Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Và Ra Quyết Định – Học Viện Tư Vấn – Đào Tạo PMS

GIỚI THIỆU

Hiện nay chúng ta hay gặp phải tình trạng:

 • Thường xuyên đối phó những vấn đề xảy ra một cách thụ động, thiếu thói quen phòng ngừa, giải quyết hậu quả hơn là nguyên nhân. 

 • Quá trình giải quyết vấn đề thường dựa trên suy đoán và kinh nghiệm hơn là một quá trình phân tích và có tính tư duy logic. 

 • Các quản lý, trưởng nhóm chưa thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả triệt để vì không nhắm vào đúng vấn đề, đúng nguyên nhân và lựa chọn đúng giải pháp.

kỹ năng giải quyết vấn đề

Giải quyết vấn đề và ra quyết định là kỹ năng cần thiết trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày cho bất kỳ cá nhân nào đặc biệt khi họ trở thành những nhà quản lý. Nhà quản lý nào cũng mong muốn đạt được sự xuất sắc thể hiện ở việc đưa ra những quyết định tốt nhất, giải quyết vấn đề theo cách tối ưu và có những ý tưởng sáng tạo cần thiết để đạt được kết quả tối ưu.

Với Chương trình đào tạo Kỹ năng Giải quyết Vấn đề và Ra Quyết định – Solving Problem & Making Decision Skills của Học viện Tư vấn – Đào tạo PMS sẽ giúp người tham gia tìm được các giải pháp bền vững và học được những phương pháp mới để giải quyết vấn đề nhằm đạt được các mục tiêu và lợi ích một cách tối ưu và sáng tạo với những chia sẻ thực tiễn hết sức sinh động, giàu tính ứng dụng của Giảng viên là các Chuyên gia giàu kinh nghiệm.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Chương trình đào tạo Kỹ năng Giải quyết Vấn đề và Ra Quyết định được thiết kế dành cho:

 • Ban Giám đốc, Lãnh đạo Doanh nghiệp.

 • Quản lý cấp trung của Doanh nghiệp, các Trưởng/ Phó phòng ban công ty, các cấp quản lý khác…

 • Những cá nhân muốn phát triển kỹ năng này.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi hoàn tất Chương trình đào tạo Kỹ năng Giải quyết Vấn đề và Ra Quyết định, Học viên có thể:

 • Nâng cao năng lực tư duy và giải quyết vấn đề.

 • Có khả năng đưa ra những quyết định hiệu quả dựa trên các phương pháp tư duy giải quyết vấn đề một cách khoa học.

 • Nắm được những mấu chốt quan trọng để lựa chọn và thực thi giải pháp hiệu quả cũng như hiểu và biết áp dụng những nguyên tắc, công cụ, phương pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề khoa học và hiệu quả.

 • Thay đổi từ thế bị động sang thế chủ động và tự tin trong việc nắm bắt vấn đề và ra quyết định.

 • Biết cách nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh thông qua mô hìn h “tư duy sáng tạo”.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Quy trình Giải Quyết Vấn Đề.

Phần 2: Xác định vấn đề.

Phần 3: Phân tích và truy tìm nguyên nhân.

Phần 4: Tìm giải pháp và thực thi việc ra quyết định.

Phần 5. Tổng kết chương trình và định hướng kế hoạch ứng dụng.