Tổng Hợp 201 Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước

Đánh giá post

Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước dành cho các bạn học viên đang chuẩn bị làm bài tốt nghiệp nhé, để tìm kiếm một đề tài hay và phù hợp với ngành học của các bạn học viên là không khó. Có khi những đề tài đó đã được giáo viên hướng dẫn tư vấn cho các bạn học viên đề tài hết rồi, tuy nhiên đó là những bạn may mắn khi được giáo viên lựa chọn cho đề tài để làm bài tốt nghiệp. Vậy còn những bạn không được giáo viên hướng dẫn tự vấn đề tài thì sao? Để giúp các bạn học viên lựa chọn đề tài phù hợp với công việc hiện tại của mình hơn thì dưới đây, Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn có chia sẻ đến các bạn học viên một Danh Sách Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước mới nhất cho cá bạn học viên cùng nhau tham khảo đề tài để làm bài tốt nghiệp nhé.

Ngoài ra, các bạn học viên có gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài hay không có thời gian làm bài thì có thể liên hệ trực tiếp đến Dịch Vụ Hỗ Trợ Viết Luận Văn để được hỗ trợ về bài làm, cũng như tìm hiểu quy trình làm bài, và giá cả bài làm của bạn nhé. Thân Mến/

Tổng Hợp 201 Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước

 1. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo đường lối của Đảng
 2. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo đường lối của Đảng
 3. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo đường lối của Đảng
 4. vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Y tế thật sự là công bộc của dân-
 5. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo đường lối của Đảng
 6. Vấn đề tổ chức thực hiện nghĩa vụ công chức ngành Y tại đơn vị cơ sở Y tế-
 7. Tổ chức thực hiện qui chế dân chủ ở đơn vị cơ sở Y tế- Võ Thị Long
 8. Tăng cường xây dựng quan hệ đúng đắn giữa chủ thể và khách thể trong quản lý hành chính ở Viện VSYTCC
 9. Vấn đề tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở thuộc Bộ Y tế
 10. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước:Vấn đề đổi mới quản lý nhà nước về Y tế
 11. Vận dụng phương pháp quản lý hành chính ở đơn vị cơ sở Y tế
 12. Vận dụng các phương pháp quản lý hành chính ở bệnh viện tâm thần trung ương 2
 13. Vấn đề quản lý kinh tế Việt Nam
 14. Nhà nước và pháp luật
 15. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa
 16. Vấn đề tổ chức thực hiện nghĩa vụ công chức ngành Y tế tại đơn vị cơ sở
 17. Vấn đề tổ chức thực hiện nghĩa vụ công chức ngành Y tế tại đơn vị cơ sở
 18. Vấn đề nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội ở đơn vị
 19. Vấn đề tổ chức thực hiện các nghĩa vụ của cán bộ công chức ở đơn vị Y tế thuộc Bộ Y tế
 20. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo đường lối của Đảng
 21. Vận dụng các phương pháp quản lý hành chính nhà nước ở đơn vị cơ sở Y tế
 22. Lý luận và thực tiển xây dựng cán bộ công chức Y tế thật sự là công bộc của nhân dân
 23. vấn đề cải cách hành chính chống quan liêu  ở các cơ sở Y tế thuộc Bộ Y tế
 24. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước:Vấn đề tăng cường pháp chế ơ  đơn vị Y tế thuộc Bộ Y tế
 25. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 26. Vấn đề tổ chức thực hiện nghĩa vụ của công chức ngành Y ở cơ quan đơn vị
 27. Vấn đề nâng cao hiệu lực quản lý hành chính ở đơn vị Y tế thuộc Bộ Y tế
 28. Ứng dụng các phương pháp quản lý hành chính ở đơn vị cơ sở Y tế
 29. Vấn đề tổ chức thực hiện nghĩa vụ công chức ngành Y  ở đơn vị Y tế cơ sở
 30. vấn đề tổ chức thực hiện nghĩa vụ của công chức ngành Y ở cơ quan đơn vị
 31. Một số vấn đề về quản lý kinh tế Y tế Việt Nam
 32. Tăng cường QLNN về Y tế
 33. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước:Tổ chức thực hiện dân chủ đơn vị Y tế
 34. Tổ chức phòng chống tham nhũng, lãng phí ở các đơn vị cơ sở Y tế
 35. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở y tế
 36. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta và những đề xuất cá nhân
 37. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở Y tế
 38. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta và những đề xuất cá nhân
 39. Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính ở đơn vị
 40. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam
 41. Vấn đề tổ chức thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức ngành Y ở Viện Vệ sinh Y tế công cộng
 42. Tăng cường quản lý nhà nước về Y tế
 43. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo đường lối của Đảng
