Tây Hành Kỷ Phần 3 – ( 2020 )

Tây Hành Kỷ Phần 3
[/info]
[ss]
[Phần 1+2;https://www.hhtqtv.com/2022/04/tay-hanh-ky-phan-1-2-2019.html]
[Phần 3;#*]
[Phần 4;https://www.hhtqtv.com/2022/04/tay-hanh-ky-phan-4-2022.html]
[/ss]
[nd] Mở đầu Phim hoạt hình Tây Hành Kỷ là câu chuyện nói về một chú sói hoang đang bị thương nghiêm trọng, bỗng nhiên lúc đó xuất hiện một thần tiên tỷ tỷ, cô ấy vì lòng thương sót cho tính mạng nhân thế, cô đã chưa trị và tặng cho chú sói hoang một chiếc vòng thiên mệnh. Và chính chú sói này sau này đã hóa thân thành Tiểu Bạch, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tài trí hơn người, anh từ một con con sói hoang dã, hiện đang tu luyện để có trở kiếp luân hồi, biến thành một con người đắc đạo, sống một cuộc sống trần gian, phiêu lưu cùng nhân thế.

Nội Dung Phim

Mở đầu Phim hoạt hình Tây Hành Kỷ là câu chuyện nói về một chú sói hoang đang bị thương nghiêm trọng, bỗng nhiên lúc đó xuất hiện một thần tiên tỷ tỷ, cô ấy vì lòng thương sót cho tính mạng nhân thế, cô đã chưa trị và tặng cho chú sói hoang một chiếc vòng thiên mệnh. Và chính chú sói này sau này đã hóa thân thành Tiểu Bạch, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tài trí hơn người, anh từ một con con sói hoang dã, hiện đang tu luyện để có trở kiếp luân hồi, biến thành một con người đắc đạo, sống một cuộc sống trần gian, phiêu lưu cùng nhân thế.

Chúc Mọi Nguời Xem Phim Vui Vẻ.


[/nd]
[br/SV Vip]
[ 20 | https://ssplay.net/v/916833057585689.html ]
[ 19 | https://ssplay.net/v/367804616689681.html ]
[ 18 | https://ssplay.net/v/694607629544205.html ]
[ 17 | https://ssplay.net/v/587107968827088.html ]
[ 16 | https://ssplay.net/v/603073558045758.html ]
[ 15 | https://ssplay.net/v/654804854343334.html ]
[ 14 | https://ssplay.net/v/300735994759533.html ]
[ 13 | https://ssplay.net/v/499003704637289.html ]
[ 12 | https://ssplay.net/v/114921887301736.html ]
[ 11 | https://ssplay.net/v/704087360865540.html ]
[ 10 | https://ssplay.net/v/439879522555404.html ]
[ 9 | https://ssplay.net/v/112359041555060.html ]
[ 8 | https://ssplay.net/v/698285418252150.html ]
[ 7 | https://ssplay.net/v/216969312893019.html ]
[ 6 | https://ssplay.net/v/341249553279744.html ]
[ 5 | https://ssplay.net/v/774505131360557.html ]
[ 4 | https://ssplay.net/v/784066925860113.html ]
[ 3 | https://ssplay.net/v/861989625212219.html ]
[ 2 | https://ssplay.net/v/597305889344877.html ]
[ 1 | https://ssplay.net/v/339310910966661.html ]

[br/Sever 2]
[ 20 | https://playhydrax.com/?v=UC0Zsqvkf5]
[ 19 | https://playhydrax.com/?v=FsZRbYtdA ]
[ 18 | https://playhydrax.com/?v=J24Z9eKlG ]
[ 17 | https://playhydrax.com/?v=3wweJMLz4 ]
[ 16 | https://playhydrax.com/?v=2J65HO6nR ]
[ 15 | https://playhydrax.com/?v=VHbf2spBi ]
[ 14 | https://playhydrax.com/?v=1butb21Qo ]
[ 13 | https://playhydrax.com/?v=Geeu6S5Hh ]
[ 12 | https://playhydrax.com/?v=0yOBkhdjU ]
[ 11 | https://playhydrax.com/?v=EkMAWc65Zz]
[ 10 | https://playhydrax.com/?v=gG0BRDDiP ]
[ 9 | https://playhydrax.com/?v=XEXlrVM_cg]
[ 8 | https://playhydrax.com/?v=pjQMLlpHN ]
[ 7 | https://playhydrax.com/?v=9lK-ZjLd5 ]
[ 6 | https://playhydrax.com/?v=vbSUslxTE ]
[ 5 | https://playhydrax.com/?v=X4kRwz79l ]
[ 4 | https://playhydrax.com/?v=y1RIDHqRh ]
[ 3 | https://playhydrax.com/?v=qIZ-_fOtXp]
[ 2 | https://playhydrax.com/?v=VzoYhEcSp ]
[ 1 | https://playhydrax.com/?v=vhP0BrPRH ]

LỊCH CHIẾU: Xem Phim Hay trên hhtqTV

[stt/ Tập 12 / 12 VietSub] [info] [+][/info] [ss] [Phần 1+2;https://www.hhtqtv.com/2022/04/tay-hanh-ky-phan-1-2-2019.html] [Phần 3;#*] [Phần 4;https://www.hhtqtv.com/2022/04/tay-hanh-ky-phan-4-2022.html] [/ss] [nd] Mở đầu Phim hoạt hình Tây Hành Kỷ là câu chuyện nói về một chú sói hoang đang bị thương nghiêm trọng, bỗng nhiên lúc đó xuất hiện một thần tiên tỷ tỷ, cô ấy vì lòng thương sót cho tính mạng nhân thế, cô đã chưa trị và tặng cho chú sói hoang một chiếc vòng thiên mệnh. Và chính chú sói này sau này đã hóa thân thành Tiểu Bạch, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tài trí hơn người, anh từ một con con sói hoang dã, hiện đang tu luyện để có trở kiếp luân hồi, biến thành một con người đắc đạo, sống một cuộc sống trần gian, phiêu lưu cùng nhân thế.Chúc Mọi Nguời Xem Phim Vui Vẻ.[/nd]