Toàn văn Báo cáo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc

GIƯƠNG CAO NGỌN CỜ VĨ ĐẠI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐẶC SẮC TRUNG QUỐC ĐOÀN KẾT PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HIỆN ĐẠI

Báo cáo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc ( Ngày 16 tháng 10 năm 2022 )

Tập Cận Bình

Thưa các đồng chí:

Bây giờ tôi xin thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX trình bày báo cáo chính trị với Đại hội.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một kỳ đại hội hết sức quan trọng được triệu tập vào thời khắc then chốt toàn đảng và nhân dân các dân tộc cả nước đang đi lên hành trình mới xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, hướng tới mục tiêu phấn đấu Một trăm năm thứ hai.

Chủ đề của Đại hội là: Giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quán triệt toàn diện tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, nêu cao tinh thần thành lập đảng vĩ đại, tự tin, tự cường, kiên trì đường lối căn bản và sáng tạo đổi mới, phấn đấu vươn lên, dũng cảm tiến bước, đoàn kết phấn đấu vì xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đi qua chặng đường 100 năm. Đảng ta lập chí vì sự nghiệp muôn thuở của dân tộc Trung Hoa, dốc sức vì sự nghiệp cao cả hòa bình và phát triển của nhân loại, trách nhiệm vô cùng to lớn, sứ mệnh vô cùng vẻ vang. Các đồng chí trong toàn đảng cần phải không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, cần phải khiêm tốn thận trọng, phấn đấu gian khổ, cần phải dám đấu tranh, giỏi đấu tranh, kiên định tự tin lịch sử, tăng cường sự chủ động lịch sử, viết nên trang mới tươi đẹp của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

I/ Công tác trong 5 năm qua và sự biến đổi vĩ đại trong 10 năm thời đại mới

Trong 5 năm kể từ Đại hội XIX đến nay là 5 năm cực kỳ không bình thường, Trung ương Đảng trù tính chung toàn cục chiến lược phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa và sự thay đổi chưa từng có trong 100 năm của thế giới, đã triệu tập 7 kỳ hội nghị toàn thể Trung ương, lần lượt đưa ra các quyết định và quyết nghị về các vấn đề trọng đại như sửa đổi Hiến pháp, sâu sắc cải cách bộ máy của đảng và nhà nước, kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, ấn định quy hoạch “5 năm lần thứ 14” và tầm nhìn đến năm 2035, tổng kết toàn diện những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của đảng, đưa ra sự bố trí chiến lược quan trọng phát triển sự nghiệp của đảng và nhà nước, đoàn kết dẫn dắt toàn đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc cả nước ứng phó hiệu quả tình hình quốc tế cam go, phức tạp và các rủi ro, thách thức to lớn không ngừng ập đến, với tinh thần phấn đấu vươn lên không ngừng thúc đẩy chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới tiến lên phía trước.

Năm năm qua, chúng ta kiên trì tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của đảng và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, dốc sức thúc đẩy tiến trình hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, quán triệt quan niệm phát triển mới một cách hoàn chỉnh, chính xác và toàn diện, tập trung thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao, chủ động xây dựng bố cục phát triển mới, thúc đẩy cải cách đi nhanh, tiến vững, thúc đẩy vững chắc nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, thúc đẩy quản lý nhà nước theo pháp luật toàn diện, tích cực phát triển nền văn hóa tiên tiến xã hội chủ nghĩa, nêu bật sự bảo đảm và cải thiện an sinh xã hội, tập trung sức mạnh thực thi cuộc chiến công kiên thoát nghèo, ra sức thúc đẩy xây dựng văn minh sinh thái, kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia, phòng ngừa và hóa giải các rủi ro lớn, gìn giữ sự ổn định của đại cục xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, triển khai nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc một cách đa phương hóa, đa dạng hóa, thúc đẩy toàn diện công trình vĩ đại mới về xây  dựng đảng. Chúng ta long trọng chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ấn định Nghị quyết lịch sử thứ 3, triển khai giáo dục, học tập lịch sử đảng trong toàn đảng, xây dựng hoàn thành Nhà triển lãm Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, kêu gọi toàn đảng học tập và thực hành tinh thần thành lập đảng vĩ đại, kiên định hơn trên hành trình mới, ghi nhớ nguyện ước ban đầu một cách tự giác hơn, mở ra tương lai tươi đẹp. Đặc biệt là đối diện  với đại dịch Covid-19 bất ngờ ập đến, chúng ta kiên trì nhân dân trên hết, tính mạng trên hết, kiên trì ngăn chặn ngoại nhập, siết chặt trong nước, kiên trì không dao động chiến lược “không Covid-19” năng động, triển khai cuộc chiến tranh nhân dân, cuộc chiến tranh tổng lực, cuộc chiến chặn đứng dịch Covid-19, bảo vệ tối đa an toàn tính mạng và sức khoẻ của nhân dân, thu được thành quả tích cực và to lớn trong việc trù tính chung phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội. Đối diện với sự bấp bênh và biến đổi của tình hình Hồng Công, chúng ta thực thi hiệu quả quyền quản lý toàn diện đối với Đặc khu hành chính theo Hiến pháp và Luật Cơ bản, ấn định và thực thi Luật An ninh quốc gia tại Đặc khu hành chính Hồng Công, thực hiện nguyên tắc “Người yêu nước quản lý Hồng Công”, tình hình Hồng Công đã có bước chuyển ngoặt quan trọng từ rối ren sang quản trị, đi sâu thúc đẩy việc xây dựng Khu vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao, ủng hộ Hồng Công, Ma Cao phát triển kinh tế, cải thiện an sinh xã hội, giữ gìn ổn định. Đối diện với những khiêu khích nghiêm trọng của thế lực chia rẽ “thúc đẩy độc lập cho Đài Loan” và thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc Đài Loan, chúng ta kiên quyết triển khai cuộc đấu tranh quan trọng chống ly khai, chống can thiệp, đã thể hiện quyết tâm kiên cường và năng lực lớn mạnh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, phản đối “Đài Loan độc lập”, đã tiếp tục nắm bắt sự chủ động chiến lược thống nhất hoàn toàn Tổ quốc, củng cố hơn nữa bố cục cộng đồng quốc tế kiên trì Một nước Trung Quốc. Đối diện với tình hình quốc tế biến đổi nhanh chóng đặc biệt là sự loè bịp, kiềm chế, phong tỏa và gây sức ép tối đa của bên ngoài, chúng ta kiên trì lấy lợi ích quốc gia làm trọng, lấy chính trị trong nước làm ưu tiên, duy trì định lực chiến lược, phát huy tinh thần đấu tranh, đã thể hiện ý chí kiên định không sợ cường quyền, bảo vệ sự tôn nghiêm và lợi ích cốt lõi của quốc gia trong đấu tranh, nắm  chặt quyền chủ động về phát triển và an ninh của nước ta. Năm năm qua, đảng ta đoàn kết dẫn dắt nhân dân đột phá rất nhiều vấn đề nan giải mà lâu nay chưa được giải quyết, làm nên rất nhiều việc lớn và quan trọng liên quan đến lâu dài, đã thúc đẩy sự nghiệp của đảng và nhà nước giành được thành tựu quan trọng được thế giới ghi nhận.

Thưa các đồng chí! Từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII đến nay đã tròn 10 năm. Mười  năm qua, chúng ta đã trải qua ba sự kiện lớn có ý nghĩa hiện thực quan trọng và ý nghĩa lịch sử sâu xa đối với sự nghiệp của đảng và nhân dân: Một là, chào đón kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc; hai là, Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới; ba là, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử cuộc chiến công kiên thoát nghèo, hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, thực hiện mục tiêu phấn đấu Một trăm năm thứ nhất. Đây là thắng lợi lịch sử mà Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đoàn kết phấn đấu giành được, là mốc son thắng lợi lịch sử được ghi vào sử sách phát triển của dân tộc Trung Hoa, cũng là thắng lợi lịch sử có ảnh hưởng sâu xa đối với thế giới.

Mười năm trước, chúng ta đối diện với tình hình là công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giành được thành tựu to lớn, công trình vĩ đại mới về xây dựng đảng giành được thành tích nổi bật, đã đặt nền tảng vững chắc, tạo ra điều kiện tốt đẹp, cung cấp sự đảm bảo quan trọng cho chúng ta tiếp tục tiến lên, bên cạnh đó, một loạt mâu thuẫn và vấn đề nổi cộm được tích tụ trong thời gian dài và mới xuất hiện cũng bức xúc cần giải quyết. Trong đảng tồn tại không ít vấn đề nhận thức mơ hồ, hành động thiếu quyết liệt đối với kiên trì sự lãnh đạo của đảng, tồn tại không ít vấn đề mềm yếu, trống rỗng, nhạt hóa trong thực hiện sự lãnh đạo của đảng, có một số cán bộ, đảng viên dao động tín ngưỡng chính trị, chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và luồng gió xa hoa phung phí tại một số địa phương và ban ngành tuy đã cấm nhưng vẫn phát sinh, tư tưởng đặc quyền và hiện tượng đặc quyền khá nghiêm trọng, một số vụ án tham nhũng khiến người kinh ngạc; mâu thuẫn về cơ cấu và thể chế kinh tế nổi cộm, phát triển không cân bằng, không nhịp nhàng, không bền vững, mô hình phát triển truyền thống khó có thể tiếp tục, một số vấn đề về thể chế và cơ chế ở tầng nấc sâu và hàng rào lợi ích ngày càng hiển hiện; một số người thiếu tự tin đối với chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, những vấn đề như có luật mà không dựa, hành pháp không nghiêm… vẫn tồn tại; những luồng tư tưởng sai lầm như chủ nghĩa tiền bạc, chủ nghĩa hưởng lạc, chủ nghĩa cá nhân cực đoan và chủ nghĩa hư vô lịch sử thỉnh thoảng xuất hiện, dư luận mạng In-tơ-nét thực hư lẫn lộn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tư tưởng của mọi người và môi trường dư luận xã hội; những vấn đề như an sinh xã hội tồn tại không ít khâu yếu; sự ràng buộc của tài nguyên và môi trường có xu hướng căng thẳng, ô nhiễm môi trường… nổi cộm; chế độ bảo vệ an ninh quốc gia không hoàn thiện, năng lực ứng phó các loại rủi ro lớn không mạnh, việc xây dựng hiện đại hóa quốc phòng và quân đội tồn tại không ít mảng yếu; thể chế, cơ chế về Hồng Công và Ma Cao thực hiện “Một nước hai chế độ” không kiện toàn; an ninh quốc gia bị thách thức nghiêm trọng, v.v. Lúc đó, trong đảng và trên xã hội có không ít người lo lắng đối với tiền đồ của đảng và nhà nước. Đối diện với những mâu thuẫn và vấn đề nổi cộm ảnh hưởng đến sự cầm quyền lâu dài của đảng, an ninh, ổn định lâu dài của đất nước, an khang, hạnh phúc của nhân dân nói trên, Trung ương Đảng nắm bắt thời cuộc, đưa ra sự lựa chọn quả quyết, quyết chí tiến thủ, khắc phục khó khăn, đoàn kết dẫn dắt toàn đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc cả nước xắn tay áo làm việc hết mình, tiến lên bất chấp phong ba bão táp, không chút do dự và chùn bước tiến hành cuộc đấu tranh vĩ đại có rất nhiều đặc điểm lịch sử mới.

Mười năm qua, chúng ta kiên trì chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, phát triển quan khoa học, quán triệt toàn diện tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, quán triệt toàn diện đường lối cơ bản, phương châm chiến lược cơ bản, áp dụng một loạt biện pháp mang tính chiến lược, thúc đẩy một loạt thực tiễn mang tính đổi mới, thực hiện một loạt tiến triển mang tính đột phá, giành được một loạt thành quả mang tính tiêu chí, đã trụ vững trước các rủi ro, thách thức đến từ các phương diện như chính trị, kinh tế, ý thức hệ, giới tự nhiên… sự nghiệp của đảng và nhà nước giành được thành tựu lịch sử, biến đổi lịch sử, đã thúc đẩy nước ta đi lên hành trình mới xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện.

— Chúng ta đã sáng lập tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, dứt khoát kiên trì và phát triển phương châm chiến lược cơ bản của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đề ra một loạt quan niệm mới, tư tưởng mới, chiến lược mới quản lý đất nước, thực hiện bước nhảy vọt trong Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác, kiên trì bền bỉ dùng lý luận sáng tạo đổi mới này vũ trang cho đầu óc, cho thực tiễn chỉ đạo, cho thúc đẩy công tác, đã cung cấp sự tuân thủ căn bản cho phát triển sự nghiệp của đảng và nhà nước trong thời đại mới.

— Chúng ta tăng cường toàn diện sự lãnh đạo của đảng, dứt khoát coi đặc trưng căn bản nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, thế mạnh lớn nhất của chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, Đảng Cộng sản Trung Quốc là lực lượng lãnh đạo chính trị tối cao, kiên trì sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng là nguyên tắc chính trị tối cao, hoàn thiện hệ thống chế độ lãnh đạo của đảng, toàn đảng tăng cường “4 ý thức”, tự giác duy trì sự đồng thuận cao độ với Trung ương Đảng về tư tưởng, về chính trị và hành động, không ngừng nâng cao sức phán đoán chính trị, sức lĩnh hội chính trị, sức chấp hành chính trị,  đảm bảo quyền uy và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo nòng cốt của đảng trong thống lĩnh toàn cục, điều phối các bên, chính đảng chủ nghĩa Mác với hơn 96 triệu đảng viên của chúng ta càng đoàn kết và thống nhất hơn.

— Chúng ta đã đưa ra sự bố trí chiến lược hoàn chỉnh và khoa học đối với phát triển sự nghiệp của đảng và nhà nước trong thời đại mới, đề ra thực hiện Giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, thống lĩnh cuộc đấu tranh vĩ đại, công trình vĩ đại, sự nghiệp vĩ đại, giấc mơ vĩ đại, xác định rõ bố cục tổng thể “5 trong một” và bố cục chiến lược “4 toàn diện”, xác lập định hướng chung công tác tiến lên trong ổn định, trù tính  chung phát triển và an ninh, xác định rõ mâu thuẫn chính của xã hội nước ta là mâu thuẫn giữa nhu cầu đối với cuộc sống tốt đẹp ngày càng gia tăng của nhân dân với sự phát triển không cân bằng, không đầy đủ, thúc đẩy các công tác bám sát và xoay quanh mâu thuẫn chủ yếu của xã hội, không ngừng làm phong phú và phát triển loại hình mới của nền văn minh nhân loại.

— Trải qua sự phấn đấu không ngừng, chúng ta đã thực hiện xã hội khá giả-giấc mơ ngàn năm của dân tộc Trung Hoa, sự phát triển của nước ta đã đứng trên khởi điểm lịch sử cao hơn. Chúng ta kiên trì xóa đói giảm nghèo chính xác, xuất quân tinh nhuệ, đã đánh thắng cuộc chiến công kiên thoát nghèo có quy mô lớn nhất trong lịch sử loài người, toàn bộ 832 huyện nghèo trong cả nước đã gỡ bỏ chiếc mũ nghèo, gần 100 triệu dân số nghèo khó ở nông thôn đã thực hiện thoát nghèo, hơn 9,6 triệu dân số nghèo khó thực hiện di dời tái định cư thoát nghèo, đã giải quyết vấn đề nghèo cùng cực mang tính lịch sử, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giảm nghèo của toàn cầu.

— Chúng ta đề ra và quán triệt quan niệm phát triển mới, tập trung thúc đẩy phát triển chất lượng cao, thúc đẩy xây dựng bố cục phát triển mới, thực thi cải cách kết cấu coi trọng nguồn cung, xây dựng một loạt chiến lược quan trọng vùng miền có ý nghĩa toàn cục, thực lực kinh tế nước ta thực hiện bước nhảy vọt lịch sử. Tổng sản phẩm quốc nội GDP đã từ 54 nghìn tỷ Nhân dân tệ tăng lên đến 114 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tổng lượng kinh tế nước ta chiếm tỷ trọng 18,5% trong kinh tế thế giới, tăng 7,2%, đứng vững ngôi thứ 2 thế giới; GDP bình quân đầu người đã từ 39.800 Nhân dân tệ tăng lên đến 81.000 Nhân dân tệ. Tổng sản lượng ngũ cốc đứng đầu thế giới, an ninh lương thực, an ninh năng lượng của hơn 1,4 tỷ người được bảo đảm hữu hiệu. Tỷ lệ đô thị hóa nâng cao 11,6%, đạt tới 64,7%. Quy mô ngành sản xuất và dự trữ ngoại tệ đều đứng đầu thế giới. Đã xây dựng hoàn thành mạng lưới đường sắt cao tốc, mạng lưới đường bộ cao tốc lớn nhất thế giới, việc xây dựng các cơ sở hạ tầng như sân bay, cảng biển, thủy lợi, năng lượng, thông tin… thu được thành tựu quan trọng. Chúng ta đẩy nhanh tự lập, tự cường về công nghệ, kinh phí đầu tư cho nghiên cứu phát triển của toàn xã hội từ 1 nghìn tỷ Nhân dân tệ tăng lên đến 2,8 nghìn tỷ Nhân dân tệ, đứng thứ 2 thế giới, số cán bộ nhân viên nghiên cứu phát triển đứng đầu thế giới. Nghiên cứu cơ bản và sáng tạo gốc không ngừng được tăng cường, thực hiện đột phá về một số công nghệ cốt lõi, then chốt, các ngành nghề mới nổi mang tính chiến lược phát triển lớn mạnh, các dự án vũ trụ có người lái, thám hiểm Mặt trăng, sao Hỏa, thăm dò biển sâu và lòng đất, siêu máy tính, vệ tinh dẫn đường, thông tin lượng tử, công nghệ điện hạt nhân, công nghệ năng lượng mới, chế tạo máy bay cỡ lớn, y dược sinh học… thu được thành quả quan trọng, nước ta đã bước vào hàng ngũ các nước sáng tạo đổi mới.

— Với dũng khí chính trị to lớn, chúng ta sâu sắc cải cách toàn diện, mở ra cuộc chiến công kiên cải cách, tăng cường thiết kế thượng tầng cải cách, dám tiến vào vùng nước sâu, dám gặm xương xẩu, dám vượt ghềnh lội suối, dám đối mặt với mâu thuẫn mới và thách thức mới, phá vỡ sự ràng buộc về tư tưởng và quan niệm, xé toạc hàng rào lợi ích, kiên quyết phá bỏ những khiếm khuyết về cơ chế và thể chế trong các mặt, cơ bản xây dựng nên  khuôn khổ chế độ nền tảng trong các lĩnh vực, rất nhiều lĩnh vực đã thực hiện sự đổi mới lịch sử, việc tạo dựng lại mang tính hệ thống, cấu trúc lại mang tính chỉnh thể, hoàn thành toàn diện cuộc cải cách cơ cấu, bộ máy của đảng và nhà nước vòng mới, chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc chín muồi hơn, định hình hơn, trình độ hiện đại của hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước được nâng cao rõ rệt.

— Chúng ta đã thi hành chiến lược mở cửa tích cực và chủ động hơn, xây dựng mạng lưới khu thương mại tự do tiêu chuẩn cao hướng ra toàn cầu, đẩy nhanh xây dựng các khu thương mại tự do thí điểm, cảng thương mại tự do Hải Nam, việc cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” trở thành sản phẩm công cộng quốc tế và nền tảng hợp tác quốc tế rất được hoan nghênh. Nước ta đã trở thành đối tác thương mại chủ yếu của hơn 140 nước và vùng lãnh thổ, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa đứng đầu thế giới, thu hút đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài đứng hàng đầu thế giới, hình thành bố cục mở cửa đối ngoại với phạm vi lớn hơn, lĩnh vực rộng hơn và tầng nấc sâu hơn.

— Chúng ta kiên trì đi con đường phát triển nền chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, phát triển toàn diện nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, thúc đẩy toàn diện cơ chế hóa, quy phạm hóa và trình tự hóa nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, triển khai rộng rãi hiệp thương dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhân dân là người làm chủ càng thiết thực hơn, sức sống dân chủ ở cơ sở được tăng cường, mặt trận thống nhất yêu nước được củng cố và mở rộng, đoàn kết và tiến bộ dân tộc thể hiện bầu không khí mới, phương châm cơ bản công tác tôn giáo của đảng được quán triệt toàn diện, quyền con người được bảo đảm tốt hơn. Việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được thúc đẩy vào chiều sâu, cơ bản hình thành bố cục tổng thể quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, đẩy nhanh xây dựng hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, cải cách thể chế tư pháp thu được tiến triển quan trọng, sự bảo đảm công bằng, chính nghĩa xã hội vững chắc hơn, mở ra cục diện mới trong xây dựng Trung Quốc pháp quyền.

— Chúng ta xác lập và kiên trì chế độ căn bản chủ nghĩa Mác đóng vai trò chỉ đạo trong lĩnh vực ý thức hệ, lý luận sáng tạo đổi mới của đảng trong thời đại mới ăn sâu vào lòng người, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội được truyền bá rộng rãi, nền văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa được chuyển hóa một cách sáng tạo, phát triển sáng tạo đổi mới, sự nghiệp văn hóa ngày càng phồn vinh, môi trường sinh thái mạng In-tơ-nét tiếp tục chuyển biến theo hướng tốt, lĩnh vực ý thức hệ có sự chuyển đổi mang tính toàn cục và căn bản. Chúng ta long trọng chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, 40 năm cải cách mở cửa, long trọng kỷ niệm 70 năm cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và chiến tranh chống phát-xít của thế giới giành thắng lợi, 70 năm quân tình nguyện nhân dân Trung Quốc viện trợ Triều Tiên chống Mỹ, tổ chức thành công Thế vận hội Ô-lim-pích mùa Đông và Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh, thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên tích cực hơn, tự tin văn hóa của toàn đảng và nhân dân các dân tộc cả nước được tăng cường rõ rệt, bộ mặt tinh thần phấn chấn và hăng hái hơn.

— Chúng ta đi sâu quán triệt tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, tiếp tục tăng cường về các mặt: trẻ thơ được nuôi dưỡng, người học có trường, người lao động có thù lao, ốm đau được khám chữa, về già được chăm sóc, người ở có nhà, khó khăn được nâng đỡ, đời sống của nhân dân được cải thiện toàn diện. Tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên đến 78,2 tuổi. Thu nhập khả dụng của người dân từ 16.500 Nhân dân tệ tăng lên tới

35.100 Nhân dân tệ, trung bình mỗi năm tạo trên 13 triệu việc làm ở thành thị. Đã xây dựng nên hệ thống giáo dục, hệ thống an sinh xã hội và hệ thống y tế chăm sóc sức khoẻ với quy mô lớn nhất trên thế giới, trình độ phổ cập giáo dục có bước nhảy vọt lịch sử, bảo hiểm dưỡng lão cơ bản bao phủ 1 tỷ 40 triệu người, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế cơ bản đạt trên 95%. Đã kịp thời điều chỉnh chính sách kế hoạch hóa gia đình. Xây dựng, cải tạo hơn 42 triệu căn hộ ở các khu ổ chuột, cải tạo hơn 24 triệu căn nhà xuống cấp ở nông thôn, điều kiện nhà ở của người dân thành thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt. Có hơn 1 tỷ 30 triệu người sử dụng mạng In-tơ-nét. Cảm giác được hưởng lợi, cảm giác hạnh phúc, cảm giác an toàn của người dân đầy đủ hơn, bảo đảm hơn, bền vững hơn, cùng giàu thu được thành tựu mới.

— Chúng ta kiên trì quan niệm non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc, kiên trì bảo vệ nhất thể hóa và quản trị một cách hệ thống đối với rừng, núi, sông, hồ, đồng ruộng, đồng cỏ, cát và đất đai hoang mạc hóa, tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái một cách đa phương diện, cả vùng miền và cả quá trình, hệ thống cơ chế văn minh sinh thái được kiện toàn hơn, việc phòng chống ô nhiễm được thúc đẩy vào chiều sâu, phát triển xanh, tuần hoàn và các-bon thấp cất bước đi vững chắc, việc bảo vệ môi trường sinh thái có sự biến đổi mang tính lịch sử, bước ngoặt và toàn cục, đất nước ta trời trong hơn, núi xanh hơn, nước biếc hơn.

— Chúng ta quán triệt quan điểm an ninh quốc gia tổng thể, hệ thống lãnh đạo và hệ thống pháp trị, hệ thống chiến lược và hệ thống chính sách an ninh quốc gia không ngừng được hoàn thiện, không nhượng bộ dù chỉ một li trong vấn đề nguyên tắc, với ý chí và phẩm chất kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, an ninh quốc gia được tăng cường toàn diện. Chế độ quản trị xã hội cùng xây dựng, cùng quản trị, cùng hưởng lợi được kiện toàn hơn nữa, các thế lực chia rẽ dân tộc, tôn giáo cực đoan và khủng bố bạo lực được kiềm chế hữu hiệu, cuộc đấu tranh truy quét tội phạm xã hội đen, đầu gấu thu được thành quả giai đoạn, đã ứng phó và khắc phục hiệu quả một loạt thiên tai nghiêm trọng,  việc xây dựng Trung Quốc bình an bước lên tầm cao mới.

— Chúng ta xác định mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh trong thời đại mới, quán triệt tư tưởng xây dựng quân đội hùng mạnh của đảng trong thời đại mới, quán triệt phương châm chiến lược quân sự trong thời đại mới, kiên trì sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với quân đội nhân dân, triệu tập Hội nghị công tác chính trị toàn quân tại Cổ Điền, tỉnh Phúc Kiến, với tinh thần chỉnh phong, thúc đẩy chỉnh huấn chính trị, tạo dựng vững chắc sức chiến đấu-tiêu chuẩn căn bản duy nhất, kiên quyết đưa trọng tâm công tác của toàn quân trở lại quỹ đạo chính thống chuẩn bị chiến tranh, trù tính chung tăng cường đấu tranh quân sự trên các hướng và các lĩnh vực, nắm chắc huấn luyện quân sự thực chiến hóa, đao to búa lớn sâu sắc cuộc cải cách quốc phòng và quân đội, cấu trúc lại thể chế lãnh đạo và chỉ huy, hệ thống lực lượng quân sự hiện đại và cơ chế chính sách quân sự của quân đội nhân dân, đẩy nhanh xây dựng hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, hoàn thành thắng lợi việc cắt giảm 300 nghìn quân, quâ n đội nhân dân có thể chế mới, cơ cấu mới, bố cục mới và diện mạo mới, trình độ hiện đại hóa và năng lực thực chiến được nâng cao rõ rệt, con đường xây dựng quân đội hùng mạnh đặc sắc Trung Quốc càng đi càng rộng mở.

— Chúng ta thúc đẩy toàn diện và chính xác thực tiễn “Một nước hai chế độ”, kiên trì phương châm “Một nước hai chế độ”, “Người Hồng Công quản lý Hồng Công”, “Người Ma Cao quản lý Ma Cao” và tự trị cao độ, thúc đẩy Hồng Công bước vào giai đoạn mới từ rối ren đến quản trị và đi lên thịnh vượng, Hồng Công và Ma Cao duy trì xu thế tốt đẹp phát triển ổn định, lâu dài, chúng ta đề ra phương châm chiến lược tổng thể giải quyết vấn đề Đài Loan trong thời đại mới, thúc đẩy hai bờ eo biển Đài Loan giao lưu và hợp tác, kiên quyết phản đối hành vi chia rẽ “Đài Loan độc lập”, kiên quyết phản đối thế lực bên ngoài can thiệp, nắm chắc quyền chủ đạo và quyền chủ động trong quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan.

— Chúng ta thúc đẩy toàn diện nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, kiên định bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế, đề xướng thi hành chủ nghĩa đa phương thực sự, kiên quyết phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, phản đối chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và hành vi bắt nạt dưới mọi hình thức một cách không dao động. Chúng ta hoàn thiện bố cục tổng thể về ngoại giao, tích cực xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác bao phủ toàn cầu, thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Chúng ta đã thể hiện đảm đương của nước lớn có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, triển khai toàn diện hợp tác quốc tế phòng chống dịch Covid-19, nhận được sự ca ngợi rộng rãi trên trường quốc tế, sức ảnh hưởng, sức hiệu triệu và sức tạo dựng quốc tế của nước ta được tăng cường rõ rệt.

— Chúng ta đi sâu thúc đẩy quản lý đảng nghiêm minh toàn diện, kiên trì đánh sắt cần phải bản thân mình cứng, với sự đột phá từ việc ấn định và thực hiện 8 quy định của Trung ương, đã đề ra và thực hiện yêu cầu chung về xây dựng đảng trong thời đại mới, lấy việc xây dựng chính trị của đảng làm thống lĩnh cho các công tác xây dựng đảng, kiên trì tiến hành song song giữa xây dựng đảng bằng tư tưởng với quản lý đảng bằng chế độ, nghiêm túc việc sinh hoạt đảng, triển khai liên tục giáo dục tập trung trong đảng, đề ra và kiên trì đường lối tổ chức của đảng trong thời đại mới, nêu bật việc đề bạt những người hiền tài theo tiêu chuẩn chính trị, tăng cường tuần thị chính trị, hình thành hệ thống quy chế, quy định trong đảng tương đối hoàn thiện, thúc đẩy toàn đảng kiên định lý tưởng và niềm tin, hệ thống tổ chức nghiêm ngặt, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh. Chúng ta kiên trì bền bỉ uốn nắn tác phong và nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật; với tinh thần như đinh đóng cột chấn chỉnh “4 luồng gió”, phản đối tư tưởng đặc quyền và hiện tượng đặc quyền, kiên quyết chấn chỉnh những tác phong lệch lạc và tham nhũng phát sinh xung quanh quần chúng, đã chặn đứng một số hiện tượng lệch lạc mà lâu nay chưa được ngăn chặn, uốn nắn một số cố tật chưa được cắt bỏ trong nhiều năm qua. Chúng ta đã triển khai cuộc đấu tranh chống tham nhũng chưa từng có trong lịch sử, kiên quyết cắt bỏ những ung nhọt độc hại với đảm đương sứ mệnh “thà gây hấn với vài nghìn người còn hơn làm phụ lòng của 1,4 tỷ người”, thúc đẩy chỉnh thể không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng, áp dụng song song các biện pháp “đả hổ”, “diệt ruồi”, “săn cáo”, cuộc đấu tranh chống tham nhũng giành thắng lợi mang tính áp đảo và được củng cố toàn diện, đã loại bỏ các mối hiểm họa nghiêm trọng trong đảng, nhà nước và quân đội, đảm bảo quyền lực mà nhân dân giao phó luôn được sử dụng để mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Trải qua nỗ lực bền bỉ, đảng đã tìm được đáp án thứ 2 cho việc thoát khỏi chu kỳ lịch sử trị loạn hưng suy-đó là tự mình cách mạng, năng lực tự mình trong sạch, tự mình hoàn thiện, tự mình đổi mới, tự mình nâng cao được tăng cường rõ rệt, quản lý và chỉnh đốn đảng lỏng lẻo, mềm yếu được xoay chuyển về căn bản, sinh thái chính trị trong đảng trong sạch và trung thực không ngừng hình thành và phát triển, đảm bảo cho đảng mãi mãi không biến chất, không đổi màu, không đổi vị.

Trong khi khẳng định đầy đủ những thành tựu giành được trong sự nghiệp của đảng và nhà nước được thế giới ghi nhận, cũng phải nhận thấy một cách tỉnh táo rằng, công tác của chúng ta còn tồn tại một số thiếu sót, đối diện với không ít khó khăn và vấn đề. Chủ yếu gồm: phát triển không cân bằng, không đầy đủ  vẫn rất nổi cộm, việc thúc đẩy phát triển  chất lượng cao còn có rất nhiều nút thắt cổ chai, năng lực sáng tạo đổi mới công nghệ vẫn không mạnh; còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề quan trọng trong bảo đảm độ tin cậy và an ninh về lương thực, năng lượng, chuỗi cung ứng công nghiệp và phòng ngừa rủi ro tài chính; còn có rất nhiều xương xẩu trong cải cách các lĩnh vực trọng điểm; còn tồn tại không ít thách thức trong lĩnh vực ý thức hệ; khoảng cách phát triển và phân phối thu nhập giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền vẫn khá lớn; quần chúng đối diện với không ít vấn đề nan giải trong các mặt như việc làm, giáo dục, gửi trẻ, dưỡng lão, nhà ở; nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh thái vẫn rất gian nan; một số cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần đảm đương, bản lĩnh đấu tranh không mạnh, thiếu tinh thần làm việc thực tế, chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu vẫn khá nổi cộm; nhiệm vụ phá bỏ những vùng đất phát sinh  tham nhũng vẫn rất gian nan… Về những vấn đề này, chúng ta đã áp dụng một loạt biện pháp giải quyết, sau này cần phải tăng thêm cường độ.

Thưa các đồng chí! Những thành tựu vĩ đại trong thời đại mới là do đảng và nhân dân cùng phấn đấu làm nên. Tại đây, tôi thay mặt Trung ương Đảng, xin gửi tới toàn thể các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân các dân tộc cả nước, các đảng phái dân chủ, các đoàn thể nhân dân và nhân sĩ yêu nước các giới; xin gửi tới đồng bào Đặc khu hành chính Hồng Công, đồng bào Đặc khu hành chính Ma Cao, đồng bào Đài Loan và  đông đảo kiều bào; xin gửi tới bạn bè các nước đã quan tâm và ủng hộ công cuộc xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc, lời cảm ơn chân thành nhất!

Những biến đổi vĩ đại trong 10 năm thời đại mới có ý nghĩa cột mốc trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, lịch sử của nước Trung Quốc mới, lịch sử cải cách mở cửa, lịch sử phát triển chủ nghĩa xã hội và lịch sử phát triển của dân tộc Trung Hoa. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đi qua chặng đường phấn đấu 100 năm càng thêm kiên cường và lớn mạnh trong hun đúc cách mạng, sức lãnh đạo chính trị, sức lãnh đạo tư tưởng, sức tổ chức quần chúng và sức hiệu triệu xã hội được tăng cường rõ rệt, đảng và nhân dân luôn duy trì mối liên hệ máu thịt, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn đi trên hàng đầu thời đại trong tiến trình lịch sử biến đổi sâu sắc của tình hình thế giới, luôn là rường cột của toàn thể nhân dân trong tiến trình lịch sử ứng phó các rủi ro và thử thách ở trong và ngoài nước, luôn là hạt nhân lãnh đạo kiên cường trong tiến trình lịch sử kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Động lực tiến lên của nhân dân Trung Quốc lớn mạnh hơn, tinh thần phấn đấu hăng hái hơn, niềm tin tất thắng kiên định hơn, toát ra tinh thần tự giác và chủ động  lịch sử mạnh mẽ hơn, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đang tràn đầy niềm tin thúc đẩy dân tộc Trung Hoa thực hiện bước nhảy vọt vĩ đại từ đứng lên, giàu lên đến mạnh lên. Cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa được thúc đẩy vào chiều sâu, đã viết nên trang mới về hai kỳ tích kinh tế phát triển nhanh chóng và xã hội ổn định lâu dài, sự phát triển của nước ta có cơ sở vật chất vững chắc hơn, sự bảo đảm về chế độ hoàn thiện hơn, việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa đã đi vào tiến trình lịch sử không thể đảo ngược. Chủ nghĩa xã hội khoa học đã toát lên sức sống mới bừng bừng tại Trung Quốc trong thế kỷ XXI, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc đã cung cấp sự lựa chọn mới cho việc thực hiện hiện đại hóa của nhân loại, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đã cung cấp trí tuệ Trung Quốc, phương án Trung Quốc, sức mạnh Trung Quốc nhiều hơn và tốt hơn cho việc giải quyết những vấn đề chung đặt ra cho nhân loại, đóng góp mới lớn hơn cho sự nghiệp cao cả hòa bình và phát triển của nhân loại!

II/ Sự thăng hoa mới của Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác

Chủ nghĩa Mác là tư tưởng chỉ đạo căn bản cho lập đảng, lập nước, chấn hưng đảng, chấn hưng đất nước, thực tiễn nói với chúng ta rằng, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại làm được, tại sao Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc lại tốt, suy cho cùng là vì chủ nghĩa Mác khả thi, là chủ nghĩa Mác Trung Quốc hóa và thời đại hóa khả thi. Sở hữu sự chỉ đạo lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác là mấu chốt căn bản của đảng ta kiên định tín ngưỡng và lòng tin, nắm bắt sự chủ động lịch sử.

Thúc đẩy Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác là một quá trình theo đuổi chân lý, vén tấm màn chân lý, thực hành chân lý. Kể từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII đến nay, sự biến đổi của tình hình trong và ngoài nước và yêu cầu mới của thực tiễn bức xúc đòi hỏi chúng ta trả lời sâu sắc một loạt đề tài thời đại quan trọng liên quan đến phát triển sự nghiệp của đảng và nhà nước, quản lý đảng và đất nước kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Đảng ta mạnh dạn tiến hành tìm tòi và sáng tạo đổi mới lý luận, với tầm nhìn hoàn toàn mới, sâu sắc nhận thức đối với quy luật cầm quyền của đảng, quy luật xây dựng chủ nghĩa xã  hội, quy luật phát triển xã hội loài người, giành được thành quả sáng tạo lý luận quan trọng, tập trung thể hiện tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Đại hội Đảng lần thứ XIX và Hội nghị Trung ương 6 khóa XIX đã đề ra “10 dứt khoát”, “14 kiên trì”, “thành tựu trong 13 mặt” đã khái quát nội dung chính của tư tưởng này, cần phải  trường kỳ kiên trì, không ngừng làm phong phú và phát triển.

Người Cộng sản Trung Quốc nhận thức sâu sắc rằng, chỉ có kết hợp nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác với thực tế cụ thể của Trung Quốc, kết hợp với nền văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, kiên trì vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử mới có thể trả lời đúng đắn những vấn đề trọng đại của thời đại và thực tiễn, mới có thể luôn luôn duy trì sức sống bừng bừng và năng động của chủ nghĩa Mác.

Kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác cần phải kết hợp với thực tế cụ thể của Trung Quốc. Chúng ta kiên trì sự chỉ đạo của chủ nghĩa Mác, là nhằm vận dụng thế giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác để giải quyết các vấn đề của Trung Quốc, chứ không phải đọc thuộc lòng và lặp lại các kết luận và câu chữ cụ thể, càng không biến chủ nghĩa Mác thành giáo điều cứng nhắc không thay đổi. Chúng ta cần phải kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, tiến cùng thời đại, cầu chân vụ thực, tất cả xuất phát từ thực tế, tập trung giải quyết những vấn đề thực tế của cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới, không ngừng trả lời những câu hỏi của Trung Quốc, của thế giới, của nhân dân và của thời đại, đưa ra sự trả lời chính xác phù hợp với thực tế của Trung Quốc, yêu cầu của thời đại, rút ra nhận thức khoa học phù hợp với quy luật khách quan, hình thành thành quả lý luận tiến cùng thời đại, chỉ đạo thực tiễn của Trung Quốc một cách tốt hơn.

Kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác cần phải kết hợp với nền văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa. Chỉ có bén rễ trên miền đất văn hóa lịch sử màu mỡ của nước mình, dân tộc mình, cây đại thụ chân lý chủ nghĩa Mác mới có thể cành lá sum suê. Nền văn hóa ưu tú Trung Hoa có lịch sử lâu đời, uyên bác, là kết tinh trí tuệ của nền văn minh Trung Hoa, chứa đựng các tư tưởng thiên hạ vi công (thiên hạ là của dân ), dân vi bang bản (dân là gốc của nước), vi chính dĩ đức (trị nước bằng đạo đức), cách cố đỉnh tân (bỏ cũ thay mới),  nhậm nhân vi hiền (dùng người hiền tài), thiên nhân hợp nhất (chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên), tự cường bất tức (tự lực tự cường), hậu đức tải vật (người có đạo đức mới có thể gánh vác trọng trách), giảng tín tu mục (chú trọng chữ tín và chung sống hòa thuận), thân nhân thiện lân (gần gũi với người nhân đức, thân thiện với láng giềng), là sự thể hiện quan trọng về vũ trụ quan, thiên hạ quan, xã hội quan, đạo đức quan được tích lũy trong đời sống và sản xuất trường kỳ của nhân dân Trung Quốc, có sự ăn khớp cao với chủ trương giá trị quan chủ nghĩa xã hội khoa học. Chúng ta cần phải kiên định tự tin lịch sử, tự tin văn hóa, kiên trì lấy cái xưa phục vụ cái nay, bỏ cũ thay mới, lồng ghép những tinh tuý tư tưởng của chủ nghĩa Mác vào tinh hoa của nền văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, vào giá trị quan chung trong thói quen hàng ngày của quần chúng nhân dân, không ngừng tăng thêm những đặc sắc Trung Quốc tươi sáng vào lý luận khoa học, củng cố nền tảng lịch sử và nền tảng quần chúng trong Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác, để chủ nghĩa Mác ăn sâu bén rễ tại Trung Quốc.

Thực tiễn không bờ bến, sáng tạo đổi mới lý luận cũng không có điểm dừng. Không ngừng viết nên trang mới Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác là trách nhiệm lịch sử trang nghiêm của người Cộng sản Trung Quốc. Tiếp tục thúc đẩy sáng tạo đổi mới lý luận trên cơ sở thực tiễn trước hết phải nắm vững thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, kiên trì và vận dụng tốt những lập trường, quan điểm và phương pháp thấu suốt trong đó.

— Cần phải kiên trì nhân dân trên hết. Tính nhân dân là thuộc tính bản chất của chủ nghĩa Mác, lý luận của đảng là lý luận đến từ nhân dân, vì nhân dân, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, thực tiễn mang tính sáng tạo của nhân dân là cội nguồn vô tận cho sáng tạo đổi mới lý luận. Mọi lý luận xa rời nhân dân đều là phai nhạt, yếu đuối, mọi lý luận không mang lại hạnh phúc cho nhân dân đều không có sức sống. Chúng ta phải đứng vững trên lập trường của nhân dân, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, tôn trọng sự sáng tạo của nhân dân, tập trung trí tuệ của nhân dân, hình thành lý luận mà nhân dân yêu mến, đồng thuận và sở hữu, khiến nó trở thành vũ khí tư tưởng lớn mạnh chỉ đạo nhân dân nhận thức thế giới và cải tạo thế giới.

— Cần phải kiên trì tự tin, tự lập. Nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa đã từ khổ đau sâu nặng của thời cận đại đi lên tương lai sáng sủa phục hưng vĩ đại mà từ xưa đến nay chưa hề có sách giáo khoa, càng không có đáp án sẵn. Con đường thành công phấn đấu trăm năm của đảng là do đảng lãnh đạo nhân dân độc lập, tự chủ tìm tòi và mở mang, những trang Trung Quốc của chủ nghĩa Mác là do người Cộng sản Trung Quốc viết nên thông qua thực tiễn của bản thân, một điểm cơ bản xuyên suốt trong đó là vấn đề của Trung Quốc cần phải xuất phát từ tình hình cơ bản của Trung Quốc, phải do nhân dân Trung Quốc tự mình giải đáp. Chúng ta phải kiên định tín ngưỡng đối với chủ nghĩa Mác, kiên định niềm tin đối với chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, kiên định 4 tự tin gồm: đường lối, lý luận, chế độ và văn hóa, với đảm đương lịch sử và tinh thần sáng tạo tích cực hơn đóng góp mới cho phát triển chủ nghĩa Mác, vừa không được mò trăng đáy nước, bế quan cứng nhắc, cũng không được rập khuôn sao chép, học mò học mẫm.

