Một số tiện ích cơ bản của ứng dụng VssID-BHXH số

1. Tra cứu quá trình tham gia: BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp.

2. Cung cấp thông tin hưởng các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, Sổ khám chữa bệnh BHYT…

3. Tra cứu: Mã số BHXH; thời hạn sử dụng thẻ BHYT; cơ quan BHXH; cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT; Điểm thu thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

4. Hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7 (Trả lời tự động- Chatbot, Tổng đài hỗ trợ 1900.9068, E-mail, câu hỏi thường gặp) để kịp thời giải đáp, tư vấn, hỗ trợ
các câu hỏi, băn khoăn, thắc mắc về BHXH, BHYT, BHTN cho người dân.

5. Cung cấp các tin tức hoạt động ngành BHXH; các video về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN… để giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích,quyền lợi được hưởng, cũng như cách thức khi tham gia BHXH, BHYT.

6. Thực hiện các dịch vụ công trực tuyến về đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN (như: cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT; hưởng chế độ thai sản đối
với người lao động đã nghỉ việc; hưởng BHXH 1 lần; thay đổi hình thức hưởng lương hưu; đăng ký đóng BHXH tự nguyện…)

7. Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB tại các cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc (không cần thẻ giấy).

8. Hướng tới tích hợp tiện ích: thẻ BHYT, sổ BHXH điện tử thay thế sổ và thẻ giấy….

 

Quy trình, phương thức thực hiện đăng ký mới tài khoản giao dịch điện tử cá nhân

1. Đối với cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên

1.1. Đăng ký trên Cổng DVC của BHXH Việt Nam

Bước 1: Truy cập vào Cổng DVC của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Lựa chọn chức năng Đăng ký.

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên Cổng DVC BHXH Việt Nam: Họ tên, Mã số BHXH, Số CMND/CCCD đối với công dân Việt Nam/Số Hộ chiếu đối với người nước ngoài, Địa chỉ liên hệ, email, Số điện thoại di động.

Cá nhân lựa chọn phương tiện xác thực là email hoặc số điện thoại di động.

– Trường hợp cá nhân kê khai số CCCD, Hệ thống sẽ tự động xác thực thông tin định danh cá nhân với CSDL quốc gia về dân cư:

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm bản chụp thẻ CCCD và thực hiện tiếp Bước 3.

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư chính xác,cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

– Trường hợp cá nhân kê khai số CMND/Hộ chiếu, Hệ thống yêu cầu cá nhân đính kèm bản chụp CMND/Hộ chiếu và thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Cá nhân gửi hồ sơ đăng ký GDDT đến cơ quan BHXH (Nhập mã xác thực (OTP) được gửi tới phương tiện xác thực đã lựa chọn ở bước trên để xác nhận gửi hồ sơ). Tờ khai của cá nhân theo mẫu số 01 sẽ được gửi đồng thời đến phương tiện xác thực đã đăng ký để phục vụ cho việc theo dõi, in và xác nhận thông tin đăng ký với cơ quan BHXH.

Bước 4: Xác minh thông tin đăng ký

Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH (có thể đến bất kỳ cơ quan BHXH nào gần nhất) để xác minh thông tin: Nộp tờ khai theo mẫu số 01 đã ký, ghi rõ họ tên (cá nhân có thể tự in hoặc đề nghị cán bộ tiếp nhận hồ sơ in tờ khai), xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu để xác minh thông tin.

Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày hồ sơ đăng ký được gửi đến cơ quan BHXH, nếu cá nhân không đến Cơ quan BHXH để xác minh thông tin thì hồ sơ đăng ký sẽ tự động hủy trên Hệ thống giao dịch BHXH điện tử.

Bước 5: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai so với thông tin trong CMND/CCCD/Hộ chiếu và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Ngành BHXH Việt Nam:

– Trường hợp hồ sơ được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký chậm nhất
15 phút sau khi thông tin kê khai được đối chiếu, xác thực. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã
được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

– Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương
thức GDĐT vào phương tiện xác thực đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi hồ sơ được đối chiếu, xác thực; cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức GDĐT của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

1.2. Đăng ký trên ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

Bước 1: Sử dụng điện thoại thông minh, truy cập kho ứng dụng Google Play/CH-Play (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android) hoặc AppStore
(đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS) để tải và cài đặt ứng dụng VssID. Trên ứng dụng VssID, lựa chọn chức năng Đăng ký.

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên ứng dụng VssID: Họ tên, Mã số BHXH, Số CMND/CCCD đối với công
dân Việt Nam/Số Hộ chiếu đối với người nước ngoài, Địa chỉ liên hệ, email, Số điện thoại di động.

Cá nhân lựa chọn phương tiện xác thực là email hoặc số điện thoại di động.

– Trường hợp cá nhân kê khai số CCCD, Hệ thống sẽ tự động xác thực thông tin định danh cá nhân với CSDL quốc gia về dân cư:

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm
bản chụp thẻ CCCD và thực hiện tiếp Bước 3.

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

– Trường hợp cá nhân kê khai số CMND/Hộ chiếu, Hệ thống yêu cầu cá nhân đính kèm bản chụp CMND/Hộ chiếu và thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Cá nhân gửi hồ sơ đăng ký GDDT đến cơ quan BHXH (Nhập mã xác thực (OTP) được gửi tới phương tiện xác thực đã lựa chọn ở bước trên để
xác nhận gửi hồ sơ). Tờ khai của cá nhân theo mẫu số 01 sẽ được gửi đồng thời đến phương tiện xác thực đã đăng ký để phục vụ cho việc theo dõi, in và xác nhận thông tin đăng ký với cơ quan BHXH.

