Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 23 sgk GDCD 10

Hướng dẫn soạn Bài 3. Sự hoạt động và tăng trưởng của quốc tế vật chất sgk GDCD 10. Nội dung bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 23 sgk GDCD 10 gồm có không thiếu phần kim chỉ nan, câu hỏi và bài tập có trong SGK để giúp những em học tốt môn giáo dục công dân 10, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc .

LÍ THUYẾT

1. Thế giới vật chất luôn luôn vận động

a ) Thế nào là hoạt động ?
Theo Triết học Mác – Lê-nin hoạt động là mọi sự đổi khác ( biến hóa ) nói chung của những sự vật và hiện tượng kỳ lạ trong giới tự nhiên và đời sống xã hội .
b ) Vận động là phương pháp sống sót của quốc tế vật chất
Vận động là thuộc tính vốn có, là phương pháp sống sót của những sự vật và hiện tượng kỳ lạ
c ) Các hình thức hoạt động cơ bản của quốc tế vật chất
5 hình thức hoạt động cơ bản :
– Vận động cơ học : Sự vận động và di chuyển vị trí của những vật thể trong khoảng trống. Ví dụ : Chơi đá bóng, đi bộ …
– Vận động vật lý : Sự hoạt động của những phân tử, hạt cơ bản, những quy trình nhiệt, điện. Ví dụ : Bóng điện phát sáng .
– Vận động hóa học : Quá trình hóa hợp và phân giải những chất. Ví dụ : Sắt để lâu ở ngoài bị oxi hoán dẫn đến hiện tượng kỳ lạ han rỉ .
– Vận động sinh học : Sự trao đổi chất giữa khung hình sống với môi trường tự nhiên. Ví dụ : Hiện tượng cây hoa đâm trồi nảy lộc, nở hoa .
– Vận động xã hội : sự biến hóa, sửa chữa thay thế của những xã hội trong lịch sử vẻ vang. Ví dụ : Từ Cộng sản nguyên thủy → Chiếm hữu nô lệ → Phong kiến → Tư bản chủ nghĩa → Cộng sản chủ nghĩa .
⇒ Các hình thức hoạt động có hình thức đặc trưng riêng. Các hình thức hoạt động có mối quan hệ hữu cơ với nhau và hoạt động theo trình tự từ thấp đến cao. Giữa 5 hình thái hoạt động này có mối quan hệ hữu cơ với nhau .
Vận động xã hội là hình thức hoạt động cao nhất .
Trong những điều kiện kèm theo nhất định chúng hoàn toàn có thể chuyển hóa lẫn nhau .

2. Thế giới vật chất luôn luôn phát triển

a ) Thế nào là tăng trưởngPhát triển là khái niệm dùng để khái quát những hoạt động theo khunh hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn thuần đến phức tạp, từ kém hoàn thành xong đến triển khai xong. Cái mới sinh ra sửa chữa thay thế cái cũ, cái tân tiến sinh ra sửa chữa thay thế cái lỗi thời .
Ví dụ : Sự tăng trưởng của chiếc điện thoại thông minh từ chiếc điện thoại thông minh đen trắng đến chiếc điện thoại thông minh màu với nhiều tính năng : nghe nhặc, xem phim, lướt web …
b ) Phát triển là khuynh hướng tất yếu của quốc tế vật chất
Khuynh hướng tất yếu của quy trình tăng trưởng là cái mới sinh ra sửa chữa thay thế cái cũ, cái văn minh sửa chữa thay thế cái lỗi thời .

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 23 sgk GDCD 10 khá đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung cụ thể câu vấn đáp những câu hỏi và bài tập những bạn xem sau đây :

1. Giải bài 1 trang 23 gdcd 10

Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là hoạt động ?

Trả lời:

Triết học Mác – Lê-nin cho rằng : Vận động là mọi sự biến hóa ( biến hóa ) nói chung của những sự vật và hiện tượng kỳ lạ trong giới tự nhiên và đời sống xã hội .

2. Giải bài 2 trang 23 gdcd 10

Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là tăng trưởng ?

Trả lời:

Phát triển là khái niệm dùng để khái quát những hoạt động theo khunh hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn thuần đến phức tạp, từ kém hoàn thành xong đến triển khai xong hơn. Cái mới sinh ra thay thế sửa chữa cái cũ, cái tân tiến sinh ra sửa chữa thay thế cái lỗi thời .

3. Giải bài 3 trang 23 gdcd 10

Hãy chứng tỏ rằng, hoạt động là phương pháp sống sót của quốc tế vật chất .

