Top 5 social enterprise là gì in 2022

Below are the best information and knowledge on the subject social enterprise là gì compiled and compiled by our own team evbn:

1. Doanh nghiệp xã hội (Social enterprise) là gì? Đặc điểm

Author: vietnambiz.vn

Date Submitted: 08/28/2021 10:15 PM

Average star voting: 5 ⭐ ( 37849 reviews)

Summary: Doanh nghiệp xã hội (tiếng Anh: Social enterprise) phải được thành lập nhằm mục đích kinh doanh nhưng luôn đặt mục tiêu xã hội lên hàng đầu.

Match with the search results: Doanh nghiệp xã hội · + Doanh nghiệp xã hội trước hết phải là một tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp · + Doanh nghiệp xã hội luôn đặt mục ……. read more

Doanh nghiệp xã hội (Social enterprise) là gì? Đặc điểm

2. Social enterprise là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Author: dictionary.cambridge.org

Date Submitted: 03/29/2020 05:24 PM

Average star voting: 4 ⭐ ( 66724 reviews)

Summary: Social enterprise là thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh có nghĩa tiếng Việt là Doanh nghiệp xã hội. Nghĩa của từ Social enterprise. What is the Social enterprise Definition and meaning

Match with the search results: A social enterprise is an organization that applies commercial strategies to maximize improvements in financial, social and environmental well-being. This may include maximizing social impact alongside profits for co-owners….. read more

Social enterprise là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

3. SocialBusinessVietnam.com – HỆ ĐIỀU HÀNH XÃ HỘI

Author: saigonoffice.com.vn

Date Submitted: 12/11/2020 11:37 AM

Average star voting: 5 ⭐ ( 94145 reviews)

Summary: Social Business là khoa học về Kinh doanh tác động xã hội, là chiến lược phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Việc giúp đỡ và chia sẻ với cộng đồng các giá trị về vật chất và tinh thần góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội, giải quyết thất nghiệp là trách nhiệm xã hội tất yếu của các doanh nghiệp nhằm tạo ra một cộng đồng bảo vệ doanh nghiệp khi gặp khó khăn về khủng hoảng.

Match with the search results: social enterprise ý nghĩa, định nghĩa, social enterprise là gì: 1. an organization that aims to make money in order to serve a useful social ……. read more

SocialBusinessVietnam.com - HỆ ĐIỀU HÀNH XÃ HỘI

4. Khởi nghiệp xã hội là gì (What is social entrepreneurship in Vietnam?) | YSEE Vietnam | Skillshare

Author: www.britishcouncil.vn

Date Submitted: 04/11/2021 10:04 PM

Average star voting: 3 ⭐ ( 44181 reviews)

Summary: Khởi nghiệp xã hội là việc áp dụng các phương thức sáng tạo, theo định hướng thị trường nhằm giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của vấn đề xã hội và môi trường. ..

Match with the search results: SOCIAL ENTERPRISE LÀ GÌ? · Mô hình hỗ trợ doanh nhân bán các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trực tiếp cho các doanh nhân trong phân khúc mục tiêu · Mô ……. read more

Khởi nghiệp xã hội là gì (What is social entrepreneurship in Vietnam?) | YSEE Vietnam | Skillshare

5. Ý Nghĩa Của Social Enterprise Là Gì ? Đặc Điểm Just A Moment

Author: maas.vn

Date Submitted: 07/11/2021 10:09 AM

Average star voting: 5 ⭐ ( 37728 reviews)

Summary: Doanh nghiệp xã hội (tiếng Anh: Social enterprise) phải được thành lập nhằm mục đích kinh doanh nhưng luôn đặt mục tiêu xã hội lên hàng đầu, Doanh nghiệp xã hội (Social enterprise)Khái niệmDoanh nghiệp xã hội trong tiếng Anh là social enterprise

Match with the search results: Kate Welch, người sáng lập và Giám đốc tổ chức Social Enterprise Acumen đã đến Việt Nam theo lời mời của Hội đồng Anh để nói chuyện với hàng trăm giảng viên ……. read more

Ý Nghĩa Của Social Enterprise Là Gì ? Đặc Điểm Just A Moment