Xã hội học là gì? Cơ hội tìm việc trong ngành ra sao?

Bạn là người năng động và muốn tham gia các hoạt động cộng đồng, bạn không biết ngành nào sẽ phù hợp với mình. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một số thông tin về ngành xã hội học để xem bạn có phù hợp hay không?

1. Tổng quan về ngành xã hội học

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, các nhà khoa học nghiên cứu về các lĩnh vực đời sống của con người và đến nay những hiện tượng đã giải được chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ. Con người muốn hiểu hết về nhân loại này cần rất nhiều thời gian và công sức nghiên cứu. Một trong các ngành khoa học đang được đưa ra nghiên cứu và đem vào trở thành ngành học chính của sinh viên là ngành xã hội học. Vậy bạn biết gì về ngành xã hội học, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu khái quát về ngành xã hội học.

1.1. Ngành xã hội học là gì?

Xã hội học là một trong các ngành khoa học nghiên cứu về các quy luật, tính quy luật và sự vận hành, biến đổi mối quan hệ, sự tác động qua lại giữa con người với xã hội. Đây có thể coi là học thuyết được đưa ra nhằm giải thích các hành vi và cơ chế hoạt động của con người có tác động qua lại với xã hội.

Và có thể thấy rằng từ các hoạt động nghiên cứu hoạt động hành vi của các cá nhân mà ta giải thích được sẽ có giúp ích ta rất nhiều trong các lĩnh vực cũng như giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn.

Ngành xã hội học

1.2. Đối tượng và vai trò của ngành xã hội học

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu trong ngành xã hội học

Xã hội là một tổng thể rộng lớn, khách thể mà chúng ta nghiên cứu của khoa học xã hội và trong đó bao gồm cả ngành xã hội học. Đối tượng nghiên cứu chủ yếu trong ngành khoa học này là nghiên cứu các quan hệ xã hội, tương tác xã hội được biểu hiện thông qua hành vi xã hội giữa người với người trong nhóm xã hội và trong hệ thống xã hội.

Xét trong quá trình nghiên cứu của xã hội học thì ngành này nghiên cứu các vấn đề giữa: con người – xã hội; hành động xã hội – cơ cấu xã hội; vi mô – vĩ mô. Đây là các vấn đề nghiên cứu cơ bản của ngành xã hội học. Xét một cách cụ thể các mối quan hệ nghiên cứu trên thì ta thấy: giữa một bên là con người bao gồm các cá nhân, các nhóm, các cộng đồng xã hội có hành vi riêng và một bên là hệ thống vận hành của xã hội, cơ cấu xã hội. Để hiểu rõ hơn thì xã hội học là ngành nghiên cứu về mối liên hệ giữa hành vi của con người và cơ chế của xã hội.

1.2.2. Mối quan hệ của ngành xã hội học với các ngành khoa học xã hội khác

Bất kì các ngành khoa học nào đều có mối liên hệ mật thiết với nhau và xã hội học không phải là ngoại lệ. Các ngành khoa học đều liên kết với nhau và đem đến các mục đích giá trị cốt lõi phục vụ cho cuộc sống con người.

+ Triết học: Triết học là ngành khoa học nghiên cứu quy luật chung của tự nhiên, xã hội và các tư duy. Quan hệ mật thiết giữa xã hội học và triết học là mối quan hệ giữa một khoa học xã hội cụ thể và một khoa học về thế giới quan trong quan hệ đó. Đây là mối quan hệ mật thiết có tính biện chứng cho nhau. Qua nghiên cứu xã hội học sẽ cung cấp số liệu thông tin và bằng chứng mới cho triết học không bị khô khan và lạc hậu trước những biến đổi không ngừng của xã hội;

+ Sử học và tâm lý học: Qua việc nghiên cứu xã hội học bạn có thấy rằng các hành vi của con người một phần xuất phát và có liên quan đến vấn đề lịch sử và các hành vi này có thể lý giải được dựa trên phân tích các tâm lý của con người trong từng hoàn cảnh cụ thể. Những hành vi của con người hoàn toàn có thể lý giải được qua các nghiên cứu và xem xét các mối liên hệ giữa sử học, tâm lý học và xã hội học;

+ Kinh tế học: Kinh tế học nghiên cứu quá trình con người sản xuất, các phương pháp lưu thông hàng hóa, sự tác động qua lại của các chủ thể kinh tế trên thị trường và vô vàn các đối tượng khác mà kinh tế học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và tìm ra các cơ chế vận hành mới của cơ chế sản xuất và tiêu dùng sản phẩm. xã hội học kế thừa và vận dụng các khái niệm và quy phạm của kinh tế học như quy luật vốn con người và khái niệm thị trường để nghiên cứu xã hội học. Hai ngành khoa học này không thể tách rời nhau, chúng bổ sung và hoàn thiện cho nhau bởi con người, xã hội và kinh tế là những phạm trù không bao giờ tách biệt với nhau;

+ Chính trị học: Chính trị học là khoa học nghiên cứu quyền lực và sự phân chia quyền lực trong đời sống xã hội. Chính trị học tập trung nghiên cứu về quyền lực xã hội nảy sinh, thiết chế chính trị và cơ cấu xã hội. Mối quan hệ chặt chẽ giữa hai ngành khoa học này thể hiện ở việc cùng vận dụng các lý thuyết, khái niệm và phương pháp tìm hiểu.

