Lập kế hoạch học tập – Swanson

Kế hoạch học tập 

Khát vọng đến sự xuất sắcAPS yêu cầu mỗi học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 phải có một kế hoạch học tập trong đó biểu đồ trình tự các môn học mà mỗi học sinh sẽ tham gia trong suốt trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Kế hoạch sẽ phản ánh những kỳ vọng cao, dựa trên tài năng, sở thích và thách thức của mỗi học sinh. Chúng tôi nhận thức rằng mục tiêu của học sinh đối với nghề nghiệp và giáo dục đại học, đôi khi thay đổi đáng kể, khi các em tiến tới cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông và tìm hiểu về các cơ hội mới. Mỗi năm, học sinh và cố vấn học đường sẽ xem xét kế hoạch học tập và sửa đổi khi cần thiết.

Mục đích của kế hoạch học tập là tạo ra một kế hoạch cá nhân phù hợp với cá nhân nhằm liên kết lợi ích nghề nghiệp của sinh viên với việc lựa chọn khóa học dẫn đến việc đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp cũng như xác định các mục tiêu sau tốt nghiệp. Trong quá trình lập kế hoạch học tập, mỗi học sinh có cơ hội gặp gỡ cố vấn học đường để thảo luận về mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp của mình. Học sinh có cơ hội tham gia vào việc khám phá nghề nghiệp để giúp họ tìm hiểu thêm về sở thích của họ phù hợp với lĩnh vực nghề nghiệp như thế nào trước khi họ gặp cố vấn của trường. Thông tin này giúp học sinh và cố vấn trường trong việc xác định lựa chọn khóa học tốt nhất để đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp cũng như phát triển kế hoạch cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Phụ huynh và gia đình được khuyến khích tham gia cuộc họp để tìm hiểu thêm về sở thích nghề nghiệp của học sinh, các lựa chọn học tập khác nhau để lấy bằng tốt nghiệp, sự khác biệt giữa các loại bằng tốt nghiệp cũng như lựa chọn khóa học thử thách phù hợp nhất. Thông tin về trường đại học và nghề nghiệp cũng được cung cấp trong cuộc họp.

Lập kế hoạch học tập là gì?

Lập kế hoạch học tập là một công cụ được thiết kế để hỗ trợ học sinh và gia đình điều hướng thành công trải nghiệm học PreK-12 trong Trường Công lập Arlington (APS). Công cụ lập kế hoạch này cũng có thể được sử dụng như một nguồn lực cho học sinh và gia đình để hỗ trợ lập kế hoạch và thiết lập mục tiêu để đạt được thành công trong học tập. Kế hoạch học tập bao gồm:

  • Thông tin quan trọng mà học sinh và gia đình nên biết ở mỗi cấp lớp liên quan đến các lĩnh vực nội dung khác nhau;
  • Các hạng mục hành động được thiết kế để trao quyền và thúc giục học sinh và gia đình đặt câu hỏi cho nhân viên nhà trường;
  • Lời khuyên và gợi ý để hỗ trợ và làm phong phú thêm kinh nghiệm học tập của sinh viên.

Mục đích của kế hoạch học tập là gì?

Cho dù học sinh đang học tiểu học, trung học cơ sở hay trung học phổ thông, một chìa khóa để thành công là lập kế hoạch sớm. Mục đích của kế hoạch học tập là:

  • Trao quyền thông tin cho học sinh và gia đình;
  • Khuyến khích lập kế hoạch sớm để sẵn sàng học đại học và nghề nghiệp;
  • Chuẩn bị cho học sinh tận dụng các cơ hội sẵn có;
  • Hỗ trợ học sinh tham gia các khóa học đầy thử thách sớm trong sự nghiệp học đường của họ;
  • Giúp học sinh phát triển nền tảng học thuật vững chắc về tiếng Anh, đọc, toán, khoa học, nghiên cứu xã hội, ngôn ngữ thế giới và mỹ thuật;
  • Xây dựng một kế hoạch học tập sẽ dẫn đến thành công ở trường đại học và sự nghiệp trong tương lai.

Để tìm hiểu thêm về Lập kế hoạch Học tập, hãy sắp xếp một cuộc gặp với cố vấn trường học của con bạn.