Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

Dự báo thời tiết đêm 11 và ngày 12/06/2019       

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 – 92 % .
Nhiệt độ thấp nhất từ : 28 – 34 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 34 – 37 oC

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm và sáng sớm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mây, trời nắng, riêng Sơn La và Hòa Bình trời nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 – 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 32 đến 35 độ, riêng Sơn La và Hòa Bình 34-37 độ, có nơi trên 37 oC

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to ; ngày nắng, riêng trung du và đồng bằng trời nắng nóng, có nơi nắng nóng nóng bức. Gió nam cấp 2-3. Trong cơn dông có năng lực xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 – 97 % .
Nhiệt độ thấp nhất từ : 27 đến 30 độ, riêng vùng núi từ 25-28 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 oC

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng nóng bức, có nơi đặc biệt quan trọng nóng bức. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 – 94 % .
Nhiệt độ thấp nhất từ : 28 – 31 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi ; ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng nóng bức. Gió nhẹ. Trong cơn dông có năng lực xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 – 92 % .
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26 – 29 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 35 đến 38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 oC

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có năng lực xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 – 95 % .
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34oC

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có năng lực xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61 – 98 % .
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 oC

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm 09 đến ngày 12/6, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi ; ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng bức .
Từ đêm 12 cho đến ngày 16/6, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có năng lực xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh .
Từ ngày 17 cho đến ngày 19/6 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng .

Phía Đông Bắc Bộ

Đêm 09/6 đến ngày 12/6 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng nóng bức. Trong cơn dông có năng lực xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh .
Từ đêm 12 cho đến ngày 16/6, có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có năng lực xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh .
Từ ngày 17 đến ngày 19/6, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng .

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 09 đến ngày 19/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Thanh Hóa từ ngày 13 đến ngày 15 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to ; ngày nắng nóng, riêng từ thời điểm ngày hôm nay cho đến ngày 13 có nắng nóng nóng bức. Trong cơn dông có năng lực xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh .

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Đêm 09 đến ngày 19/6 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nơi có nắng nóng nóng bức .

Tây Nguyên

Từ đêm 09 đến ngày 19/6, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có năng lực xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh .

Nam Bộ

Đêm 09 đến ngày 19/6 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Đêm 09/6 đến ngày 12/6 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng nóng bức. Trong cơn dông có năng lực xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh .
Từ đêm 12 cho đến ngày 16/6, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có năng lực xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh .
Từ ngày 17 đến ngày 19/6, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng .

Source: https://evbn.org
Category : blog Leading