Mối quan hệ của các ngành khoa học này không tách rời với nhau và có sự giao thoa về tri thức một cách tổng thể. Xã hội học không ngừng tiếp thu các thành tựu của các ngành khoa học khác.

1.2.3. Vai trò của ngành xã hội học

Ngành xã hội học có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Chúng ta có thể điểm ra một vài thành tựu mà quá trình nghiên cứu xã hội học đem lại.

Thứ nhất, xã hội học giúp cho việc đánh giá các chính sách khi đưa ra có khả năng thực thi hay không.

Thứ hai, tự khai sáng bản thân, qua quá trình nghiên cứu xã hội học ta hoàn toàn có thể lý giải được trong sự việc như vậy, tại sao chúng ta lại hành động như thế. Tùy vào nhận thức của mỗi người khi tìm hiểu ngành xã hội học có thể ra những quyết định mà họ cảm thấy là phù hợp nhất cho bản thân. Điều này có ảnh hưởng một phần đến tương lai riêng của mỗi người.

Thứ ba người được đào tạo trong ngàng xã hội học có thể xem như là các nhà tư vấn công nghiệp và những người quy hoạch đô thị. Họ có thể nhìn nhận được sự thay đổi của xã hội và đề xuất những giải pháp phù hợp để cải thiện xã hội tốt hơn.

Bài viết tham khảo: Thông cáo báo chí – công cụ đắc lực của truyền thông marketing

2. Học gì trong ngành xã hội học

Tâm lý học

Khi tham gia đào tạo về ngành xã hội học bạn sẽ được tiếp cận cụ thể với các góc cạnh kiến thức về con người, về xã hội và cả kiến thức liên quan đến xã hội.

Khi tham gia đào tạo bạn sẽ có cái nhìn nhận tổng quát về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam. Kiến thức trong ngành xã hội học là vô cùng rộng và khi tham gia đào tạo kiến thức bạn học được sẽ được phân chia theo các lĩnh vực chuyên ngành mà bạn theo đuổi.

Nếu bạn chọn đào tạo kiến thức theo lĩnh vực thì bạn sẽ đem về cho bản thân một số kiến thức về: logic học, các vấn đề môi trường hiện nay gắn với phát triển kinh tế – xã hội, các phương pháp được ứng dụng vào việc thu thập và xử lý thông tin khoa học xã hội, các kiến thức nhập môn về kinh tế học.

Nếu bạn chọn lựa đào tạo theo khối ngành thì bạn có thể được cung cấp các kiến thức về Nhân học đại cương, Dân số học, Tâm lí học xã hội đại cương, Lịch sử văn hóa Việt Nam,…

xã hội học là một ngành khoa học mà khoa học thì không thể lý giải hết được. Khối lượng kiến thức sẽ được thay đổi theo quá trình vận động và phát triển không ngừng của xã hội loài người. Trong quá trình học tập bạn phải linh hoạt xem xét các kiến thức học được và áp dụng vào thực tế đời sống. Nhìn tổng quát bạn sẽ thấy các kiến thức có vẻ khá khô khan và trừu tượng nhưng nếu bạn thực sự đam mê và muốn theo đuổi ngành này thì bạn sẽ thấy đây là những môn học thực sự thú vị.

3. Cơ hội việc làm trong ngành xã hội học

Một số bạn lo lắng khi tham gia đào tạo ngành xã hội học thì cơ hội tìm việc làm sẽ bị thu hẹp và bạn không biết ra trường thì công việc nào là phù hợp với bạn. Hãy để chúng tôi chia sẻ một số thông tin dưới đây và bạn hoàn toàn có thể tham gia làm việc.

3.1. Nhóm kinh doanh quản lý

Với việc kiến thức bạn tiếp thu được có liên quan phạm trù kinh tế, bạn có thể am hiểu về hành vi tiêu dùng và các mối quan hệ sản xuất của xã hội. Bạn hoàn toàn có thể tham gia các lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên nếu bạn thực sự muốn theo đuổi công việc kinh doanh quản lý này bạn cần trau dồi thêm các kỹ năng và kiến thức về kinh doanh, về các hoạt động thương mại khác. Công việc này được tìm kiếm nhiều nhất trên tin tức kien giang tuyen dung mới nhất hiện nay.

3.2. Nhóm nghiên cứu, tư vấn

Với tổng hợp các nghiên cứu về các hành vi và phát triển xã hội bạn tiếp thu được trong quá trình đào tạo trong ngành xã hội học. Bạn có khả năng làm việc trong nhóm ngành này. Bạn có thể trở thành nhà nghiên cứu và tư vấn chính sách cho các cơ quan đơn vị Nhà nước và các doanh nghiệp. Bởi họ đôi khi chỉ quan tâm và am hiểu về các vấn đề kinh doanh mà không thực sự am hiểu về các vấn đề khoa học như một người trong ngành thì việc cần tuyển dụng các nhân viên tư vấn là rất cần thiết.

Bạn cũng có khả năng trở thành nhân viên tư vấn tâm lý vì bạn hoàn toàn có thể phân tích được các hành động của con người hay sự thay đổi các quan hệ xã hội xảy ra thường nhật. 

3.3. Nhóm dịch vụ phục vụ con người

Xã hội học có chuyên ngành tâm lý học và công tác xã hội học để đào tạo bạn tham gia các công việc dịch vụ phục vụ con người như chăm sóc sức khỏe và các công việc liên quan đến lợi ích cho con người.

Bạn có khả năng phân tích hành vi và hành động của con người tùy vào hoàn cảnh mà họ tiếp xúc và bạn sẽ biết nên làm gì để cải thiện tích cực cho họ. Công việc này nếu không được qua đào tạo chuyên môn cụ thể thì rất khó đảm nhiệm, và nó thực sự là dành cho các cử nhân xã hội học như bạn.

Tại Phú Yên luôn coi phát triển các ngành dịch vụ là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Chính vì vậy không khó để tìm việc làm Phú Yên với ngành dịch vụ phục vụ con người trên các trang tìm việc làm hiện nay.

Dịch vụ cộng đồng

3.4. Nhóm hành chính công

Nhóm người hoạt động ngành nghề này có quyền thực thi quyền hành pháp của Nhà nước. Bạn có thể thu thập và phân tích các số liệu thống kê, giám sát quỹ, soạn thảo và phát triển chính sách. Đây là công việc đòi hỏi bạn cần có sự quan sát và phân tích chính xác.

3.5. Giáo dục và đào tạo

Bạn hoàn toàn có thể tham gia các vị trí này, bạn am hiểu tâm lý và hành vi của con người. Đặc biệt nếu là giảng viên hoặc giáo viên bạn có thể hiểu tâm lý học sinh, sinh viên của mình từ đó có cách giảng dạy phù hợp để họ tiếp thu được kiến thức tốt nhất. Bạn cũng có thể đồng hành cùng các bạn giải quyết các vướng mắc trong tâm lý tuổi mới lớn và hướng các bạn thành những con người có ích trong xã hội. Đây là viec lam quang ngai với mức lương hấp dẫn nhất

3.6. Quan hệ công chúng

Vai trò của bạn trong ngành quan hệ công chúng (public relation) này vô cùng quan trọng, bạn sẽ là người đại diện và thực hiện các chiến lược làm cầu nối giữa các doanh nghiệp và tổ chức với khách hàng, cộng đồng nhằm khẳng định đơn vị trong toàn bộ hoạt động và tiến trình sản phẩm.

>>> Ngành xã hội học là sự lựa chọn của nhiều bạn học khối C, vì thế cơ hội việc làm của ngành học này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi học khối C làm nghề gì và bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều sự lựa chọn khác nữa khi click ngay vào đường link.

4. Ngành xã hội học làm việc ở đâu?

Trung tâm vì cộng đồng

Có thể nhiều người băn khoăn học ngành xã hội học thì ra làm việc ở đâu với hầu hết các bạn trẻ đều chọn các ngành dễ xin việc như kinh tế, kế toán và ngân hàng thì tại sao vẫn có người chọn ngành xã hội học. Một ngành học có thể không được nhiều người lựa chọn những lại vô cùng quan trọng. Sau khi ra trường bạn có thể hoàn toàn tìm được việc trong các cơ quan sau:

+ Các cơ quan Nhà nước, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe, các trường giáo dưỡng và phát triển cộng đồng;

+ Các doanh nghiệp tổ chức, tư vấn kinh doanh;

+ Các trường trung học phổ thông hoặc các trường Đại học cùng một số trường đào tạo và phát triển cộng đồng.

5. Sinh viên muốn tham gia đào tạo ngành xã hội học cần gì?

Kỹ năng trong ngành xã hội học

Ngành xã hội học cũng không yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao nhưng cơ bản bạn cũng phải có khả năng am hiểu về các kiến thức cơ bản trong ngành. Ngoài ra để xem xét bản thân có phù hợp với việc đào tạo ngành xã hội hay không thì bạn có thể dựa vào các yếu tố dưới đây:

+ Thích sinh hoạt cộng đồng, năng động, tự tin;

+ Đam mê cống hiến, chia sẻ công việc xã hội;

+ Kiên trì, nhẫn nại;

+ Giao tiếp tốt, hoạt ngôn và có khả năng làm việc nhóm.

Trên đây là một số chia sẻ về ngành xã hội học và các vấn đề việc làm trong ngành này. Nếu bạn muốn tìm thêm thông tin các ngành nghề khác có thể tham khảo trên Timviec365.vn: khối c làm nghề gì, biên tập viên học ngành nào, học báo chí ra làm gì,… . Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn đọc. 

Chia sẻ: