Mẫu báo cáo tổng kết chi bộ 2020 mới và chi tiết nhất

Sau khi kết thúc một năm hay một nhiệm kỳ, các chi bộ phải tiến hành công tác tổng kết năm, tổng kết nhiệm kỳ công tác. Các nội dung tổng kết phải được ghi lai bằng văn bản, gọi là mẫu báo cáo tổng kết chi bộ. Vậy Báo cáo này có ý nghĩa là gì và cách viết mẫu báo cáo tổng kết chi bộ 2020 như thế nào? Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung liên quan đến mẫu báo cáo tổng kết chi bộ 2020 mới nhất.

Thế nào là Báo cáo tổng kết chi bộ 2020?

Báo cáo tổng kết chi bộ là văn bản được chi bộ soạn thảo vào dịp cuối năm hay khi kết thúc một nhiệm kỳ nhằm tổng kết tình hình hoạt động của chi bộ sau một chu kỳ công tác. Báo cáo tổng kết chi bộ cần tổng hợp, phản ánh được những công tác đã làm được, những công tác còn hạn chế trong năm qua hoặc nhiệm kỳ qua đồng thời đề ra được phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm tới, nhiệm kỳ tới.

Chi bộ Đảng đóng vai trò là là cầu nối giữa Đảng với nhân dân nên Báo cáo tổng kết chi bộ phải thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra được những công tác thế mạnh cũng như những công  tác còn tồn tại yếu điểm để khắc phục trong thời gian tới, điều chỉnh kế hoạch hoạt động, có như thế mới nâng cao được vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ nhằm bảo đảm hiệu quả của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, tạo niềm tin cho quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Báo cáo tổng kết chi bộ thường do chi ủy soạn thảo ra để trình bày trước Hội nghị  tổng kết chi bộ cuối năm hoặc Đại hội chi bộ vào cuối nhiệm kỳ. Trong Báo cáo tổng kết chi bộ có thể nêu nhiều nội dung khác nhau nhưng quan trọng nhất là phải đề cập đến:

  • Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng của chi bộ năm qua, nhiệm kỳ qua.
  • Nêu ra phương hướng, nhiệm vụ năm công tác Đảng của chi bộ năm tới, nhiệm kỳ tới.

Mỗi chi bộ có đặc thù riêng, thành lập ở các địa phương có đặc thù khác nhau, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề nên nên báo cáo tổng kết gữa các chi bộ cũng không thể giống nhau. Báo cáo tổng kết chi bộ viết như thế nào cho đúng, đủ nội dung? Dưới đây, EVBN xin hướng dẫn các bạn hoàn thành báo cáo này một cách chung nhất. Dựa trên phần hướng dẫn của chúng tôi, các bạn thay đổi cho phù hợp để hoàn thiện mẫu báo cáo tổng kết của chi bộ mình.

Mẫu báo cáo tổng kết chi bộ 2020

Báo cáo tổng kết

Cách viết mẫu báo cáo tổng kết chi bộ 2020 mới nhất

 Phần đầu báo cáo

– Ghi rõ tên Đảng ủy cấp trên; tên chi bộ; số hiệu báo cáo tổng kết; địa điểm, ngày tháng năm viết báo cáo.

– Tên báo cáo ghi rõ tổng kết công tác năm, nhiệm kỳ nào và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm, nhiệm kỳ nào.

– Chỉ ra các căn cứ viết báo cáo: Kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy, tình hình chi bộ.

Phần nội dung chính báo cáo tổng kết

Phần 1: Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chi bộ trong năm qua, nhiệm kỳ qua

* Khái quát đặc điểm, tình hình chung trong chi bộ

– Nêu sơ lược một vài đặc điểm về chi bộ (thuộc địa phương nào, hoạt động trong lĩnh vực nào), tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

– Ghi rõ số lượng đảng viên trong chi bộ, chỉ rõ số đảng viên chính thức, dự bị, số đảng viên là nữ, số đảng viên chuyển đến, chuyển đi; số lượng đảng viên phân chia theo trình độ.

