Thư Viện Đại Học Luật Hà Nội

Dòng
Mã vạch
Nơi lưu
S.gọi Cục bộ
Phân loại
Bản sao
Tình trạng
Thành phần

1

PHGT 003681

Phân hiệu Đắk Lắk

1DL(075) GIA 2005

Giáo trình

652

2

PHGT 003680

Phân hiệu Đắk Lắk

1DL(075) GIA 2005

Giáo trình

651

3

PHGT 003679

Phân hiệu Đắk Lắk

1DL(075) GIA 2005

Giáo trình

650

4

PHGT 003678

Phân hiệu Đắk Lắk

1DL(075) GIA 2005

Giáo trình

649

5

PHGT 003677

Phân hiệu Đắk Lắk

1DL(075) GIA 2005

Giáo trình

648

Hạn trả:01-10-2021

6

PHGT 003676

Phân hiệu Đắk Lắk

1DL(075) GIA 2005

Giáo trình

647

7

PHGT 003675

Phân hiệu Đắk Lắk

1DL(075) GIA 2005

Giáo trình

646

8

PHGT 003674

Phân hiệu Đắk Lắk

1DL(075) GIA 2005

Giáo trình

645

9

PHGT 003673

Phân hiệu Đắk Lắk

1DL(075) GIA 2005

Giáo trình

644

10

PHGT 003672

Phân hiệu Đắk Lắk

1DL(075) GIA 2005

Giáo trình

643


  1 
10 of 12