Nhiều địa phương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16

Ảnh minh họaẢnh minh họa

* An Giang: Chiều ngày 24/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình ký công văn số 901 /UBND-KGVX, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 25/8/2021.

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 26/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi 07 huyện, thành phố trong tỉnh gồm: Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Thành, Châu Phú, An Phú, Chợ Mới và Thoại Sơn. Các huyện Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên và Thị xã Tân Châu thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện giãn cách xã hội cho phù hợp.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg: Tiếp tục thực hiện nghiêm, mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 được quy định tại công văn số 866/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

* Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa): Ngày 24/8/2021 UBND TP. Nha Trang có Công văn số 5527 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. 

Theo đó, TP. Nha Trang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ 00 giờ ngày 25/8/2021 đến khi có thông báo mới. Tiếp tục duy trì thời gian người dân không ra khỏi nhà từ 19 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau. 

Đồng thời áp dụng các giải pháp đối với thôn, tổ “vùng xanh, vàng, cam đỏ theo Công điện số 08 của UBND tỉnh. 

Cùng với TP. Nha Trang, huyện Vạn Ninh cũng thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16. 

* Tỉnh Phú Yên, qua hai tháng quyết liệt chống dịch, số ca F0 tại tỉnh đã giảm. Tuy nhiên, sau khi đánh giá nguy cơ dịch COVID-19  tại các địa phương, Phú Yên quyết định tiếp tục giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 tại thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa và 4 xã nguy cơ rất cao của huyện Tuy An gồm: An Mỹ, An Chấn, An Hòa Hải và An Hiệp. 

Các địa phương còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 15. Thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo các Chỉ thị đến hết ngày 5/9/2021. 

* Đồng Tháp, ngày 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp có quyết định về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19, thời gian thực hiện đến hết ngày 5/9/2021. 

* Cần Thơ: Tối 24/8, UBND TP. Cần Thơ có công văn về việc tiếp tục áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên toàn địa bàn TP. Cần Thơ từ 00 giờ ngày 25/8/2021 đến 00 giờ ngày 8/9/2021.