kế toán quá trình sản xuất làm gì?

Bạn đang tìm hiểu về công việc của một kế toán bạn có biết đến kế toán quá trình sản xuất không? Kế toán quá trình sản xuất là gì? Kế toán quá trình sản xuất làm gì? Công việc của kế toán quá trình sản xuất là gì? Để trả lời cho những câu hỏi đó bạn hãy theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé.

Kế toán quá trình sản xuất là gì?

Trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm cho doanh nghiệp (nhờ vào sức lao động hay tư liệu lao động, đối tượng lao động). Quá trình sản xuất sẽ phát sinh các vấn đề cần phải có nghiệp vụ kinh tế để tính toán các mảng chi phí. Ví dụ như chi phí về nguyên vật liệu hao mòn tài sản. Tính tiền lương và các chi phí tổ chức, quản lý khác.

Vậy kế toán sản xuất chính là quá trình tổng hợp lại toàn bộ những chi phí phát sinh trong suốt quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm. Mục đích cuối cùng  của kế toán sản xuất chính là để tính toán được giá thành thực tế của sản phẩm.

KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

Tim viec lam – timviec.com.vn

So sánh kế toán quá trình sản xuất và kế toán quá trình thương mại dịch vụ?

Kế toán quá trình thương mại dịch vụ

Kế toán thương mại dịch vụ sẽ gồm có 2 giai đoạn mua vào và bán ra. Lợi nhuận của kế toán quá trình thương mại dịch vụ đến từ những khoản chênh lệch lời lãi của việc bán hàng theo sản phẩm hoặc những dịch vụ đi kèm.

Kế toán quá trình sản xuất

Đối với kế toán sản xuất thì lại có thể gồm cả phần thương mại, dịch vụ, chi tiết cho nguyên liệu. Và nghiệp vụ thương mại trong dây chuyền sản xuất. Ta có thể thấy, việc sản xuất sản phẩm phải thực hiện từ khâu mua nguyên vật liệu, nhập hàng về kho. 

Đến giai đoạn tạo sản phẩm, đem bán,… nên kế toán sản xuất phải theo dõi toàn bộ cả quá trình và hạch toán hầu hết các khoản chi phí trong hệ thống tài khoản kế toán.

Kế toán quá trình sản xuất làm gì?

Kế toán quá trình sản xuất làm gì? hay nghề kế toán nói chung đều sẽ có những công việc đặc thù. Nắm bắt được những nội dung công việc. Cũng giống như việc hiểu rõ những yêu cầu để có thể làm tốt công việc đó. Vậy để làm tốt công việc của một kế toán sản xuất những người làm kế toán nên thực hiện tốt những công việc như sau:

 • Theo dõi hàng hóa, nguyên vật liệu mua về, nợ công với nhà cung cấp, chuyển số liệu về kế toán trưởng.
 • Kế toán sản xuất cần theo dõi chặt chẽ về số lượng hàng hóa, nguyên vật liệu mà công ty chi trả. Sau đó kế toán quá trình sản xuất phải chuyển số liệu cho kế toán trưởng.
 • Theo dõi quá trình sản xuất và hạch toán kế toán sản xuất đầy đủ và kịp thời sao cho phát sinh được cập nhật mỗi ngày.
 • Mở sổ để theo dõi tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ.
 • Kế toán sản xuất và tính giá thành: tính giá sản xuất và giá vốn bán hàng. Tính giá thành là một trong các mục tiêu của kế toán sản xuất. Chi phí này dựa trên cơ sở định mức nguyên liệu, nhân công, khấu hao tài sản,…
 • Thu thập thông tin và bảo quản chứng từ kế toán an toàn. Cũng như bảo mật tuyệt đối các số liệu kế toán.

KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

Công tác quản lý kho mà kế toán quá trình sản xuất phải thực hiện:

 • Tổ chức và sắp xếp nguyên liệu, hàng hóa. 
 • Bảo quản cũng như phân loại các nguyên liệu, hàng hóa trong kho. Sao cho tối ưu hóa nhất để tiết kiệm chi phí, dễ tìm, dễ thấy
 • Rà soát và kiểm tra các công tác xuất ra và nhập vào các nguyên vật liệu, hàng hóa.
 • Kiểm tra kho liên tục để biết được tình hình kho trong việc bảo quản, số lượng thành phẩm,…
 • Chịu trách nhiệm an toàn tuyệt đối cho các công tác tại kho

Công tác quản lý và điều hành các thủ kho: Kế toán quá trình sản xuất hướng dẫn và phân công công việc cụ thể rõ ràng cho thủ kho và phụ kho. Đốc thúc và giám sát nhân viên để họ chấp hành và tuân thủ nội quy và quy định tại kho.

kế toán quá trình sản xuất thực hiện đánh giá nhân viên các phòng ban khác:

 • Giải quyết những công việc cùng với các phòng ban khác
 • Cùng với các khối sản xuất, kế toán viên sản xuất cần xác nhận bảng lương.
 • Cung cấp chính xác số liệu kế toán kịp thời cho các bộ phận liên quan.

Kế toán quá trình sản xuất cần hạch toán kế toán như thế nào? 

Lập kế hoạch sản xuất nguyên vật liệu, xây dựng định mức chi tiết từng loại nguyên vật liệu.

Kế toán quá trình sản xuất dựa vào định mức nguyên liệu để tính giá thành của sản phẩm. Mỗi sản phẩm sẽ tiêu hết bao nhiêu nguyên liệu-vật liệu.

Kế toán sẽ phải xác định chi phí nhân công trực tiếp sản xuất ra sản phẩm là bao nhiêu? Lập bảng lương chi tiết tính tiền lương nhân công trực tiếp để định khoản vào chi phí tiền lương

KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

Bên cạnh các chi phí như tiền điện phục vụ cho quá trình sản xuất sản phầm. Kế toán sẽ dựa vào hóa đơn tiền điện hàng tháng trên hóa đơn tiền điện bóc tách một phần đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Hay được gọi là tiền điện phục vụ cho văn phòng. Phần tiền lớn hơn là chi phí tiền điện phục vụ cho phân xưởng trực tiếp sản xuất.

Từ đây, kế toán quá trình sản xuất tập hợp được chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Chẳng hạn như chi phí thuê nhân công, chi phí sản xuất chung. Kế toán sẽ dùng nghiệp vụ kế toán để tính giá thành của từng sản phẩm và tập hợp vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Và cuối cùng kế toán quá trình sản xuất sẽ tiến hành nhập kho thành phẩm

Khi sản phẩm hoàn thành nhập kho rồi sẽ chuyển sang giai đoạn xuất bán kế toán quá trình sản xuất mới phản ánh

+ Phản ánh số vốn bỏ ra

+ Phản ánh doanh thu bán sản  phẩm

Ngoài những  chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm thì còn có chi phí quản lý doanh nghiệp. Ví dụ như chi phí tiếp khách, hội họp … được tính vào chi phí

Tổng kết về kế toán quá trình sản xuất

Trên đây là toàn bộ thông tin về công việc kế toán quá trình sản xuất làm gì? mà Evbn đã cung cấp cho quý độc giả. Hy vọng rằng qua bài viết này đã giải đáp được thắc mắc từ quý độc giả.