Toàn bộ lịch thi đấu vòng chung kết World Cup 2018

28/6: Nhật Bản – Ba Lan (SVĐ Volgograd, 21:00); Senegal – Colombia (SVĐ Samara, 21:00)

SVĐ Kazan Arena. Ảnh: FIFA

Vòng 16 đội

30/6: Nhất bảng C – Nhì bảng D (SVĐ Kazan, 21:00)
1/7: Nhất bảng A – Nhì bảng B (SVĐ Sochi, 1:00)
1/7: Nhất bảng B – Nhì bảng A (SVĐ Luzhniki, Moscow, 21:00)
2/7: Nhất bảng D – Nhì bảng C (SVĐ Nizhny Novgorod, 1:00)
2/7: Nhất bảng E – Nhì bảng F (SVĐ Samara, 21:00)
3/7: Nhất bảng G Nhì bảng H (SVĐ Rostov, 1:00)
3/7: Nhất bảng F Nhì bảng E (SVĐ St Petersburg, 21:00)
4/7: Nhất bảng H Nhì bảng G (SVĐ Spartak, Moscow, 1:00)

Vòng tứ kết

6/7: Nhất vòng 16 đội trận 1 và 2 (SVĐ Nizhny Novgorod, 21:00)
7/7: Nhất vòng 16 đội trận 5 và 6 (SVĐ Kazan, 1:00)
7/7: Nhất vòng 16 đội trận 7 và 8 (SVĐ Samara, 21:00)
8/7: Nhất vòng 16 đội trận 3 và 4 (SVĐ Sochi, 1:00)

Vòng bán kết

11/7: Nhất tứ kết 1 và 2 (SVĐ St Petersburg, 1:00)
12/7: Nhất tứ kết 3 và 4 (SVĐ Luzhniki, Moscow, 1:00)

SVĐ Luzhniki, Moscow nơi diễn ra trận chung kết. Ảnh: FIFA

Tranh giải 3

14/7: Thua bán kết 1 và 2 (SVĐ St Petersburg, 21:00)

Chung kết

15/7/2018: Thắng bán kết 1 và 2 (SVĐ Luzhniki, Moscow, 22:00)

28/6: Nhật Bản – Ba Lan (SVĐ Volgograd, 21:00); Senegal – Colombia (SVĐ Samara, 21:00)30/6: Nhất bảng C – Nhì bảng D (SVĐ Kazan, 21:00)1/7: Nhất bảng A – Nhì bảng B (SVĐ Sochi, 1:00)1/7: Nhất bảng B – Nhì bảng A (SVĐ Luzhniki, Moscow, 21:00)2/7: Nhất bảng D – Nhì bảng C (SVĐ Nizhny Novgorod, 1:00)2/7: Nhất bảng E – Nhì bảng F (SVĐ Samara, 21:00)3/7: Nhất bảng G Nhì bảng H (SVĐ Rostov, 1:00)3/7: Nhất bảng F Nhì bảng E (SVĐ St Petersburg, 21:00)4/7: Nhất bảng H Nhì bảng G (SVĐ Spartak, Moscow, 1:00)6/7: Nhất vòng 16 đội trận 1 và 2 (SVĐ Nizhny Novgorod, 21:00)7/7: Nhất vòng 16 đội trận 5 và 6 (SVĐ Kazan, 1:00)7/7: Nhất vòng 16 đội trận 7 và 8 (SVĐ Samara, 21:00)8/7: Nhất vòng 16 đội trận 3 và 4 (SVĐ Sochi, 1:00)11/7: Nhất tứ kết 1 và 2 (SVĐ St Petersburg, 1:00)12/7: Nhất tứ kết 3 và 4 (SVĐ Luzhniki, Moscow, 1:00)14/7: Thua bán kết 1 và 2 (SVĐ St Petersburg, 21:00)15/7/2018: Thắng bán kết 1 và 2 (SVĐ Luzhniki, Moscow, 22:00)