 44. Vận dụng các phương pháp quản lý hành chính ở đơn vị cơ sở Y tế
 45. Vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Y tế thực sự là công bộc của nhân dân
 46. Vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Y tế thực sự là công bộc của dân
 47. Vấn đề tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở thuộc Bộ Y tế
 48. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo đường lối của Đảng
 49. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước:Xây dựng nhà nước pháp quyền
 50. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền của dân – do dân- vì dân theo đường lối của Đảng
 51. Tăng cường xây dựng quan hệ đúng đắn giữa chủ thể và khách thể trong quản lý hành chính ở đơn vị Y tế
 52. vấn đề tổ chức thực hiện nghĩa vụ của công chức ngành Y ở cơ quan đơn vị
 53. Tổ chức thực hiện các nghĩa vụ  cán bộ công chức ngành Y ở đơn vị cơ sở Y tế
 54. Vấn đề đổi mới quản lý nhà nước về Y tế
 55. Vận dụng các phương pháp quản lý hành chính ở đơn vị cơ sở Y tế
 56. Ứng dụng các phương pháp quản lý nhà nước vào công việc quản lý tại đơn vị Y tế
 57. Cải cách hành chính về tổ chức bộ máy ở Viện VSYTCC
 58. Vận dụng các phương pháp quản lý hành chính ở đơn vị cơ sở Y tế
 59. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Ủy ở đơn vị cơ sở Y tế
 60. Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ ở bệnh viện
 61. Nâng cao hiệu quả quảnlý hành chính ở đơn vị trong phạm vi khoa phòng
 62. Vấn đề nâng cao hiệu lực quản lý văn hóa tư tưởng ở cơ quan đơn vị
 63. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước:Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính tại khoa nội thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy
 64. Vấn đề đổi mới quản lý nhà nước đối với họat động dược tư nhân
 65. ăng cường quản lý nhà nước về Y tế trong sự nghiệp chăm sóc- bảo vệ sức khỏe nhân dân
 66. Vấn đề đổi mới quản lý nhà nước đối với họat động hành nghề dượ tư nhân
 67. Tổ chức thực hiện các nghĩa vụ của cán bộ công chức tại khoa Y tế công cộng, trường ĐHYdựơc Tp.HCM
 68. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ – chi bộ cơ sở ở cơ quan đơn vị
 69. Xây dựng lực lượng cán bộ công chức Y tế vững mạnh và trong sạch ở đơn vị cơ sở Y tế
 70. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước:Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Y tế
 71. Vấn đề tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở thuộc Bộ Y tế
 72. Xây dựng lực lượng cán bộ công chức Y tế trong sạch vững mạnh ở đơn vị cơ sở Y tế
 73. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở thuộc Bộ Y tế
 74. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Y tế
 75. Vấn đề tăng cường quản lý các chương trình Y tế quốc gia
 76. Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ ở bệnh viện
 77. Vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Bộ chi bộ ở cơ quan đơn vị
 78. Tăng cường quản lý nhà nước về Y tế- Hồ Thị Hồng
 79. Vấn đề đổi mới quản lý nhà nước về Y tế
 80. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước:Nhà nước pháp quyền
 81. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo đường lối của Đảng
 82. Vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ và chi bộ ở cơ quan đơn vị
 83. tăng cường xây dựng quan hệ đúng đắn giữa chủ thể và khách thể trong quản lý hành chính ở đơn vị
 84. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo đường lối của Đảng
 85. Vận dụng các phương pháp quản lý hành chính ở đơn vị cơ sở Y tế
 86. Tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở ở đơn vị Y tế
 87. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ở đơn vị Y tế
 88. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Y tế thật sự là công bộc của dân
 89. Tăng cường quản lý nhà nước về Y tế
 90. Tăng cường quản lý nhà nước về Y tế
 91. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị Y tế
 92. Tăng cường pháp chế ở đơn vị Y tế
 93. Phương hướng phát triển và giải pháp tổ chức thực hiện dân chủ ở đơn vị Y tế
 94. Vấn đề tổ chức thực hiện nghĩa vụ của công chức ngành Y ở cơ quan đơn vị
 95. Vấn đề tổ chức quản lý khoa học ở một đơn vị Y tế thuộc Bộ Y tế
 96. Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực thuốc Đông dược
 97. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước:Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ
 98. Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước về Y tế
 99. Vấn đề tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở thuộc bộ Y tế
 100. Vấn đề tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở thuộc Bộ Y tế

