Bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam, thể hiện quyền dân chủ tự quyết của nhân dân. Năm 2020, các cấp Đảng bộ trên cả nước sẽ tiến hành đại hội nhiệm kỳ mới và tiến tới bầu cử toàn quốc nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có cấp chi bộ. Đại hội chi bộ là đại hội cấp cơ sở quan trọng được tiến hành nhằm tổng kết hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ vừa qua, xác định phương hướng mục tiêu hoạt động cho nhiệm kỳ mới. Một trong những nội dung quan trọng trong đại hội chi bộ là bầu cử những đại biểu ưu tú vào đội ngũ ban chấp hành. Sau đây, EVBN xin gửi tới bạn đọc một số thông tin liên quan đến đại hội chi bộ và các mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 mới nhất.

Hướng dẫn đại hội chi bộ Đảng nhiệm kỳ 2020-2022

Việc tiến hành đại hội chi bộ nói riêng và đại hội các cấp Đảng nói chung phải đảm bảo đầy đủ các bước theo hướng dẫn của Trung ương Đảng. Nhiệm kỳ 2020-2025 là một nhiệm kỳ đặc biệt do có nhiều điểm nổi bật trong điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của nước ta đầu năm 2020. Việc tiến hành đại hội chi bộ cần được lên kế hoạch và tổ chức sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa phương nhưng phải trong hạn mức cho phép.

Trung ương Đảng đã ban hành các văn bản chính thức nhằm hướng dẫn công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tất cả các cấp Đảng bộ tiến hành đại hội theo hướng dẫn chi tiết có trong các văn kiện đó. Cụ thể bao gồm:

– Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

– Kết luận 60-KL/TW ngày 08/10/2019 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025;

– Hướng dẫn 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương nhằm hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35.

 

Hướng dẫn đại hội chi bộ Đảng nhiệm kỳ 2020-2022

Bầu cử đại hội chi bộ tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc XIII

Tham khảo:

Biên bản Đại hội chi bộ mẫu mới chi tiết nhất 2020

Tổng hợp các mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ mới nhất 2020

Phiếu bầu cử đại hội chi bộ hợp lệ và không hợp lệ

Một trong những nội dung quan trọng nhất của đại hội cấp chi bộ đó là quy trình bầu cử đại biểu. Đại biểu được lựa chọn vào ban chấp hành chi bộ là những đồng chí Đảng viên có tư chất đạo đức cách mạng vững vàng, có năng lực chính trị, trình độ và đáp ứng đủ các điều kiện được quy định trong kết luận 60-KL/TW. Việc bầu cử phải được tiến hành minh bạch, công khai, không có gian lận hoặc sai sót. Mỗi chi bộ sẽ lập ra ban kiểm phiếu riêng, là những người không có tên trong danh sách đại biểu để đảm bảo tính công bằng và chính xác khi kiểm phiếu.

Một mẫu phiếu bầu cử hợp lệ phải là phiếu do ban kiểm phiếu phát ra và ghi chép, đánh dấu đúng quy định. Số lượng phiếu được phát ra phải ít hơn hoặc bằng số người tham gia bầu cử (nghĩa là không có phiếu thừa). Đối với mẫu phiếu mà danh sách bầu cử chỉ có một người thì người tham gia bầu cử phải đánh dấu X vào một trong hai ô “đồng ý” hoặc “không đồng ý” trên phiếu. Đối với loại phiếu bầu có tên nhiều người và không có số dư thì người tham gia bầu cử sẽ phải đánh dấu hoặc không đánh dấu vào cả hai ô (đồng ý và không đồng ý) của một đại biểu trong danh sách bầu cử, tùy theo ý kiến cá nhân của mình.

Trái lại, những mẫu phiếu bầu sau đây thì thuộc diện phiếu không hợp lệ và sẽ bị vô hiệu:

  • Phiếu không do ban kiểm phiếu phát hoặc phiếu thừa số lượng.
  • Phiếu trắng tức phiếu không chọn ai trong danh sách nhiều người.
  • Phiếu bầu cử chỉ có tên 1 người nhưng bị đánh dấu đồng loạt cả 2 ô đồng ý và không đồng ý.
  • Phiếu bầu cử cho người không thuộc danh sách bầu cử.
  • Phiếu dùng nhiều loại mực, màu mực và có dấu sai quy định.
  • Phiếu có ký tên hoặc viết thêm thông tin.
Hướng dẫn đại hội chi bộ Đảng nhiệm kỳ 2020

Phiếu bầu cử hợp lệ cần đáp ứng các yêu cầu định sẵn

Mẫu phiếu bầu cử đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Để giúp thư ký không tốn nhiều thời gian trong việc chuẩn bị và lựa chọn mẫu phiếu bầu cử dùng trong đại hội chi bộ, chúng tôi đã tiến hành tổng hợp đầy đủ 4 mẫu phiếu tương đương với các mục đích bầu cử khác nhau. Sau khi tải file mẫu về, bạn chỉ cần bổ sung thông tin riêng và sử dụng.

Tải mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tại đây

Tải mẫu phiếu bầu cử chức danh bí thư chi bộ tại đây

Tải mẫu phiếu bầu cử chức danh phó bí thư chi bộ tại đây

Tải mẫu phiếu bầu cử đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ xã tại đây

Tin liên quan