Mẫu Giấy ủy quyền sử dụng xe máy, thủ tục làm giấy ủy quyền xe máy

Trong đời sống thực tế hiện nay, Giấy ủy quyền sử dụng xe máy được sử dụng khá phổ biến và được nhiều người quan tâm nhưng rất nhiều người thắc mắc không biết Giấy ủy quyền sử dụng xe máy là gì? Giấy ủy quyền này sử dụng khi nào, có thời hạn bao lâu hay thủ tục làm giấy ủy quyền ra sao? Rất nhiều những vướng mắc về mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy sẽ được chúng tôi giải đáp trong nội dung bài viết dưới đây.

Thế nào là mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy?

Có thể dễ thấy hiện nay để thuận tiện trong quá trình di chuyển, tránh phát sinh các khoản chi phí hoặc xe đã qua tay nhiều chủ, trong quá trình mua bán xe máy nhiều người đã lựa chọn không làm giấy tờ mua bán mà làm giấy tờ ủy quyền sử dụng xe máy. Về mặt bản chất Giấy ủy quyền sử dụng xe máy được sử dụng khi người ủy quyền và người được ủy quyền có quan hệ gần gũi với nhau, người được ủy quyền được người ủy quyền cho mượn phương tiện sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Giấy ủy quyền sử dụng xe máy là một thỏa thuận dân sự được hình thành trên cơ sở tự nguyện giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Các điều khoản trong giấy này là do hai bên tự thảo luận với nhau trên cơ sở hài hòa quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên. Người cho mượn xe (người ủy quyền) và người mượn xe (người được ủy quyền) hoàn toàn tự chịu mọi trách nhiệm trong quá trình sử dụng xe và thỏa thuận giải quyết khi có tranh chấp phát sinh.

Giấy ủy quyền sử dụng xe máy dành cho các cá nhân có nhu cầu xác thực về việc ủy quyền và nhận ủy quyền khi cho mượn xe máy sử dụng làm phương tiện đi lại.

Giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Ủy quyền phải được sự đồng thuận cả hai bên

Giấy ủy quyền sử dụng xe máy cần nêu rõ thông tin của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền nêu rõ thông tin về xe máy đồng thời giấy ủy quyền này cũng cần nêu rõ cam kết của các bên. Trong trường hợp hai bên không có thỏa thuận cụ thể về các điều khoản thì khi có tranh chấp phát sinh, hai bên phải tự thỏa thuận chịu trách nhiệm.

Để đảm tính pháp lý, tránh những tranh chấp phát sinh khó giải quyết hai bên nên thỏa thuận kỹ lưỡng các điều khoản về quyền lợi, nghĩa vụ của từng bên; thời gian ủy quyền là bao lâu; các điều khoản khác về quản lý, sử dụng, bán, cho tặng, thế chấp, cho thuê, cho mượn, mua bảo hiểm, nhận chi trả bảo hiểm đồng thời Giấy ủy quyền sử dụng xe máy cần được công chứng.

Ủy quyền sử dụng xe máy là việc người được ủy quyền tạm thời thay mặt chủ xe quản lý, sử dụng xe trong một thời hạn nhất định, làm thay mọi nghĩa vụ của chủ xe nhưng không ảnh hưởng gì đến quyền sở hữu của chủ xe đó. Do đó, Giấy ủy quyền sử dụng xe máy có thể coi giống như một chứng từ đảm bảo cho việc người được ủy quyền có toàn quyền sử dụng xe máy và các giấy tờ xe khi tham gia giao thông giống như chủ sở hữu xe máy đó vậy.

Thời hạn có hiệu lực của Giấy ủy quyền sử dụng xe máy là bao lâu?

Thời hạn của hợp đồng ủy quyền nói chung và ủy quyền sử dụng xe máy nói riêng là vấn đề các bên cần đặc biệt lưu tâm và cần ghi rõ trong điều khoản thỏa thuận bởi thực tế cho thấy có khá nhiều rủi ro và tranh chấp pháp lý xảy ra với điều khoản về thời gian ủy quyền này.

  • Theo thỏa thuận cụ thể giữa bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, có ghi rõ

trong Giấy ủy quyền sử dụng xe máy mà hai bên đã ký kết ;

Thời gian dài hay ngắn, 1 năm, 2 năm hay 10 năm (10 năm là thời hạn ủy quyền sử dụng xe máy tối đa) là hoàn toàn do bên ủy quyền và bên được ủy quyền lựa chọn. Khi thỏa thuận thời hạn của hợp đồng ủy quyền, hai bên cần ghi rõ từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào hoặc ghi rõ số lượng ngày tháng năm tính từ ngày thỏa thuận ủy quyền có hiệu lực.

  • Theo quy định cụ thể của pháp luật trong một số trường hợp cụ thể;
  • Nếu không có thỏa thuận cụ thể trong Giấy ủy quyền sử dụng xe máy và

pháp luật cũng không có quy định thì hợp đồng ủy quyền sẽ có hiệu lực là 1 năm, tính từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Ngoài ra, Giấy ủy quyền sử dụng xe máy sẽ bị coi là vô hiệu hóa kèm theo thời gian ủy quyền ghi trong giấy này không có hiệu lực khi:

  • Hai bên thỏa thuận chấm dứt nội dung ủy quyền;
  • Bên ủy quyền sử dụng xe máy chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
  • Đối tượng ủy quyền (xe máy) không còn.
Giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Phần đầu mẫu giấy ủy quyền

Những thủ tục khi làm Giấy ủy quyền  sử dụng xe máy

Thủ tục làm Giấy ủy quyền sử dụng xe máy tương đối ngắn gọn, đơn giản, quan trọng nhất vẫn là thỏa thuận về quyền lợi, nghĩa vụ và các điều khoản khác giữa hai bên trong quá trình cho mượn xe máy.
– Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền cùng nhau soạn thảo, thỏa thuận cụ thể các điều khoản trong Giấy ủy quyền sử dụng xe.

– Sau khi soạn thảo, đọc kỹ nội dung trong Giấy ủy quyền sử dụng xe, nếu không có thắc mắc, sửa đổi, bổ sung gì thì hai bên cùng ký, ghi rõ họ tên lên giấy thỏa thuận này.

– Sau khi ký kết xong, hai bên mang Giấy ủy quyền sử dụng xe đến phòng công chứng để công chứng đảm bảo tính pháp lý của thỏa thuận. Giấy ủy quyền sử dụng xe cần công chứng thành 3 bản, bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền mỗi bên giữ 1 bản còn 1 bản để lưu lại tại văn phòng công chứng.

Đơn giản nhất là hai bên đến phòng công chứng nhờ họ soạn thảo Giấy ủy quyền sử dụng xe sau đó ký kết và công chứng ngay tại đó.

Phí công chứng và thù lao công chứng do hai bên thỏa thuận trả cho phòng công chứng.

Tải mẫu Giấy ủy quyền sử dụng xe máy 2020 mới nhất

Phần cuối cùng của bài viết, chúng tôi gửi các bạn tham khảo mẫu Giấy ủy quyền sử dụng xe máy mới nhất hiện nay.

[download id=”3520″]