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Luận Văn Ngành Quản Lý Hành Chính

Gợi Ý Chuyên Mục Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Hành Chính Nhà Nước Năm 2022

 1. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Y tế
 2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Y tế
 3. Vận dụng các phương pháp quản lý hành chính ở bệnh viện tâm thần trung ương 2
 4. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước:Tổ chức thực hiện dân chủ ở đơn vị Y tế
 5. Tổ chức thực hiện các nghĩa vụ của cán bộ, công chức ngành Y ở cơ sở Y tế
 6. Nâng cao quản lý nhà nước đối với họat động Y tế tư nhân
 7. Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính ở đơn vị
 8. Vấn đề đổi mới quản lý nhà nước về Y tế
 9. Tổ chức thực hiện dân chủ ở đơn vị Y tế
 10. tăng cường quản lý nhà nước về Y tế
 11. Vấn đề tổ chức thực hiện công tác ban hành văn bản quản lý ở cơ quan đơn vị
 12. Nâng cao vai trò đoàn thể ở Viện VSYTCC
 13. Đổ mới quản lý hành chính nhà nước trong trường đại học Y dược Tp.HCM
 14. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Y tế
 15. Vận dụng các phương pháp quản lý hành chính ở đơn vị cơ sở Y tế
 16. Vấn đề tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở thuộc Bộ Y tế
 17. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Ủy đối với đơn vị cơ sở Y tế
 18. Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính tại bệnh viện Chợ Rẫy
 19. Góp phần nâng cao quản lý nhà nước trong công tác quản lý thuốc Y dược học cổ truyền
 20. Xây dựng nhà nước pháp quyền do dân vì dân theo đường lối của Đảng
 21. Vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Bộ chi bộ ở cơ quan đơn vị
 22. Tổ chức thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở đơn vị Y tế
 23. Tổ chức thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở đơn vị Y tế
 24. Cải cách hành chính trong họat động khám chữa bệnh của bệnh viện, cơ sở Y tế
 25. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị Y tế
 26. Tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở ở đơn vị Y tế
 27. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Y tế trong lĩnh vực dược phẩm
 28. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo đường lối của Đảng
 29. Vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Y tế thật sự là công bộc của nhân dân
 30. Quản lý nhà nước về văn hóa
 31. Tăng cường quản lý nhà nước Y tế trong lĩnh vực củng cố và phát triển mạng lưới Y tế cơ sở
 32. Vấn đề tổ chức thực hiện nghĩa vụ của công chức ngành Y ở cơ quan đơn vị
 33. Vận dụng các phương pháp quản lý hành chính ở đơn vị cơ sở Y tế
 34. Vấn đề thực hiện dân chủ ở cơ sở
 35. Xây dựng lực lượng cán bộ, công chức Y tế trong sạch, vững mạnh ở đơn vị cơ sở Y tế
 36. Vấn đề đổi mới quản lý nhà nước về Y tế
 37. Tổ chức thực hiện dân chủ ở đơn vị Y tế
 38. Vấn đề tổ chưc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan đơn vị
 39. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước:Tổ chức quản lý bệnh viện
 40. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Y tế
 41. Vấn đề tổ chức quản lý bệnh viện
 42. Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước đối với các bệnh viện  của ngành Y tế
 43. Vấn đề nâng cao hiệu lực quản lý hành chính về đào tạo tại trường đại học Y dược Tp.HCM
 44. Tăng cường quản lý nâng cao chất lượng đào tạo tại đại học
 45. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Y tế
 46. Góp một số ý kiến về đổi mới quản lý nhà nước trong lãnh vực hành nghề dược tư nhân
 47. Vấn đề tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị
 48. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị khoa Y học cổ truyền
 49. Tổ chức quản lý nghiên cứu khoa học ở trường đại học Y dược Tp.HCM
 50. Tăng cường quản lý nhà nước về Y tế
 51. Vấn đề tổ chức thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan đơn vị
 52. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước:Nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ ở đơn vị
 53. Vấn đề tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị
 54. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thuộc Bộ Y tế
 55. Nâng cao quản lý nhà nước đối với họat động Y tế tư nhân
 56. Vấn đề tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở thuộc Bộ Y tế
 57. Vận dụng các phương pháp quản lý hành chính ở đơn vị cơ sở Y tế
 58. Vấn đề tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan
 59. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Y tế
 60. Tăng cường quản lý nhà nước về Y tế
 61. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động tại các đơn vị cơ sở
 62. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Y tế
 63. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ- Chi bộ ở cơ quan đơn vị
 64. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị Y tế
 65. Nâng cao quản lý nhà nước đối với họat động Y tế tư nhân
 66. Tổ chức thực hiện nghĩa vụ của cán bộ- công chức ngành Y ở cơ quan đơn vị
 67. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị Y tế
 68. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo đường lối của Đảng
 69. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo đường lối của Đảng
 70. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước:Nâng cao QLNN đối với họat động Y tế tư nhân