— Cần phải kiên trì đường lối căn bản và sáng tạo đổi mới. Những việc mà chúng ta đang làm là sự nghiệp vĩ đại xưa nay chưa từng có, tuân thủ đường lối căn bản mới không mất đi phương hướng, không mắc sai lầm mang tính lật đổ, sáng tạo đổi mới mới có thể nắm bắt thời đại, dẫn dắt thời đại. Chúng ta cần phải đối xử với khoa học bằng thái độ khoa học, theo đuổi chân lý bằng tinh thần chân lý, kiên trì không dao động nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, sự lãnh đạo toàn diện của đảng, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, bám sát nhịp bước thời đại, thuận theo sự phát triển của thực tiễn, chan chứa nhiệt tình đối xử với mọi sự việc mới, không ngừng mở rộng nhận thức cả về chiều sâu lẫn bề rộng, dám nói những điều mới mẻ mà trước đây chưa ai từng nói, dám làm những việc mà trước đây chưa ai từng làm, chỉ đạo thực tiễn mới bằng lý luận mới.

— Cần phải kiên trì định hướng vấn đề. Vấn đề là tiếng nói của thời đại, trả lời và chỉ đạo giải quyết vấn đề là nhiệm vụ căn bản của lý luận. Sự phức tạp và độ khó trong giải quyết những vấn đề đặt ra cho chúng ta ngày nay tăng lên rõ rệt, đã đề ra yêu cầu hoàn toàn mới cho sáng tạo đổi mới lý luận. Chúng ta cần phải tăng cường ý thức vấn đề, tập trung thực tiễn những vấn đề mới gặp phải, những vấn đề ở tầng nấc sâu tồn tại trong cải cách, phát triển và ổn định, những vấn đề bức xúc, khó khăn, lo âu, mong đợi của quần chúng nhân dân, những vấn đề trọng đại trong sự biến đổi của tình hình quốc tế, những vấn đề nổi cộm trong xây dựng đảng, không ngừng đề ra quan niệm mới, tư duy mới, biện pháp mới để thực sự giải quyết vấn đề.

— Cần phải kiên trì quan niệm hệ thống. Vạn sự, vạn vật liên hệ lẫn nhau, tuỳ thuộc vào nhau. Chỉ có quan sát sự việc bằng quan điểm liên hệ phổ biến, toàn diện và hệ thống, phát triển và biến đổi mới có thể nắm bắt quy luật diễn biến của sự việc. Trung Quốc là một nước lớn đang phát triển, vẫn đang ở trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, đang trong sự biến đổi xã hội sâu rộng, việc thúc đẩy cải cách, phát triển, điều chỉnh mối quan hệ lợi ích thông thường đều “dứt dây động rừng”. Chúng ta cần phải giỏi nhìn nhận hiện thực thông qua lịch sử, nhìn nhận bản chất thông qua hiện tượng, nắm chắc mối quan hệ giữa toàn cục và cục bộ, giữa trước mắt và lâu dài, giữa vĩ mô và vi mô, giữa mâu thuẫn chính và mâu thuẫn phụ, giữa đặc biệt và thông thường, không ngừng nâng cao năng lực tư duy chiến lược, tư duy lịch sử, tư duy biện chứng, tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo đổi mới, tư duy pháp trị, tư duy lằn ranh đỏ, cung cấp phương pháp tư tưởng khoa học cho tư duy mang tính đi trước đón đầu, hoạch định mang tính toàn cục, thúc đẩy mang tính chỉnh thể các sự nghiệp của đảng và nhà nước.

— Cần phải kiên trì tấm lòng rộng mở. Đảng Cộng sản Trung Quốc là chính đảng mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc, mưu cầu phục hưng cho dân tộc Trung Hoa, cũng là chính đảng mưu cầu tiến bộ cho nhân loại, mưu cầu đại đồng cho thế giới. Chúng ta cần phải mở rộng tầm nhìn thế giới, quan sát sâu sắc trào lưu phát triển, tiến bộ của nhân loại, tích cực trả lời những quan tâm phổ biến của nhân dân các nước, đóng góp cho việc giải quyết những vấn đề chung của nhân loại, bằng tấm lòng rộng mở dung nạp muôn sông, tham khảo và hấp thu mọi thành quả văn minh xuất sắc của nhân loại, thúc đẩy xây dựng thế giới tươi đẹp hơn.

III/ Sứ mệnh và nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên hành trình mới trong thời đại mới

Kể từ nay, nhiệm vụ trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đoàn kết, dẫn dắt nhân dân các dân tộc cả nước hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, thực hiện mục tiêu phấn đấu Một trăm năm thứ hai, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Đảng ta đã thúc đẩy và mở rộng thành công hiện đại hóa kiểu Trung Quốc thông qua sáng tạo đổi mới và đột phá về lý luận và thực tiễn kể từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII trên cơ sở tìm tòi và thực tiễn lâu dài kể từ ngày thành lập nước Trung Quốc mới, đặc biệt là kể từ cải cách mở cửa đến nay.

Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, vừa có đặc trưng chung hiện đại hóa của các nước, lại càng mang đặc sắc Trung Quốc dựa trên tình hình nước mình.

— Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa có quy mô dân số đồ sộ. Hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc cùng bước vào xã hội hiện đại, quy mô vượt quá dân số của các nước phát triển gộp lại, tính gian nan và phức tạp là chưa từng có, lộ trình phát triển và phương thức thúc đẩy cũng tất sẽ mang đặc điểm riêng của mình. Chúng ta trước sau như một suy nghĩ vấn đề, đưa ra quyết sách và làm việc đều xuất phát từ tình hình trong nước, vừa không quá xa vời cũng không bảo thủ, duy trì sự nhẫn nại lịch sử, kiên trì tiến lên trong ổn định, tuần tự tiệm tiến, thúc đẩy bền vững.

— Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa mà toàn thể nhân dân cùng giàu. Cùng giàu là yêu cầu bản chất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, cũng là một quá trình lịch sử lâu dài. Chúng ta kiên trì lấy việc thực hiện ao ước đối với cuộc sống tốt đẹp của nhân dân làm điểm xuất phát và điểm tựa trong xây dựng hiện đại hóa, ra sức bảo vệ và thúc đẩy công bằng, chính nghĩa xã hội, thúc đẩy toàn thể nhân dân cùng giàu, kiên quyết đề phòng phân hóa hai cực.

— Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa hài hòa giữa văn minh vật chất và văn minh tinh thần. Vật chất sung túc, tinh thần chứa chan là yêu cầu căn bản của hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Vật chất nghèo nàn không phải là chủ nghĩa xã hội, tinh thần thiếu thốn cũng không phải là chủ nghĩa xã hội. Chúng ta không ngừng vun đắp nền tảng vật chất của hiện đại hóa, không ngừng nệm chặt điều kiện vật chất cho cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, bên cạnh đó ra sức phát triển nền văn hóa tiên tiến xã hội chủ nghĩa, tăng cường giáo dục lý tưởng và niềm tin, kế thừa nền văn minh Trung Hoa, thúc đẩy sự phong phú toàn diện về vật chất và sự phát triển toàn diện của con người.

— Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa cùng tồn tại hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Con người và thiên nhiên là cộng đồng cùng chung vận mệnh, khai thác một cách vô tội vạ thậm chí phá hoại thiên nhiên tất sẽ bị thiên nhiên trả thù. Chúng ta kiên trì phát triển bền vững, kiên trì phương châm ưu tiên tiết kiệm, ưu tiên bảo tồn, phục hồi thiên nhiên , bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái như bảo vệ con mắt của mình, kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển văn minh có nền sản xuất phát triển, cuộc sống sung túc, sinh thái tươi đẹp, thực hiện sự phát triển bền vững mãi mãi của dân tộc Trung Hoa.

— Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là hiện đại hóa đi con đường phát triển hòa bình. Chúng ta không đi theo lối mòn thực hiện hiện đại hóa bằng hình thức chiến tranh, thực dân và cướp đoạt của một số nước, lối mòn hại người, lợi mình tràn đầy tội lỗi và đẫm máu này đã mang lại khổ đau sâu nặng cho đông đảo nhân dân các nước đang phát triển. Chúng ta kiên định đứng về phía đúng đắn của lịch sử, đứng về phía văn minh, tiến bộ của nhân loại, giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển, hợp tác và cùng thắng, mưu cầu phát triển trong khi kiên định bảo vệ hòa bình thế giới, bằng sự phát triển của mình bảo vệ tốt hơn hòa bình và phát triển của thế giới.

Yêu cầu bản chất của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là: Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiên trì Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thực hiện phát triển chất lượng cao, phát triển nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, làm phong phú thế giới tinh thần của nhân dân, thực hiện toàn thể nhân dân cùng giàu, thúc đẩy chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, sáng tạo loại hình mới của nền văn minh nhân loại.

Hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, bố trí chiến lược chung chia làm hai bước đi: Từ năm 2020 đến năm 2035 cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa; từ năm 2035 đến giữa thế kỷ này xây dựng Trung Quốc thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Đến năm 2035, mục tiêu chung phát triển của nước ta là: thực lực kinh tế, thực lực khoa học-công nghệ và sức mạnh tổng hợp nhà nước được nâng cao với mức lớn, tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người bước lên tầm cao mới, đạt tới mức của các nước phát triển trung bình; thực hiện tự lập, tự cường về công nghệ trình độ cao, đi đầu trong hàng ngũ các nước loại hình sáng tạo đổi mới; xây dựng hoàn thành hệ thống kinh tế hiện đại, hình thành bố cục phát triển mới, cơ bản thực hiện công nghiệp hóa, thông tin hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa nông nghiệp kiểu mới; cơ bản thực hiện hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, chế độ dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình kiện toàn hơn, cơ bản xây dựng nên nhà nước pháp quyền, chính phủ pháp quyền, xã hội pháp quyền; hoàn thành xây dựng nước mạnh về giáo dục, về khoa học-công nghệ, về nhân tài, về văn hóa, về thể thao, về Trung Quốc khoẻ mạnh, thực lực mềm văn hóa được tăng cường rõ rệt; đời sống nhân dân hạnh phúc, tươi đẹp hơn, thu nhập khả dụng bình quân đầu người của cư dân bước lên tầm cao mới, tỷ trọng của nhóm người có thu nhập trung bình (trung lưu) được nâng cao rõ rệt, thực hiện đồng đều hóa về dịch vụ công cơ bản, nông thôn cơ bản có đủ điều kiện của cuộc sống hiện đại, xã hội duy trì ổn định lâu dài, sự phát triển toàn diện của con người, toàn thể nhân dân cùng giàu thu được tiến triển thực chất rõ nét hơn; hình thành rộng rãi phương thức sản xuất và đời sống xanh, lượng phát thải các-bon có phần giảm trong ổn định sau khi đạt đỉnh, môi trường sinh thái chuyển biến tốt về căn bản, cơ bản thực hiện mục tiêu Trung Quốc tươi đẹp; hệ thống và năng lực an ninh quốc gia được tăng cường toàn diện, cơ bản thực hiện hiện đại hóa quốc phòng và quân đội.

Trên cơ sở cơ bản thực hiện hiện đại hóa, chúng ta cần phải tiếp tục phấn đấu để đến giữa thế kỷ này xây dựng nước ta thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại dẫn đầu về sức mạnh tổng hợp nhà nước và tầm ảnh hưởng quốc tế.

Năm năm tới là thời kỳ then chốt mở đầu và cất bước trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, mục tiêu, nhiệm vụ chính là: kinh tế phát triển chất lượng cao thu được đột phá mới, năng lực tự lập, tự cường về khoa học-công nghệ được nâng cao rõ rệt, việc xây dựng bố cục phát triển mới và hệ thống kinh tế hiện đại thu được tiến triển quan trọng; cải cách mở cửa cất bước đi mới, hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước được thúc đẩy vào chiều sâu, thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hoàn thiện hơn, cơ bản hình thành thể chế mới của nền kinh tế mở trình độ cao hơn; chế độ hóa, quy phạm hóa, trình tự hóa của nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình tiếp tục được nâng cao, hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc hoàn thiện hơn; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân phong phú hơn, sức gắn kết dân tộc Trung Hoa và tầm ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa không ngừng được tăng cường; thu nhập của cư dân cơ bản tăng đồng bộ với tăng trưởng kinh tế, thù lao được nâng cao đồng bộ với năng suất lao động, đồng đều hóa dịch vụ công cơ bản được nâng cao rõ nét, hệ thống an sinh xã hội đa tầng nấc được kiện toàn hơn; môi trường sống ở thành thị và nông thôn được cải thiện mạnh mẽ, việc xây dựng Trung Quốc tươi đẹp thu được thành quả rõ rệt; an ninh quốc gia được củng cố hơn, các mục tiêu phấn đấu nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập quân đội được thực hiện đúng thời hạn, việc xây dựng Trung Quốc bình an được thúc đẩy vững chắc; vị thế và tầm ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc tiếp tục được nâng cao, phát huy vai trò lớn hơn trong quản trị toàn cầu.

Việc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện là một sự nghiệp vĩ đại nhưng gian nan, có tiền đồ sáng sủa, gánh nặng đường xa. Hiện nay, cuộc biến đổi trăm năm chưa từng có của thế giới đang diễn biến nhanh, cuộc cách mạng công nghệ và biến đổi ngành nghề vòng mới phát triển vào chiều sâu, so sánh lực lượng quốc tế đang điều chỉnh sâu, sự phát triển của nước ta đứng trước cơ hội chiến lược mới. Bên cạnh đó, đại dịch thế kỷ Covid-19 gây ảnh hưởng sâu xa, luồng tư tưởng chống toàn cầu hóa ngóc đầu dậy, chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng rõ rệt, kinh tế thế giới phục hồi yếu ớt, xung đột và bấp bênh cục bộ xảy ra thường xuyên, các vấn đề mang tính toàn cầu trầm trọng thêm, thế giới bước vào thời kỳ bấp bênh , biến đổi mới. Cải cách, phát triển và ổn định của nước ta đối diện với không ít mâu thuẫn ở tầng nấc sâu mà không thể né tránh, không thể vòng qua, việc xây dựng đảng đặc biệt là xây dựng tác phong đảng, liêm chính của đảng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng đối diện với không ít vấn đề mang tính ngoan cố và thường xuyên phát sinh, sự chèn ép và kiềm chế đến từ bên ngoài có thể leo thang vào bất cứ lúc nào. Sự phát triển của nước ta bước vào thời kỳ cơ hội chiến lược tồn tại song song với rủi ro thách thức, nhân tố không đoán định gia tăng, các sự kiện “thiên  nga đen”, “tê giác xám” có thể xảy ra vào mọi lúc. Chúng ta cần phải tăng cường ý thức lo xa, kiên trì tư duy giới hạn đỏ, nghĩ đến lúc nguy khi bình yên, nghĩ trước lo xa, sẵn sàng chào đón cuộc thử thách nghiêm trọng gió to sóng lớn thậm chí phong ba bão táp. Trên con đường tiến lên, cần phải nắm chặt các nguyên tắc quan trọng sau đây:

— Kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của đảng. Kiên quyết bảo vệ uy tín và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, thực hiện sự lãnh đạo của đảng trong các lĩnh vực, các mặt và các khâu trong các sự nghiệp của đảng và nhà nước, khiến đảng luôn là rường cột tin cậy nhất của toàn thể nhân dân mỗi khi bão táp ập đến, đảm bảo việc xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của nước ta có phương hướng đúng đắn, đảm bảo sức gắn kết chính trị, niềm tin phát triển to lớn trong đoàn kết, phấn đấu, hội tụ sức mạnh bàng bạc muôn người như một cùng khắc phục khó khăn.

— Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản, kiên trì cải cách mở cửa, kiên trì độc lập, tự chủ, tự lực cánh sinh, kiên trì không thay đổi con đường, không thay đổi chí hướng, vừa không đi theo đường mòn bế quan tỏa cảng cứng nhắc, cũng không đi theo con đường tà  ma đổi cờ thay chướng, kiên trì đặt sự phát triển của đất nước và dân tộc vào điểm tựa sức mạnh của mình, kiên trì nắm chắc trong tay vận mệnh phát triển và tiến bộ của Trung Quốc.

— Kiên trì tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm. Bảo vệ lợi ích căn bản của nhân dân, tăng thêm phúc lợi dân sinh, không ngừng thực hiện phát triển vì nhân dân, phát triển dựa vào nhân dân, thành quả phát triển do nhân dân cùng hưởng, để thành quả xây dựng hiện đại hóa mang lại lợi ích cho toàn thể nhân dân nhiều hơn, công bằng hơn.

— Kiên trì sâu sắc cải cách mở cửa. Đi sâu thúc đẩy cải cách, sáng tạo đổi mới, kiên định bất di bất dịch mở rộng mở cửa, tập trung đột phá những trở ngại về thể chế và cơ chế ở tầng nấc sâu, không ngừng thể hiện thế mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, không ngừng tăng cường động lực và sức sống trong xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, biến thế mạnh chế độ của nước ta thành hiệu năng, hiệu quả quản lý đất nước.

— Kiên trì phát huy tinh thần đấu tranh. Tăng cường chí khí, cốt khí, dũng khí, không tin tà, không sợ ma, không sợ sức ép, biết khó vẫn tiến lên, vượt khó vươn lên của toàn đảng và nhân dân các dân tộc cả nước, trù tính chung phát triển và an ninh, dốc sức chiến thắng các khó khăn và thách thức trên con đường tiến lên, dựa vào đấu tranh ngoan cường mở ra chân trời mới phát triển sự nghiệp.

Thưa các đồng chí! Ngày nay, so với bất cứ thời kỳ lịch sử nào, chúng ta đều tiếp cận nhất, có niềm tin và năng lực nhất thực hiện mục tiêu phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, đồng thời cũng phải sẵn sàng đưa ra sự nỗ lực gian nan hơn, gian khổ hơn. Toàn đảng cần phải kiên định niềm tin, quyết chí tiến lên, chủ động nhận thức biến đổi, ứng phó biến đổi, mưu cầu biến đổi, chủ động phòng ngừa và hóa giải rủi ro, không ngừng giành thắng lợi mới trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện.

IV/ Đẩy nhanh xây dựng bố cục phát triển mới, ra sức thúc đẩy phát triển chất lượng cao

Phát triển chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện. Phát triển là nhiệm vụ số một trong cầm quyền và chấn hưng đất nước của đảng. Không có nền tảng vật chất và kỹ thuật vững chắc thì không thể hoàn thành việc xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện. Cần phải quán triệt quan niệm phát triển mới một cách hoàn chỉnh, chính xác, toàn diện, kiên trì định hướng cải cách kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, kiên trì mở cửa đối ngoại trình độ cao, đẩy nhanh xây dựng bố cục phát triển mới lấy tuần hoàn lớn trong nước làm chính, tuần hoàn kép trong nước và quốc tế thúc đẩy lẫn nhau.

Chúng ta cần phải kiên trì chủ đề thúc đẩy phát triển chất lượng cao, kết hợp hữu cơ giữa thực thi chiến lược mở rộng nhu cầu trong nước với sâu sắc cải cách kết cấu coi trọng nguồn cung, tăng cường động lực nội sinh và độ tin cậy của vòng tuần hoàn lớn trong nước, nâng cao chất lượng và trình độ của vòng tuần hoàn quốc tế, đẩy nhanh xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại, nâng cao năng suất của toàn bộ các yếu tố sản xuất, ra sức nâng cao tính dẻo dai và trình độ an ninh của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, ra sức thúc đẩy sự hội nhập giữa thành thị và nông thôn, sự phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền, thúc đẩy nền kinh tế thực hiện nâng cao hiệu quả về chất và tăng trưởng hợp lý về lượng.

1/ Xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trình độ cao. Kiên trì và hoàn thiện chế độ kinh tế cơ bản xã hội chủ nghĩa, không chút dao động củng cố và phát triển nền kinh tế chế độ công hữu, khuyến khích, ủng hộ, hướng dẫn sự phát triển của nền kinh tế phi công hữu, phát huy đầy đủ vai trò quyết định của thị trường trong phân bổ nguồn lực, phát huy tốt hơn vai trò của chính phủ. Sâu sắc cuộc cải cách tài sản nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh ưu hóa bố cục và điều chỉnh cơ cấu kinh tế sở hữu nhà nước, thúc đẩy làm lớn, làm mạnh, làm xuất sắc các doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước, nâng cao sức cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. Ưu hóa môi trường phát triển của doanh nghiệp dân doanh, bảo vệ quyền sở hữu của doanh nghiệp dân doanh cũng như quyền và lợi ích của doanh nhân theo pháp luật, thúc đẩy kinh tế dân doanh phát triển lớn mạnh. Hoàn thiện cơ chế doanh nghiệp hiện đại đặc sắc Trung Quốc, tôn vinh tinh thần doanh nhân, đẩy nhanh xây dựng doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Ủng hộ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Sâu sắc cuộc cải cách cắt giảm thủ tục hành chính và phân quyền, kết hợp phân quyền và quản lý, ưu hóa dịch vụ. Tạo dựng thị trường lớn thống nhất toàn quốc, sâu sắc cải cách thị trường hóa các yếu tố sản xuất, xây dựng hệ thống thị trường tiêu chuẩn cao. Hoàn thiện chế độ nền tảng kinh tế thị trường như bảo vệ quyền sở hữu, tham gia thị trường, cạnh tranh công bằng, tín dụng xã hội… ưu hóa môi trường kinh doanh. Kiện toàn hệ thống quản trị kinh tế vĩ mô, phát huy vai trò định hướng chiến lược của quy hoạch phát triển quốc gia, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài chính và chính sách tiền tệ, ra sức mở rộng nhu cầu trong nước, tăng cường vai trò nền tảng của tiêu dùng đối với phát triển kinh tế, vai trò then chốt của đầu tư đối với ưu hóa cơ cấu nguồn cung. Kiện toàn cơ chế dự toán ngân sách hiện đại, ưu hóa cơ cấu về chế độ thuế, hoàn thiện hệ thống phân bổ ngân sách. Sâu sắc cải cách thể chế tài chính, xây dựng cơ chế ngân hàng trung ương hiện đại, tăng cường và hoàn thiện giám sát và quản lý tài chính hiện đại, tăng cường hệ thống đảm bảo ổn định tài chính, đưa toàn bộ các hoạt động tài chính vào diện giám sát, quản lý theo pháp luật, giữ vững vạch đỏ không phát sinh rủi ro mang tính hệ thống. Kiện toàn chức năng của thị trường vốn, nâng cao tỷ trọng huy động vốn trực tiếp. Tăng cường chống độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh, phá bỏ sự bảo hộ địa phương và độc quyền mang tính hành chính, quy phạm và hướng dẫn các dòng vốn phát triển lành mạnh theo pháp luật.

