Tân Uyên: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xã Thân Thuộc

Dự Ngày hội có các đồng chí: Sùng A Hồ – UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Trung Tuấn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo; Phan Văn Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, một số phòng, ban, đoàn thể chính trị xã hội huyện và các xã, thị trấn…

Xã Thân Thuộc có 5 bản, 907 hộ với 3.970 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc cùng chung sống. Phát huy lợi thế, tiềm năng về đất đai, khí hậu và nội lực trong Nhân dân, các bản trên địa bàn xã nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay còn 4,08%, giảm 1,56% so với năm 2020. Có 5/5 bản xây dựng đường điện thắp sáng, xây dựng 856 nhà tiêu hợp vệ sinh. Nhân dân đã hiến 637m2 đất và 45 ngày công làm đường giao thông nông thôn. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ làm 3 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, bài trừ hủ tục lạc hậu; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa; tổ chức tuyên truyền và ký giao ước thi đua… Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 340 người. Hòa giải thành công 1 vụ mâu thuẫn; xây dựng 1 mô hình tự quản về an ninh trật tự tại bản Nà Hoi…

Năm 2021, có 860/907 hộ đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 95%; kết quả bình xét gia đình văn hóa có 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đồng thời đề nghị UBND huyện xét tặng bản văn hóa cấp huyện cho 4 bản.

Tại Ngày hội, đại diện ban công tác mặt trận ở các bản đã nêu những vướng mắc cũng như đề xuất với các cấp quan tâm xem xét hỗ trợ, giảm mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện cho người dân sau khi Quyết định 861/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 có hiệu lực. Có các mô hình kinh tế giúp Nhân dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Sớm quy hoạch đất ở, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư suối nước nóng giúp phát triển du lịch, tạo thu nhập cho Nhân dân.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phan Văn Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chúc mừng kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đạt được trong năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước của bản. Duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; tập trung xây dựng bản nông thôn mới nâng cao, quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, không có tệ nạn, không có trẻ em trong độ tuổi bỏ học, không có người sinh con thứ 3 trở lên; không có tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tích cực tham gia bảo hiểm y tế giảm bớt gánh nặng khi ốm đau bệnh tật, giúp nhau khi khó khăn hoạn nạn. Đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng các dân tộc, giúp đỡ nhau chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, phấn đấu không còn hộ nghèo, cận nghèo, cùng phát huy thế mạnh…

Nhân dịp này lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Huyện ủy đã tặng quà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, người có uy tín xã Thân Thuộc. UBND xã tặng danh hiệu gia đình văn hóa năm 2021 và danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục cho hàng trăm hộ gia đình.

Ngay sau phần lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và Nhân dân các dân tộc trong xã tham gia các trò chơi truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc./.
 

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội