Top 13 luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hay nhất do chính tay đội ngũ evbn chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 số 04/2017/QH14 mới nhất

Tác giả: thuvienphapluat.vn

Ngày đăng: 06/09/2021 10:18 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 82906 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ ……. read more

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 số 04/2017/QH14 mới nhất

2. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 – Việt Luật – Chuyên Thành lập công ty & Đầu tư nước ngoài

Tác giả: vanban.chinhphu.vn

Ngày đăng: 02/14/2019 01:04 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 48130 đánh giá)

Tóm tắt: Thời gian trở lại đây, Luật quy định các nội dung, kế hoạch, chương trình hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cao nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật số 04/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ; Ngày ban hành, 12-06-2017 ; Ngày có hiệu lực, 01-01-2018 ; Loại văn bản, Luật ; Cơ quan ban ……. read more

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 - Việt Luật - Chuyên Thành lập công ty & Đầu tư nước ngoài

3. Chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chính phủ

Tác giả: luatvietnam.vn

Ngày đăng: 02/25/2021 06:16 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 35381 đánh giá)

Tóm tắt: Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như: Chính sách và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ lệ phí môn bài, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ phát triển nhân lực, Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký

Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân ……. read more

Chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chính phủ

4. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tác giả: moj.gov.vn

Ngày đăng: 11/08/2019 04:36 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 86311 đánh giá)

Tóm tắt: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Phước – Detail – Tin Tức -…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh ……. read more

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Phước

5. Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo – Giới thiệu – SKHCN

Tác giả: lambinh.tuyenquang.gov.vn

Ngày đăng: 06/13/2019 12:43 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 94272 đánh giá)

Tóm tắt: Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo ThS. Lê Minh Đúng Ngày 26/8/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP  về quy định chi tiết và…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa · Tin cùng chuyên mục · Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên ……. read more

Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo - Giới thiệu - SKHCN

6. Điều 16 luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định gì?

Tác giả: vietluat.vn

Ngày đăng: 12/20/2020 07:29 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 96406 đánh giá)

Tóm tắt: Nền kinh tế đang trên đà phát triển thúc đẩy sự ra đời của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp này cũng cần được tạo điều kiện phát triển trên thị

Khớp với kết quả tìm kiếm: Thời gian trở lại đây, Luật quy định các nội dung, kế hoạch, chương trình hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp ……. read more

Điều 16 luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định gì?

7. Tìm hiểu về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (hiện hành)

Tác giả: luatminhkhue.vn

Ngày đăng: 07/30/2019 12:52 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 11930 đánh giá)

Tóm tắt: Tìm hiểu về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (hiện hành)

Khớp với kết quả tìm kiếm: – Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017;. – Nghị định số 39/2018/ NĐ-CP. 1. Tiêu chí xác định DNNVV: DNNVV bao gồm DN siêu nhỏ ……. read more

Tìm hiểu về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (hiện hành)

8. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn “ngoài tầm với” của doanh nghiệp

Tác giả: quangnam.gov.vn

Ngày đăng: 09/03/2020 04:02 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 94210 đánh giá)

Tóm tắt: Chiều 21/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM có buổi làm với UBND TP Thủ Đức cùng một số quận thuộc TPHCM và Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM khảo sát về tình hình thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM giai đoạn từ 1/1/2018 đến 30/6/2022

Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều này dẫn đến một thực trạng là nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa dù hoạt động kinh doanh rất tốt, nhưng khi cần hỗ trợ bởi các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá ……. read more

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn “ngoài tầm với” của doanh nghiệp

9. VCCI nói gì về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Tác giả: ketoanthienung.net

Ngày đăng: 02/18/2021 02:32 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 25064 đánh giá)

Tóm tắt: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã triển khai được hơn 4 năm nhưng mới có dưới 8% doanh nghiệp nhận được hỗ trợ, 51,3% doanh nghiệp không biết đến Luật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghị định 39/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như: Chính sách và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ lệ phí môn bài, ……. read more

VCCI nói gì về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ?

10. Những chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP

Tác giả: binhphuoc.gov.vn

Ngày đăng: 06/10/2019 12:19 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 24854 đánh giá)

Tóm tắt: Những chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP

Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc hỗ trợ nhằm tạo môi trường thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ……. read more

Những chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP

11. Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Tác giả: skhcn.tiengiang.gov.vn

Ngày đăng: 03/13/2020 02:37 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 58059 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ ……. read more

Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

12. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Từ chính sách đến thực tiễn vẫn còn xa

Tác giả: accgroup.vn

Ngày đăng: 03/22/2020 03:56 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 50964 đánh giá)

Tóm tắt: Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện rất đầy đủ. Tuy nhiên, công tác triển khai chính sách trên thực tế vô cùng khó khăn khiến khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn còn rất xa. Đây là điều mà các chuyên gia và người làm chính sách đã chỉ r

Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật số 04/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ; Ngày ban hành, 12-06-2017 ; Ngày có hiệu lực, 01-01-2018 ; Loại văn bản, Luật ; Cơ quan ban ……. read more

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Từ chính sách đến thực tiễn vẫn còn xa

13. Ra luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng thiếu thông tin về bên được hỗ trợ

Tác giả: sachsuthattphcm.com.vn

Ngày đăng: 07/02/2020 01:14 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 85109 đánh giá)

Tóm tắt: Các nội dung tại Dự thảo Báo cáo triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vẫn được xây dựng chủ yếu từ góc nhìn của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân ……. read more

Ra luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng thiếu thông tin về bên được hỗ trợ