Ngân hàng chính sách xã hội

Tin tức nổi bật

Tiếp tục triển khai giải pháp hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương người lao động ngừng việc do Covid – 19 đến hết năm 2020.

           Ngày 23/10/2020 Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số số 154/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020.

Tham dự tại điểm cầu Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Tháp có sự tham dự của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh, các tổ chức Chính trị – Xã hội Tỉnh và toàn thể cán bộ Chủ chốt của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết số 154/NQ-CP gồm: Người sử dụng lao động có doanh thu quí I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quí IV năm 2019 hoặc doanh thu quí liển kề trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 được vay vốn không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc việc cho người lao động theo quy định tại khoản 3 điều 98 Bộ luật lao động trong khoản thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2020 theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Người sử dụng lao động trực tiếp lập hồ sơ vay, tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay vốn, gửi Ngân hàng Chính sách xã hội để hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Ông Nguyễn Đức Hải Phó Tổng Giám đốc NHCSXH trực tiếp tham gia, giải đáp vướng mắc và chỉ đạo Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cùng cấp về chính sách cho người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt đến toàn thể cán bộ trong đơn vị thực hiện nghiêm túc việc cho vay theo hướng dẫn tại văn bản này; Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách cho vay theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát.

                                                           Tin bài: Thanh Tùng