2/ Xây dựng hệ thống ngành nghề hiện đại. Kiên trì đặt điểm nhấn phát triển kinh tế vào kinh tế thực, thúc đẩy công nghiệp hóa kiểu mới, đẩy nhanh xây dựng cường quốc về sản xuất, về chất lượng, về hàng không vũ trụ, về giao thông, về mạng In-tơ-nét và Trung Quốc số. Thực thi công trình tái tạo các cơ sở công nghiệp và dự án nghiên cứu đột phá công nghệ và trang thiết bị quan trọng, ủng hộ sự phát triển của các doanh nghiệp chuyên ngành, tinh vi, đặc sắc và mới nổi, thúc đẩy ngành chế tạo phát triển lên phân khúc cao cấp, thông minh, xanh . Củng cố vị thế dẫn đầu của các ngành có thế mạnh, đẩy nhanh bù lấp mảng yếu trong lĩnh vực liên quan phát triển an toàn, nâng cao năng lực đảm bảo cung ứng nguồn lực mang tính chiến lược. Thúc đẩy các ngành nghề mới nổi mang tính chiến lược phát triển hội tụ, tập trung, xây dựng một loạt động lực tăng trưởng mới như công nghệ thông tin thế hệ mới, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng mới, vật liệu mới, trang thiết bị cao cấp, xanh và bảo vệ môi trường. Xây dựng hệ thống mới của ngành dịch vụ chất lượng và hiệu quả cao, thúc đẩy ngành dịch vụ hiện đại hội nhập sâu với ngành chế tạo tiên tiến, ngành nôn g nghiệp hiện đại. Đẩy nhanh phát triển mạng vạn vật, xây dựng hệ thống lưu thông phân phối thông suốt, hiệu quả cao, giảm giá thành lô-gi-xtíc. Đẩy nhanh phát triển kinh tế số, thúc đẩy kinh tế số hội nhập sâu với kinh tế thực, tạo dựng cụm ngành công nghiệp số có sức cạnh tranh quốc tế. Ưu hóa bố cục, cơ cấu, chức năng và tích hợp hệ thống của cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại.

3/ Thúc đẩy chấn hưng nông thôn toàn diện. Nhiệm vụ gian nan nhất, nặng nề nhất trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện vẫn là ở nông thôn. Kiên trì phát triển ưu tiên nông nghiệp và nông thôn, kiên trì phát triển hội nhập giữa thành thị và nông thôn, làm thông suốt sự lưu chuyển của các yếu tố sản xuất giữa thành thị và nông thôn. Đẩy nhanh xây dựng cường quốc nông nghiệp, thúc đẩy vững chắc chấn hưng các ngành nghề, nhân tài, văn hóa, sinh thái, tổ chức của nông thôn. Nệm chặt đa phương diện nền tảng của an ninh lương thực, thực hiện toàn diện đảng và chính phủ cùng chịu trách nhiệm về an ninh lương thực, giữ vững lằn ranh đỏ 120 triệu ha đất canh tác, từng bước hoàn thành xây dựng toàn bộ đồng ruộng cơ bản vĩnh cửu thành đồng ruộng tiêu chuẩn cao, đi sâu thực thi hành động chấn hưng ngành giống, tăng cường sự nâng đỡ của công nghệ và trang thiết bị nông nghiệp, kiện toàn cơ chế đảm bảo thu nhập của nông dân trồng lương thực và cơ chế đền bù lợi ích của khu vực sản xuất lương thực chính, đảm bảo nắm chặt trong tay bát cơm của người Trung Quốc. Tạo dựng quan niệm thực phẩm quan lớn, phát triển ngành nông nghiệp nhà kính hiện đại, xây dựng hệ thống cung cấp thực phẩm đa dạng hóa. Phát triển ngành nghề đặc sắc nông thôn, mở rộng kênh tăng thu nhập, làm giàu cho nông dân. Củng cố và mở rộng thành quả của công cuộc công kiên thoát nghèo, tăng cường động lực phát triển nội sinh của các khu vực và quần chúng đã thoát nghèo. Trù tính chung bố cục cơ sở hạ tầng và dịch vụ công ở nông thôn, xây dựng nông thôn đáng sống, đáng lập nghiệp, hài hòa và tươi đẹp. Củng cố và hoàn thiện cơ chế kinh doanh cơ bản ở nông thôn, phát triển kinh tế tập thể nông thôn kiểu mới, phát triển chủ thể kinh doanh và dịch vụ xã hội hóa của nông nghiệp kiểu mới, phát triển kinh doanh nông nghiệp với quy mô vừa phải. Sâu sắc cải cách chế độ đất đai ở nông thôn, trao cho nông dân  quyền và lợi ích về tài sản đầy đủ hơn. Đảm bảo quyền và lợi ích đối với đất đai hợp pháp của những nông dân đã  nhập cư vào thành thị, khuyến khích tự nguyện chuyển nhượng có bồi thường theo pháp luật. Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ và bảo hộ nông nghiệp, kiện toàn hệ thống dịch vụ tài chính nông thôn.

4/ Thúc đẩy phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền. Đi sâu thực hiện chiến lược phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền, chiến lược khu vực quan trọng, chiến lược khu chức năng chủ thể, chiến lược đô thị hóa kiểu mới, ưu hóa bố cục sức sản xuất quan trọng, xây dựng bố cục kinh tế vùng miền và hệ thống không gian đất đai bổ sung ưu thế lẫn nhau, phát triển chất lượng cao. Thúc đẩy việc phát triển vùng miền Tây hình thành bố cục mới, việc chấn hưng toàn diện vùng Đông Bắc thu được đột phá mới, vùng miền Trung nhanh chóng trỗi dậy, khuyến khích vùng miền Đông đẩy nhanh hiện đại hóa. Hỗ trợ các khu căn cứ địa cách mạng cũ, khu vực dân tộc đẩy nhanh phát triển, tăng cường xây dựng các vùng biên cương, thúc đẩy sự phát triển của vùng biên giới và làm giàu cho người dân biên giới, ổn định biên giới, củng cố biên giới. Thúc đẩy phát triển nhịp nhàng giữa Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, phát triển vành đai kinh tế sông Trường Giang, phát triển nhất thể hóa vùng châu thổ sông Trường Giang, thúc đẩy bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao của lưu vực sông Hoàng Hà. Xây dựng khu mới Hùng An với tiêu chuẩn cao, chất lượng cao, thúc đẩy xây dựng vành đai kinh tế hai thành phố Thành Đô và Trùng Khánh. Kiện toàn cơ chế khu chức năng chủ thể, ưu hóa bố cục phát triển không gian đất đai. Thúc đẩy đô thị hóa kiểu mới lấy con người làm hạt nhân, đẩy nhanh việc giúp đỡ những người mới nhập cư từ nông thôn hội nhập vào cuộc sống thành thị. Tạo dựng bố cục phát triển nhịp nhàng giữa các thành phố lớn, vừa và nhỏ dựa trên cụm thành phố, vành đai đô thị, thúc đẩy xây dựng đô thị hóa lấy phố huyện làm thể tải quan trọng. Kiên trì thành phố của nhân dân do nhân dân xây dựng, thành phố của nhân dân vì nhân dân, nâng cao trình độ quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, đẩy nhanh chuyển đổi mô hình phát triển của các thành phố siêu lớn, đặc biệt lớn, thực thi hành động đổi mới đô thị, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng của đô thị, tạo dựng các thành phố đáng sống, dẻo dai, thông minh. Phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường sinh thái biển, đẩy nhanh xây dựng cường quốc biển.

5/ Thúc đẩy mở cửa đối ngoại trình độ cao. Dựa trên thế mạnh thị trường quy mô siêu lớn của nước ta, thu hút các yếu tố nguồn lực toàn cầu bằng vòng tuần hoàn lớn trong nước, tăng cường hiệu ứng liên động giữa hai thị trường, hai nguồn lực trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng và trình độ hợp tác, thương mại và đầu tư. Mở rộng vững chắc việc mở cửa các cơ chế như quy tắc, quy chế, quản lý, tiêu chuẩn… Thúc đẩy ưu hóa và nâng cấp thương mại hàng hóa, sáng tạo đổi mới cơ chế phát triển thương mại dịch vụ, phát triển thương mại số, đẩy nhanh xây dựng cường quốc thương mại. Cắt giảm hợp lý danh sách cấm và không khuyến khích vốn nước ngoài tham gia, bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật, tạo dựng môi trường kinh doanh hàng đầu thị trường hóa, pháp trị hóa, quốc tế hóa. Thúc đẩy cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” phát triển chất lượng cao. Ưu hóa bố cục mở cửa vùng miền, củng cố vị thế đi đầu mở cửa của khu vực ven biển miền Đông, nâng cao trình độ mở cửa của vùng miền Trung, miền Tây và vùng Đông Bắc. Đẩy nhanh xây dựng hành lang mới trên bộ, trên biển của vùng miền Tây. Đẩy nhanh xây dựng cảng thương mại tự do Hải Nam, thực thi chiến lược nâng cấp các khu thương mại tự do thí điểm, mở rộng mạng lưới khu thương mại tự do tiêu chuẩn cao hướng ra toàn cầu. Thúc đẩy có trật tự việc quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ. Tham gia sâu r ộng vào sự phân công và hợp tác của ngành công nghiệp toàn cầu, giữ gìn bố cục kinh tế và quan hệ kinh tế-thương mại quốc tế đa dạng, ổn định.

V/ Thực thi chiến lược khoa giáo chấn hưng đất nước, tăng cường sự nâng đỡ của nhân tài cho xây dựng hiện đại hóa

Giáo dục, khoa học-công nghệ, nhân tài là sự nâng đỡ mang tính nền tảng, tính chiến lược trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện. Cần phải kiên trì coi khoa học-công nghệ là sức sản xuất thứ nhất, nhân tài là nguồn lực thứ nhất, sáng tạo đổi mới là động lực thứ nhất, đi sâu thực thi chiến lược khoa giáo chấn hưng đất nước, chiến lược xây dựng cường quốc bằng nhân tài, chiến lược thúc đẩy phát triển bằng sáng tạo đổi mới, mở ra các lĩnh vực mới, đường đua mới cho phát triển, không ngừng tạo dựng động năng mới, thế mạnh mới cho phát triển.

Chúng ta cần phải kiên trì phát triển ưu tiên về giáo dục, tự lập, tự cường về khoa học-công nghệ, dẫn dắt thúc đẩy bằng nhân tài, đẩy nhanh xây dựng cường quốc về giáo dục, về khoa học-công nghệ, về nhân tài, kiên trì trồng người vì đảng, trồng nhân tài vì nước, nâng cao toàn diện chất lượng tự chủ đào tạo nhân tài, ra sức đào tạo nhân tài loại hình sáng tạo mũi nhọn, quy tụ nhân tài thiên hạ.

1/ Làm tốt công tác giáo dục được nhân dân hài lòng. Giáo dục là kế sách lớn của đất nước, của đảng. Đào tạo con người gì, đào tạo như thế nào, đào tạo cho ai là vấn đề căn bản của giáo dục. Điều căn bản của việc trồng người là ở đạo đức. Quán triệt toàn diện phương châm giáo dục của đảng, thực hiện nhiệm vụ căn bản trồng người bằng đạo đức, đào tạo người xây dựng và người kế thừa chủ nghĩa xã hội phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ, lao. Kiên trì phát triển giáo dục lấy nhân dân làm trung tâm, đẩy nhanh xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao, phát triển giáo dục tố chất, thúc đẩy công bằng giáo dục. Đẩy nhanh giáo dục bắt buộc phát triển chất lượng, cân bằng và nhất thể hóa giữa thành thị và nông thôn, ưu hóa phân bổ nguồn lực giáo dục giữa các vùng miền, tăng cường phát triển phổ quát giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt, kiên trì phát triển đa dạng hóa các trường cấp ba, hoàn thiện hệ thống tài trợ cho toàn bộ học sinh đang theo học tại trường. Trù tính chung sáng tạo đổi mới nhịp nhàng giữa giáo dục hướng nghiệp với giáo dục đại học-cao đẳng, giáo dục nâng cao, thúc đẩy liên thông giữa giáo dục hướng nghiệp với giáo dục trung học phổ thông và đại học-cao đẳng, hội nhập giữa nhà sản xuất với giáo dục, hội tụ giữa khoa học-công nghệ với giáo dục, ưu hóa việc định vị loại hình giáo dục hướng nghiệp. Tăng cường xây dựng các bộ môn cơ bản, bộ môn mới nổi, bộ môn đan chéo, đẩy nhanh xây dựng các trường đại học và bộ môn thế mạnh đặc sắc Trung Quốc, hàng đầu thế giới. Dẫn dắt, quy phạm sự phát triển của giáo dục dân lập. Tăng cường quảng bá ngôn ngữ văn tự thông dụng quốc gia. Sâu sắc cải cách tổng hợp lĩnh vực giáo dục, tăng cường xây dựng và quản lý sách giáo khoa, giáo án, hoàn thiện hệ thống đánh giá quản lý và giảng dạy của nhà trường, kiện toàn cơ chế giáo dục kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Tăng cường xây dựng đạo đức, tác phong của giáo viên, đào tạo đội ngũ giáo viên tố chất cao, tôn vinh nét đẹp xã hội tôn sư trọng đạo. Thúc đẩy số hóa giáo dục, xây dựng xã hội loại hình học tập, nước lớn loại hình học tập, toàn dân học tập suốt đời.

2/ Hoàn thiện hệ thống sáng tạo đổi mới công nghệ. Kiên trì vị thế cốt lõi của sáng tạo đổi mới trong toàn cục xây dựng hiện đại hóa của nước ta. Hoàn thiện thể chế Trung ương Đảng lãnh đạo thống nhất đối với công tác khoa học-công nghệ, kiện toàn thể chế huy động nguồn lực cả nước kiểu mới, tăng cường sức mạnh khoa học-công nghệ chiến lược quốc gia, ưu hóa sự phân bổ nguồn lực sáng tạo đổi mới, ưu hóa định vị và bố cục của các cơ quan nghiên cứu khoa học quốc gia, các trường đại học loại hình nghiên cứu trình độ cao, doanh nghiệp công nghệ đầu đàn, hình thành hệ thống phòng thí nghiệm quốc gia, trù tính chung thúc đẩy xây dựng trung tâm sáng tạo đổi mới công nghệ quốc tế, trung tâm sáng tạo đổi mới công nghệ khu vực, tăng cường xây dựng năng lực nền tảng tư vấn chiến lược về khoa học-công nghệ, nâng cao hiệu quả tổng thể của hệ thống sáng tạo đổi mới quốc gia. Sâu sắc cải cách thể chế khoa học-công nghệ, việc đánh giá khoa học-công ng hệ, tăng thêm đầu tư cho khoa học-công nghệ một cách đa dạng, tăng cường đảm bảo pháp trị đối với quyền sở hữu trí tuệ, hình thành cơ chế nền tảng ủng hộ sáng tạo đổi mới toàn diện. Vun đắp văn hóa sáng tạo đổi mới, tôn vinh tinh thần nhà khoa học, vun đắp bầu không khí học tập tốt đẹp, tạo dựng bầu không khí sáng tạo đổi mới. Mở rộng giao lưu, hợp tác khoa học-công nghệ quốc tế, tăng cường xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học quốc tế hóa, hình thành sinh thái cởi mở, sáng tạo và đổi mới có sức cạnh tranh toàn cầu.

3/ Đẩy nhanh thực thi chiến lược thúc đẩy phát triển bằng sáng tạo đổi mới. Kiên trì đẩy nhanh thực hiện tự lập, tự cường về khoa học-công nghệ trình độ cao hướng tới khoa học-công nghệ đi trước đón đầu thế giới, chiến trường chính về kinh tế, nhu cầu to lớn của quốc gia, sức khoẻ của nhân dân . Lấy nhu cầu chiến lược quốc gia làm định hướng, tập trung sức mạnh tiến hành nghiên cứu đột phá khoa học-công nghệ mang tính sáng tạo gốc, mang tính dẫn dắt, kiên quyết đánh thắng cuộc chiến công kiên  công nghệ cốt lõi, then  chốt. Đẩy nhanh thực thi một loạt dự án khoa học-công nghệ quan trọng quốc gia mang tính chiến lược, toàn cục và đi trước đón đầu, tăng cường năng lực tự chủ sáng tạo. Tăng cường nghiên cứu cơ bản, nêu bật sáng tạo gốc, khích lệ tự do tìm tòi. Nâng cao hiệu quả đầu tư cho khoa học-công nghệ, sâu sắc cải cách cơ chế phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí cho khoa học-công nghệ từ ngân sách, khơi dậy sức sống sáng tạo đổi mới. Tăng cường hội nhập sâu rộng “ba nhà” giữa nhà sản xuất, nhà trường và nhà khoa học do doanh nghiệp  làm chủ đạo, tăng cường định hướng mục tiêu, nâng cao trình độ chuyển hóa và công nghiệp hóa thành quả khoa học-công nghệ. Tăng cường vị thế chủ thể sáng tạo đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, phát huy vai trò dẫn dắt, nâng đỡ của các doanh nghiệp công nghệ nòng cốt, tạo dựng môi trường lành mạnh có lợi cho sự trưởng thành của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ loại hình công nghệ, thúc đẩy hội nhập sâu giữa chuỗi sáng tạo, chuỗi ngành nghề, chuỗi nguồn vốn, chuỗi nhân tài.

4/ Đi sâu thực thi chiến lược xây dựng cường quốc bằng nhân tài. Đào tạo hàng loạt nhân tài tố chất cao có đức có tài là kế sách lớn cho phát triển lâu dài của đất nước và dân tộc. Công trạng bởi nhân tài, sự nghiệp phát triển cũng bởi nhân tài. Kiên trì nguyên tắc đảng quản lý nhân tài, kiên trì tôn trọng lao động, tôn trọng trí thức, tôn trọng nhân tài, tôn trọng sáng tạo, thực thi chính sách nhân tài tích cực hơn, cởi mở hơn, hiệu quả hơn, hướng dẫn đông đảo nhân tài yêu đảng, ơn nước, yêu nghề, hiến dâng, phục vụ nhân dân. Hoàn thiện bố cục chiến lược nhân tài, kiên trì nắm và quản lý nhân tài các mặt, xây dựng đội ngũ nhân tài quy mô lớn, cấu trúc hợp lý, tố chất tốt đẹp. Đẩy nhanh xây dựng trung tâm nhân tài và điểm cao sáng tạo đổi mới quan trọng của thế giới, thúc đẩy nhân tài phân bố hợp lý và phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền, ra sức hình thành ưu thế so sánh về nhân tài trong cạnh tranh quốc tế. Đẩy nhanh xây dựng lực lượng nhân tài chiến lược quốc gia, cố gắng đào tạo càng nhiều các bậc thầy, nhà khoa học chiến lược, nhân tài đầu đàn và ê-kíp sáng tạo đổi mới công nghệ hàng đầu, nhân tài khoa học-công nghệ trẻ, kỹ sư xuất sắc, thợ lành nghề, nhân tài kỹ năng cao. Tăng cường giao lưu quốc tế về nhân tài, sử dụng tốt, linh hoạt nhân tài các loại. Sâu sắc cải cách thể chế, cơ chế phát triển nhân tài, thật lòng yêu quý nhân tài, tận tâm đào tạo nhân tài, dốc sức du nhập nhân tài, sử dụng nhân tài dày công , coi việc tìm người hiền tài như cơn khát, không bó buộc trong một quy cách, hội tụ nhân tài xuất sắc các lĩnh vực phục vụ cho sự nghiệp của đảng và nhân dân.

VI/ Phát triển nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, đảm bảo nhân dân là người làm chủ

Nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa chuyên chính dân chủ nhân dân dựa trên liên minh công nhân, nông dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, mọi quyền lực của nhà nước  thuộc về nhân dân. Dân chủ nhân dân là sự sống của chủ nghĩa xã hội, là ý nghĩa vốn có trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện. Dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình là thuộc tính bản chất của nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, là dân chủ rộng rãi nhất, chân thực nhất, hiệu quả nhất. Cần phải kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển nền chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, kiên trì sự thống nhất hữu cơ giữa đảng lãnh đạo, nhân dân là người làm chủ, quản lý đất nước theo pháp luật, kiên trì vị thế chủ thể của nhân dân, thể hiện đầy đủ ý chí của nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích của nhân dân, khơi dậy sức sống sáng tạo của nhân dân.

Chúng ta cần phải kiện toàn hệ thống chế độ nhân dân là người làm chủ, mở rộng nhân dân tham gia chính trị có trật tự, đảm bảo nhân dân thi hành bầu cử dân chủ, hiệp thương dân chủ, quyết sách dân chủ, quản lý dân chủ, giám sát dân chủ theo pháp luật, phát huy tính tích cực, tính chủ động, tính sáng tạo của quần chúng nhân dân, củng cố và phát triển cục diện chính trị sinh động, hoạt bát, ổn định và đoàn kết.

