Thư viện trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 5

Abstract: – Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của đề tài: NL và NLGQVĐ, một số PPDH phát triển năng lực… – Nghiên cứu nội dung, cấu trúc chương trình, SGK môn toán, đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ GDĐT… – Khảo sát thực trạng việc dạy học phát triển NLGQVĐTH cho HSTH. – Đề xuất các biện pháp sư phạm nhằm phát triển NLGQVĐTH cho HSTH. – Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở trường tiểu học để đánh giá tính hiệu quả, khả thi của các biện pháp đã đề xuất trong việc phát triển NLGQVĐTH cho HSTH.