TOP 80 Đề Tài Luân Văn Chuyên Ngành Quản Lý Hành Chính Nhà Nước NEW

 1. Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
 2. Quản lý nhà nước trong hoạt động thanh tra Y tế hành nghề Y dược tư nhân tại Tp.HCM
 3. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
 4. Tình trạng quản lý nhà nước về cung ứng thuốc của ngành Y tế Việt Nam
 5. Cải cách quản lý hành chính ở đơn vị Viện Vệ sinh Y tế công cộng Tp.HCM
 6. Quản lý nhà nước về xây dựng nhân lực bệnh viện Chợ Rẫy
 7. Nuôi con bằng sữa mẹ trong tình hình hiện nay
 8. Áp dụng thực tiễn chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và các ý kiến đề xuất
 9. Quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực dược- thực trạng, cơ hội, thách thức và triển vọng
 10. Vai trò của quản lý nhà nước về Y tế  và biện pháp chống quá tải bệnh viện
 11. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở Y tế
 12. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước:Quản lý tổ chức nhân sự tại Viện Pasteur Tp.HCM
 13. Pháp chế và tăng cường pháp chế cơ sở tại khoa phẫu thuật gây mê hồi sức (phòng mổ) bệnh viện Chợ Rẫy
 14. Thực trạng sử dụng phụ gia, hóa chất độc hại trong thực phẩm và  những giải pháp tăng  cường quản lý nhà nước đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
 15. Hoạt động quản lý và một số  giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với các phòng khám đa khoa tư nhân tại thành phố  Hồ Chí Minh
 16. Xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hóa, Y tế trên địa bàn huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
 17. Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với họat động của các kênh phân phối dược phẩm tại Việt Nam
 18. Tăng cường hiệu lực- hiệu quả quản lý hành chính nhà nước trong việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại khoa hồi sức- phẫu thuật bệnh tim bệnh viện Chợ Rẫy
 19. Vấn đề đổi mới QLHCNN đối với họat động kinh tế trong thị trường dược ở VN Vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ công chức  y tế thật sự là công bộc của dân
 20. Việc kết hợp phương pháp hành chính và phương pháp giáo dục thuyết phục hành chính ở đơn vị khoa kiểm nghiệm trung tâm Viện VSYTCC
 21. Vài góp ý về đổi mới QLNN đối với hành nghề Y dược tư nhân
 22. Cải cách hành chánh trong họat động khám, chữa bệnh của khoa nội dịch vụ bệnh viện Chợ Rẫy
 23. Nâng cao quản lý nhà nước đối với họat động y tế tư nhân
 24. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đơn vị Đại học Y-Dươc Tp.HCM
 25. Vận dụng các phương pháp QLHCNN vào trong bệnh viện
 26. Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo đường lối của Đảng
 27. Vận dụng các phương pháp quản lý hành chính vào công việc của cơ sở Y tế
 28. Vấn đề tổ chức thực hiện nghĩa vụ công chức ngành Y tại đơn vị Y tế cơ sở
 29. Mối quan hệ giữa Đảng và chính quyền cơ sở
 30. Vấn đề tổ chức thực hiện nghĩa vụ của công chức ngành Y ở cơ quan đơn vị
 31. Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính ở khoa chấn thương sọ não bệnh viện Chợ Rẫy
 32. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cơ sở Y tế
 33. Vấn đề cải cách thủ tục hành chính ở các cơ quan đơn vị
 34. Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính ở đơn vị
 35. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước:Nâng cao hiệu lực quản lý HCNN tại đơn vị Y tế
 36. Kỹ năng giao tiếp, một công cụ hữu ích cho dược sĩ trong việc tăng cường hiệu quả điều trị
 37. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị cơ sở Y tế
 38. Vận dụng các phương pháp quản lý hành chính ở đơn vị cơ sở Y tế
 39. Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước tại khoa dược bệnh viện