Bước 4: Xác minh thông tin đăng ký

Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH (có thể đến bất kỳ cơ quan BHXH nào gần nhất) để xác minh thông tin: Nộp tờ khai theo mẫu
số 01 đã ký, ghi rõ họ tên (cá nhân có thể tự in hoặc đề nghị cán bộ tiếp nhận hồ sơ in tờ khai), xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu để xác minh thông tin.
Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày hồ sơ đăng ký được gửi đến cơ quan BHXH, nếu cá nhân không đến Cơ quan BHXH để xác minh thông tin thì hồ sơ
đăng ký sẽ tự động hủy trên Hệ thống giao dịch BHXH điện tử.

Bước 5: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai so với thông tin trong CMND/CCCD/Hộ chiếu và thông tin có trong
dữ liệu quản lý của Ngành BHXH Việt Nam:

– Trường hợp hồ sơ được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiên xác thực đã đăng ký chậm nhất
15 phút sau khi thông tin kê khai được đối chiếu, xác thực. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

– Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương
thức GDĐT vào phương tiện xác thực đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi hồ sơ được đối chiếu, xác thực; cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức GDĐT của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2. Đối với cá nhân dưới 18 tuổi (người được giám hộ)

2.1. Đăng ký trên Cổng DVC của BHXH Việt Nam

Bước 1: Truy cập vào Cổng DVC của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Đăng nhập tài khoản của bố hoặc mẹ
hoặc người giám hộ (gọi tắt là người giám hộ). Lựa chọn chức năng Đăng ký cho con.

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin của người được giám hộ theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên Cổng DVC BHXH Việt Nam (theo mẫu số 01):

Họ tên, Mã số BHXH, Số định danh cá nhân.

Thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ sẽ được tự động xác thực với CSDL quốc gia về dân cư:

– Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm
bản chụp Giấy khai sinh hoặc Thông báo của cơ quan Công an về số ĐDCN và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư và thực hiện tiếp Bước 3.

– Trường hợp các thông tin kê khai được xác thực chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Người giám hộ gửi hồ sơ đăng ký GDĐT của người được giám hộ đến cơ quan BHXH (Nhập mã xác thực (OTP) được gửi tới phương tiện xác
thực của người giám hộ để xác nhận gửi hồ sơ). Tờ khai sẽ được gửi đồng thời đến phương tiện xác thực của người giám hộ để phục vụ cho việc theo dõi, in và xác nhận thông tin đăng ký với cơ quan BHXH.

Bước 4: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ

– Trường hợp thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ của người giám hộ với người được giám hộ được xác thực chính xác với CSDL quốc gia về dân
cư, Hệ thống sẽ tự động phê duyệt hồ sơ và gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ.

– Trường hợp thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ của người giám hộ với người được giám hộ không xác thực được với CSDL quốc gia về dân cư, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai với giấy tờ kèm theo (Giấy khai sinh hoặc Thông báo của cơ quan Công an về số ĐDCN và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư) của người được giám hộ, thông tin đã được phê duyệt của người giám hộ và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Ngành BHXH Việt Nam:

+ Trường hợp hồ sơ được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người
giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi thông tin kê khai được đối chiếu, xác thực.

Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

+ Trường hợp hồ sơ không chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức
GDĐT đến phương tiện xác thực đã được đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi hồ sơ được đối chiếu, xác thực; người giám hộ căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2.2. Đăng ký trên ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

Bước 1: Sử dụng điện thoại thông minh, truy cập kho ứng dụng Google Play/CH-Play (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android) hoặc AppStore
(đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS) để tải và cài đặt ứng dụng VssID.Đăng nhập tài khoản của người giám hộ trên ứng dụng VssID, lựa chọn chức năng Đăng ký tài khoản cho con (DVC/Đăng ký tài khoản cho con).

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin của người được giám hộ theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên Cổng DVC BHXH Việt Nam (theo mẫu số 01):

Họ tên, Mã số BHXH, Số định danh cá nhân.

Thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ sẽ được tự động xác thực với CSDL quốc gia về dân cư:

– Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư là không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm
bản chụp Giấy khai sinh hoặc Thông báo của cơ quan Công an về số ĐDCN và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư và thực hiện tiếp Bước 3.

– Trường hợp các thông tin kê khai được xác thực với CSDL quốc gia về dân cư là chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Người giám hộ gửi hồ sơ đăng ký GDDT của người được giám hộ đến cơ quan BHXH (Nhập mã xác thực (OTP) được gửi tới phương tiện xác
thực của người giám hộ để xác nhận gửi hồ sơ). Tờ khai sẽ được gửi đồng thời đến phương tiện xác thực của người giám hộ để phục vụ cho việc theo dõi, in và xác nhận thông tin đăng ký với cơ quan BHXH.

Bước 4: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ

– Trường hợp thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ của người giám hộ với người được giám hộ được xác thực chính xác với CSDL quốc gia về dân
cư, Hệ thống sẽ tự động phê duyệt hồ sơ và gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ.

– Trường hợp thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ của người giám hộ với người được giám hộ không xác thực được hoặc xác thực không chính xác với CSDL quốc gia về dân cư, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai với giấy tờ kèm theo (Giấy khai sinh hoặc Thông báo của cơ quan Công an về số ĐDCN và thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư) của người được giám hộ, thông tin đã được phê duyệt của người giám hộ và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Ngành BHXH Việt Nam:

+ Trường hợp hồ sơ được chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người
giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi thông tin kê khai được đối chiếu, xác thực. Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

+ Trường hợp hồ sơ không chấp nhận: Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức
GDĐT đến phương tiện xác thực đã được đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi hồ sơ được đối chiếu, xác thực; người giám hộ căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

BBT