Ngành Chăn nuôi và thú y – Thông tin tuyển sinh

Các Học phần chung

1

Chính trị

5

Giáo dục quốc phòng -An ninh

2

Ngoại ngữ

6

Pháp luật

3

Tin học

7

Khởi tạo doanh nghiệp

4

Giáo dục thể chất

 

 

Các học phần cơ sở

1

Giải phẫu sinh lý vật nuôi

6

Cơ khí chăn nuôi

2

Dược lý thú y

7

Tổ chức quản lý doanh nghiệp

3

Giống và kỹ thuật truyền giống

8

Khuyến nông

4

Dinh dưỡng và thức ăn

9

Bảo vệ môi trường

5

Phương pháp thực nghiệm

 

 

Các học phần chuyên môn

Các học phần bắt buộc

1

Pháp luật chuyên ngành

6

Ngoại và sản khoa

2

Chăn nuôi lợn (heo)

7

Ký sinh trùng

3

Chăn nuôi gia cầm

8

Vi sinh vật và bệnh truyền nhiễm

4

Chăn nuôi trâu bò

9

Kiểm nghiệm súc sản

5

Chẩn đoán và bệnh nội khoa

 

 

Các học phần tự chọn (chọn 2 trong 4 học phần)

1

Vệ sinh gia súc

3

Bệnh gia súc lây sang người

2

Chăn nuôi động vật khác

4

Trồng trọt đại cương

Thực tập

1

Thực tập cơ bản:

 

 

 

Chăn nuôi:
– Chọn giống, nhân giống;
– Phối giống, thụ tinh nhân tạo;
– Phối hợp khẩu phần thức ăn;
– Chế biến bảo quản thức ăn;
– Quy trình chăn nuôi.

 

Thú y:
– Chẩn đoán và điều trị;
– Thuốc và vắc xin;
– Dụng cụ thú y;
– Vệ sinh thú y.

2

Thực tập tốt nghiệp

 

 

 

– Điều tra cơ bản;
– Phục vụ sản xuất;
– Viết báo cáo tổng hợp.