 40. Quản lý hành chính nhà nước lĩnh vực an toàn lao động  tại Tp.HCM
 41. Nâng cao hiệu quản quản lý hành chính nhà nước về Y tế
 42. Lớp quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên ngành Y tế
 43. Vai trò lãnh đạo của Đảng và nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng trong đơn vị
 44. Thực trạng và giải pháp nâng cao Y đức của nhân viên Y tế trong giai đọan hiện nay
 45. Giải pháp giảm tình trạng quá tải tại khoa tổng hợp B1- Bệnh viện Thống Nhất
 46. Quản lý hành chính nhà nước trong công tác xã hội hóa lĩnh vực Y tế
 47. Nâng cao hiệu quả quản lý nước thải Y tế tại bệnh viện Chợ Rẫy
 48. Vận dụng các phương pháp quản lý hành chính ở đơn vị cơ sở Y tế
 49. Quản lý nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong ngành Y tế
 50. Quản lý nhà nước về sức khỏe cá nhân bằng thẻ sức khỏe & công nghệ thông tin
 51. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước:Lựa chọn phương án tăng cường quản lý Y tế
 52. Vấn đề nâng cao vị trí vai trò trung tâm của nhà nước trong hệ thống chính trị của nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 53. Tăng cường xây dựng quan hệ đúng đắn giữa chủ thể và khách thể trong quản lý hành chính ở đơn vị kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm
 54. Cải cách hành chính tại khoa Y học cổ truyền trường đại học Y dược Tp.HCM thực trạng và giải pháp
 55. Vấn đề nâng cao vị trí vai trò trung tâm của nhà nước trong hệ thống chính trị cả nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước
 56. Tăng cường quản lý nhà nước về Y tế là yêu cầu bức thiết trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nước ta hiện nay
 57. Vấn đề nâng cao vị trí vai trò trung tâm của nhà nước trong hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
 58. Vấn đề nâng cao vị trí vai trò trung tâm của nhà nước trong hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
 59. Tăng cường xây dựng mối quan hệ đúng đắn giữa chủ thể và khách thể trong quản lý hành chính tại khoa ngoại tổng hợp BV Thống Nhất
 60. Một số ý kiến đề xuất đổi mới quản lý nhà nước với họat động Y dược tư nhân trong phạm vi chuyên khoa răng hàm mặt
 61. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước:Vấn đề xây dựng nhà  nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân theo đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam
 62. Nâng cao vị trí vai trò trung tâm của nhà nước trong hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước
 63. Nâng cao vị trí vai trò trung tâm của nhà nước trong hệ thống chính trị của nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 64. Vấn đề nâng cao vị trí vai trò trung tâm của nhà nước trong hệ thống chính trị của nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 65. Nâng cao hiệu quả việc kết hợp phương pháp hành chính với phương pháp giáo dục thuyết phục ở đơn vị khoa VSLĐ-BNN Viện VSYTCC
 66. Vấn đề nâng cao vị trí vai trò trung tâm của nhà nước trong hệ thống chính trị của nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước
 67. Vấn đề nâng cao vị trí vai trò trung tâm của nhà nước trong hệ thống chính trị của nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nứoc
 68. Vấn đề nâng cao vị trí vai trò trung tâm của nhà nước trong hệ thống chính trị của nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
 69. Vấn đề tổ chức thực hiện các nghĩa vụ của cán bộ công chức ở khoa y trường đại học Y dược Tp.HCM
 70. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước:Vận dụng quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền của dân- do dân- vì dân theo đường lối của Đảng vào quản lý chương trình “Chăm sóc sức khỏe chung và sức khỏe răng miệng “ cho tuyến Y tế cơ sở

HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước

Trình tự thực hiện Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước

 • Học viên lên đề cương chi tiết các vấn đề mình sẽ nghiên cứu. (gửi qua mail để giáo viên hướng dẫn chỉnh sửa trước khi tiến hành viết chính thức).
 • Học viên tiến hành tìm số liệu cụ thể cho Luận Văn tại địa phương nơi mình nghiên cứu để làm luận cứ chứng minh cho những luận điểm mà mình đề ra trong bài nghiên cứu.
 • Tiến hành viết và gửi nội dung bản thảo cho giáo viên hướng dẫn trước khi in bài đem nộp cho nhà trường.

Thứ tự nội dung cần trình bày của một Luận Văn

 • Phần mở đầu
 • Lý do chọn đề tài
 • Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và kết cấu đề tài, tình hình nghiên cứu:
 • Học viên cần trả trời các câu hỏi trong mỗi mục sau:
 • Mục đích nghiên cứu: Vì sao tôi nghiên cứu đề tài này?
 • Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu cụ thể của tôi là ai, là cái gì?
 • Phạm vi nghiên cứu: Vấn đề mà tôi nghiên cứu được giới hạn ở đâu, thời gian nào vì sao?
 • Phương pháp nghiên cứu: Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước
 • Phương pháp luận: Tôi dựa trên cơ sở lý luận nào? Lý thuyết nào?
 • Phương pháp thực hành nghiên cứu: thu thập dữ liệu định tính (Phỏng vấn sâu, tham dự), định lượng (điều tra bảng hỏi), tổng hợp tư liệu thành văn….
 • Kết cấu đề tài: Đề tài của tôi chia làm mấy chương, mấy tiểu mục, trình bày tóm tắt nội dung các chương, tên chi tiết các tiểu mục.
 • Lịch sử nghiên cứu vấn đề: Trước tôi đã có ai nghiên cứu đề tài này? Họ nghiên cứu điều gì (trình bày tóm tắt), điều gì chưa nghiên cứu, cái mới của đề tài mà tôi sẽ nghiên cứu là gì?
 • Phần giải quyết vấn đề (có thể kết cấu thành 2 hoặc 3 chương)
 • Chương một: Tổng quan
 • Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề được nghiên cứu
 • Trình bài khái quát những yếu tố lịch sử, chính trị, xã hội của địa phương nơi nghiên cứu (Diện tích, dân số, thành phần dân cư, đặc điểm kinh tế, văn hóa xã hội…)
 • Chương hai: Nội dung chính của đề tài
 • Thực trạng của vấn đề
 • Hướng xử lý và giải quyết của địa phương dựa trên chủ trương, đường lối của Đảng như thế nào?
 • Ý kiến đề xuất, giải pháp thực hiện
 • Kết luận: Tóm tắt những vấn đề đã nghiên cứu, phát hiện, rút ra ý nghĩa cho bản thân và đơn vị nơi mình đang công tác.

