Cách tính thời gian và mức hưởng chế độ ốm đau

Cách tính thời hạn và mức hưởng chế độ ốm đau

Tháng trước tôi có bị ốm và nghỉ việc từ ngày 1/12/2020 đến hết ngày 8/12/2020, tổng cộng là 8 ngày. Tháng này tôi mới nhận được tiền chế độ thì tính ra chỉ được hưởng chế độ 5 ngày. Do lần đầu hưởng chế độ ốm đau nên tôi không biết cơ quan bảo hiểm xã hội tính như thế nào, có bị tính thiếu ngày cho tôi không. Tôi rất mong được công ty giải thích rõ trường hợp của tôi được tính như thế nào. Xin cảm ơn.

Đối với trường hợp của bạn Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội năm năm trước pháp luật :

“Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a ) Làm việc trong điều kiện kèm theo thông thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm ; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm ; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên ;
b ) Làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành hoặc thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm ; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm ; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên .
… … … …. ”
Bạn địa thế căn cứ vào thời hạn mình đóng bảo hiểm xã hội để biết thời hạn mình được nghỉ chế độ ốm đau tối đa trong 1 năm .
Với những thông tin bạn đưa ra, bạn không nói đơn cử ngày nghỉ hàng tuần của công ty bạn như thế nào .
Thêm vào đó, mức hưởng so với chế độ ốm đau được pháp luật tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm trước như sau :

“Điều 28. Mức hưởng chế độ ốm đau

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo lao lý tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75 % mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc .
Trường hợp người lao động mới mở màn thao tác hoặc người lao động trước đó đã có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời hạn thao tác mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng tiên phong trở lại thao tác thì mức hưởng bằng 75 % mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó .

Chế độ ốm đau

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

3. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo lao lý tại khoản 3 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng bằng 100 % mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc .
4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày ” .

Theo quy định trên thì mức hưởng đối với một ngày nghỉ của bạn sẽ là 75% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc chia cho 24 ngày.

Như vậy, bạn dựa vào cách tính trên để tính xem mức hưởng trợ cấp ốm đau của bạn đã đúng hay chưa.

Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm bài viết : Mức hưởng chế độ ốm đau do bệnh dài ngày khi có ngày lẻ

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội