Phát huy dân chủ để xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phòng trào thanh niên năm 2023; thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), trong hai ngày 17 và 18/3/2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ tổ chức ”Hành trình về nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào; Khu Di tích lịch sử Bộ Nội vụ tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Khu Di tích lịch sử An toàn khu Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.