Trả lời:

– Vận động là mọi sự biến hóa ( biến hoá ) nói chung của sự vật, hiện tượng kỳ lạ trong tự nhiên và trong đời sống xã hội .
– Mọi sự vật, hiện tượng kỳ lạ luôn luôn hoạt động. Bằng sự hoạt động và trải qua sự hoạt động mà những sự vật, hiện tượng kỳ lạ sống sót và biểu lộ đặc tính của mình. Không thể có vật chất mà không có hoạt động và ngược lại .
+ Theo quan điểm duy vật biện chứng, hoạt động của vật chất là tự thân hoạt động ; do tại toàn bộ những dạng vật chất đều là một cấu trúc vật chất gồm có những yếu tố, những mặt, những quy trình liên hệ, tác động ảnh hưởng qua lại với nhau. Chính sự ảnh hưởng tác động đó đã dẫn đến sự đổi khác nói chung, tức là hoạt động. Quan điểm này trái chiều với quan điểm duy tâm, siêu hình về hoạt động đi tìm nguồn gốc của hoạt động ở thần linh hoặc ở chủ thể nhận thức .
+ Vận động là hình thức sống sót của vật chất nên những dạng vật chất được nhận thức trải qua sự hoạt động của chúng .

+ Vận động là một thuộc tính cố hữu của vật chất nên nó không do ai sáng tạo ra và cũng không thể tiêu diệt được. Nguyên lý này được chứng minh bằng định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.

Ví dụ : Người giáo viên → hoạt động : dạy học

4. Giải bài 4 trang 23 gdcd 10

Một học viên chuyển cấp từ Trung học cơ sở lên cấp Trung học đại trà phổ thông có được coi là bước tăng trưởng không ? Vì sao ?

Trả lời:

Trong phép biện chứng duy vật, khái niệm tăng trưởng dùng để chỉ quy trình hoạt động theo khunh hướng đi lên của sự vật : từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn .
Vậy nên, một học viên đi từ cấp trung học cơ sở lên cấp trung học phổ thông có được coi là bước tăng trưởng. Đây bộc lộ trình độ học tập của học viên đã tăng lên nên mới được tăng cấp bậc đi học .

5. Giải bài 5 trang 23 gdcd 10

Em hãy nêu một vài ví dụ về sự tăng trưởng trên những nghành nghề dịch vụ nông nghiệp, công nghiệp, đời sống nhân dân … của nước ta lúc bấy giờ. Trong mỗi ví dụ ấy, cần nói rõ nội dung sự tăng trưởng là gì .

Trả lời:

– Trong nghành nghề dịch vụ nông nghiệp : có sự Open của những công cụ mới ( máy cày, máy gặt, máy đập – tuốt lúa, … ) trợ giúp và thay thế sửa chữa dần việc lao động bằng sức người ⇒ Phát triển về khoa học kỹ thuật
– Trong nghành công nghiệp :
+ Tự động hóa dây chuyền sản xuất sản xuất
+ Xuất hiện những ngành mới như : công nghệ thông tin, …
+ Công nghiệp hóa dầu : việt nam đã có nhà máy sản xuất lọc dầu Dung Quất hoàn toàn có thể tự sản xuất ra những loại sản phẩm như xăng, dầu hỏa, … để ship hàng cho nhu yếu trong nước và hướng đến xuất khẩu
⇒ Phát triển từ cơ giới hóa sang tự động hóa, đa dạng hóa ngành nghề, nguyên vật liệu .
– Trong đời sống nhân dân :
+ Cuộc sống ngày càng được cải tổ và nâng cao cả về vật chất lẫn niềm tin ( trước đây người dân mong ước ăn no mặc ấm, nay là ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộngrộng, … )
+ Trình độ dân trí được nâng cao ( Vd : ngày càng có nhiều tri thức trẻ và năng lực như Ngô Bảo Châu, … )
+ Ý thức người dân cũng đổi khác ( Vd : tỉ lệ sinh con giảm, … )

6. Giải bài 6 trang 23 gdcd 10

Hãy sắp xếp những hiện tượng kỳ lạ sau đây theo những hình thức hoạt động cơ bản của quốc tế vật chất từ thấp đến cao ?
a ) Sự xê dịch của con lắc
b ) Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến sắt kẽm kim loại
c ) Ma sát sinh ra nhiệt
d ) Chim bay
đ ) Sự chuyển hóa của những chất hóa học
e ) Cây cối ra hoa, tác dụng
g ) Nước bay hơi
h ) Sự trao đổi chất giữa khung hình với môi trường tự nhiên
i ) Sự biến hóa của những chính sách xã hội từ cộng sản nguyên thủy đến nay .

Trả lời:

Sắp xếp những hiện tượng kỳ lạ sau đây theo những hình thức hoạt động cơ bản của quốc tế vật chất từ thấp đến cao :
– Vận động cơ học : ( a ) và ( d )
– Vận động vật lí : ( c ) và ( g )
– Vận động hóa học : ( e )
– Vận động sinh học : ( h ) và ( f )
– Vận động xã hội : ( b ) và ( i )

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :
Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 23 sgk GDCD 10 vừa đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc những bạn làm bài môn giáo dục công dân 10 tốt nhất !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

Source: https://evbn.org
Category : blog Leading