1/ Tăng cường đảm bảo về chế độ nhân dân là người làm chủ. Kiên trì và hoàn thiện chế độ chính trị căn bản, chế độ chính trị cơ bản, chế độ chính trị quan trọng của nước ta, mở rộng kênh dân chủ, làm phong phú thêm hình thức dân chủ, đảm bảo nhân dân tham gia quản lý các công việc nhà nước, quản lý kinh tế và sự nghiệp văn hóa, quản lý các công việc xã hội thông qua các kênh và hình thức khác nhau theo pháp luật. Ủng hộ và đảm bảo nhân dân thi hành quyền lực nhà nước thông qua Đại hội đại biểu nhân  dân  , đảm bảo đại  hội đại biểu nhân dân các cấp đều được sản sinh qua bầu cử dân chủ, chịu trách nhiệm  trước nhân dân, chấp nhận sự giám sát của nhân dân. Ủng hộ và đảm bảo đại hội đại biểu nhân dân và ủy ban thường vụ của đại hội đại biểu nhân dân thi hành quyền lập pháp,  quyền giám sát, quyền quyết định, quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm theo pháp luật, kiện toàn cơ chế giám sát của đại hội đại biểu nhân dân đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan giám sát, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát, giữ gìn sự thống nhất, tôn nghiêm, thẩm quyền của pháp quyền quốc gia. Tăng cường xây dựng năng lực làm việc của các đại biểu, mật thiết mối liên hệ giữa các đại biểu với quần chúng nhân dân. Kiện toàn cơ chế công tác tiếp thu ý kiến của nhân dân, hội tụ trí tuệ của nhân dân, xây dựng tốt điểm liên lạc lập pháp ở cơ sở. Sâu sắc cải cách và xây dựng các tổ chức và đoàn thể quần chúng như Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản, Hội liên hiệp phụ nữ… phát huy hiệu quả vai trò cầu nối. Kiên trì đi con đường phát triển nhân quyền của Trung Quốc, tích cực tham gia quản trị nhân quyền toàn cầu, thúc đẩy phát triển toàn diện sự nghiệp nhân quyền.

2/ Phát triển toàn diện dân chủ hiệp thương. Dân chủ hiệp thương là hình thức quan trọng trong thực tiễn dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình. Hoàn thiện hệ thống dân chủ hiệp thương, trù tính chung thúc đẩy hiệp thương chính đảng, hiệp thương đại hội đại biểu nhân dân , hiệp thương chính quyền, hiệp thương chính hiệp, hiệp thương đoàn thể  nhân dân, hiệp thương ở cơ sở cũng như hiệp thương trong các tổ chức xã hội, kiện toàn các nền tảng hiệp thương cơ chế hóa, thúc đẩy dân chủ hiệp thương phát triển rộng rãi cơ chế hóa, đa tầng nấc. Kiên trì và hoàn thiện chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, kiên trì kết hợp hữu cơ giữa sự lãnh đạo của đảng với mặt trận thống nhất và dân chủ hiệp thương, kiên trì phát huy dân chủ với tăng cường đoàn kết, đóng góp ý kiến với ngưng tụ nhận thức chung, phát huy vai trò của chính hiệp nhân dân -cơ quan hiệp thương chuyên môn, tăng cường xây dựng chức năng hiệp thương cơ chế hóa, quy phạm hóa, trình tự hóa, nâng cao trình độ tương tác hiệp thương sâu rộng, bày tỏ ý kiến đầy đủ, gắn kết nhận thức chung rộng rãi, hoàn thiện chế độ và cơ chế giám sát dân chủ và ủy viên chính hiệp liên hệ quần chúng các giới của chính hiệp nhân dân.

3/ Tích cực phát triển dân chủ ở cơ sở. Dân chủ ở cơ sở là sự thể hiện quan trọng của dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình. Kiện toàn cơ chế quần chúng cơ sở tự quản dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, tăng cường xây dựng các tổ chức cơ sở, hoàn thiện hệ thống chế độ và hệ thống công tác của nền dân chủ trực tiếp ở cơ sở, tăng cường hiệu quả thực tế của quần chúng trong các cộng đồng dân cư ở thành thị và nông thôn trong việc tự mình quản lý, tự mình phục vụ, tự mình giáo dục, tự mình giám sát. Hoàn thiện cơ chế công khai các công việc, mở rộng kênh để cho các nhóm người ở cơ sở tham gia tự quản một cách có trật tự, đảm bảo cho nhân dân quản lý các công việc công cộng và sự nghiệp công ích ở cơ sở theo pháp luật. Một lòng một dạ dựa vào giai cấp công nhân, kiện toàn cơ chế quản lý dân chủ của các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp với hình thức cơ bản là đại hội công nhân viên chức, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức.

4/ Củng cố và phát triển mặt trận thống nhất yêu nước rộng rãi nhất. Lòng người là chính trị lớn nhất, mặt trận thống nhất là bảo bối lớn mạnh gắn kết lòng người, hội tụ sức mạnh. Hoàn thiện bố cục công t ác mặt trận thống nhất, kiên trì đại đoàn kết, đại liên hợp, động viên toàn thể người Trung Quốc cùng nghĩ, cùng làm xoay quanh thực hiện Giấc mơ Trung Quốc vì sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Phát huy thế mạnh của chế độ chính đảng kiểu mới xã hội chủ nghĩa của nước ta, kiên trì cùng tồn tại lâu dài, giám sát lẫn nhau, chân thành với nhau, vinh nhục có nhau, tăng cường đoàn kết hợp tác với các đảng phái dân chủ và nhân sĩ không đảng phái, ủng hộ các đảng phái dân chủ tăng cường xây dựng bản thân, thi hành chức trách tốt hơn. Lấy việc hun đúc ý thức cộng đồng dân tộc Trung Hoa làm sợi chỉ xuyên suốt, kiên định bất di bất dịch đi con đường đúng đắn giải quyết vấn đề dân tộc đặc sắc Trung Quốc, kiên trì và hoàn thiện chế độ tự trị khu vực dân tộc, tăng cường và cải tiến công tác dân tộc của đảng, thúc đẩy toàn diện sự nghiệp tiến bộ và đoàn kết dân tộc. Kiên trì định hướng Trung Quốc hóa tôn giáo của nước ta, tích cực hướng dẫn tôn giáo thích ứng với xã hội xã hội chủ nghĩa. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng của phần tử tri thức ngoài đảng, làm tốt công tác đối với các nhân sĩ thuộc tầng lớp xã hội mới, tăng cường dẫn dắt chính trị cùng phấn đấu. Xây dựng toàn diện mối quan hệ thân thiện, trong sạch giữa chính quyền và doanh nhân , thúc đẩy nền kinh tế phi công hữu phát triển lành mạnh và nhân sĩ kinh tế phi công hữu trưởng thành lành mạnh. Tăng cường và cải tiến công tác kiều vụ, hình thành sức mạnh to lớn cùng dốc sức cho sự phục hưng của dân tộc.

VII/ Kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, thúc đẩy xây dựng Trung Quốc pháp quyền

Quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện là một cuộc cách mạng sâu sắc trong quản lý đất nước, liên quan đến cầm quyền, chấn hưng đất nước của đảng, liên quan đến cuộc sống an khang, hạnh phúc của nhân dân, liên quan đến ổn định lâu dài của đảng và nhà nước. Cần phải phát huy tốt hơn vai trò đảm bảo củng cố căn bản, ổn định kỳ vọng, lợi ích lâu dài của pháp quyền, xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện trên quỹ đạo pháp quyền.

Chúng ta cần phải kiên trì đi con đường pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, xây dựng hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xoay quanh đảm bảo và thúc đẩy công bằng, chính nghĩa của xã hội, kiên trì thúc đẩy quản lý đất nước theo pháp luật, cầm quyền theo pháp luật, quản lý hành chính theo pháp luật, kiên trì xây dựng song song nhà nước pháp quyền, chính phủ pháp quyền, xã hội pháp quyền, thúc đẩy lập pháp khoa học, hành pháp nghiêm minh, tư pháp công bằng, toàn dân tuân thủ pháp luật, thúc đẩy pháp trị hóa các công việc của nhà nước.

1/ Hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc lấy Hiến pháp làm hạt nhân. Kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật trước tiên phải kiên trì quản lý đất nước theo Hiến pháp, kiên trì cầm quyền theo pháp luật trước tiên phải kiên trì cầm quyền theo Hiến pháp, kiên trì không dao động địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc được xác định trong Hiến pháp, kiên trì không dao động thể chế quốc gia là nền chuyên chính dân chủ nhân dân và thể chế chính trị là chế độ Đại hội đại biểu nhân dân được xác định trong Hiến pháp. Tăng cường thực thi và giám sát của Hiến pháp, kiện toàn hệ thống chế độ đảm bảo thực thi toàn diện Hiến pháp, phát huy tốt hơn vai trò quan trọng của Hiến pháp trong quản lý đất nước, bảo vệ thẩm quyền của Hiến pháp. Tăng cường lập pháp trong các lĩnh vực trọng điểm, lĩnh vực mới nổi, lĩnh vực có yếu tố nước ngoài, trù tính chung thúc đẩy pháp trị trong nước và pháp trị có yếu tố nước ngoài, thúc đẩy phát triển, đảm bảo quản lý hiệu quả bằng luật pháp kiện toàn. Thúc đẩy lập pháp khoa học, lập pháp dân chủ, lập pháp theo pháp luật, trù tính chung việc xây dựng, sửa đổi, phế bỏ, giải thích và soạn thảo pháp luật, tăng cường tính hệ thống, tính tổng thể, tính hài hòa, tính kịp thời của lập pháp. Hoàn thiện và tăng cường cơ chế đăng ký, thẩm tra. Kiên trì quyết sách khoa học, quyết sách dân chủ, quyết sách theo pháp luật, thực hiện toàn diện cơ chế trình tự đưa ra các quyết sách quan trọng.

2/ Thúc đẩy vững chắc quản lý hành chính nhà nước theo pháp luật. Xây dựng chính phủ pháp quyền là nhiệm vụ trọng điểm và công trình chủ thể của quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện. Chuyển đổi chức năng chính phủ, ưu hóa hệ thống chức trách và cơ cấu tổ chức của chính phủ, thúc đẩy luật định hóa về cơ cấu, bộ máy, chức năng, quyền hạn, trình tự, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của quản lý hành chính nhà nước. Sâu sắc cuộc cải cách các đơn vị sự nghiệp. Sâu sắc cải cách thể chế hành pháp hành chính, thúc đẩy toàn diện hành pháp nghiêm minh, quy phạm, công bằng, văn minh, tăng thêm cường độ hành pháp trong các lĩnh vực trọng điểm liên quan đến lợi ích thiết thân của quần chúng, hoàn thiện trình tự hành pháp hành chính, kiện toàn tiêu chuẩn cơ bản trong tài phán hành chính. Tăng cường cơ chế giám sát và xây dựng năng lực hành pháp hành chính, thực hiện nghiêm ngặt cơ chế trách nhiệm và truy cứu trách nhiệm hành pháp hành chính. Hoàn thiện thể chế và cơ chế hành pháp tổng hợp ở cơ sở.

3/ Tư pháp công bằng nghiêm minh . Tư pháp công bằng là phòng tuyến cuối cùng bảo vệ công bằng, chính nghĩa của xã hội. Sâu sắc cải cách đồng bộ, tổng hợp thể chế tư pháp, thực hiện cơ chế trách nhiệm tư pháp một cách toàn diện, chính xác, đẩy nhanh xây dựng chế độ tư pháp xã hội chủ nghĩa công bằng, hiệu quả cao, uy tín, nỗ lực để cho quần chúng nhân dân cảm nhận được công bằng, chính nghĩa từ mỗi vụ án tư pháp. Quy phạm vận hành quyền lực tư pháp, kiện toàn thể chế, cơ chế của các cơ quan công an, kiểm sát, xét xử, quản lý hành chính tư pháp thực hiện chức trách của mình, phối hợp lẫn nhau, chế ước lẫn nhau. Tăng cường sự chế ước, giám sát đối với hoạt động tư pháp, thúc đẩy công bằng tư pháp. Tăng cường công tác giám sát pháp luật của cơ quan kiểm sát. Hoàn thiện cơ chế tố tụng công ích.

4/ Đẩy nhanh xây dựng xã hội pháp quyền. Xã hội pháp quyền là nền tảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền. Tôn vinh tinh thần pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kế thừa văn hóa pháp luật truyền thống ưu tú Trung Hoa, dẫn dắt toàn thể nhân dân làm người tôn kính trung thực, người tuân thủ tự giác, người bảo vệ kiên định của pháp quyền xã hội chủ  nghĩa. Xây dựng hệ thống dịch vụ pháp luật công cộng hiện đại che phủ thành thị và nông thôn, đi sâu triển khai tuyên truyền, giáo dục pháp quyền, tăng cường quan niệm pháp quyền của toàn dân. Thúc đẩy quản lý theo pháp luật đa tầng nấc, nhiều lĩnh vực, nâng cao trình độ pháp quyền hóa quản trị xã hội. Phát huy vai trò dẫn đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, cố gắng khiến việc tôn trọng, học tập, tuân thủ và vận dụng pháp luật trở nên phổ biến trong toàn xã hội.

VIII/ Thúc đẩy tự tin, tự cường văn hóa, đúc nên huy hoàng mới của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

Xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện cần phải kiên trì con đường phát triển văn hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, tăng cường tự tin về văn hóa, xây dựng cường quốc văn hóa xã hội chủ nghĩa xoay quanh giương cao ngọn cờ, gắn kết lòng dân, bồi dưỡng con người mới, chấn hưng văn hóa, thể hiện hình ảnh, phát triển nền văn hóa xã hội chủ nghĩa dân tộc, khoa học, đại chúng hướng tới hiện đại hóa, hướng ra thế giới, hướng về tương lai, khơi dậy sức sống sáng tạo đổi mới văn hóa của toàn dân tộc, tăng cường sức mạnh tinh thần thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Chúng ta cần phải kiên trì chế độ căn bản chủ nghĩa Mác đóng vai trò chỉ đạo trong lĩnh vực ý thức hệ, kiên trì phục vụ nhân dân, phục vụ chủ nghĩa xã hội, kiên trì trăm hoa đua nở, muôn nhà đua tiếng, kiên trì chuyển hóa mang tính sáng tạo, phát triển mang tính đổi mới, dẫn dắt bằng giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, phát triển nền văn hóa tiên tiến xã hội chủ nghĩa, tôn vinh văn hóa cách mạng, kế thừa văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày một gia tăng của nhân dân, củng cố nền tảng tư tưởng chung đoàn kết phấn đấu của toàn đảng và nhân dân các dân tộc cả nước, không ngừng nâng cao thực lực mềm văn hóa quốc gia và tầm ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa.

1/ Xây dựng ý thức hệ xã hội chủ nghĩa có sức gắn kết và sức dẫn dắt lớn mạnh. Công tác ý thức hệ là công tác nuôi chí hướng vì đất nước, đúc hồn vì dân tộc. Nắm chặt quyền lãnh đạo của đảng đối với công tác ý thức hệ, thực hiện cơ chế trách nhiệm công tác ý thức hệ toàn diện, củng cố và làm lớn mạnh dư luận, tư tưởng dòng chính, phấn đấu tiến lên thời đại mới. Kiện toàn hệ thống công tác vận dụng lý luận sáng tạo đổi mới của đảng vũ trang cho toàn đảng, giáo dục nhân dân, chỉ đạo thực tiễn. Đi sâu thực thi dự án nghiên cứu và xây dựng lý luận chủ nghĩa Mác, đẩy nhanh xây dựng hệ thống các bộ môn khoa học, hệ thống học thuật, hệ thống phát ngôn khoa học xã hội triết học đặc sắc Trung Quốc, vun đắp và xây dựng lớn mạnh đội ngũ nhân tài khoa học xã hội triết học. Tăng cường xây dựng hệ thống truyền bá hội tụ truyền thông, tạo dựng bố cục mới về dư luận dòng chính. Kiện toàn hệ thống quản trị tổng hợp mạng In-tơ-nét, thúc đẩy hình thành sinh thái mạng In-tơ-nét tốt đẹp.

2/ Thực hành rộng rãi giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội là sức mạnh to lớn gắn kết lòng người, hội tụ sức dân. T ôn vinh phổ hệ tinh thần của người Cộng sản Trung Quốc với cội nguồn là tinh thần thành lập đảng vĩ đại, sử dụng tốt nguồn tài nguyên Đỏ cách mạng, đi sâu triển khai tuyên truyền, giáo dục giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, sâu sắc giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa xã hội, ra sức đào tạo con người mới thời đại gánh vác trọng trách phục hưng dân tộc. Thúc đẩy bình thường hóa, cơ chế hóa giáo dục niềm tin, lý tưởng, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng, lịch sử nước Trung Quốc mới, lịch sử cải cách mở cửa, lịch sử phát triển chủ nghĩa xã hội, hướng dẫn nhân dân yêu đảng, yêu nước vì hiểu biết lịch sử, không ngừng kiên định lý tưởng chung chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Đúc hồn, trồng người bằng giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, hoàn thiện hệ thống công tác chính trị, tư tưởng, thúc đẩy xây dựng nhất thể hóa giáo dục chính trị, tư tưởng trong các trường đại học-cao đẳng, trung học và tiểu học. Kiên trì kết hợp giữa pháp trị và đức trị, lồng ghép giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội vào xây dựng pháp quyền, phát triển xã hội và cuộc sống hàng ngày.

3/ Nâng cao trình độ văn minh của toàn xã hội. Thực thi dự án xây dựng đạo đức công dân, tôn vinh đạo đức tốt đẹp truyền thống Trung Hoa, tăng cường xây dựng gia đình, gia giáo, gia phong, tăng cường và cải tiến xây dựng tư tưởng, đạo đức của người vị thành niên, thúc đẩy hiểu biết đạo đức phổ quát, tuân thủ đạo đức công chúng, nghiêm khắc đạo đức cá nhân, nâng cao trình độ đạo đức và tố chất văn minh của nhân dân. Trù tính chung thúc đẩy vun đắp văn minh, thực tiễn văn minh, xây dựng văn minh, thúc đẩy phát triển hội nhập xây dựng văn minh tinh thần giữa thành thị và nông thôn, tôn vinh tinh thần lao động, tinh thần phấn đấu, tinh thần hiến dâng, tinh thần sáng tạo, tinh thần cần cù, tiết kiệm trong toàn xã hội, vun đắp nếp sống mới, diện mạo mới thời đại. Tăng cường xây dựng năng lực phổ biến kiến thức khoa học quốc gia, sâu sắc hoạt động toàn dân đọc sách. Hoàn thiện cơ chế và hệ thống công tác phục vụ tình nguyện. Tôn vinh văn hóa chữ tín, kiện toàn cơ chế xây dựng chữ tín hiệu quả, lâu dài. Phát huy vai trò dẫn dắt tinh thần, gương mẫu, điển hình của những người được đảng và nhà nước trao tặng huân, huy chương, thúc đẩy toàn xã hội học theo người hiền tài, tôn sùng anh hùng, thi đua làm tiên tiến.

4/ Phát triển phồn thịnh sự nghiệp văn hóa và ngành công nghiệp văn hóa. Kiên trì định hướng sáng tác lấy nhân dân làm trung tâm, ra mắt càng nhiều tác phẩm ưu tú tăng cường sức mạnh tinh thần của nhân dân, đào tạo bồi dưỡng hàng loạt các văn nghệ sĩ có đức, có tài và đội ngũ nhân tài văn học-nghệ thuật quy mô lớn. Kiên trì đặt hiệu quả xã hội lên hàng đầu, thống nhất hiệu quả xã hội với hiệu quả kinh tế, sâu sắc cải cách thể chế văn hóa, hoàn thiện chính sách kinh tế văn hóa. Thực thi chiến lược số hóa văn hóa quốc gia, kiện toàn hệ thống dịch vụ văn hóa công cộng hiện đại, sáng tạo và thực thi các dự án văn hóa mang lại phúc lợi cho nhân dân . Kiện toàn hệ thống công nghiệp và hệ thống thị trường văn hóa hiện đại, thực thi chiến lược thúc đẩy bằng dự án công nghiệp văn hóa quan trọng. Tăng thêm cường độ bảo tồn cổ vật và di sản văn hóa, tăng cường bảo tồn và kế thừa văn hóa lịch sử trong xây dựng thành thị và nông thôn, xây dựng tốt, sử dụng tốt công viên văn hóa quốc gia. Kiên trì xây dựng du lịch bằng văn hóa, quảng bá văn hóa qua du lịch, thúc đẩy phát triển hội nhập sâu giữa văn hóa và du lịch. Triển khai rộng rãi hoạt động rèn luyện thân thể toàn dân, tăng cường công tác thể dục-thể thao thanh thiếu niên, thúc đẩy phát triển toàn diện thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, đẩy nhanh xây dựng cường quốc thể thao.

5/ Tăng cường sức lan tỏa và ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa. Giữ vững lập trường của văn hóa Trung Hoa, chắt lọc những tiêu chí tinh thần và tinh hoa văn hóa thể hiện nền văn minh Trung Hoa, đẩy mạnh tạo dựng hệ thống phát ngôn Trung Quốc và kể chuyện Trung Quốc, kể tốt câu chuyện Trung Quốc, truyền bá tốt tiếng nói Trung Quốc, thể hiện hình ảnh Trung Quốc đáng tin cậy, đáng yêu, đáng kính. Tăng cường xây dựng năng lực truyền thông quốc tế, nâng cao toàn diện hiệu quả truyền thông quốc tế, hình thành quyền phát ngôn quốc tế tương xứng với sức mạnh tổng hợp quốc gia và vị thế quốc tế của nước ta. Sâu sắc giao lưu và tham khảo lẫn nhau giữa các nền văn minh, thúc đẩy văn hóa Trung Hoa đi ra thế giới.

IX/ Tăng cường phúc lợi dân sinh, nâng cao đẳng cấp đời sống nhân dân

Giang sơn chính là nhân dân, nhân dân chính là giang sơn. Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân giành giang sơn, giữ giang sơn, giữ là giữ lòng dân. Quản lý đất nước theo quy luật, lấy lợi dân làm gốc. Tạo phúc lợi cho nhân dân là yêu cầu bản chất lập đảng vi công, cầm quyền vì dân. Cần phải kiên trì bảo đảm và cải thiện dân sinh trong phát triển, khuyến khích cùng phấn đấu sáng tạo cuộc sống tốt đẹp, không ngừng thực hiện mong ước có cuộc sống tốt đẹp của nhân dân.

