Thư Viện Đại Học Luật Hà Nội

Dòng
Mã vạch
Nơi lưu
S.gọi Cục bộ
Phân loại
Bản sao
Tình trạng
Thành phần

1

PHGT 001613

Phân hiệu Đắk Lắk

34.014(075) GIA 2018

Giáo trình

300

2

PHGT 001612

Phân hiệu Đắk Lắk

34.014(075) GIA 2018

Giáo trình

299

3

PHGT 001611

Phân hiệu Đắk Lắk

34.014(075) GIA 2018

Giáo trình

298

4

PHGT 001610

Phân hiệu Đắk Lắk

34.014(075) GIA 2018

Giáo trình

297

5

PHGT 001609

Phân hiệu Đắk Lắk

34.014(075) GIA 2018

Giáo trình

296

6

PHGT 001608

Phân hiệu Đắk Lắk

34.014(075) GIA 2018

Giáo trình

295

7

PHGT 001607

Phân hiệu Đắk Lắk

34.014(075) GIA 2018

Giáo trình

294

8

PHGT 001606

Phân hiệu Đắk Lắk

34.014(075) GIA 2018

Giáo trình

293

9

PHGT 001605

Phân hiệu Đắk Lắk

34.014(075) GIA 2018

Giáo trình

292

10

PHGT 001604

Phân hiệu Đắk Lắk

34.014(075) GIA 2018

Giáo trình

291


  1 
10 of 30