Lĩnh Vực Bảo Hiểm Xã Hội

Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội EBH

Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH là công cụ giúp các doanh nghiệp thực hiện quy trình kê khai bảo hiểm xã hội qua mạng Internet, làm việc với cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý thông qua Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Phần mềm này được tổ chức I-VAN cung cấp và có thể kết xuất bộ hồ sơ điện tử thành bộ hồ sơ giấy để nộp trực tiếp.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội eBH

1. Bắt đầu sử dụng chương trình

Sau khi cài đặt phần mềm thành công, tại màn hình máy tính của bạn sẽ xuất hiện biểu tượng của chương trình phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH:

Bạn cần kích đúp chuột vào biểu tượng trên để chạy chương trình

Bạn nhập Mã số thuế và Đơn vị của Doanh nghiệp mình. Đơn vị doanh nghiệp là do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp cho doanh nghiệp. Nhấn nút Truy nhập.

Bạn cần nhập đầy đủ các thông tin theo các tiêu chí đưa ra trên màn hình để sử dụng chương trình eBH. Sau khi nhập xong thông tin, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Sau khi nhập xong các tiêu chí này, bạn hãy kích chọn nút Ghi để lưu lại thông tin.

2. Những điều cần thiết để nộp tờ khai bảo hiểm xã hội qua mạng I-VAN

Sau khi đã cài đặt chương trình kê khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH, để có thể nộp tờ khai bảo hiểm xã hội qua mạng I-VAN, doanh nghiệp cần phải có 2 điều kiện sau:

– Có chữ ký số.

– Có tài khoản của I-VAN.

 2.1. Hướng dấn cách đăng ký mua chữ ký số

– Cách 1: Truy nhập vào Website: http://www.eBH.vn sau đó chọn mục Đăng ký chữ ký số để thực hiện mua chữ ký số qua mạng.

– Cách 2: Liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp Thái Sơn để được hỗ trợ tốt nhất.

2.2. Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản I-VAN

Trên phần mềm eBH bạn vào chức năng Đăng ký khai điện tử. Sau đó kích vào mục Đăng ký tài khoản I-VAN và làm theo các bước hướng dẫn.

Sau khi đăng ký thành công tài khoản I-VAN, nhân viên của công ty Thái Sơn sẽ chủ động liên hệ với bạn để hoàn tất thủ tục đăng ký và kích hoạt tài khoản giúp bạn.