nghị luận về vấn đề môi trường ở địa phương – 123doc

Danh mục: Địa lý

… điều đó đã xảy ra, chác đây ai cũng còn nhớ, vụ việc Vedan lại xả chất thải vào sông thị Vải đã rất lâu mà chẳng có một chính quyền địa phương hay một ngừơi bảo vệ môi trường nào biết. Chính … ta phải làm gì ngay bây giờ để cứu môi trường nước và cũng để cứu sống chính mình? Đầu tiên hãy tuyên truyền bảo vệ môi trường nứoc, hãy làm cho mọi người đề cao sự ý thức,… từ đó chúng ta … thải mà công ti đã thải ra môi trường trong lành sạch đẹp này khiến cho môi trừơng không khí đây bị ô nhiễm nghiệm trọng. Rất nhiều người dân đã đi kiện chính quyền địa phưong. Nhưng thật ra…

  • 3
  • 56,626
  • 250