Tính date cho sản phẩm siêu thị

Em muốn tính date cho sản phẩm bày bán ở siêu thị, do quy định chung là:
Hàng nào có thời hạn sử dụng là 01 năm thì hạn bày trên kệ là 12 tháng trừ cho 1 tháng 6 ngày (tương đương 12 tháng trừ 36 ngày), nôm na cứ 1 tháng hạn là 6 ngày, cứ vậy mà nhân lên, ví dụ như hạn sử dụng ghi trên bao bì 5 tháng thì lấy 5 nhân với 6.
VD:
NSX: 30/01/2020
HSD: 30/06/2020
Lấy 6 x 6 = 36 ngày => có nghĩa là phải đem hàng xuống khỏi kệ trước 30/06/2020 36 ngày, tức là ngày 24/05/2020 phải đem dẹp đi
Anh/chị hướng dẫn cho em 1 hàm, khi em nhập vào NSX và HSD, nó sẽ báo chính xác là còn bao nhiêu ngày nữa thì em phải dẹp hàng đó đi, và thêm nữa là mỗi khi em mở bảng lên, hàng nào gần tới lúc phải đem xuống (đếm ngược 7 ngày) thì nó tự động bôi đỏ
Em cám ơn rất nhiều ạ!