Tạo nhu cầu trong tiếp thị là gì? Định nghĩa + Chiến lược | Amazon Ads

Tạo nhu cầu là một hình thức tiếp thị chủ động (inbound marketing) và là cụm từ bao quát cho toàn bộ chiến lược tiếp thị (hay còn gọi là “phễu tiếp thị”) tạo ra sự quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của thương hiệu bạn.

Mặc dù chiến lược tạo nhu cầu về mặt kỹ thuật bao trùm toàn bộhành trình của khách hàng từ quan tâm cho đến tạo ra khách hàng tiềm năng, nhưng nói đơn giản hơn thì tạo nhu cầu là thông qua góc nhìn về cách mà một khách hàng tiềm năng cảm nhận về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Một chiến lược tiếp thị tạo nhu cầu bắt đầu từ việc đánh giá một đối tượng khách hàng tiềm năng hiểu rõ thương hiệu của bạn đến đâu, xác định cách giới thiệu thương hiệu đó tới một nhóm người mua mới, sau đó nuôi dưỡng mối quan hệ đó bằng cách tạo dựng niềm tin và sự tín nhiệm. Vấn đề mà thương hiệu của bạn có thể giải quyết là gì và khách hàng của bạn tin tưởng được bao nhiêu về việc thương hiệu của bạn sẽ là giải pháp cho vấn đề đó? Điều này đặc biệt quan trọng trong việc tạo nhu cầu giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), vì các doanh nghiệp khác cũng đang tìm kiếm giải pháp để đưa thương hiệu riêng đến với cộng đồng.

Chiến lược tạo nhu cầu có thể khác nhau từ chiến dịch nâng cao nhận thức thương hiệu trên mạng xã hội cho đến lãnh đạo tư tưởng (hội thảo trực tuyến, sách điện tử, sách trắng, v.v.) trong ngành nghề mà thương hiệu của bạn đang tham gia. Suy cho cùng, mục tiêu của tạo nhu cầu phần lớn là nhằm đảm bảo đối tượng khách hàng tiềm năng biết đến thương hiệu mà bạn đại diện, giá trị đằng sau đó và niềm tin mà khách hàng cần có ở thương hiệu của bạn.

Tạo nhu cầu có khả năng hỗ trợ toàn bộ hành trình của khách hàng, cho dù đó là việc tìm cách tạo ra nhu cầu đối với sản phẩm hay việc nhóm bán hàng theo đuổi khách hàng tiềm năng đủ điều kiện.