– Chỉ ra những thuận lợi: sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo ngành; sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

– Chỉ ra những khó khăn: nêu một vào khó khăn chi bộ gặp phải trong quá trình điều hành hoạt động phù hợp với thực tế chi bộ mình.

* Kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ theo năm, nhiệm kỳ

– Nêu những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm qua, nhiệm kỳ qua.

– Nêu những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo tư tưởng chính trị của đơn vị trong năm qua, nhiệm kỳ qua:

+ Triển khai nhanh chóng, lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện kịp thời đầy đủ, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương, của ngành.

+ Rèn luyện đội ngũ đảng viên trong chi bộ nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời uốn nắn, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

+ Chỉ rõ các kết quả đạt được: tỉ lệ đảng viên có tư tưởng, chính trị tốt, số đảng viên vi phạm.

– Kết quả công tác lãnh đạo chuyên môn (đối với các chi bộ cơ quan): tùy theo chi bộ ngành nào, lĩnh vực nào thì tổng hợp kết quả lãnh đạo chuyên môn phù hợp với chi bộ mình.

Mẫu báo cáo tổng kết chi bộ 2020 mới nhất

Mẫu báo cáo theo nhiệm kỳ

– Kết quả công tác xây dựng Đảng:

+ Công tác sinh hoạt Đảng: Xây dựng quy chế tổ chức sinh hoạt đúng theo định kỳ, có nề nếp, chất lượng, có tỉ lệ đảng viên tham gia cao trong các kỳ sinh hoạt, học tập Nghị quyết.

+ Công  tác thu nộp đảng phí: có đúng quy định, trích nộp lên Đảng ủy kịp thời hay không.

+ Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng: Ghi cụ thể số đảng viên được kết nạp, số quần chúng được bồi dưỡng trong năm, nhiệm kỳ qua.

* Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thời gian qua

– Tồn tại: chỉ ra những điểm tồn tại cơ bản tại địa phương, đơn vị mà chi bộ lãnh đạo chưa giải quyết được.

– Nguyên nhân: chỉ ra những nguyên nhân dẫn tới những hạn chế chưa được khắc phục đó tại chi bộ: cơ sở vật chất hạn chế, các đoàn thể chưa sát sao, công tác phê bình và tự phê bình hạn chế, lãnh đạo chưa hiệu quả.

Phần 2: Đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong năm tới, nhiệm kỳ tới

Trước hết chi bộ bự báo một vài bối cảnh cơ bản có tác động đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm tới, nhiệm kỳ tới.

* Đề ra các chỉ tiêu

Chi bộ nêu ra các chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu đạt được trong thời gian tới: chi bộ trong sạch vững mạnh; các đoàn thể vững mạnh xuất sắc…

* Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm

– Chi bộ lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ các chính trị: Nêu rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và sự phối hợp công tác của cấp ủy với lãnh đạo đơn vị; lãnh đạo địa phương; các ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

– Phương hướng của chi bộ trong lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, đạo đức.

– Phương hướng của chi bộ trong xây dựng chính quyền, các tổ chức trong cơ quan, đơn vị mình.

– Phương hướng của chi bộ trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên.

– Phương hướng của chi bộ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận.

* Xây dựng hệ thống giải pháp thực hiện cụ thể, sát với tình hình chi bộ, đơn vị.

* Đưa ra những đề xuất, kiến nghị với cấp trên (nếu có).

Phần cuối báo cáo

– Ghi rõ nơi nhận, nơi lưu báo cáo tổng kết chi bộ.

– Thay mặt chi bộ, Bí thư chi bộ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu lên báo cáo.

Tải mẫu báo cáo tổng kết chi bộ 2020 đầy đủ mới nhất

Cuối cùng, chúng tôi gửi các bạn tham khảo mẫu Báo cáo tổng kết chi bộ mới nhất hiện nay.

Mẫu 1: Báo cáo tổng kết chi bộ nhiệm kỳ 2020 

[download id=”3840″]

Mẫu 2: Báo cáo tổng kết của chi bộ thôn

[download id=”3839″]

Mẫu 3: Báo cáo tổng kết năm của chi bộ trường học

[download id=”3838″]