Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty CP, TNHH mới nhất

Phó Giám đốc là một vị trí quan trọng, không thể thiếu trong bất kỳ một công ty, doanh nghiệp nào. Khi một doanh nghiệp muốn tìm người phù hợp, có đầy đủ phẩm chất, năng lực để nắm giữ vị trí Phó Giám đốc thì cần phải ban hành quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc. Vậy quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc là gì? Cách viết quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc như thế nào cho chuẩn và những nội dung nào cần lưu ý khi soạn thảo quyết định này? Bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề liên quan đến mẫu văn bản quan trọng này.

Thế nào là quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc?

Bổ nhiệm là quyết định cơ bản thường thấy trong các cơ quan, doanh nghiệp. Người được bổ nhiệm thường là công chức, viên chức lao động trong các đơn vị đó. Đối với các doanh nghiệp mà nói, bổ nhiệm Phó Giám đốc là một công việc vô cùng hệ trọng liên quan mật thiết đến việc thay đổi bộ máy nhân sự và hoạt động của doanh nghiệp đó. Chính vì thế, trước khi ban hành văn bản chính thức bổ nhiệm chức danh này, các công ty  thường cân nhắc rất kỹ.

Quyết định bổ nhiệm PGD cùng với quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng là những quyết định quan trọng trong một công ty cổ phần hay công ty TNHH. Đây là văn bản hành chính sử dụng nhằm xác nhận danh tính và chức vụ của người được bổ nhiệm. Biểu mẫu này được sử dụng để công bố chính thức tới toàn thể công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp, các đối tác và các bên liên quan thông tin cơ bản về người được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc mới của doanh nghiệp mình.

Quyết định bổ nhiệm PGD được công bố đồng nghĩa với việc người được lựa chọn vào vị trí này sẽ đảm nhận những trách nhiệm, nghĩa vụ cụ thể được giao Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị… đồng thời được ưu ái hưởng một số quyền lợi riêng nhất định.

Quyền ra quyết định bổ nhiệm ở các công ty, doanh nghiệp khác nhau, tùy từng loại hình là Công ty trách nhiệm hữu hạn hay Công ty cổ phần sẽ khác nhau, cũng có thể do điều lệ công ty đó quy định, quyền hạn này có thể thuộc về: Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch  Hội đồng quản trị…

Quyết định bổ nhậm Phó Giám đốc là kết quả của một quá trình bàn bạc, thảo luận đi đến biểu quyết, thống nhất trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Hội đồng cổ đông, Ban quản lý… sau đó mới soạn thảo và ban hành văn bản trên.

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty Cổ phần

Bổ nhiệm Phó giám đốc là một công việc hệ trọng

Nội dung chính của quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc

Tài liệu này có các form mẫu khác nhau trong các loại hình doanh nghiệp, tùy từng công ty  khác nhau sẽ có một số khác biệt về nội dung nhưng về cơ bản đều không thể thiếu một số điểm chủ chốt sau:

– Cần tìm hiểu và ghi chính xác các thông tin cá nhân và chức vụ của người được bổ nhiệm: họ tên, năm sinh, quê quán, chức vụ

– Soạn thảo chi tiết các điều khoản liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn, quyền lợi được hưởng của người đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc mới này.

– Đảm bảo tính quyền lực trong quyết định thể hiện ở việc quyết định cần có sự phê duyệt, chữ ký của người đại diện và đóng dấu của doanh nghiệp.

Viết quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc như thế nào?

Thông thường ở các công ty, đặc biệt là công ty lớn, người ra quyết định này sẽ không phải là người trực tiếp soạn thảo nó. Người soạn thảo sẽ là thư ký hoặc trợ lý, Giám đốc chỉ kiểm tra, thông qua nội dung và ký xác nhận cuối cùng. Khi viết mẫu quyết định này, bạn nên lưu ý rằng cần đảm bảo đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu về nội dung; hình thức trình bày biểu mẫu rõ ràng và hơn hết cần đảm bảo sự chính xác về tính pháp lý.

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH

Mẫu quyết định bổ nhiệm PGD cơ bản

Nội dung cụ thể của mẫu quyết định mình xin lưu ý các bạn một vài điểm nhỏ về cách viết như sau:

– Phần đầu quyết định cần ghi đầy đủ các nội dung:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, ngày tháng ra quyết định bổ nhiệm.

+ Tên công ty, doanh nghiệp ký quyết định, số quyết định.

+ Tên quyết định: Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ PGD công ty ABC.

+ Căn cứ ban hành quyết định: luật doanh nghiệp, điều lệ công ty, năng lực cá nhân…

– Các nội dung chính cần có trong quyết định bổ nhiệm PGD:

+ Họ tên người nhận quyết định, chức vụ được nhận (Phó Giám đốc), ngày tháng nhận quyết định.

+ Nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn cụ thể của các nhân được nhận quyết định bổ nhiệm PGD do doanh nghiệp đưa ra: quản lý nhân viên, kiểm tra, giám sát công việc, thay mặt Giám đốc trong một số trường hợp cụ thể…

– Phần cuối quyết định:

+ Ghi rõ thời điểm quyết định có hiệu lực.

 + Ghi chú các nơi nhận quyết định.

 + Chữ ký, của người thay mặt công ty ra quyết định đóng dấu.

Tải mẫu quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc mới nhất

Trân đây là một số nội dung cơ bản liên quan đến quyết định bổ nhiệm PGD. Hi vọng nội dung bài viết giúp ích các bạn phần nào trong quá trình tìm hiểu về quyết định trên.

Cuối cùng mình gửi các bạn tham khảo một vài mẫu quyết định bổ nhiệm PGD trong các loại hình công ty khác nhau.

Mẫu 1: Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty cổ phần

Mẫu 2: Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

Mẫu 3: Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH 1 thành viên