Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và cách ghi chi tiết

Khi tiến hành đăng ký kết hôn, đặc biệt là kết hôn có yếu tố nước ngoài thì công dân cần phải có một văn bản chứng minh tình trạng độc thân của mình. Mẫu văn bản này được gọi là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, do cơ quan có thẩm quyền về quản lý hôn nhân gia đình thuộc UBND cấp xã nơi công dân cư trú lập và cấp. Nếu có nhu cầu, công dân viết tờ khai đề nghị cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lên cơ quan này để tiến hành thủ tục. Hãy cùng EVBN tìm hiểu những thông tin liên quan đến thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân cũng như mẫu tờ khai xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong bài viết dưới đây.

[download id=”3778″]

Thông tin quan trọng về thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân

Việc xin xác nhận tình trạng hôn nhân là yêu cầu xuất phát từ phía cá nhân công dân khi cần tiến hành các thủ tục mà trong đó yêu cầu phải chứng minh tình trạng hôn nhân của bản thân. Việc này cần phải được tiến hành theo trình tự, với những giấy tờ cần thiết theo yêu cầu.

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gồm những giấy tờ nào?

Các loại giấy tờ cần thiết phải có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gồm có:

  • Mẫu tờ khai giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: bạn cần điền đầy đủ thông tin vào mẫu có sẵn được ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP.
  • Giấy tờ chứng minh đã hoàn tất thủ tục ly hôn với trường hợp bạn đã ly hôn: bản án của tòa, quyết định công nhận ly hôn thuận tình…
  • Nếu vợ hoặc chồng của bạn đã chết thì cần nộp kèm bản sao của giấy chứng tử.
  • Trường hợp xin cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì phải nộp kèm bản xác nhận cũ.
thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân

thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân

Quy trình xin xác nhận tình trạng hôn nhân gồm những bước nào?

Các bước xác nhận tình trạng hôn nhân đã được quy định rõ tại Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền thuộc UBND cấp xã nơi cư trú.

Bước 2: Cơ quan này tiến hành duyệt hồ sơ và cấp giấy xác nhận.

Thời hạn xác minh tình trạng hôn nhân của người gửi hồ sơ là 3 ngày dành cho cơ quan phụ trách. Sau khi xác minh xong thì trong thời gian không quá 3 ngày, cơ quan này sẽ cấp 1 bản giấy xác nhận cho công dân.

Thời hạn sử dụng của giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là 6 tháng kể từ ngày cấp. Trên giấy có ghi rõ mục đích sử dụng mẫu giấy này, nếu công dân dùng sai mục đích thì mẫu xác nhận không còn hiệu lực.

Xin cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được không?

Vì giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có hiệu lực trong 6 tháng nên công dân có thể tiến hành thủ tục xin cấp lại nếu cần nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Thay đổi mục đích sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn 6 tháng.

Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được dùng để làm gì?

Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là mẫu văn bản của công dân trình lên cơ quan có thẩm quyền để đề nghị cơ quan này xác nhận tình trạng hôn nhân tại thời điểm hiện tại của mình. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân cần phải được đảm bảo thông tin bằng xác nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền về lĩnh vực này nên công dân phải viết tờ khai như một lá đơn đề nghị để gửi nguyện vọng cũng như trình bày lý do xin xác nhận và mục đích sử dụng của giấy xác nhận.

Công dân cần ghi đầy đủ và đúng các thông tin được yêu cầu trong mẫu tờ khai. Cách viết chi tiết mời xem tiếp mục dưới đây:

Cách viết tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mẫu mới nhất

1. Tại dòng “kính gửi”: Ghi nơi tiếp nhận tờ khai là UBND xã nơi bạn cư trú (thường trú hoặc tạm trú).

2. Tại dòng “Nơi cư trú”: Nếu bạn là công dân đang sinh sống tại Việt Nam thì ghi theo địa chỉ cư trú (Nếu có hộ khẩu thì ghi địa chỉ thường trú như trong HK, nếu là dùng sổ tạm trú để xin xác nhận thì ghi theo địa chỉ tạm trú). Nếu bạn là công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước đó.

3. Tại dòng “giấy tờ tùy thân”: Ghi rõ thông tin số, ngày cấp, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu, thẻ căn cước công dân.

4. Tại dòng “Trong thời gian cư trú tại”: Ghi nơi ở tại khoảng thời gian muốn xác nhận tình trạng hôn nhân, cụ thể trong các trường hợp:

– Xin xác nhận trong khoảng thời gian thường trú trước đây.

– Người đang cư trú ở nước ngoài muốn xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời điểm mình đang cư trú ở nước ngoài hoặc khoảng thời gian trước khi xuất cảnh.

– Người đang có vợ/chồng mà muốn xác nhận trong khoảng thời gian từ lúc đủ tuổi kết hôn đến trước khi ĐKKH.

– Người có thay đổi địa chỉ thường trú.

Cách viết tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Bạn chỉ cần viết theo hướng dẫn

5. Tại dòng “Tình trạng hôn nhân”: Ghi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại, tại thời điểm khai tờ khai.

Trường hợp công dân VN cư trú trong nước, ghi theo từng trường hợp cụ thể:

  • Trường hợp chưa từng kết hôn thì ghi: Chưa đăng ký kết hôn với ai;
  • Trường hợp đang có vợ/chồng thì ghi: “Đang có vợ/chồng là ………., đã đăng ký kết hôn theo giấy chứng nhận kết hôn số…, do… cấp ngày… tháng… năm…”
  • Trường hợp đã ly hôn, chưa kết hôn lại: “Đã ĐKKH và đã ly hôn theo Bản án/Quyết định ly hôn số… ngày… tháng… năm… của TAND…; hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai”
  • Trường hợp chung sống từ trước ngày 3/1/1987 mà chưa ĐKKH thì ghi “Hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông…”

Trong trường hợp công dân đang cư trú ở nước ngoài cần xác nhận tại thời điểm trước khi xuất cảnh thì cần ghi: trong thời gian cư trú tại ……………, từ ngày…… tháng ….. năm ……… đến ngày …….. tháng ……. năm …….. chưa đăng ký kết hôn với ai (hoặc đã kết hôn, đã ly hôn tùy trường hợp cụ thể).

Trong trường hợp công dân đang cư trú ở nước ngoài cần xác nhận tại thời điểm đang cư trú ở nước ngoài thì ghi tình trạng hôn nhân kèm theo địa chỉ cư trú ở nước ngoài. Ví dụ: trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày ……. tháng ….. năm ……. đến ngày …….. tháng ……. năm …….. không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức.

6. Tại dòng “Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân”: đây là thông tin bắt buộc, không được để trống. Ghi rõ dùng giấy này để làm gì. Ví dụ: Làm hồ sơ đi nước ngoài, để tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn, làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất… Nếu là để ĐKKH thì phải ghi họ tên của vợ/chồng, thông tin CMND và địa chỉ thường trú.

Tải mẫu tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 2020 mới nhất

Trên đây là một số thông tin cần thiết giúp các bạn rút ngắn thời gian cho việc tiến hành khai và thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất theo luật hiện hành. Nếu như chưa có mẫu tờ khai xin xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất, mời bạn cập nhật bằng cách ấn link tải về dưới đây để dùng khi cần thiết.

[download id=”3778″]