câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ
[email protected] (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi
tiện liên hệ).
 

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội