Trình bày vấn đề việc làm của nước ta hiện nay ?

 • Câu hỏi:

  Trình bày vấn đề việc làm của nước ta hiện nay ?

  Lời giải tham khảo:

  Vấn đề việc làm của nước ta hiện nay:

  • Hằng năm nước ta tăng thêm khoảng 1 triệu lao động,trong khi nền kinh tế nước ta chưa phát triển đáp ứng kịp nhu cầu lao động nên gây sức ép lớn cho vấn đề việc làm.
  • Ở nông thôn: thiếu việc làm do đặc điểm mùa vụ và sự phát triển ngành nghề còn hạn chế.
  • Ở thành thị tỉ lệ thất nghiệp tương đối cao 6%. 

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

  ADSENSE

Mã câu hỏi:
112461

Loại bài:
Bài tập

Chủ đề :

Môn học:
Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC