Top 4 doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề doanh nghiệp nhỏ và vừa hay nhất do chính tay đội ngũ evbn chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất

Tác giả: luatminhkhue.vn

Ngày đăng: 04/27/2019 08:20 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 75335 đánh giá)

Tóm tắt: Ngày 11/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được quy định chi tiết và cụ thể.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa hay còn gọi thông dụng là doanh nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé về mặt vốn, lao động hay doanh thu. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chia thành ba loại cũng căn cứ vào quy mô đó là doanh……. read more

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất

2. Tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tác giả: thuvienphapluat.vn

Ngày đăng: 06/29/2020 06:07 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 75107 đánh giá)

Tóm tắt: Tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân ……. read more

Tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

3. vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tác giả: thuvienphapluat.vn

Ngày đăng: 10/16/2019 05:32 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 84340 đánh giá)

Tóm tắt: vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo ……. read more

vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

4. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội

Tác giả: ketoanthienung.net

Ngày đăng: 05/13/2019 01:18 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 66092 đánh giá)

Tóm tắt: Hiện nay, trên địa bàn TP. Hà Nội, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập. Đây là loại hình doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong tạo việc làm (chiếm khoảng trên 50% lao động trong các doanh nghiệp) và đóng góp đáng kể vào số thu ngân sách nhà nước.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất ; Doanh nghiệp siêu nhỏ. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng. Số lao động tham gia bảo ……. read more

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội