14 mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp Covid 19 [File word]

Năm 2020 là một năm lịch sử đối với cả nước ta và toàn thế giới. Đại dịch Covid-19 bùng nổ khiến cuộc sống và toàn bộ các hoạt động xã hội bị đình trệ. Trong những thập niên qua, chưa lúc nào đời sống của người dân lao động và tất cả những đối tượng khác lại trở nên khó khăn như vậy. Để trợ giúp người lao động trong thời gian thực hiện cách ly, những người chịu thiệt hại nặng nề bởi dịch bệnh, Chính phủ đã ban hành gói trợ cấp 62 nghìn tỷ để kịp thời hỗ trợ giai đoạn khó khăn. Trong bài viết này, EVBN xin được giới thiệu mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp Covid 19 để người lao động, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và các đối tượng thuộc diện nhận trợ cấp đăng ký hưởng gói hỗ trợ này. Mời bạn đọc tải file word về tham khảo.

Đơn xin hưởng trợ cấp Covid 19

Đơn xin hưởng trợ cấp Covid-19 là một mẫu đơn của các đối tượng chịu thiệt hại, ảnh hưởng bởi dịch bệnh gửi lên các cơ quan chức năng để xem xét và duyệt. Các địa phương, doanh nghiệp lên danh sách các cá nhân, tổ chức được diện trợ cấp theo khảo sát thực tế trình cơ quan cấp trên. Hồ sơ cùng với đơn đề nghị của các đối tượng thuộc diện sẽ được gửi và chờ xét duyệt, sau đó cơ quan phụ trác tiến hành phát trợ cấp về từng địa phương. Cán bộ địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ phụ trách việc chi trả trợ cấp đến tay các cá nhân, tổ chức trong danh sách.

Đơn đề nghị hưởng chế độ covid 19 và các giấy tờ liên quan đến việc xin kinh phí từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ được chúng tôi tổng hợp thành 14 mẫu được sử dụng cho 3 nhóm đối đượng với các mục đích khác nhau là nhóm người lao động, nhóm doanh nghiệp/hộ kin doanh, nhóm ủy ban nhân dân.

trợ cấp covid

Gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ dành cho các đối tượng bị thiệt hại do Covid 19 gây ra

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp Covid 19 của người lao động

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mùa Covid-19 là mẫu đơn của người lao động gửi lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền xét đề nghị hưởng trợ cấp gói 62 nghìn tỷ. Người lao động tại Việt Nam hiện nay tạm chia thành hai nhóm đối tượng chính là nhóm NLĐ làm việc có ký kết hợp đồng lao động/hợp đồng việc làm và nhóm NLĐ phổ thông tự do, NLĐ làm việc không giao kết hợp đồng hay thỏa thuận văn bản.

Những nhóm người lao động sau đây thuộc diện được nhận gói trợ cấp 62 nghìn tỷ, cần viết một đơn đề nghị được hưởng trợ cấp thất nghiệp Covid trình lên bộ phận quản lý hoặc chính quyền địa phương xem xét duyệt chi trợ cấp. Các đối tượng đó bao gồm:

Nhóm người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng việc làm bị mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp từ BHXH. NLĐ cần gửi đơn lên UBND xã kèm theo một trong các giấy tờ sau:

– Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn. Nếu không có thể thay thế bằng các văn bản chứng minh đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động do chủ sử dụng lao động cấp;

– Bản sao quyết định thôi việc;

– Bản sao thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

– Bản sao Sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm về BHXH và BHTN. Nếu NLĐ không có sổ thì cần nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị.

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp Covid 19 của người lao động

Người lao động là một nhóm ưu tiên được hỗ trợ trong gói 62.000 tỷ

Đối với nhóm người lao động phổ thông làm việc tự do, hoặc làm việc không có ký kết hợp đồng mà bị mất việc, ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì gửi đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp do Covid 19 lên UBND cấp xã sau ngày 15 hàng tháng.

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ cho NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

[download id=”3199″]

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ cho NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

[download id=”3200″]

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp Covid 19 cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Đối với các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanhh và các tổ chức kinh tế tư nhân bị thiệt hại bởi dịch bệnh thì có thể viết đơn đề nghị hỗ trợ, đơn đề nghị vay vốn ưu đãi để hỗ trợ trả lương cho nhân viên gửi về UBND các cấp thẩm quyền để giải quyết. Kèm theo các mẫu đơn đó là danh sách nhân viên nghỉ không lương trong thời kì dịch bệnh.

Mẫu Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương

Để phối hợp cùng với UBND trong việc thống kê rà soát để trợ cấp đúng đối tượng NLĐ thì doanh nghiệp cần gửi mẫu danh sách này kèm theo một số giấy tờ cần thiết khác gửi UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở doanh nghiệp. Danh sách này cần có thêm xác nhận của công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH. Bản sao các giấy tờ kèm theo cần thiết bao gồm:

– Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

– Báo cáo tài chính năm 2019 và quý I năm 2020 của doanh nghiệp;

– Các giấy tờ chứng minh tài chính doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có thể tải mẫu danh sách dưới đây về sử dụng:

[download id=”3201″]

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp Covid 19 cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp, HHTX, HKD cần chuẩn bị đủ giấy tờ cần thiết để hoàn thiện thủ tục xin hỗ trợ

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ cho HKD có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm

Trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng 1 năm muốn nhận hỗ trợ thì gửi đơn cùng với bản sao thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD cho UBND cấp xã nơi kinh doanh. Các hộ có thể tải mẫu đơn đề nghị hỗ trợ cho hộ kinh doanh dưới đây:

[download id=”3202″]

Mẫu đơn đề nghị xác nhận đối tượng vay vốn hỗ trợ trả lương cho NLĐ

Các công ty, doanh nghiệp, HKD đủ điều kiện vay vốn trong gói hỗ trợ Covid cần đệ trìnhh đơn xin xác nhận đối tượng vay vốn hỗ trợ trả lương cho NLĐ và chờ xử lý. Đơn này được gửi lên UBND cấp huyện nơi đóng trụ sở của doanh nghiệp, kèm theo các giấy tờ sau đây:

  • Bản sao của một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã, hộ kinh doan; Quyết định thành lập doanh nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập có vốn đầu tư nước ngoài);
  • Danh sách người lao động bị ngừng việc (Tải mẫu ở mục dưới): danh sách này do chủ sử dụng lao động lập;
  • Nếu là doanh nghiệp, tổ chức thì cần thêm bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020.

Tải mẫu đơn đề nghị xác nhận đối tượng vay vốn hỗ trợ trả lương cho NLĐ dưới đây:

[download id=”3203″]

Mẫu Danh sách NLĐ bị ngừng việc

Các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đủ điều kiện ở trên tải về và lên danh sách người lao động bị ngừng làm việc do ảnh hưởng dịch bệnh sau đây:

[download id=”3204″]

Mẫu danh sách hỗ trợ Covid 19 dùng cho UBND

UBND xã, huyện và các cấp có trách nhiệm tiếp nhận đề nghị, danh sách từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và tiến hành thống kê rà soát cẩn thận để đảm bảo trợ cấp đúng đối tượng trên nguyên tắc công bằng, minh bạch. Sau đây là những loại văn bản, giấy tờ cần dùng dành cho UBND các cấp mà chúng tôi đã tổng hợp lại để tiện việc tra cứu và sử dụng. Mời các bạn tải file word về tham khảo:

Mẫu Danh sách rà soát đối tượng người có công được hỗ trợ (dùng cho UBND cấp huyện) [download id=”3205″]

Mẫu Danh sách hỗ trợ người có công gặp khó khăn (dùng cho UBND cấp tỉnh) [download id=”3206″]

Mẫu Danh sách đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ[download id=”3207″]

Mẫu Danh sách người thuộc hộ nghèo hưởng chính sách hỗ trợ[download id=”3208″]

Mẫu Danh sách người thuộc hộ cận nghèo hưởng chính sách hỗ trợ[download id=”3209″]

Mẫu Bảng tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng chính sách hỗ trợ[download id=”3210″]

Mẫu Danh sách người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc[download id=”3211″]

Mẫu Danh sách NLĐ ngừng việc (dùng cho UBND cấp tỉnh)[download id=”3212″]