Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai (Dong Nai Department of Labors, War Invalids and Social Affairs) – cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Vậy bạn biết gì về cơ quan này? Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai trong việc giải quyết vấn đề lao động như thế nào? Thông tin liên lạc với Sở ra sao? Những thắc mắc này sẽ được PNVT chia sẻ trong bài viết này.

sở lao động đồng naisở lao động đồng nai

Vị trí, chức năng của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Sở là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật. Xem tham khảo thêm Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Đồng Nai tại đây hoặc https://giaypheplaodong.net.vn/dich-vu-lam-giay-phep-lao-dong-tai-dong-nai/.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai giải quyết vấn đề lao động?

+ Về lĩnh vực người lao động nước ngoài vào làm việc tại Tỉnh Đồng Nai: Cấp, đổi, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

+ Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

– Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại địa phương theo quy định của pháp luật;

– Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo nguồn lao động, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

– Hướng dẫn và kiểm tra việc đăng ký hợp đồng của doanh nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân; giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

– Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh; số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Thông báo cho người kết thúc hợp đồng lao động nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyển dụng lao động ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm;

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có lien quan giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo thẩm quyền.

Thông tin liên lạc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Bạn có thể liên hệ với Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai theo thông tin dưới đây để thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động, cụ thể:

. Địa chỉ: 05 Phan Đình Phùng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

. Điện thoại: 0613.847798; Fax: 0613.846186

. Website: http://sldtbxh.dongnai.gov.vn

Tuy nhiên Sở lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai chỉ giải quyết thủ tục hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất. Còn thủ tục hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất thì bạn có thể liên hệ với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai để được giải quyết.

3/5 – (2 bình chọn)