Năm 2020: Những ngày không làm việc vẫn được hưởng nguyên lương

Khi nhắc đến những ngày không làm việc vẫn hưởng nguyên lương thì hầu hết người lao động chỉ nghĩ ngay tới các ngày lễ, Tết, ngày nghỉ phép năm. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, vẫn còn nhiều trường hợp khác người lao động cũng được hưởng đặc quyền này.

Cụ thể, có 22 trường hợp dưới đây người lao động không thao tác vẫn được hưởng nguyên lương năm 2020 như sau :
1. Nghỉ giữa giờ : người lao động ( NLĐ ) thao tác liên tục được nghỉ giữa giờ tối thiểu 30 phút, tính vào thời giờ thao tác. Trường hợp thao tác đêm hôm thì được nghỉ giữa giờ tối thiểu 45 phút, tính vào thời giờ thao tác ( theo điều 108 Bộ Luật Lao động 2012 ) .

2. Nghỉ hàng tuần, mỗi tuần: NLĐ được nghỉ tối thiểu 24 giờ liên tục (1 ngày). Nếu trong trường hợp không thể nghỉ hàng tuần thì NLĐ được nghỉ bình quân tối thiểu 4 ngày/tháng (theo khoản 1, điều 110 Bộ Luật Lao động 2012).

3. Nghỉ hàng năm : Người có đủ 12 tháng thao tác cho một người sử dụng lao động ( NSDLĐ ) thì được nghỉ hàng năm :

  • 12 ngày làm việc với NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường;
  • 14 ngày làm việc với NLĐ làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt; NLĐ chưa thành niên hoặc người khuyết tật;
  • 16 ngày làm việc với NLĐ làm việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt.

NLĐ có dưới 12 tháng thao tác thì thời hạn nghỉ hàng năm được tính theo tỷ suất tương ứng với số thời hạn thao tác ( theo điều 111 Bộ Luật Lao động 2012 ) .

4. Tết Dương lịch : Nghỉ 01 ngày ( theo khoản 1, điều 115 Bộ Luật Lao động 2012 ) .
5. Tết Âm lịch : Nghỉ 05 ngày ( thời hạn nghỉ Tết âm lịch do Doanh Nghiệp lựa chọn 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm âm lịch hoặc 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm âm lịch ), địa thế căn cứ điều 8 Nghị định 45/2013 / NĐ-CP .
6. Ngày Chiến thắng : Nghỉ 01 ngày ( ngày 30/4 dương lịch ), địa thế căn cứ khoản 1, điều 115 Bộ Luật Lao động 2012 .
7. Ngày Quốc tế lao động : Nghỉ 01 ngày ( ngày 1/5 dương lịch ), địa thế căn cứ khoản 1, điều 115 Bộ Luật Lao động 2012 .
8. Ngày Quốc khánh : Nghỉ 01 ngày ( ngày 2/9 dương lịch ), địa thế căn cứ khoản 1, điều 115 Bộ Luật Lao động 2012 .
9. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương : Nghỉ 01 ngày ( ngày 10/3 âm lịch ), địa thế căn cứ khoản 1, điều 115 Bộ Luật Lao động 2012 .
10. Tết truyền thống của người quốc tế : Lao động là công dân quốc tế được nghỉ thêm 01 ngày Tết truyền thống dân tộc bản địa của nước mình ( địa thế căn cứ khoản 2, điều 115 Bộ Luật Lao động 2012 ) .
11. Ngày Quốc khánh của người quốc tế : Lao động là công dân quốc tế được nghỉ thêm 01 ngày Quốc khánh của nước mình ( địa thế căn cứ khoản 2, điều 115 Bộ Luật Lao động 2012 ) .

12. Kết hôn: Nghỉ 03 ngày (căn cứ khoản 1, điều 116 Bộ Luật Lao động 2012).

13. Con kết hôn : Nghỉ 01 ngày ( địa thế căn cứ khoản 1, điều 116 Bộ Luật Lao động 2012 ) .
14. Bố / mẹ đẻ chết ; Bố / mẹ vợ hoặc bố / mẹ chồng chết ; Con chết : Nghỉ 03 ngày ( địa thế căn cứ khoản 1, điều 116 Bộ Luật Lao động 2012 ) .
15. Ngừng việc : Trường hợp phải ngừng việc do lỗi của NSDLĐ thì lao động được trả đủ tiền lương ( địa thế căn cứ khoản 1, điều 98 Bộ Luật Lao động 2012 ) .
16. Tạm đình chỉ việc làm : NSDLĐ tạm đình chỉ việc làm của lao động để xác định vấn đề không quá 15 ngày ; trường hợp đặc biệt quan trọng không quá 90 ngày. Hết thời hạn này, nếu người lao động không bị giải quyết và xử lý kỷ luật thì được trả đủ tiền lương cho thời hạn bị tạm đình chỉ ( điều 129 Bộ Luật Lao động 2012 ) .
17. Nơi thao tác có rủi ro tiềm ẩn xảy ra tai nạn đáng tiếc lao động : người lao động có quyền phủ nhận thao tác hoặc rời bỏ nơi thao tác mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật khi thấy rõ về rủi ro tiềm ẩn xảy ra tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp hoàn toàn có thể xảy ra, rình rập đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng con người hoặc sức khỏe thể chất của mình ( theo khoản 2, điều 140 Bộ Luật Lao động 2012 ) .
18. Bị tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp : NSDLĐ có nghĩa vụ và trách nhiệm trả đủ tiền lương cho lao động khi bị tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp mà phải nghỉ việc trong thời hạn điều trị, hồi sinh công dụng lao động ( địa thế căn cứ khoản 3, điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm ngoái ) .
19. Người sử dụng lao động đơn phương chấm hết hợp đồng trái luật : Phải nhận lao động trở lại thao tác theo hợp đồng lao động ( HĐLĐ ) đã giao kết và phải trả tiền lương cùng các khoản trợ cấp BHXH, BHYT trong những ngày NLĐ không được thao tác ( theo khoản 1, điều 42 Bộ Luật Lao động 2012 ) .
20. Lao động nữ thao tác nặng nhọc mang thai từ tháng thứ 7 : Giảm bớt 1 giờ thao tác hàng ngày ( địa thế căn cứ khoản 2, điều 115 Bộ Luật Lao động 2012 ) .
21. Lao động nữ trong thời hạn hành kinh : Được nghỉ mỗi ngày 30 phút. Thời gian nghỉ vẫn hưởng đủ tiền lương theo HĐLĐ ( địa thế căn cứ khoản 5, điều 155 Bộ Luật Lao động 2012 ) .
22. Lao động nữ trong thời hạn nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi : Được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời hạn thao tác. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương đã thỏa thuận hợp tác trong HĐLĐ ( địa thế căn cứ khoản 5, điều 155 Bộ Luật Lao động 2012 ) .

Có thể bạn quan tâm:

>> 3 chính sách tiền lương mới có hiệu lực từ 2020

Theo Vietnamnet/ NLĐ

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội