Các doanh nghiệp mới thành lập hay đã có thời gian hoạt động lâu dài, bất kể kinh doanh trong lĩnh vực nào: xây dựng cơ bản, nhà hàng khách sạn, xây lắp… để chọn được nhà đầu tư phù hợp, tiềm năng nhất đều lựa chọn phương án đấu thầu. Trước tiên, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ mời thầu, sau đó ra thông báo mời thầu để các nhà thầu tham gia đấu thầu. Muốn thông báo mời thầu được phát đi rộng rãi, nhận được dự quan tâm, đăng ký của nhiều nhà thầu, cách tốt nhất là doanh nghiệp nộp phiếu đăng ký thông báo mời thầu. Vậy phiếu đăng ký thông báo mời thầu là gì và cách viết phiếu này như thế nào? 

Thế nào là phiếu đăng ký thông báo hồ sơ mời thầu?

Phiếu đăng ký thông báo mời thầu là biểu mẫu quen thuộc với nhiều doanh nghiệp, công ty bởi trong quá trình hoạt động của mình, đa phần các công ty, doanh nghiệp đã từng tham gia vào quá trình đầu thầu có thể với tư cách mời thầu hoặc tư cách nhà thầu.

Mẫu phiếu đăng ký thông báo mời thầu hiện nay sử dụng theo mẫu số 7, được ban hành kèm theo Thông tư 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, ngày 08 tháng 9 năm 2015.

Mẫu phiếu này bao gồm nhiều nội dung khác nhau liên quan đến việc mời thầu, bao gồm thông tin về bên mời thầu, nội dung đấu thầu cũng như chỉ rõ thời gian, địa điểm, thủ tục nhận và nộp hồ sơ mời thầu cùng toàn bộ những chỉ dẫn để các đối tác quan tâm tìm hiểu về hồ sơ mời thầu đó.

Phiếu đăng ký thông báo mời thầu được doanh nghiệp mời thầu hoàn thiện, sau đó sẽ được đăng tải các thông tin về chương đấu thầu của doanh nghiệp mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng như Báo Đấu thầu. Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp phiếu đăng ký này tại Tòa Soạn Báo đấu thầu, qua đường văn thư hoặc qua mạng. Lưu ý, trong trường hợp đơn vị gửi phiếu đăng ký qua đường văn thư thì cần phải bảo đảm rằng tòa soạn báo sẽ nhận được phiếu chậm nhất là 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu. Trường hợp đơn vị gửi phiếu đăng ký thông báo qua mạng  thì cần nộp bản scan phiếu, file word phiếu và chứng từ thanh toán chi phí đăng tải. Sau khi nhận được phản hồi của tòa soạn báo, bên mời thầu vẫn cần gửi bản gốc phiếu cho tòa soạn qua đường văn thư để tòa báo lưu lại.

Đây là tài liệu có sẵn, các bên mời thầu không cần phải mất công sức, thời gian soạn thảo. Tuy nhiên, khi điền vào biểu mẫu này, không ít đơn vị lúng túng dẫn đến những sai sót về mặt nội dung. Vậy ghi các thông tin trên phiếu như thế nào cho chuẩn xác. Phần tiếp theo trong bài viết, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể cách hoàn thiện mẫu phiếu đăng ký thông báo mời thầu này.

Phiếu đăng ký thông báo hồ sơ mời thầu mẫu mới nhất 2020

Muốn thầu được công trình tốt cần tiến hành đăng ký hồ sơ nhà thầu

Cách viết phiếu đăng ký thông báo hồ sơ mời thầu như thế nào?

Trong phần này, EVBN xin hướng dẫn bạn cách ghi chi tiết những phần thông tin trong mẫu phiếu quan trọng này, giúp các nhà thầu nhận được nhiều công trình hơn.

Thông tin bên mời thầu:

– Tên đơn vị mời thầu , địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, fax, email, mã số thuế của doanh nghiệp. Các thông tin này ghi theo Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh.

Thông tin về gói thầu

– Tên gói thầu: ghi đúng tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn đã nhà thầu được duyệt.

– Loại gói thầu: ghi cụ thể là xây lắp, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa hay hỗn hợp…

Ví dụ: Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ công tác năm 2020

          Mua sắm bình gốm lưu niệm

– Giá gói thầu: ghi cụ thể số tiền theo giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, ghi rõ đã bao gồm thuế chưa.

– Nội dung chính của gói thầu: không ghi toàn bộ nội dung mà chỉ tóm tắt trong khoảng 150 từ về phạm vi công việc, quy mô, nội dung chính của gói thầu…

– Thời gian thực hiện hợp đồng: ghi rõ là bao nhiêu ngày, theo thời gian thực hiện hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.

Tên dự án

Ghi rõ tên dự án, dự toán mua sắm. Ví dụ:

Dự án: Lựa chọn nhà thầu cung cấp ắc quy và máy nắn.

Nguồn vốn

Ghi theo nguồn vốn trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt: vốn chủ sở hữu, vốn sản xuất kinh doanh…

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Ghi theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt là đấu thầu rộng rãi trong nước hay quốc tế.

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Ghi theo phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt: một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ…

Phiếu đăng ký thông báo hồ sơ mời thầu

Một mẫu phiếu đăng ký

Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu

Ghi rõ từ mấy giờ, ngày tháng năm nào đến là mấy giờ, ngày tháng năm nào.

Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu

Ghi tên đầy đủ tên đơn vị phát hành Hồ sơ mời thầu, địa chỉ, số điện thoại, fax, email đơn vị đó. Ví dụ:

Phòng Kế hoạch, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02043 854 538, máy lẻ: 365    Fax: 02043 855 018

Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu

Ghi rõ giá tiền, ghi chú đã bao gồm thuế hay chưa.

Bảo đảm dự thầu

Ghi số tiền bằng số và bằng chữ, loại đồng tiền sử dụng và hình thức bảo đảm.

Thời điểm đóng thầu: ghi rõ mấy giờ, ngày tháng năm.

Thời điểm mở thầu: ghi rõ mấy giờ, ngày tháng năm.

Cuối phiếu, đại diện doanh nghiệp mời thầu ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm viết phiếu, sau đó ký tên  và đóng dấu.

Tải mẫu phiếu đăng ký thông báo mời thầu

Phần cuối cùng trong bài viết hôm nay, chúng tôi gửi các bạn tham khảo mẫu phiếu đăng ký thông báo mời thầu chuẩn nhất hiện nay.

Tải file word ngay

Tin liên quan