Chúng ta cần phải thực hiện tốt, bảo vệ tốt, phát triển tốt lợi ích căn bản của tầng lớp nhân dân đông đảo nhất, bám sát vấn đề lợi ích mà nhân dân quan tâm nhất, trực tiếp nhất, hiện thực nhất, kiên trì gắng sức mà làm, lượng sức mà làm, đi sâu vào quần chúng, xuống cơ sở, áp dụng biện pháp làm lợi cho dân, làm ấm lòng dân nhiều hơn, ra sức giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, khó khăn, lo âu, mong đợi của quần chúng nhân dân, kiện toàn hệ thống dịch vụ công cơ bản, nâng cao trình độ dịch vụ công cộng, tăng cường tính đồng đều và tính tiếp cận, thúc đẩy vững chắc cùng giàu.

1/ Hoàn thiện chế độ phân phối. Chế độ phân phối là chế độ mang tính nền tảng thúc đẩy cùng giàu. Kiên trì lấy phân phối theo lao động làm chủ thể, nhiều hình thức phân phối cùng tồn tại, xây dựng hệ thống cơ chế điều phối đồng bộ giữa phân phối lần đầu với phân phối lần thứ hai và lần thứ ba. Nỗ lực nâng cao tỷ trọng của thu nhập cư dân trong phân phối thu nhập quốc dân, nâng cao tỷ trọng của thù lao trong phân phối lần đầu. Kiên trì làm nhiều hưởng nhiều, khuyến khích cần cù lao động làm giàu, thúc đẩy công bằng cơ hội, tăng thêm thu nhập cho nhóm người có thu nhập thấp, mở rộng nhóm người có thu nhập trung bình (trung lưu). Hoàn thiện cơ chế, chính sách phân phối theo các yếu tố sản xuất, tìm tòi tăng thêm thu nhập từ các yếu tố sản xuất cho quần chúng nhân dân có thu nhập  trung bình và thấp qua nhiều kênh, tăng thêm thu nhập từ tài sản của cư dân thành thị và nông thôn qua nhiều kênh. Tăng thêm cường độ điều tiết về thuế, an sinh xã hội, phân bổ ngân sách… Hoàn thiện chế độ thuế thu nhập cá nhân, quy phạm trật tự phân phối thu nhập, cơ chế tích lũy của cải, bảo vệ thu nhập hợp pháp, điều tiết thu nhập quá cao, xóa sổ thu nhập trái phép. Hướng dẫn, ủng hộ doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân có nguyện vọng và khả năng tích cực tham gia các sự nghiệp công ích và từ thiện.

2/ Thực thi chiến lược ưu tiên tạo việc làm. Việc làm là dân sinh cơ bản nhất. Nhấn mạnh chính sách ưu tiên tạo việc làm, kiện toàn cơ chế thúc đẩy tạo việc làm, thúc đẩy tạo việc làm đầy đủ, chất lượng cao. Kiện toàn hệ thống dịch vụ công về việc làm, hoàn thiện hệ thống hỗ trợ tạo việc làm cho nhóm người trọng điểm, tăng cường hỗ trợ tạo việc làm tối thiểu cho nhóm người có khó khăn. Trù tính chung hệ thống chính sách tạo việc làm giữa thành thị và nông thôn, phá bỏ những khiếm khuyết về thể chế và chính sách trở ngại sự lưu chuyển của lao động, nhân tài, loại bỏ những hạn chế không hợp lý và kỳ thị ảnh hưởng đến việc làm bình đẳng, để người người đều có cơ hội thực hiện sự phát triển của bản thân thông qua lao động cần cù. Kiện toàn cơ chế đào tạo kỹ năng nghề nghiệp suốt đời, thúc đẩy giải quyết mâu thuẫn việc làm mang tính cơ cấu. Hoàn thiện cơ chế tạo việc làm thông qua khởi nghiệp, ủng hộ và quy phạm phát triển loại hình việc làm mới. Kiện toàn quy định, pháp luật về lao động, hoàn thiện cơ chế hiệp thương và điều hòa mối quan hệ lao động, hoàn thiện cơ chế đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, tăng cường đảm bảo quyền và lợi ích của những lao động làm việc linh hoạt và làm trong loại hình việc làm mới.

3/ Kiện toàn hệ thống an sinh xã hội. Hệ thống an sinh xã hội là mạng lưới an toàn của đời sống nhân dân và máy ổn định của vận hành xã hội. Kiện toàn hệ thống an sinh xã hội nhiều tầng nấc che phủ toàn dân, trù tính chung giữa thành thị và nông thôn, công bằng, thống nhất, an toàn, quy phạm, bền vững. Hoàn thiện cơ chế trù tính chung toàn quốc về bảo hiểm dưỡng lão cơ bản, phát triển hệ thống bảo hiểm dưỡng lão nhiều nâng nấc, nhiều trụ cột. Thực thi nâng cao độ tuổi về hưu luật định kiểu tiệm tiến. Mở rộng diện che phủ  bảo hiểm xã hội, kiện toàn cơ chế huy động vốn và điều chỉnh lương hưu cơ bản, bảo hiểm y tế cơ bản, thúc đẩy trù tính chung cấp tỉnh về bảo hiểm y tế cơ bản, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động. Thúc đẩy kết nối có trật tự đảm bảo y tế, chăm sóc sức khoẻ đa tầng nấc, hoàn thiện cơ chế bảo hiểm các căn bệnh hiểm nghèo và cứu trợ y tế, thực hiện thanh toán viện phí xuyên khu vực, xây dựng cơ chế bảo hiểm chăm sóc hộ lý lâu dài, tích cực phát triển bảo hiểm y tế thương mại. Đẩy nhanh hoàn thiện nền tảng dịch vụ công bảo hiểm xã hội thống nhất toàn quốc. Kiện toàn hệ thống giữ giá trị, tăng giá trị và giám sát an toàn các quỹ bảo hiểm xã hội. Kiện toàn hệ thống cứu trợ xã hội chia tầng nấc và phân loại. Kiên trì quốc sách cơ bản nam nữ bình đẳng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Hoàn thiện chế độ an sinh xã hội và hệ thống phục vụ quan tâm thương yêu người khuyết tật, thúc đẩy phát triển toàn diện sự nghiệp người khuyết tật. Kiên trì định vị nhà là để ở chứ không phải để đầu cơ trục lợi, đẩy nhanh xây dựng cơ chế nhà ở do nhiều chủ thể cung cấp, đảm bảo bằng nhiều kênh, thúc đẩy song song cho thuê lẫn mua.

4/ Thúc đẩy xây dựng Trung Quốc khoẻ mạnh. Sức khoẻ của nhân dân là tiêu chí quan trọng của dân tộc phồn thịnh, đất nước giàu mạnh. Đặt sức khoẻ của nhân dân lên vị trí chiến lược phát triển ưu tiên, hoàn thiện chính sách thúc đẩy chăm sóc sức khoẻ của nhân dân. Ưu hóa chiến lược phát triển dân số, xây dựng hệ thống chính sách hỗ trợ sinh đẻ, giảm giá thành sinh con, nuôi dưỡng, giáo dục. Thực thi chiến lược quốc gia tích cực ứng phó già hóa dân số, phát triển sự nghiệp dưỡng lão và ngành công nghiệp dưỡng lão, ưu hóa phục vụ người già sống cô đơn, thúc đẩy thực hiện người cao tuổi được hưởng dịch vụ dưỡng lão cơ bản. Sâu sắc cải cách thể chế y tế, y dược, thúc đẩy phát triển và quản lý nhịp nhàng giữa bảo hiểm y tế với y tế chăm sóc sức khoẻ và y dược. Thúc đẩy mở rộng nguồn lực y tế chất lượng và sự phân bố đồng đều giữa các vùng miền, kiên trì dự phòng làm chính, tăng cường quản lý chăm sóc sức khoẻ đối với các bệnh mạn tính nặng, nâng cao năng lực phòng ngừa, khám chữa bệnh và quản lý sức khoẻ ở cơ sở. Sâu sắc cuộc cải cách các bệnh viện công theo định hướng công ích, phát triển, quy phạm các bệnh viện dân doanh. Phát triển lớn mạnh đội ngũ y tế chăm sóc sức khoẻ, đặt trọng điểm công tác ở nông thôn và cộng đồng dân cư. Coi trọng sức khoẻ tâm lý và tinh thần. Thúc đẩy kế thừa và phát triển sáng tạo đổi mới nền Đông y, Đông dược. Đổi mới cơ chế phối hợp giữa chữa bệnh và dự phòng, hội nhập khám chữa bệnh và dự phòng. Kiện toàn hệ thống y tế công cộng, nâng cao năng lực phát hiện sớm các dịch bệnh nghiêm trọng, tăng cường xây dựng hệ thống phòng chống, cứu chữa và năng lực ứng phó khẩn cấp dịch bệnh nghiêm trọng, ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Đi sâu triển khai hành động Trung Quốc khoẻ mạnh và phong trào vệ sinh yêu nước, đề xướng nếp sống văn minh lành mạnh.

X/ Thúc đẩy phát triển xanh, xúc tiến sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên

Thiên nhiên là điều kiện cơ bản cho sinh sống và phát triển của con người. Tôn trọng thiên nhiên, thuận theo thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên là đòi hỏi nội tại trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện. Cần phải tạo dựng vững chắc và thực hành quan niệm non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc, hoạch định kế hoạch phát triển từ tầm cao chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Chúng ta phải thúc đẩy xây dựng Trung Quốc tươi đẹp, kiên trì bảo vệ nhất thể hóa và trị lý một cách hệ thống rừng, núi, sông, hồ, đồng ruộng, đồng cỏ, cát và đất đai hoang mạc hóa, trù tính chung điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, trị lý ô nhiễm, bảo vệ sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy nhịp nhàng giữa giảm phát thải các-bon, giảm thiểu ô nhiễm, mở rộng phủ xanh và tăng trưởng, thúc đẩy phát triển ưu tiên sinh thái, tiết kiệm, tập trung, xanh và các-bon thấp.

1/ Đẩy nhanh chuyển đổi sang mô hình phát triển xanh. Thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển xanh, các-bon thấp là khâu then chốt thực hiện phát triển chất lượng cao. Đẩy nhanh điều chỉnh, ưu hóa cơ cấu ngành nghề, cơ cấu năng lượng, cơ cấu giao thông-vận tải… Thực hiện chiến lược tiết kiệm toàn diện, thúc đẩy tận dụng tiết kiệm và tập trung các loại tài nguyên, đẩy nhanh xây dựng hệ thống tận dụng tuần hoàn chất phế thải. Hoàn thiện chính sách và hệ thống tiêu chuẩn thuế và tài chính, đầu tư, giá cả hỗ trợ phát triển xanh, phát triển ngành công nghiệp xanh, các-bon thấp, kiện toàn hệ thống phân bổ thị trường hóa các yếu tố tài nguyên và môi trường, đẩy nhanh nghiên cứu phát triển và nhân rộng ứng dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, đề xướng tiêu dùng xanh, thúc đẩy hình thành phương thức sản xuất và sinh hoạt xanh, các-bon thấp.

2/ Đi sâu thúc đẩy phòng chống ô nhiễm môi trường. Kiên trì trị lý ô nhiễm chính xác, khoa học, theo pháp luật, tiếp tục sâu sắc cuộc chiến bảo vệ trời xanh, nước biếc, đất sạch. Tăng cường phối hợp kiểm soát các chất ô nhiễm, cơ bản loại trừ thời tiết ô nhiễm nặng. Trù tính chung trị lý nguồn nước, môi trường nước, sinh thái nước, thúc đẩy bảo vệ và trị lý môi trường sinh thái của các con sông, hồ nước, đập nước quan trọng, cơ bản loại trừ những con nước đen, hôi thối trong thành phố. Tăng cường phòng chống và kiểm soát ô nhiễm đất từ đầu nguồn, triển khai trị lý các chất ô nhiễm mới. Nâng cao trình độ xây dựng cơ sở hạ tầng môi trường, thúc đẩy chấn chỉnh môi trường sống ở thành thị và nông thôn. Thực thi toàn diện cơ chế cấp phép phát thải ô nhiễm, kiện toàn hệ thống quản trị môi trường hiện đại. Phòng chống nghiêm ngặt rủi ro môi trường. Đi sâu thúc đẩy việc kiểm tra, đôn đốc của Trung ương đối với bảo vệ môi trường sinh thái.

3/ Nâng cao tính đa dạng, tính ổn định và bền vững của hệ thống sinh thái. Đẩy nhanh thực thi các dự án lớn bảo vệ và phục hồi hệ thống sinh thái quan trọng với trọng điểm là các khu chức năng sinh thái trọng điểm quốc gia, vạch đỏ bảo tồn sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên. Thúc đẩy xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên với chủ thể là các công viên quốc gia. Thực thi các dự án quan trọng về bảo tồn tính đa dạng sinh học. Triển khai một cách khoa học hành động phủ xanh quy mô. Sâu sắc cuộc cải cách về quyền sở  hữu rừng tập thể. Thi hành lệnh cấm để nghỉ ngơi, nuôi dưỡng đối với đồng cỏ, rừng núi, sông, hồ, đất ngập nước, thực hiện tốt lệnh cấm đánh bắt cá 10 năm trên sông Trường Giang, kiện toàn cơ chế luân canh, nghỉ canh đối với đất canh tác. Xây dựng cơ chế thực hiện giá trị sản phẩm sinh thái, hoàn thiện cơ chế đền bù bảo vệ sinh thái. Tăng cường quản lý an ninh sinh học, phòng chống sự xâm hại của các giống loài ngoại lai.

4/ Thúc đẩy lượng phát thải các-bon đạt đỉnh và trung hòa các-bon một cách tích cực và ổn thỏa. Thực hiện lượng phát thải các-bon đạt đỉnh và trung hòa các-bon là một cuộc biến đổi mang tính hệ thống sâu rộng của kinh tế-xã hội. Dựa vào nguồn tài nguyên năng lượng của nước ta, kiên trì lập trước phá sau, thực thi hành động lượng phát thải các-bon đạt đỉnh một cách có kế hoạch và chia bước. Hoàn thiện điều tiết về tổng lượng và cường độ tiêu thụ năng lượng, trọng điểm kiểm soát tiêu thụ năng lượng hóa thạch, từng bước chuyển sang cơ chế “kiểm soát kép” về tổng lượng và cường độ phát thải các-bon. Thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, các-bon thấp, hiệu quả cao, thúc đẩy các ngành công nghiệp, xây dựng và giao thông chuyển đổi sang loại hình sạch, các-bon thấp. Đi sâu thúc đẩy cuộc cách mạng năng lượng, tăng cường sử dụng than đá sạch, hiệu quả cao, tăng cường thăm dò và tăng thêm trữ lượng tài nguyên dầu khí có thể khai thác, đẩy nhanh quy hoạch, xây dựng hệ thống năng lượng kiểu mới, trù tính chung phát triển thủy điện và bảo vệ sinh thái, phát triển điện hạt nhân một cách tích cực, an toàn và có trật tự, tăng cường xây dựng hệ thống sản xuất, cung ứng, dự trữ, tiêu thụ năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng. Hoàn thiện cơ chế thống kê, hạch toán lượng phát thải các-bon, kiện toàn cơ chế giao dịch thị trường quyền phát thải các-bon. Nâng cao năng lực hấp thu các-bon của hệ thống sinh thái. Tích cực tham gia quản trị toàn cầu về ứng phó biến đổi khí hậu.

XI/ Đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia và ổn định xã hội

An ninh quốc gia là nền tảng của sự phục hưng dân tộc, ổn định xã hội là tiền đề của đất nước cường thịnh. Cần phải kiên định bất di bất dịch quán triệt quan niệm an ninh quốc gia tổng thể, lồng ghép bảo vệ an ninh quốc gia vào cả quá trình công tác các mặt của đảng và nhà nước, đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định xã hội.

Chúng ta cần phải kiên trì lấy an ninh nhân dân làm tôn chỉ, an ninh chính trị làm căn bản, an ninh kinh tế làm nền tảng, an ninh quân sự, khoa học-công ngh ệ, văn hóa, xã hội làm đảm bảo; lấy việc thúc đẩy an ninh quốc tế làm chỗ dựa, trù tính chung an ninh bên ngoài và an ninh nội bộ, an ninh nội địa và an ninh quốc dân, an ninh truyền thống và phi truyền thống, an ninh riêng và an ninh chung, trù tính chung bảo vệ và tạo dựng an ninh quốc gia, củng cố nền tảng cơ sở của an ninh quốc gia và ổn định xã hội, hoàn thiện cơ chế tham gia quản trị an ninh toàn cầu, xây dựng Trung Quốc bình an trình độ cao hơn; đảm bảo bố cục phát triển mới bằng cục diện an ninh mới.

1/ Kiện toàn hệ thống an ninh quốc gia. Kiên trì sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng đối với công tác an ninh quốc gia, hoàn thiện thể chế lãnh đạo an ninh quốc gia hiệu quả, uy tín. Tăng cường cơ chế điều phối công tác an ninh quốc gia, hoàn thiện hệ thống pháp quyền, hệ thống chiến lược, hệ thống chính sách, hệ thống giám sát cảnh báo rủi ro, hệ thống quản lý ứng phó khẩn cấp quốc gia về an ninh quốc gia, hoàn thiện hệ thống đảm bảo an ninh lĩnh vực trọng điểm và hệ thống điều phối chỉ huy hành động chuyên môn quan trọng, tăng cường xây dựng hệ thống đảm bảo an ninh kinh tế, cơ sở hạ tầng quan trọng, tài chính, mạng In-tơ-nét, dữ liệu, sinh học, tài nguyên, hạt nhân, vũ trụ, biển. Kiện toàn cơ chế chống trừng phạt, chống can thiệp, chống “quyền trị ngoại”. Hoàn thiện bố cục lực lượng an ninh quốc gia, xây dựng hệ thống phòng hộ an ninh quốc gia liên động toàn cõi, toàn ngành, toàn lĩnh vực, lập thể, hiệu quả cao.

2/ Tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia. Kiên định bảo vệ an ninh chính quyền, an ninh chế độ, an ninh ý thức hệ quốc gia, tăng cường xây dựng năng lực an ninh trong lĩnh vực trọng điểm, đảm bảo an ninh lương thực, tài nguyên năng lượng, chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng quan trọng, tăng cường xây dựng năng lực đảm bảo an ninh ở nước ngoài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân nước ta tại hải ngoại, bảo vệ quyền lợi biển, kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của quốc gia. Nâng cao năng lực phòng ngừa, hóa giải các rủi ro lớn, đề phòng nghiêm ngặt rủi ro an  ninh mang tính hệ thống, tấn công nghiêm khắc hoạt động thâm nhập, phá hoại, lật đổ, chia rẽ của thế lực thù địch. Tăng cường toàn diện giáo dục an ninh quốc gia, nâng cao năng lực trù tính chung sự phát triển và an ninh của cán bộ lãnh đạo các cấp, tăng cường ý thức và tố chất an ninh quốc gia của toàn dân, củng cố vững chắc phòng tuyến nhân dân về an ninh quốc gia.

3/ Nâng cao trình độ quản lý an toàn công cộng. Kiên trì đặt an toàn lên vị trí hàng đầu, lấy dự phòng làm chính, thiết lập khuôn khổ an toàn lớn và ứng phó khẩn cấp lớn, hoàn thiện hệ thống an toàn công cộng, thúc đẩy chuyển đổi mô hình quản lý an toàn công cộng sang loại hình dự phòng. Thúc đẩy các cuộc chỉnh đốn về rủi ro an toàn lao động, tăng cường giám sát và quản lý an toàn đối với các ngành nghề và lĩnh vực trọng điểm. Nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ, cứu trợ thiên tai cũng như xử lý các sự kiện công cộng đột xuất nghiêm trọng, tăng cường xây dựng lực lượng ứng phó khẩn cấp khu vực quốc gia. Tăng cường giám sát quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và dược phẩm, kiện toàn hệ thống giám sát, quản lý, cảnh báo, phòng chống an ninh sinh học. Tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân.

4/ Hoàn thiện hệ thống quản trị xã hội. Kiện toàn chế độ quản trị xã hội cùng xây dựng, cùng quản trị, cùng hưởng lợi, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội. Kiên trì và phát triển “kinh nghiệm Phong Kiều” trong thời đại mới ở các tổ chức cơ sở xã hội, hoàn thiện cơ chế xử lý đúng đắn mâu thuẫn nội bộ của nhân dân trong tình hình mới, tăng cường và cải tiến công tác tiếp dân, làm thông suốt và quy phạm kênh khiếu nại và bày tỏ ý kiến, điều hòa lợi ích, bảo đảm quyền và lợi ích của quần chúng, hoàn thiện nền tảng quản trị ở cơ sở theo mô hình quản lý mạng lưới hóa, dịch vụ chi tiết hóa, nâng đỡ bằng thông tin hóa, kiện toàn hệ thống tự quản cộng đồng dân cư ở thành thị và nông thôn, hóa giải kịp thời tại cơ sở các mâu thuẫn và tranh chấp, hóa giải ngay khi còn là trứng nước. Đẩy mạnh hiện đại hóa và nâng cao năng lực quản trị xã hội trên địa bàn thành phố. Tăng cường phòng chống tổng thể về trị an xã hội, đẩy mạnh bình thường hóa việc truy quét tội phạm xã hội đen, đầu gấu, trừng trị nghiêm khắc các hoạt động phạm pháp, phạm tội mà quần chúng phản ánh mạnh mẽ theo pháp luật. Phát triển lớn mạnh các lực lượng dân phòng liên hợp, tạo dựng bầu không khí xã hội thấy việc nghĩa thì hăng hái làm, xây dựng cộng đồng quản trị xã hội người người có trách nhiệm, làm tròn trách nhiệm, cùng hưởng lợi.