Hình thức trình bày Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước

 • Khóa luận trình bày trên khổ giấy A4, font Times New Roman, size 13, cách dòng 1.5, số trang từ 20-25.
 • Cách đánh dấu thứ tự mục và tiểu mục trong chương:
 • Chương 1……
 • Chương 2: Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước
 • Cách dẫn nguồn tài liệu trích dẫn [STTTLTK, ST]: STTTLTK là số thứ tự của tài liệu mà học viên trích dẫn nằm trong danh mục tài liệu tham khảo của học viên, ST là số trang mà nội dung trích dẫn nằm trong tài liệu tham khảo. Dẫn nguồn thường đặt sau trích dẫn. Trích dẫn ngắn trong 4 câu, đặt vào ngoặc kép in nghiêng. Trích dẫn dài hơn 4 câu phải lùi vào 2 khoảng trắng so với văn bản gốc của khóa luận.
 • Bên ngoài đóng bìa mềm theo mẫu quy định.
 • Bố cục trình bày:
 • Bìa chính
 • Bìa phụ (Giấy A4)
 • Trang nhận xét của GV
 • Mục lục (Số thứ tự; thứ tự các tên nội dung phần, chương, mục; số trang)
 • Phần nội dung
 • Danh mục tài liệu tham khảo ( Tên tác giả theo thứ tự A-Z, Tên Công trình, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản; Tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt trình bày trước, tài liệu tiếng nước ngoài (nếu có) trình bày sau; Tên công trình tham khảo in nghiêng)
 • Phụ lục (hình ảnh và số liệu). Phụ lục hình ảnh và bảng biểu phải dẫn nguồn phía dưới. Vi dụ:
 • Bảng 1.1
 • Nguồn: (ghi nơi trích nguồn bảng biểu, nếu do HV lập thì ghi: Tác giả)
 • Hình 1.1
 • Nguồn: cách ghi giống với bảng biểu.

Lưu ý: Đề Tài Luận Văn Quản Lý Hành Chính Nhà Nước

 • Các trích dẫn cần đưa vào ngoặc kép, và có trích dẫn cụ thể [ Tài liệu, Trang] Ví dụ: “……..” [1, tr 16]
 • Là tài liệu tham khảo số 1 trong phần danh mục tài liệu tham khảo
 • Do đó, học viên cần làm trước tài liệu tham khảo trước khi trích dẫn vào nội dung để không lẫn lộn.
 • Các phần cần diễn giải mà không nằm trong nội dung cần trình bày của Luận Văn, nhưng HV muốn diễn giải thêm cho người đọc hiểu, thì dùng footnote.

HỖ TRỢ VIẾT LUẬN VĂN

Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 Chuyên cung cấp dịch vụ làm luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp và Làm Tiểu Luận Môn luôn luôn uy tín hàng đầu. Dịch Vụ Viết Luận Văn 24/7 luôn đặt lợi ích của các bạn học viên là ưu tiên hàng đầu. Rất mong được hỗ trợ các bạn học viên khi làm bài tốt nghiệp. Hãy liên hệ ngay Dịch Vụ Viết Luận Văn qua Website:  https://hotrovietluanvan.com/ – Hoặc Gmail: [email protected]