Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội Chi bộ 2020 mới nhất

Đại hội Chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa to lớn không chỉ với các đảng viên trong Chi bộ mà còn có tác động mạnh mẽ, nâng cao sức mạnh của các cấp ủy, tổ chức Đảng, phát huy dân chủ trong toàn dân, toàn quân ta. Trong khi tổ chức Đại hội Chi bộ, cấp ủy Chi bộ phải chuẩn bị rất nhiều văn kiện, giấy tờ liên quan, trong đó có mẫu Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội Chi bộ. Vậy tại sao cần phải có biểu mẫu này? Trong Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội Chi bộ cần có những nội dung cơ bản nào? Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một số nội dung cơ bản liên quan đến mẫu báo cáo quan trọng trong một buổi đại hội chi bộ này nhé!

[download id=”2938″]

Lý do tại sao cần Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội Chi bộ?

Mẫu văn bản này là biểu mẫu được cấp ủy Chi bộ lập ra nhằm báo cáo trước toàn thể Đại hội Chi bộ, thống kê về số lượng, chất lượng đảng viên tham dự Đại hội. Báo cáo này sẽ đưa ra kết luận cụ thể xem các đảng viên có mặt có đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội hay không, sau đó trình trước Đại hội để Đại hội xem xét, quyết định.

Báo cáo này không được lập trước như nhiều báo cáo khác mà phải lập ngay tại thời điểm Đại hội bắt đầu mới có thể thống kê chính xác. Nội dung chủ yếu trong mẫu báo cáo này cần trình bày cụ thể về số lượng đảng viên, số đảng viên được triệu tập, số đảng viên có mặt dự Đại hội, thành phần và chất lượng đảng viên theo các tiêu chí cụ thể.

Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội Chi bộ

Thống kê thành phần tham dự đại hội là một thủ tục bắt buộc

Những nội dung chính trong Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội Chi bộ

Đây là biểu mẫu khá đơn giản, nội dung không nhiều, chủ yếu đòi hỏi người thống kê cần làm việc tỉ mỉ, tính toán chuẩn xác về các con số và tỉ lệ để báo cáo trước Đại hội. Dưới đây, EVBN xin hướng dẫn các bạn cụ thể cách hoàn thành các nội dung chính trong bản báo cáo này như sau:

Phần đầu báo cáo

– Ghi rõ tên Đảng bộ, Chi bộ; số báo cáo

– Ghi rõ cụ thể địa điểm, ngày tháng năm viết báo cáo

– Tên báo cáo, ghi rõ nhiệm kỳ Đại hội. Ví dụ:

BÁO CÁO Tình hình đảng viên dự Đại hội Chi bộ trường THPT Nam Sách Nhiệm kỳ 2020 – 2025

– Chỉ ra các căn cứ mà Chi ủy dựa vào để xây dựng bản báo cáo: Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, văn bản hướng dẫn…

Phần nội dung chính của báo cáo

* Báo cáo về số lượng đảng viên trong Chi bộ

– Ghi rõ tổng số đảng viên trong toàn Chi bộ, trong đó ghi rõ theo phân loại có bao nhiêu đảng viên chính thức, bao nhiêu đảng viên dự bị.

– Tổng số đảng viên được triệu tập dự Đại hội là bao nhiêu đồng chí.

– Số đảng viên vắng mặt suốt thời gian Đại hội là bao nhiêu đồng chí? Lý do vắng là gì?

– Số đảng viên có mặt dự Đại hội là bao nhiêu đồng chí? Trong đó cũng cần chỉ rõ trong số đó có bao nhiêu đảng viên chính thức và bao nhiêu đảng viên dự bị.

– Ghi cụ thể kết quả phân loại đảng viên năm trước: Bao nhiêu đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và số không hoàn thành nhiệm vụ.

Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội Chi bộ 2020

Thông tin trong báo cáo phải được thống kê đúng sự thật

* Báo cáo về thành phần đảng viên trong Chi bộ

– Thành phần đảng viên theo giới tính nam/nữ:

+ Tổng số đảng viên nữ là bao nhiêu người, chiếm tỉ lệ bao nhiêu/ tổng số đảng viên.

+ Tổng số đảng viên nam là bao nhiêu người, chiếm tỉ lệ bao nhiêu/ tổng số đảng viên

– Thành phần đảng viên theo tuổi Đảng, ghi rõ số lượng và tỉ lệ đảng viên theo thời gian kết nạp Đảng:

+ Đảng viên kết nạp trước năm 1954;

+ Đảng viên kết nạp từ 1955-1975;

+ Đảng viên kết nạp sau 1975 đến nay.

Ghi rõ đảng viên có tuổi đảng thấp nhất và đảng viên có tuổi đảng cao nhất Đại hội là bao nhiêu tuổi.

– Thành phần đảng viên theo tuổi đời, cần ghi rõ số lượng và tỉ lệ đảng viên theo tuổi đời cụ thể:

+ Dưới 40 tuổi;

+ Từ 41 đến 50;

+ Từ 51 đến 60 tuổi;

+ Trên 60 tuổi;

Ghi rõ đảng viên trẻ tuổi nhất và đảng viên cao tuổi nhất Đại hội là bao nhiêu tuổi.

– Về đảng viên tham gia bộ máy lãnh đạo Đảng có bao nhiêu đồng chí, chiếm bao nhiêu phần trăm.

– Về đảng viên tham gia bộ máy chính quyền, bộ máy lãnh đạo cơ quan hoặc theo chức danh nghề nghiệp (tùy từng cơ quan): ghi rõ số lượng và tỉ lệ.

Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội Chi bộ Đảng

Mẫu báo cáo

* Báo cáo về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị của đảng viên

– Trình độ chuyên môn, cần thống kê về số lượng và tỉ lệ đảng viên theo các trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

– Trình độ lý luận chính trị, cần thống kê về số lượng và tỉ lệ đảng viên theo các trình độ: cao cấp, trung cấp, sơ cấp.

Phần cuối báo cáo

– Chi ủy sau dựa vào thống kê trên, đưa ra kết luận xét thấy đảng viên có mặt có đủ tiêu chuẩn tham gia Đại hội hay không.

– Chi ủy đề nghị Đại hội xem xét quyết định cho biểu quyết về tư cách đại biểu dự Đại hội.

– Đại diện Chi ủy ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu lên báo cáo.

Tham khảo thêm: Tổng hợp các mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020

Tải mẫu Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội Chi bộ

Dưới đây, chúng tôi gửi các bạn tham khảo biểu mẫu Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội Chi bộ mới nhất hiện nay. Tùy vào đặc điểm và tình hình riêng tại mỗi chi bộ mà bạn có thể chỉnh sửa thông tin sao cho hợp lý. Chúc cho kỳ đại hội chi bộ các cơ sở thành công rực rỡ!

[download id=”2938″]