XII/ Thực hiện các mục tiêu phấn đấu nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, mở ra cục diện mới hiện đại hóa quốc phòng và quân đội

Hoàn thành đúng thời hạn các mục tiêu phấn đấu nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đẩy nhanh xây dựng quân đội nhân dân thành quân đội hàng đầu thế giới là đòi hỏi chiến lược trong việc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện. Phải quán triệt tư tưởng xây dựng quân đội hùng mạnh trong thời đại mới, quán triệt phương châm chiến lược quân sự trong thời đại mới, kiên trì sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng đối với quân đội, kiên trì xây dựng quân đội bằng chính trị, xây dựng quân đội hùng mạnh bằng cải cách, bằng khoa học-công nghệ, bằng nhân tài và quản lý quân đội theo pháp luật; kiên trì vừa đấu tranh, vừa chuẩn bị chiến tranh, vừa xây dựng, kiên trì phát triển hội tụ cơ giới hóa, tin học hóa, thông minh hóa, đẩy nhanh hiện đại hóa học thuyết quân sự, hiện đại hóa loại hình tổ chức quân đội, hiện đại hóa nhân viên quân sự, hiện đại hóa trang thiết bị vũ khí, nâng cao năng lực chiến lược bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của quốc gia, thi hành hiệu quả sứ mệnh và nhiệm vụ của quân đội nhân dân trong thời đại mới.

Tăng cường toàn diện xây dựng đảng trong quân đội, đảm bảo cây súng mãi mãi nghe theo chỉ huy của đảng. Kiện toàn và quán triệt cơ chế, thể chế về chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy. Sâu sắc việc vũ trang lý luận sáng tạo đổi mới của đảng, triển khai các hoạt động giáo dục và thực tiễn “học tập tư tưởng xây dựng quân đội hùng mạnh, lập công trong sự nghiệp xây dựng quân đội hùng mạnh”. Tăng cường học tập và giáo dục về lịch sử của quân đội, phát triển phồn thịnh văn hóa xây dựng quân đội hùng mạnh, tăng cường vun đắp tinh thần chiến đấu. Tăng cường hệ thống tổ chức của đảng trong quân đội, thúc đẩy chấn chỉnh và giáo huấn chính trị bình thường hóa, cơ chế hóa, kiên trì bền bỉ chấn chỉnh tác phong, nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật và chống tham nhũng.

Tăng cường toàn diện huấn luyện chuẩn bị chiến tranh, nâng cao năng lực đánh thắng trận của quân đội. Nghiên cứu và nắm bắt quy luật, đặc điểm của chiến tranh tin học hóa, thông minh hóa, đổi mới sự chỉ đạo chiến lược về quân sự, phát triển chiến lược, chiến thuật chiến tranh nhân dân. Kiến tạo hệ thống sức răn đe chiến lược lớn mạnh, tăng thêm tỷ trọng của các lực lượng tác chiến trong lĩnh vực mới, phương tiện mới, đẩy nhanh phát  triển lực lượng tác chiến thông minh không người điều khiển, trù tính chung xây dựng và vận dụng hệ thống thông tin mạng. Ưu hóa hệ thống chỉ huy tác chiến liên hợp, đẩy mạnh xây dựng hệ thống và năng lực trinh sát, cảnh báo sớm, phối hợp tấn công, nâng đỡ cho chiến trường, cung cấp sự bảo đảm tổng hợp. Đi sâu thúc đẩy việc huấn luyện quân sự thực chiến, sâu sắc huấn luyện liên hợp, huấn luyện đối kháng, huấn luyện bằng công nghệ. Tăng cường vận dụng bình thường hóa, đa dạng hóa sức mạnh quân sự, triển khai đấu tranh quân sự kiên định và linh hoạt, tạo dựng xu thế an ninh, kiểm soát xung đột, khủng hoảng, đánh thắng trong cuộc chiến tranh cục bộ.

Tăng cường quản lý quân sự toàn diện, củng cố và mở rộng những thành quả cải cách quốc phòng và quân đội, hoàn thiện cấu trúc hợp thành của các lực lượng quân sự, ưu hóa cơ chế chính sách quân sự một cách hệ thống. Tăng cường trù tính chung về đấu tranh, xây dựng và chuẩn bị chiến tranh trong các nhiệm vụ quan trọng xây dựng quốc phòng và quân đội, đẩy nhanh xây dựng hậu cần hiện đại hóa, thực thi các dự án quan trọng về khoa học-công nghệ quốc phòng và trang bị vũ khí, tăng tốc chuyển hóa khoa học-công nghệ thành sức chiến đấu. Sâu sắc cải cách các trường và học viện của quân đội, tăng cường xây dựng hệ thống đào tạo nhân tài quân sự kiểu mới, đổi mới sự quản lý nguồn nhân lực quân sự. Tăng cường xây dựng cơ chế và quy hoạch chiến lược quản lý quân đội theo pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp trị quân sự đặc sắc Trung Quốc. Cải tiến quản lý chiến lược, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống quân sự và hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc phòng.

Củng cố, nâng cao nhất thể hóa hệ thống và năng lực chiến lược quốc gia. Tăng cường trù tính chung quy hoạch và chiến lược, kết nối cơ chế và chính sách, cùng chia sẻ các nguồn lực và yếu tố giữa quân đội và địa phương. Ưu hóa hệ thống và bố cục khoa học-công nghệ và công nghiệp quốc phòng, tăng cường xây dựng năng lực khoa học-công nghệ và công nghiệp quốc phòng. Sâu sắc giáo dục quốc phòng toàn dân. Tăng cường xây dựng động viên quốc phòng và lực lượng dự bị, đẩy mạnh xây dựng lực lượng biên phòng hiện đại trên bộ, trên biển, trên không. Tăng cường khích lệ danh dự và bảo đảm quyền lợi của quân nhân và gia quyến của họ, làm tốt công tác bảo đảm dịch vụ cho các quân nhân giải ngũ. Củng cố, phát triển khối đoàn kết giữa quân đội và chính quyền, giữa quân đội và nhân dân.

Quân đội trước sau như một là đội quân anh hùng hoàn toàn có thể tin cậy của đảng và nhân dân, có niềm tin, có năng lực bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, có niềm tin, có năng lực cung cấp sự nâng đỡ chiến lược cho việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, có niềm tin, có năng lực đóng góp lớn hơn cho hòa bình và phát triển của thế giới!

XIII/ Kiên trì và hoàn thiện “Một nước hai chế độ”, thúc đẩy thống nhất Tổ quốc

“Một nước hai chế độ” là sáng tạo vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, là sự sắp xếp chế độ tốt nhất cho giữ gìn sự phồn thịnh và ổn định lâu dài của Hồng Công, Ma Cao sau khi trở về với Tổ quốc, cần phải kiên trì lâu dài.

Quán triệt toàn diện và đúng đắn, kiên định bất di bất dịch phương châm “Một nước hai chế độ”, “Người Hồng Công quản lý Hồng Công”, “Người Ma Cao quản lý Ma Cao”, tự trị cao độ, kiên trì quản lý Hồng Công, Ma Cao theo pháp luật, bảo vệ trật tự chế độ lập hiến của Đặc khu hành chính được Hiến pháp và Luật Cơ bản xác định. Kiên trì và hoàn thiện hệ thống chế độ “Một nước hai chế độ”, thực hiện quyền quản lý toàn diện của Trung ương, thực hiện nguyên tắc “Người yêu nước quản lý Hồng Công”, “Người yêu nước quản lý Ma Cao”, thực hiện chế độ pháp luật và cơ chế chấp hành bảo vệ an ninh quốc gia của Đặc khu hành chính. Kiên trì sự thống nhất giữa quyền quản lý toàn diện của Trung ương và bảo đảm quyền tự trị cao độ của Đặc khu hành chính, kiên trì hành chính chủ đạo, ủng hộ Trưởng đặc khu và chính quyền Đặc khu điều hành chính sách theo pháp luật, nâng cao toàn diện năng lực quản lý và trình độ quản lý, hoàn thiện chế độ tư pháp và hệ thống pháp luật của Đặc khu hành chính, giữ gìn chế độ tư bản chủ nghĩa và lối sống của Hồng Công, Ma Cao không thay đổi trong thời gian dài, thúc đẩy Hồng Công, Ma Cao phồn thịnh và ổn định lâu dài.

Ủng hộ Hồng Công, Ma Cao phát triển kinh tế, cải thiện an sinh xã hội, giải quyết các mâu thuẫn và vấn đề ở tầng nấc sâu trong phát triển kinh tế-xã hội. Phát huy ưu thế và đặc điểm của Hồng Công, Ma Cao, củng cố và nâng cao vị thế của Hồng Công, Ma Cao trong các lĩnh vực như tài chính quốc tế, thương mại, vận tải biển và hàng không, sáng tạo đổi mới công nghệ, văn hóa du lịch… sâu sắc giao lưu, hợp tác cởi mở hơn, mật thiết hơn giữa Hồng Công, Ma Cao với các nước và vùng lãnh thổ. Thúc đẩy xây dựng Khu vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao, ủng hộ Hồng Công, Ma Cao hội nhập tốt hơn vào đại cục phát triển của đất nước, phát huy vai trò tốt hơn cho thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Phát triển và làm lớn mạnh lực lượng yêu nước, yêu Hồng Công, yêu Ma Cao, tăng cường tinh thần yêu nước của đồng bào Hồng Công, Ma Cao, hình thành mặt trận thống nhất ủng hộ “Một nước hai chế độ” ở trong và ngoài nước rộng rãi hơn. Kiên quyết tấn công thế lực chống Trung Quốc, làm rối loạn Hồng Công, Ma Cao, kiên quyết phòng ngừa và ngăn chặn thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc của Hồng Công, Ma Cao.

Giải quyết vấn đề Đài Loan, thực hiện hoàn toàn thống nhất Tổ quốc là nhiệm vụ lịch sử không bao giờ thay đổi của đảng, là nguyện vọng chung của toàn thể người Trung Quốc, là đòi hỏi tất yếu thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Kiên trì quán triệt phương châm chiến lược chung giải quyết vấn đề Đài Loan của đảng trong thời đại mới, nắm vững quyền chủ đạo và quyền chủ động trong quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, kiên định bất di bất dịch thúc đẩy sự nghiệp lớn thống nhất Tổ quốc.

Phương châm “Thống nhất hòa bình, Một nước hai chế độ” là phương thức tốt nhất thực hiện thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan, có lợi nhất đối với đồng bào hai bờ eo biển và dân tộc Trung Hoa. Chúng ta kiên trì nguyên tắc Một nước Trung Quốc và “nhận thức chung năm 1992”, trên cơ sở này, thúc đẩy cùng các đảng phái, nhân sĩ các giới, các tầng lớp Đài Loan triển khai hiệp thương sâu rộng về quan hệ hai bờ eo biển và thống nhất đất nước, cùng thúc đẩy phát triển hòa bình quan hệ hai bờ eo biển, thúc đẩy tiến trình thống nhất hòa bình Tổ quốc. Chúng ta kiên trì đoàn kết đông đảo đồng bào Đài Loan, kiên định ủng hộ lực lượng yêu nước và thúc đẩy thống nhất trên đảo Đài Loan, cùng nắm bắt xu thế lớn lịch sử, kiên trì đại nghĩa dân tộc, kiên định phản đối “Đài Loan độc lập”, thúc đẩy thống nhất đất nước. Tổ quốc vĩ đại mãi mãi là hậu thuẫn kiên cường của mọi lực lượng yêu nước và thúc đẩy thống nhất Tổ quốc!

Đồng bào hai bờ eo biển Đài Loan có chung một dòng máu, là người thân trong một nhà “máu loãng còn hơn nước lã”. Chúng ta trước sau như một tôn trọng, yêu thương, mang lại hạnh phúc cho đồng bào Đài Loan, tiếp tục dốc sức vào việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa giữa hai bờ eo biển, sâu sắc sự phát triển hội nhập trong các lĩnh vực giữa hai bờ eo biển, hoàn thiện chế độ và chính sách tăng cường phúc lợi cho đồng bào Đài Loan, thúc đẩy hai bờ eo biển cùng tôn vinh văn hóa Trung Hoa, thúc đẩy đồng bào hai bờ kết nối tâm hồn.

Đài Loan là Đài Loan của Trung Quốc. Giải quyết vấn đề Đài Loan là công việc của người Trung Quốc, phải do người Trung Quốc quyết định. Với thiện chí lớn nhất và nỗ lực lớn nhất, chúng ta kiên trì tranh thủ một tương lai thống nhất hòa bình, nhưng quyết không cam kết từ bỏ sử dụng vũ lực, bảo lưu áp dụng mọi sự lựa chọn cần thiết, điều này là nhằm vào sự can thiệp của thế lực bên ngoài và một số rất ít phần tử “Đài Loan độc lập” cũng  như hoạt động chia rẽ của chúng, tuyệt đối không nhằm vào đông đảo đồng bào Đài Loan. Bánh xe lịch sử thống nhất đất nước, phục hưng dân tộc cuồn cuộn tiến lên phía trước, hoàn toàn thống nhất Tổ quốc nhất định phải thực hiện, cũng nhất định có thể thực hiện!

XIV/ Thúc đẩy hoà bình và phát triển của thế giới, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại

Hiện nay, sự biến đổi của thế giới, sự biến đổi của thời đại, sự biến đổi của lịch sử đang diễn ra theo phương thức chưa từng có từ trước tới nay. Một mặt, trào lưu lịch sử hòa bình, phát triển, hợp tác và cùng thắng không thể ngăn cản, xu thế lớn và lòng người đã quyết định tiền đồ của nhân loại rút cuộc sẽ sáng sủa. Mặt khác, các hành vi bá quyền, bá đạo, bắt nạt như mạnh hiếp yếu, cướp đoạt, trò chơi có tổng bằng không… gây nguy hại trầm trọng, thâm hụt hòa bình, thâm hụt phát triển, thâm hụt an ninh, thâm hụt quản trị gia tăng, xã hội loài người đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Thế giới lại một lần nữa đứng ở ngã tư đường của lịch sử, sẽ đi về đâu quyết định bởi sự lựa chọn của người dân các nước.

Trung Quốc luôn kiên trì bảo vệ hòa bình thế giới, thúc đẩy tôn chỉ chính sách ngoại giao cùng phát triển, dốc sức thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Trung Quốc kiên định thi hành chính sách ngoại giao hòa bình độc lập và tự chủ, quyết định lập trường và chính sách của mình dựa vào sự phải trái của bản thân sự việc, bảo vệ chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế. Trung Quốc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, kiên trì các nước nhất luật bình đẳng bất kể lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, tôn trọng người dân các nước tự chủ lựa chọn con đường phát triển và chế độ xã hội, kiên quyết phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền dưới mọi hình thức, phản đối tư duy Chiến tranh Lạnh, phản đối can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, phản đối thi hành tiêu chuẩn kép. Trung Quốc thi hành chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ, sự phát triển của Trung Quốc là sự tăng trưởng của sức mạnh hòa bình thế giới, bất kể phát triển đến mức độ nào, Trung Quốc vĩnh viễn không xưng bá, vĩnh viễn không bành trướng.

Trung Quốc kiên trì phát triển hợp tác hữu nghị với các nước trên cơ sở Năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, sâu sắc và mở rộng quan hệ đối tác toàn cầu bình đẳng, cởi mở và hợp tác, dốc sức cho việc mở rộng điểm giao thoa lợi ích giữa các nước. Thúc đẩy sự điều phối và tương tác lành tính giữa các nước lớn, thúc đẩy xây dựng bố cục quan hệ nước lớn cùng tồn tại hòa bình, ổn định về tổng thể, phát triển cân bằng. Kiên trì phương châm ngoại giao với các nước láng giềng: Thân, Thành, Huệ, Dung và thân thiện với láng giềng, làm đối tác với làng giềng, sâu sắc quan hệ hữu nghị tin cậy lẫn nhau và hội tụ lợi ích với các nước xung quanh. Tăng cường đoàn kết và hợp tác với các nước đang phát triển, bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển thể theo quan niệm: Chân, Thực, Thân, Thành và quan điểm đạo nghĩa và lợi ích đúng đắn. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng tăng cường giao lưu và hợp tác với các chính đảng và tổ chức chính trị các nước trên cơ sở nguyên tắc độc lập, tự chủ, hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau trên cơ sở nguyên tắc độc lập, tự chủ, hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tích cực thúc đẩy giao lưu đối ngoại trong các mặt quốc hội, chính hiệp, quân đội, địa phương, nhân dân v.v.

Trung Quốc kiên trì quốc sách cơ bản mở cửa đối ngoại, kiên định thi hành chiến lược mở cửa cùng có lợi, cùng thắng, không ngừng mang lại cơ hội mới cho thế giới bằng sự phát triển mới của Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế mở thế giới, mang lại lợi ích tốt hơn cho người dân các nước. Trung Quốc kiên trì định hướng đúng đắn toàn cầu hóa kinh tế, thúc đẩy tự do hóa và tiện lợi hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy hợp tác song phương, khu vực và đa phương, thúc đẩy điều phối chính sách kinh tế vĩ mô quốc tế, cùng kiến tạo môi trường quốc tế có lợi cho phát triển, cùng vun đắp động lực mới phát triển  toàn cầu, phản đối chủ nghĩa bảo hộ, phản đối “dựng hàng rào, xây tường ngăn”, “tách rời đứt chuỗi”, phản đối trừng phạt đơn phương, gây sức ép tối đa. Trung Quốc sẵn sàng tăng thêm đầu tư nguồn lực cho hợp tác phát triển toàn cầu, dốc sức vào việc thu hẹp khoảng  cách Nam-Bắc, kiên định ủng hộ và hỗ trợ đông đảo các nước đang phát triển đẩy nhanh phát triển.

Trung Quốc tích cực tham gia cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, thi hành quan điểm quản trị toàn cầu cùng bàn, cùng xây dựng, cùng hưởng lợi, kiên trì chủ nghĩa đa phương đích thực, thúc đẩy dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế, thúc đẩy quản trị toàn cầu phát triển theo hướng công bằng và hợp lý hơn. Kiên định bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm hạt nhân, trật tự quốc tế dựa vào luật pháp quốc tế, chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế dựa vào tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, phản đối chủ nghĩa đơn phương dưới mọi hình thức, phản đối lôi bè kéo cánh và lập nhóm nhỏ bài tha nhằm vào những quốc gia chỉ định. Thúc đẩy các cơ chế đa phương như WTO, APEC phát huy vai trò tốt hơn, mở rộng tầm ảnh hưởng của các cơ chế hợp tác như Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, tăng cường tính đại diện và quyền phát ngôn trong công việc toàn cầu của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển. Trung Quốc kiên trì tích cực tham gia xây dựng quy tắc an ninh toàn cầu, tăng cường hợp tác an ninh quốc tế, tích cực tham gia hành động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, phát huy vai trò mang tính xây dựng cho bảo vệ hòa bình thế giới nói chung và ổn định khu vực nói riêng.

Xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại là tương lai của người dân các nước trên thế giới. Vạn vật cùng sinh trưởng nhưng không phương hại lẫn nhau, phép nước đồng hành nhưng không xung khắc với nhau. Chỉ có các nước thi hành đạo nghĩa lớn của thiên hạ, chung sống hòa thuận, hợp tác cùng thắng, thịnh vượng mới có thể bền vững, an ninh mới được bảo đảm. Trung Quốc nêu ra sáng kiến phát triển toàn cầu, sáng kiến an ninh toàn cầu, sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực thực hiện. Trung Quốc kiên trì đối thoại và hiệp thương, thúc đẩy xây dựng một thế giới hòa bình lâu dài; kiên trì cùng xây dựng, cùng hưởng lợi, thúc đẩy xây dựng một thế giới an ninh phổ biến; kiên trì hợp tác cùng thắng, thúc đẩy xây dựng một thế giới phồn thịnh chung; kiên trì giao lưu và tham khảo lẫn nhau, thúc đẩy xây dựng một thế giới cởi mở, bao trùm; kiên trì phát triển xanh, các-bon thấp, thúc đẩy xây dựng một thế giới trong sạch, tươi đẹp.

Trung Quốc chân thành kêu gọi các nước trên thế giới tôn vinh giá trị chung của toàn nhân loại là hòa bình, phát triển, công bằng, chính nghĩa, dân chủ và tự do, thúc đẩy người dân các nước hiểu biết lẫn nhau và tương thân tương ái, tôn trọng đa dạng văn minh thế giới, vượt qua hố ngăn cách văn minh bằng giao lưu văn minh, vượt qua xung đột văn minh bằng tham khảo và học hỏi giữa các nền văn minh, vượt qua sự ưu việt văn minh bằng cùng tồn tại của các nền văn minh, cùng ứng phó các thách thức mang tính toàn cầu.

Thời đại mà chúng ta đang sống là một thời đại tràn đầy thách thức, cũng là một thời đại tràn đầy hy vọng. Nhân dân Trung Quốc sẵn sàng cùng nhân dân thế giới tay trong tay mở ra tương lai tươi đẹp hơn của nhân loại!

XV/ Kiên định bất di bất dịch quản lý đảng nghiêm minh toàn diện, đi sâu thúc đẩy công trình vĩ đại mới xây dựng đảng trong thời đại mới

Việc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, mấu chốt là ở đảng. Là đảng cầm quyền chủ nghĩa Mác lớn nhất thế giới, đảng ta phải luôn giành được sự ủng hộ của nhân dân, củng cố vị thế cầm quyền lâu dài, phải luôn luôn giữ sự tỉnh táo và kiên định trong việc giải quyết các vấn đề nan giải có riêng của chính đảng lớn. Trải qua quản lý đảng nghiêm minh toàn diện kể từ Đại hội XVIII đến nay, chúng ta đã giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm trong đảng, nhưng những thử thách về cầm quyền, về cải cách mở cửa, về kinh tế thị trường, về môi trường bên ngoài đặt ra cho đảng vẫn sẽ tồn tại lâu dài, những nguy hiểm về tinh thần uể oải, thiếu hụt năng lực, xa rời quần chúng, tiêu cực, tham nhũng sẽ tồn tại lâu dài. Toàn đảng phải ghi nhớ quản lý đảng nghiêm minh toàn diện mãi mãi trên đường, tự mình cách mạng của đảng mãi mãi trên đường, quyết không thể có tâm trạng buông lỏng nghỉ chân, mệt mỏi chán chường, cần phải kiên trì bền bỉ thúc đẩy quản lý đảng nghiêm minh toàn diện, đi sâu thúc đẩy công trình vĩ đại mới xây dựng đảng trong thời đại mới, dẫn dắt cách mạng xã hội bằng tự mình cách mạng của đảng.

Chúng ta phải thực hiện yêu cầu chung về xây dựng đảng trong thời đại mới, kiện toàn hệ thống quản lý đảng nghiêm minh toàn diện, thúc đẩy toàn diện tự trong sạch, tự hoàn thiện, tự đổi mới, tự nâng cao của đảng, khiến đảng ta kiên trì sứ mệnh và nguyện ước ban đầu, trước sau như một là hạt nhân lãnh đạo kiên cường trong sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

1/ Kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng. Sự lãnh đạo của đảng là toàn diện, hệ thống, chỉnh thể, cần phải tăng cường thực hiện toàn diện, hệ thống và chỉnh thể. Kiện toàn cơ chế và hệ thống lãnh đạo của đảng thống lĩnh toàn cục, điều phối các bên, hoàn thiện cơ chế thực hiện các quyết sách và bố trí quan trọng của Trung ương Đảng, bảo đảm toàn đảng duy trì sự nhất trí cao độ với Trung ương về lập trường chính trị, định hướng chính trị, nguyên tắc chính trị và con đường chính trị, bảo đảm khối đoàn kết thống nhất của đảng. Hoàn thiện các cơ quan quyết sách, làm việc và điều phối của Trung ương, tăng cường sự lãnh đạo thống nhất, tập trung của Trung ương Đảng đối với những công tác quan trọng. Tăng cường xây dựng chính trị của đảng, nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật và quy chế chính trị, thực hiện trách nhiệm chủ thể của đảng ủy (ban cán sự đảng) các cấp, nâng cao sức phán đoán, sức lĩnh hội và sức chấp hành chính trị của tổ chức đảng các cấp và cán bộ đảng viên. Kiên trì cầm quyền khoa học, cầm quyền dân chủ, cầm quyền theo pháp luật, quán triệt chế độ tập trung dân chủ, đổi mới và cải tiến phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực nắm bắt định hướng, mưu cầu đại cục, xác định chính sách, thúc đẩy cải cách, điều động tính tích cực của các mặt. Tăng cường tính chính trị, tính thời đại, tính nguyên tắc, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng, sử dụng tốt vũ khí phê bình và tự phê bình, tiếp tục làm trong sạch sinh thái chính trị trong đảng.

2/ Kiên trì bền bỉ ngưng tụ niềm tin và đúc hồn bằng tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Vũ trang cho toàn đảng lý luận sáng tạo đổi mới của đảng là nhiệm vụ căn bản trong xây dựng tư tưởng của đảng. Tăng cường toàn diện xây dựng tư tưởng của đảng, kiên trì thống nhất tư tưởng, thống nhất ý chí, thống nhất hành động bằng tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, tổ chức và thực thi chương trình giáo dục, học tập lý luận sáng tạo đổi mới của đảng, xây dựng chính đảng chủ nghĩa Mác loại hình học tập. Tăng cường giáo dục lý tưởng và niềm tin, hướng dẫn toàn đảng ghi nhớ tôn chỉ của đảng, giải quyết tốt vấn đề “cái van chung” là thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan, tự giác làm người có tín ngưỡng kiên định và người thực tiễn trung thành của lý tưởng chung về chủ nghĩa cộng sản cao cả và chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Kiên trì sự thông suốt giữa học tập, suy nghĩ và vận dụng, sự thống nhất giữa tri thức, niềm tin và hành động, biến tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới thành sức mạnh lớn kiên định lý tưởng, tôi luyện tính đảng, chỉ  đạo thực tiễn, thúc đẩy công tác. Kiên trì vũ trang lý luận kết hợp với triển khai giáo dục, học tập lịch sử đảng bình thường hóa, hiệu quả lâu dài, hướng dẫn cán bộ, đảng viên không ngừng học tập lịch sử để biết đạo nghĩa, học tập lịch sử để tăng thêm niềm tin, học tập lịch sử để tôn vinh đạo đức, học tập lịch sử để chỉ đạo thực tiễn, kế thừa gen Đỏ cách mạng, tiếp nối mạch máu cách mạng. Đi sâu triển khai giáo dục chủ đề trong toàn đảng với trọng điểm là cán bộ lãnh đạo cấp huyện và trưởng phòng trở lên.

3/ Hoàn thiện hệ thống quy phạm chế độ tự mình cách mạng của đảng. Kiên trì quản lý đảng bằng chế độ, quản lý đảng theo quy định, quy chế, lấy Điều lệ Đảng làm căn bản, lấy chế độ tập trung dân chủ làm hạt nhân, hoàn thiện hệ thống các quy chế trong  đảng, tăng cường uy tín và sức chấp hành quy chế trong đảng, hình thành cơ chế kiên trì chân lý, sửa chữa sai lầm, phát hiện vấn đề, uốn nắn lệch lạc. Kiện toàn hệ thống giám sát do đảng thống nhất lãnh đạo, bao phủ toàn diện, uy tín và hiệu quả cao, hoàn thiện cơ chế giám sát và ràng buộc trong điều hành quyền lực, lấy giám sát trong đảng làm chủ đạo, thúc đẩy điều hòa, thôn g suốt giữa các cơ chế kiểm tra và giám sát, để quyền lực vận hành dưới ánh sáng. Thúc đẩy giám sát chính trị cụ thể hóa, chính xác hóa, bình thường hóa, tăng cường hiệu quả giám sát đối với lãnh đạo chủ chốt và ban lãnh đạo. Phát huy vai trò thanh kiếm sắc bén của tuần thị chính trị, tăng cường chấn chỉnh cũng như vận dụng thành quả sau tuần thị. Thực hiện cơ chế trách nhiệm chính trị quản lý đảng nghiêm minh toàn diện, sử dụng tốt vũ khí sắc bén của cơ chế chất vấn.

4/ Xây dựng đội ngũ cán bộ tố chất cao xứng đáng gánh vác trọng trách phục hưng dân tộc. Xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện cần phải có một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thích ứng yêu cầu của thời đại mới, có đủ năng lực lãnh đạo xây dựng hiện đại hóa. Kiên trì nguyên tắc đảng quản lý cán bộ, kiên trì đề bạt những cán bộ có đức, có tài, ưu tiên về đức, đến từ 5 châu 4 biển, dùng người hiền tài, thực thi đến nơi đến chốn tiêu chuẩn cán bộ tốt trong thời đại mới. Tạo dựng định hướng đúng đắn trong tuyển dụng và đề bạt, đề bạt những cán bộ có chuyên môn, tố chất cao, trung thành, trong sạch và đảm đương, tuyển chọn những cán bộ xuất sắc vào ban lãnh đạo các cấp. Kiên trì đặt tiêu chuẩn chính trị lên vị trí hàng đầu, khảo sát sâu sắc và tường tận tố chất chính trị của cán bộ, nêu bật nắm vững tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn liêm khiết. Tăng cường rèn luyện thực tiễn, tôi luyện chuyên môn, chú trọng rèn luyện cán bộ trong cuộc đấu tranh quan trọng, tăng cường bản lĩnh của cán bộ trong thúc đẩy phát triển chất lượng cao, phục vụ quần chúng, đề phòng và hóa giải các loại rủi ro. Tăng cường cán bộ nuôi dưỡng tinh thần đấu tranh và bản lĩnh đấu tranh, dốc sức tăng cường năng lực đề phòng rủi ro, chào đón thách thức, chống trù dập chèn ép, đi đầu gánh vác trọng trách, có thể ghi nhận năng lực lúc bình thường, dám đứng ra lúc then chốt, dám xung trận lúc nguy nan. Hoàn thiện hệ thống sát hạch và đánh giá cán bộ, hướng dẫn cán bộ tạo dựng và thi hành thành tích quan đúng đắn, thúc đẩy thực hiện cán bộ có thể lên và có thể xuống, có thể vào và có thể ra, hình thành cục diện tốt đẹp những người có năng lực được đề bạt, người xuất sắc được khen thưởng, người tầm thường bị đưa xuống, người kém cỏi bị đào thải. Nắm vững kế sách lớn căn bản có người kế thừa, kiện toàn cơ chế bình thường hóa trong đào tạo, tuyển chọn và đề bạt những cán bộ trẻ xuất sắc, coi việc xuống cơ sở và các khu vực khó khăn rèn luyện, trưởng thành là kênh quan trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ. Coi trọng công tác bồi dưỡng, tuyển chọn và đề bạt cán bộ nữ, phát huy vai trò quan trọng của các  cán bộ nữ. Coi trọng đào tạo và sử dụng tốt các cán bộ dân tộc thiểu số, trù tính chung làm tốt công tác của những cán bộ ngoài đảng. Làm tốt công tác cán bộ nghỉ hưu. Tăng cường và cải tiến công tác cán bộ, công chức, ưu hóa phân phối nguồn lực biên chế của các cơ quan. Kiên trì kết hợp giữa quản lý nghiêm với quan tâm yêu thương, tăng cường quản lý đa phương diện và giám sát thường xuyên đối với cán bộ, thực hiện “ba phân biệt”, tức phân biệt giữa những cán bộ mắc khuyết điểm và sai lầm do thiếu kinh nghiệm, do làm trước, thử trước trong thúc đẩy cải cách với những cán bộ cố tình vi phạm kỷ cương, kỷ luật và phạm pháp; phân biệt giữa những cán bộ mắc khuyết điểm và sai lầm trong thử nghiệm mang tính tìm tòi chưa có văn bản hạn chế với những cán bộ vi phạm kỷ cương, kỷ luật và phạm pháp do tùy ý làm theo ý mình sau khi đã có lệnh cấm của cấp trên; phân biệt giữa những cán bộ mắc khuyết điểm và sai lầm một cách vô ý trong thúc đẩy phát triển với những cán bộ vi phạm kỷ cương, kỷ luật và phạm pháp vì vụ lợi cá nhân, khích lệ cán bộ dám gánh vác, tích cực làm tròn trách nhiệm. Quan tâm, yêu mến các cán bộ ở cơ sở, đặc biệt là cán bộ ở những khu vực có điều kiện gian khổ.

5/ Tăng cường chức năng chính trị và chức năng tổ chức của tổ chức đảng. Hệ thống tổ chức nghiêm ngặt là ưu thế và sức mạnh của đảng. Tổ chức đảng các cấp phải thi hành các chức trách mà Điều lệ Đảng giao phó, quán triệt thực hiện tốt đường lối, phương châm , chính sách của đảng cũng như các quyết sách và bố trí của Trung ương Đảng, gắn kết tốt đông đảo các tổ chức quần chúng thuộc các lĩnh vực. Kiên trì định hướng rõ ràng nắm vững ở cơ sở, nắm chắc công tác xây dựng đảng thúc đẩy chấn hưng nông thôn, tăng cường công tác xây dựng đảng trong cộng đồng dân cư ở thành thị, thúc đẩy dẫn dắt quản trị ở cơ sở bằng công tác xây dựng đảng, tiếp tục chấn chỉnh các tổ chức đảng ở cơ sở có biểu hiện mềm yếu và rời rạc, xây dựng các tổ chức đảng ở cơ sở thành thành lũy chiến đấu kiên cường thực hiện hiệu quả sự lãnh đạo của đảng. Nâng cao toàn diện chất lượng xây dựng đảng trong các cơ quan, đẩy mạnh công tác xây dựng đảng của các đơn vị sự nghiệp. Thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tài chính tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong khi hoàn thiện quản lý của công ty, tăng cường công tác xây dựng đảng của các doanh nghiệp có thành phần sở hữu hỗn hợp, doanh nghiệp phi công hữu, làm suôn sẻ thể chế quản lý công tác xây dựng đảng của các hiệp hội, học hội và hiệp hội thương mại của các ngành nghề. Tăng cường xây dựng đảng của các tổ chức kinh tế mới, tổ chức xã hội mới, nhóm người làm việc trong loại hình việc làm mới. Chú trọng phát triển đảng viên trong tầng lớp thanh niên, công nhân công nghiệp, nông dân và giới trí thức, tăng cường và cải tiến việc giáo dục và quản lý đối với đảng viên, đặc biệt là những đảng viên lưu động. Thực hiện cơ chế dân chủ trong đảng, bảo đảm quyền lợi của đảng viên, khích lệ đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu. Xử lý nghiêm túc và thỏa đáng những đảng viên không đạt tiêu chuẩn, duy trì tính tiên tiến và tính trong sạch của đội ngũ đảng viên.

6/ Kiên trì uốn nắn tác phong, nghiêm khắc kỷ cương, kỷ luật theo định hướng nghiêm minh . Vấn đề tác phong đảng liên quan đến sự sống còn của đảng cầm quyền. Tôn vinh truyền thống vẻ vang và tác phong tốt đẹp của đảng, thúc đẩy cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ lãnh đạo dẫn đầu đi sâu điều tra nghiên cứu, khiêm tốn làm việc thiết thực, tìm kiếm chiêu thiết thực, mưu cầu hiệu quả. Kiên trì bền bỉ thực hiện tinh thần 8 quy định của Trung ương Đảng, nắm bắt “số ít then chốt” nêu gương từ trên xuống dưới, sâu sắc bền vững việc uốn nắn “4 luồng gió”, trọng điểm uốn nắn chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, kiên quyết phá bỏ tư tưởng đặc quyền và hành vi đặc quyền. Nắm chắc đặc điểm mang tính khu vực, ngành nghề và giai đoạn trong xây dựng tác phong, nắm chắc việc chấn chỉnh sâu sắc những vấn đề phát sinh thường xuyên và phổ biến, thúc đẩy bình thường hóa và hiệu quả lâu dài trong xây dựng tác phong. Tăng cường toàn diện xây dựng kỷ cương, kỷ luật của đảng, đôn đốc cán bộ lãnh đạo đặc biệt là cán bộ cấp cao nghiêm túc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, nghiêm túc chịu trách nhiệm, quản lý nghiêm trong phạm vi chức trách của mình, đối với vấn đề vi phạm kỷ cương, kỷ luật của đảng, phát hiện vụ nào kiên quyết điều tra vụ ấy. Kiên trì nắm chắc tính đảng, tác phong đảng, kỷ cương, kỷ luật đảng, củng cố, vun đắp căn bản về tư tưởng, nâng cao giác ngộ tính đảng, tăng cường năng lực phòng chống tham nhũng, nuôi dưỡng khí phách chính trực: phú quý không nao núng, nghèo hèn chẳng đổi thay, uy vũ không khuất phục.

7/ Kiên quyết đánh thắng cuộc chiến công kiên và cuộc chiến lâu dài chống tham nhũng. Tham nhũng là nhọt độc lớn nhất nguy hại tới sức sống và sức chiến đấu của đảng, chống tham nhũng là tự mình cách mạng triệt để nhất. Miễn là tồn tại miền đất và điều kiện phát sinh tham nhũng thì cuộc đấu tranh chống tham nhũng một giây cũng không ngừng nghỉ, cần phải mãi mãi cất lên tiếng kèn xung trận. Kiên trì thúc đẩy song song, dồn sức cùng lúc, nhắm cùng một hướng, hình thành sức mạnh tổng hợp để không dám tham nhũng, không thể tham nhũng, không muốn tham nhũng, trừng trị tham nhũng với thái độ không khoan nhượng, kiềm chế mạnh mẽ sự gia tăng về số lượng, thanh trừ hiệu quả các vụ tham nhũng còn tồn đọng, kiên quyết kiểm tra xử lý các vụ tham nhũng đan xen giữa vấn đề chính trị và vấn đề kinh tế, kiên quyết đề phòng cán bộ lãnh đạo trở thành người đại diện và đại lý của lợi ích nhóm và nhóm quyền thế, kiên quyết xử lý vấn đề phá hoại sinh thái chính trị và môi trường phát triển kinh tế câu kết giữa chính quyền và doanh nhân, quyết không khoan dung. Chấn chỉnh sâu sắc tham nhũng trong các lĩnh vực quyền lực tập trung, nguồn vốn tập trung, nguồn lực dồi dào và tập trung, kiên quyết trừng trị những kẻ tham nhũng “hạng ruồi” ở xung quanh quần chúng, nghiêm túc điều tra xử lý vấn đề tham nhũng liên quan những người thân của cán bộ lãnh đạo như vợ/chồng, con cái cũng như vợ/chồng của con cái và những nhân viên giúp việc cho cán bộ lãnh đạo lợi dụng sức ảnh hưởng để vụ lợi, kiên trì điều tra, xử lý cùng lúc người đưa hối lộ và người nhận hối lộ, trừng trị tham nhũng kiểu mới và tham nhũng có vỏ bọc tinh vi. Sâu sắc hợp tác quốc tế về chống tham nhũng, xây dựng nhất thể hóa cơ chế truy nã, phòng ngừa chạy trốn và truy hồi tang vật. Sâu sắc biện pháp trị cả gốc lẫn ngọn, thúc đẩy lập pháp quốc gia về chống tham nhũng, tăng cường xây dựng văn hóa liêm khiết trong thời đại mới, giáo dục, hướng dẫn đông đảo cán bộ, đảng viên tăng cường tính tự giác không muốn tham nhũng, làm người trong sạch, làm việc trong sáng, khiến việc nghiêm trị, quy phạm quyền lực, giáo dục, hướng dẫn kết hợp chặt chẽ, điều phối liên động, không ngừng giành được thành quả mang tính cơ chế nhiều hơn và hiệu quả quản trị lớn hơn.

Thưa các đồng chí! Thời đại kêu gọi chúng ta, nhân dân mong đợi chúng ta, chỉ có quyết chí không thay đổi, tiến lên không uể oải, mới không phụ lòng thời đại, không phụ lòng nhân dân. Toàn đảng phải ghi nhớ kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của đảng là con đường tất yếu trong kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là con đường tất yếu trong thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, đoàn kết, phấn đấu là con đường tất yếu làm nên sự nghiệp vĩ đại lịch sử của nhân dân Trung Quốc, quán triệt quan niệm phát triển mới là con đường tất yếu để nước ta phát triển lớn mạnh trong thời đại mới, quản lý đảng nghiêm minh toàn diện là con đường tất yếu để đảng mãi mãi tràn đầy sức sống, đi vững trên con đường thi cử mới. Đây là nhận thức mang tính quy luật hết sức quan trọng mà chúng ta rút ra được từ thực tiễn lâu dài, cần phải quý trọng gấp bội, cần phải kiên trì, đã nhắm trúng mục tiêu thì quyết không buông lỏng, dẫn dắt và bảo đảm cho con tàu đồ sộ, hùng vĩ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc cưỡi sóng lướt gió, đi vững đi xa.

Đoàn kết chính là sức mạnh, đoàn kết mới giành được thắng lợi. Việc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện phải phát huy đầy đủ sức sáng tạo vĩ đại của muôn vàn nhân dân. Toàn đảng phải kiên trì tôn chỉ căn bản một lòng một dạ phục vụ nhân dân, tạo dựng quan điểm quần chúng, quán triệt đường lối quần chúng, tôn trọng tinh thần sáng tạo trước tiên của nhân dân, kiên trì tất cả vì nhân dân, dựa vào nhân dân, đến từ quần chúng, đi vào quần chúng, trước sau như một duy trì mối liên hệ máu thịt với quần chúng nhân dân, trước sau như một tiếp thu sự phê bình và giám sát của nhân dân, trước sau như một cùng hơi thở, cùng nhịp đập, cùng vận mệnh với nhân dân, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết nhân dân các dân tộc cả nước, tăng cường khối đại đoàn kết của toàn thể người Trung Quốc trong và ngoài nước, hình thành sức mạnh tổng hợp lớn mạnh cùng thực hiện Giấc mơ Trung Quốc.

Thanh niên mạnh thì quốc gia mạnh. Thanh niên Trung Quốc ngày nay sinh ra và lớn lên rất đúng lúc, vũ đài thể hiện tài năng hết sức rộng lớn, tương lai thực hiện giấc mơ hết sức sáng sủa. Toàn đảng phải coi công tác thanh niên là công tác mang tính chiến lược, vũ trang thanh niên bằng lý luận khoa học của đảng, hiệu triệu thanh niên bằng sứ mệnh và nguyện ước ban đầu của đảng, làm bạn tri kỷ của thanh niên, người nhiệt huyết trong công tác thanh niên và người dẫn đường cho thanh niên. Đông đảo thanh niên cần phải kiên định bất di bất dịch nghe lời đảng, đi theo đảng, vừa ôm ấp ước mơ lại làm việc thiết thực, vừa dám nghĩ, dám làm lại làm giỏi, làm tốt, quyết chí làm thanh niên tốt trong thời đại mới có lý tưởng, dám gánh vác, không sợ khó khăn, miệt mài phấn đấu, để tuổi thanh xuân khoe sắc, khoe màu trong thực tiễn sục sôi xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện.

Thưa các đồng chí! Đảng đã làm nên sự nghiệp vĩ đại trăm năm bằng sự phấn đấu vĩ đại, cũng nhất định sẽ làm nên sự nghiệp vĩ đại mới bằng sự phấn đấu vĩ đại mới. Toàn đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc cả nước cần phải đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương Đảng, ghi nhớ đạo lý nói suông hại nước, làm việc thiết thực chấn hưng đất nước, kiên định niềm tin, đồng tâm hiệp lực, miệt mài làm việc, anh dũng tiến lên, đoàn kết phấn đấu vì xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa!